Cập nhật:  GMT+7

Danh sách các cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thuỷ sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phầm(Danh sách cập nhật đợt 2 năm 2023)

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

Xếp loại

1

Trần Đăng Tài

Thôn Vinh Quang Hạ, xã Gio Quang, huyện Gio Linh

Chăn nuôi gà

A1

2

Lê Đình Ân

Thôn Phương An 2, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ

Chăn nuôi gà

A1

3

Nguyễn Thanh Trung

Mai Lộc 2, Cam Chính, Cam Lộ

Chăn nuôi gà

A1

4

Lê Minh Do

Hoàn Cát, Cam Nghĩa, Cam Lộ

Chăn nuôi gà

A1

5

Phạm Văn Cường

Thôn Bảng Sơn, Cam Nghĩa, Cam Lộ

Chăn nuôi gà

A1

6

Trần Văn Chức

Thôn Minh Phước, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh

Chăn nuôi lợn

A1

7

Nguyễn Hiền Lương

Hiền Lai Bình, Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh

Chăn nuôi lợn

A1

8

Nguyễn Văn Ngọc

Thôn Hoàn Cát, Cam Nghĩa, Cam Lộ

Chăn nuôi lợn

A1

9

Hồ Văn Trung

Thôn Hoàn Cát, Cam Nghĩa, Cam Lộ

Chăn nuôi lợn

A1

10

Nguyễn Văn Đồng

Thôn Mai Lộc 2, Cam Chính, Cam Lộ

Chăn nuôi lợn

A1

11

Trần Văn Sỹ

Thôn Đốc Kỉnh, Cam Chính, Cam Lộ

Chăn nuôi lợn

A1

12

HTX Phú Hưng

Thôn Phú Hưng, Hải Phú, Hải Lăng

Chăn nuôi lợn

A1

13

Công ty TNHH MTV Thịnh Phước

Thôn Thượng Xá, Hải Thượng, Hải Lăng

Chăn nuôi lợn

A1

14

Nguyễn Thúy Nga

Đại An Khê, Hải Thượng, Hải Lăng

Chăn nuôi lợn

A1

15

HTX Long Hưng

Thôn Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng

Chăn nuôi lợn

A1

16

Lê Hồ Tố Trinh

Thôn Đại An Khê, Hải Thượng, Hải Lăng

Chăn nuôi lợn

A1

17

Trung tâm nghiên cứu, Ứng dụng và thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Trạm nghiên cứu và Phát triển nấm, KM10 quốc lộ 9, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Trồng nấm các loại

A1

18

HTX dịch vụ Nông nghiệp Hiếu Nam

Thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Trồng cây an xoa

A1

19

HTX Nông nghiệp Cam Chính

Thôn Mai Lộc 2, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Trồng ném (hành tăm)

A1

20

HTX SXDVNN Lam Thủy

Lam Thủy, Hải Hưng, Hải Lăng, Quảng Trị

Trồng lúa

A1

21

Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Trà Lộc

Thôn Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Trồng lúa

A1

22

Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị

01 Phan Bội Châu, Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Trồng lúa

A1

23

Hợp tác xã Nông sản xanh Vĩnh Hòa

Thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Trồng lúa

A1

24

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Quang Hạ Gio Quang

Thôn Tân Kỳ, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Trồng lúa

A1

25

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thủy Đông

Thôn Cam Vũ 3, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Trồng lúa

A1

26

Hoàng Ngọc Sáu

KP.4, Phường 2, TP. Đông Hà

Chế biến nem, chả

B2

27

Nguyễn Thị Khuyên

KP. An Hòa 1, TT. Cửa Tùng, Vĩnh Linh

Chế biến chả

B1

28

Trần Thị Kiều

P.3, TX. Quảng Trị

Chế biến chả

B2

29

Trần Thị Thương

TT. Cam Lộ, Cam Lộ

Chế biến chả

B2

30

Lê Hoaì Nam

P.2, TX. Quảng Trị

Chế biến chả

B2

31

Đoàn Văn Lộc

Hà Trung, Gio Châu, Gio Linh

Chế biến chả

B2

32

Nguyễn Thuận

TT. Diên Sanh, Hải Lăng

Chế biến chả

B2

33

Nguyễn Khương

Triệu Thuận, Triệu Phong

Chế biến chả

B2

34

Nguyễn Thị Liên

TT. Hồ Xá, Vĩnh Linh

Chế biến nem, chả

B2

35

Trần Thị Cúc

TT. Hồ Xá, Vĩnh Linh

Chế biến nem, chả

B2

36

Lê Thị Như Ngọc

TT. Hồ Xá, Vĩnh Linh

Chế biến nem, chả

B2

37

Nguyễn Văn Hòa (Giang)

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

Chế biến nước mắm

B2

38

Ngô Thị Lân

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

Chế biến nước mắm

B2

39

Công ty TNHH Nước Mắm Vĩnh Thái

Thái Lai, Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

Chế biến nước mắm

B2

40

Cơ sở sản xuất nước mắm Huỳnh Kế

TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị

Chế biến nước mắm

B2

41

Dương Thị Nhung (Võ Trúc)

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

Chế biến nước mắm

B2

42

Võ Thị Nuôi

Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

Chế biến nước mắm

B2

43

Nước mắm Khiêm Trọng

Di Loan, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị

Chế biến nước mắm

B2

44

Cơ sở nước mắm Phụng The

KP3, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

Chế biến nước mắm

B2

45

Cơ sở NM Lợi Nhớ

Tân Hải, Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

Chế biến nước mắm

B2

46

Dương Thị Liên

Hà Tây, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị

Chế biến nước mắm

B2

47

Nguyễn Thị Bê

Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị

Chế biến nước mắm

B2

48

Trần Thị Huề (Hành)

KP1, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

Chế biến nước mắm, cá hấp

B2

49

Cơ sở nước mắm Sông Hiếu

KP1, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

Chế biến nước mắm

B2

50

Công ty cổ phần Kadico

659 Lê Duẩn, Phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị

Kinh doanh tỏi

B2

51

Công ty TNHH MTV Thực phẩm năm mục tiêu - Chi nhánh Đông Hà

25 Trần Hữu Dực, P. Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị

Kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

A2

52

Cơ sở kinh doanh PRESH SHOP thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn đảm bảo an toàn thực phẩm

37 Tôn Thất Thuyết, Khu phố 9, Phường 5, TP Đông Hà

Kinh doanh sản phẩm động vật

A1

53

Công ty TNHH Quốc Dũng Quảng Trị

Lâm Cao, Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị

Kinh doanh gạo

B1

54

Công ty TNHH thực phẩm THC

18 Bà Triệu, Phường 1, TX. Quảng Trị

Kinh doanh Thực phẩm

B1

55

Công ty TNHH La Va

KP. Đại Áng, phường Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Chế biến cao thực vật

B2

56

Nguyễn Thị Thi

Định Sơn, Cam Nghĩa, Cam Lộ

Chế biến cao thực vật

B2

57

Nguyễn Thị Dung

Định Sơn, Cam Nghĩa, Cam Lộ

Chế biến cao thực vật

B2

58

Võ đức Hóa

Nghĩa Phong, Cam Nghĩa, Cam Lộ

Chế biến cao thực vật

B2

59

Công ty TNHH MTV Bạch Dương

Xuân Tiến, Phong Bình, Gio Linh

Chế biến tỏi đen

B1

60

HTX NS xanh vĩnh hòa

Hòa Bình, Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh

Sơ chế và đóng gói mật ong

B1

61

Cơ sở sản xuất và chế biến sen Bảo Liên

P. Đông Lương, TP. Đông Hà

Chế biến sen sấy khô, trà tim sen, bột lá sen,...

B2

62

Công ty TNHH MTV Hoàng Tuấn Tùng

Khóm 3B, TT. Khe Sanh, Hướng Hóa

Chế biến măng

B2

63

Hoàng Thị Diệu Khánh

TT. Khe Sanh

Chế biến cà phê bột

B2

64

Nhà máy chế biến NS Đông Hà

01 Phan Bội Châu, TP. Đông Hà

Chế biến bột cám gạo dinh dưỡng

B2

65

Công ty TNHH sản xuất thực phẩm Long Việt

Tân Thuận, Tân Lập, Hướng Hóa

Chế biến chuối sấy dẻo

B1

66

Công ty TNHH phát triển công nghệ QT-TECH

Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị

Sản xuất, sơ chế, chế biến đông trùng hạ thảo

B2

Ghi chú: - A1, B1: là cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP được thẩm định để xếp loại - A2, B2: là cơ sở đủ điều kiền đảm bảo ATTP được thẩm định định kỳ {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thông báo truy tìm bị hại của vụ án hình sự

Thông báo truy tìm bị hại của vụ án hình sự
2023-11-27 16:50:00

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Quảng Trị vào năm 2022 theo Quyết định khởi tố vụ án hình...

Tin liên quan

Gợi ý