Cập nhật:  GMT+7

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2024

Ngày 23/1/2024, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Thông báo số 09 - TB/UBND về lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2024.

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, UBND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2024

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân và Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị.

Phân công, cử lãnh đạo, chuyên viên tham gia đúng thành phần theo giấy mời và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan để báo cáo, trả lời các vụ việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền xử lý, giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương mình đã được UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh phân công, giao nhiệm vụ.

Giao Văn phòng UBND tỉnh bố trí lịch tiếp công dân định kỳ của chủ tịch UBND tỉnh vào Chương trình công tác của lãnh đạo UBND tỉnh; trường hợp chủ tịch UBND tỉnh có công việc đột xuất, không thực hiện tiếp công dân định kỳ thì kịp thời thông báo cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và Nhân dân biết, đồng thời đề xuất bố trí lại lịch tiếp công dân định kỳ của chủ tịch UBND tỉnh vào thời gian phù hợp.

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2024

(Kèm theo Thông báo số 09/TB-UBND ngày 23/1/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Tháng

Ngày tiếp

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp

Địa điểm

Tháng 1

25/1/2024

Thứ 5

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (18 Phạm Văn Đồng, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

Tháng 2

26/2/2024

Thứ 2

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (18 Phạm Văn Đồng, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

Tháng 3

25/3/2024

Thứ 2

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (18 Phạm Văn Đồng, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

Tháng 4

25/4/2024

Thứ năm

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (18 Phạm Văn Đồng, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

Tháng 5

27/5/2024

Thứ 2

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (18 Phạm Văn Đồng, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

Tháng 6

25/6/2024

Thứ ba

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (18 Phạm Văn Đồng, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết