Cập nhật:  GMT+7
4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRo4buHMnbhu4ThuqrDgOG7r2nhurrDiUhxaTNQIzIyIMOjPWnhurrhu7PDgHZpIOG6vOG7j8OA4buvaTLDicO9aeG6unbDtMOBaXHDs3FpcXZGcWnhurjhu5Fx4bq5aXF2RnFpw4x34bupcWnDgHbGocOAaXLDvcSQaUDhu7Fp4buud8Ozw4Dhu69p4bq4d8OAdmnhu4vDrcOtbeG7gS92w6zhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBWdG9yaOG7h8OqIDLhur9pLeG7geG6um9wQXRp4bq44bq6xKhBdOG6qWjDgW/DieG7r3fDgGXhu4vEkOG7iGlv4bq84bq64bqgaOG7h+G7geG6usOJ4buH4buB4bq6cuG7h+G7gXfDgeG7r2lvQeG6uuG6qWhoaeG7indy4bq6duG6qWjhu4nDrcOtaGlvQXfhu6/DgOG6qWhBdOG7reG6umhp4bq4w4lx4bqpaHbhurrhurrEkGUvL3Bv4bqgReG6vG/DgOG7r+G6usOJd+G6u8OMw4AvxJDhuqDDieG6um9B4bq4L8OtL+G6usOJb8OAw4Dhu6/hurzEqHTDgEHhurzhurwv4buLxKktw6zhu4st4buLw63DrW1pw6zhu4tpb8OAduG6u+G7t8SQ4buvaC/hu4fhu4Ev4bq6cuG7h+G7gS/hurrDieG7h+G7geG6usOJ4buH4buB4bq6cuG7h1PhurTDgOG7r2lxdnhpVuG6oMOyw4Dhu69pMnbFqeG6uWkiduG6omlRduG7hmnhurrDvXF2aTNQIzIyIMOjPWnhurrhu7PDgHZpcXbDinFpw4FHw4Dhu69pVuG7jeG6umlR4bq2w4Dhu69p4buvd8Oz4bqgaSDhurzhu4/DgOG7r2kyw4nDvWnDgHbGocOAaXLDvcSQaUDhu7Fp4buud8Ozw4Dhu69p4bq4d8OAdmnhu4vDrcOtbeG7gS/hurpy4buH4buBL+G6usOJ4buH4buBL+G6um9wQXThu4c9dsahw4BpcsO9xJBpQOG7sWnhu653w7PDgOG7r2nhurh3w4B2acOAw7TDgWnhu4vDrcOtbeG6uWnhurrDieG6oMOA4buvaXZvd2nDgOG7r8OyxKhp4buL4buLacOMw7Jp4buL4buJL8Os4buLL+G7i8Otw61t4bq5aXPhu413aXJ34bupw4BpMnbhu4ThuqrDgOG7r2nhurrDiUhxaTNQIzIyIMOjPWnhurrhu7PDgHZpIOG6vOG7j8OA4buvaTLDicO9acOMw7JpQcO1w4B2aXPhu43huqBpMUNpPcOCd2nDjOG7gOG6uWlQb8OAaVLGocOAacOM4bujw4BpMuG7s8OAdmnhu4bEqGlzw7Vpc8Wpw4Bp4bq6dsO0w4FpduG6rnfhurlpcXbDinFpw4FHw4Dhu69pVuG7jeG6umlR4bq2w4Dhu69p4buvd8Oz4bqg4bq5aXPhu413aXJ34bupw4BpMnfDgGlBw7LDgHZpw4zDsmlxw7NxaeG7rnfDs+G6oGnhu4hGaeG6usOJ4bqgw4Dhu69p4bq64buzw4B24bq7aTLDieG6oMOA4buvaeG7uXbhurbDgOG7r2nhu7l2eGnDgUfDgOG7r2lA4buxaeG7rnfDs8OA4buvaeG6uHfDgHZpw4DDtMOBaeG7i8Otw61t4bq5aeG6unZvxKhpw4Hhu5nhurppc+G6oMOyw4Dhurlpc+G6tMOA4buvaXF2eGlW4bqgw7LDgOG7r2kydsWp4bq5aSJ24bqiaVF24buGaeG6usO9cXZpM1AjMjIgw6M9aeG6uuG7s8OAdmlzw7Vp4buvSXdpQeG6qndp4bq6dsO0w4FpduG6rndpc8Wpw4BpccOzcWnDjMO9aXF2RnFp4bq44buRceG6uWnhurrhurxp4bq44bu1acOMw7Jp4bq64bqgw7LDgGnhurp24buraXPhurTDgOG7r2lww7LhuqBp4bq6eMOAaXbDjeG6vGnhu7h34bq64bqgaUHhuqp3aXF2w4pxacOBR8OA4buvaeG6usahw4Fp4bq6dsOyw4B2acOA4bq0w4Dhu69pw4B2d+G7qeG6umnDgHbhu5vhurrDqWlz4bq0w4Dhu69p4bq6duG6qndpc8Ozw4B2aeG7r3fDs2lxb+G6oGnDgHbDjcOA4buvaXPhuqLDgOG7r2nhu6/huqLEkGnhurrhuqBpQeG6qMOAaXHhu4ZvaXHDs3Fpw4zDvWlxdkZxaeG6uOG7kXHhurlp4bq64bq8aeG6uOG7tWnDjMOyaXDDsmlx4bqgw4Bp4bq6eMOAaXbDjeG6vGnhu7h34bq64bqgaXPDtWl24buEQ8OA4buvaUbDgOG7r2nhurp4cXZpcUhxaXHDs3FpceG6vMOCcWnDjOG7o8OAaXPDgsOA4buvaeKAnDLhuqDDssOAaXLGocOAaXPhuqDDssOAaeG7ucWp4bq6aeG7iMahxKhpckjDgOG7r2lz4bqqd2nhurjhurLDgOG7r2nDjMO0w4BpduG6om9pQ2nhu7l24bq8aXLGocOAaXHhu4TigJ3hurlpceG6vMOCcWnDjOG7o8OAaXPDgsOA4buvaeKAnD3hu6/DssSoacOMeWnDgOG7r+G7hOG6qndpw4Dhu692w6jhuqDigJ1pw4zDsmlxw7NxacSQduG6oMOA4buvaeG6usOJw7LhuqBp4bq6dndpc+G6vG9pxKjhu6fhurxpw4Dhu4ThuqhxaeG7r+G6osSQacSQduG7ncOAacOMw7LhuqBp4bq4SGnEkHbDs+G6umnhurrDiXfhu6vDgGlxduG6vMOA4buvaXHhu4ZvaeG6uuG7s8OAdmnDgHbDsmnhurrDieG6oMOA4buvaeG6unbhuqp3aeG7r3dvw4BpReG6vG/hurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h1PhurTDgOG7r2lxdnhpceG7gsOA4buvaXDDssSoaeG6uuG6rmnhurhIacOB4bqgw4Dhu69pw4HhurzhurLDgGnhurrDieG6oMOA4buvaeG6unbhuqp3aeG7r3dvw4Bpc8Wpw4BpccOzcWnDjMO9aXF2RnFp4bq44buRceG6uWnhurrhurxp4bq44bu1aeG6unfFqcSQaeG6uuG7gHFpxJB2w7PhurppduG6vMSoaeG6usOJ4bq8xKjGsMOAaeG6unbhurLDgOG7r2lz4bqgw7LDgGnhu7nFqeG6uuG6uWlx4bqiacOAdnfGsOG6vGlz4bqiw4Dhu69p4buv4bqixJBpduG6rMOAacOAw41vaeG6usOJ4bqgw4Dhu69pw4x34bupcWl24buEQ8OA4buvaUbDgOG7r2lxw7NxacSQduG6oMOA4buvaeG6usOJw7LhuqDhurlpccOzcWlx4bq8w4JxacOM4bujw4Bpc8OCw4Dhu69pcuG6oGkj4buZ4bq6aeG6usOJ4bujw4DhurlpccOzcWnhurrhuqRpcXZGcWnhurp2w7LDgHZpw4x34bunw4BpxJB2w7Phurppc8OCw4Dhu69pw4zDsmlxdsOKcWlxw7NxaXF2RnFp4bq44buRceG6uWnhurrhurxp4bq44bu1acOMw7JpcMOyaXHhuqDDgGnhu7h34bq64bqgaXbDjeG6vGlvw4BpQcOyw4B2aXbhu43DgHZpxJB2w4pxaeG6usOJ4bqgw4Dhu69pw4Hhur5vaeG7rnfDs8OA4buvaeG6uHfDgHbhurlp4bq44bqyw4Dhu69p4bq64bqy4bq6aXPhuqp3aXPDusSQaXPhu43huqDhurtpMnfDgOG6uWnhu4/DgHZlaUDhu6dpI3fDgHZpVuG6tMOA4buv4buBL8SQ4buH


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kỳ họp thứ 13, HĐND thị xã Đông Hà khoá IX

Kỳ họp thứ 13, HĐND thị xã Đông Hà khoá IX
2008-12-24 08:25:00

(QT) - Trong 2 ngày 22-23/12/2008, HĐND thị xã Đông Hà đã tổ chức kỳ họp thứ 13, HĐND thị xã Đông Hà khoá IX. Đến dự kỳ họp có các đồng chí: Thái Vĩnh Liệu, Phó Bí thư Thường...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết