Cập nhật: 05/07/2012 07:49 GMT+7
be70x1114ex1169cxd40cxc5ffxe88bxd1e7x13f60x11bbbxX7xf694x1159axf112xccc2x14537xccf8xX5xffa2xXaxdd5fx100c8x1294dxf52cxX3x115bdxe434xd47cxe30exX3xXexX1xcd48xX19xX1xX3xX4x10a62xX19xX1axX3xXexX1xfae5xX3xXexfef3x127f2xc7dexX19xX1axX3xX4xX23xX19xX1axX3xX19xX1axX1x11250xX3xXexX2cxd123xX19xX3xe271x11e76xX19xX1axX3xXdxX19xXexX10xX2cxX19xX10xXexX0x13a18xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10c49xX10xX6xX17xXaxX12x10f14x11019xXcxde0cxX3x12babxX3xXcxX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX2exX19xX1axX3xX4xX23xX19xX1axX3xX19xX1axX1xX3axX3xX4xf502xX6xX3xXexc872xX19xX1xX3xX65x13f20xd237xX19xX1axX3xXcxX2cxX29xX3xXexX2cxX3exX19xX3xX41xX42xX19xX1axX3xXdxX19xXexX10xX2cxX19xX10xXexX3xX5xX1exX3xX7xX8bxX19xX3xXbxX1xf2d5xX41xX3xX4xX81xX6xX3x14e3ex10c25xX3xXexX1exXdxX3xf6fdxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX2exX19xX1axX3xX4xX23xX19xX1axX3xX19xX1axX1xX3axX3xXexX2cxX3exX19xX3xX41xX42xX19xX1axX3xXdxX19xXexX10xX2cxX19xX10xXexed0cxX3xX17xfe7fxX3xXcxX2cxX8axX19xX1axX3xXexX14xX41xX3xXcxXdxX19xX3xX1xe302xX4xX69xX3xXexX1xX23xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3x13ba3xX1xXf1xX6xX3xX1xX102xX4xX3x148c8xX1exX3xX4xX23xX19xX1axX3xX19xX1axX1xX3axX3xX65xX8axX8bxX19xX1axX3xXcxX2cxX29xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX3axX19xX3xXb6xX2dxced2xX4xX3xX19xX1axX1xXdxX3axX41xX3xXexX1xX8axX3xc235x11749xXbxX3xX5xXf1xX42xXdxX3xX14axX8ax14fcfxXexX3xX7x111a9xX4xc7a4xX3x11b4axX14xX15xX3xX5xX1exX3xX41x10b57xXexX3xX4xee88xX19xX1axX3xXexX1xX23xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX1axXdx12031xXdxX3xXexX1xXdxX3axX8axX3xX19xX1xe829xX19xX1axX3xX7xX8bxX19xX3xXbxX1xXafxX41xX3x14e14xX5ex10dc8xd858xce08xX3xX4xX81xX6xX3xXexX85xX19xX1xX3xX2cxX6xX3x11c8axX3exX19xX3xX19xX1axXf1xX1exXdxX3xXb6x10fb8xX3xX41xX6xX19xX1axX3xX5xX42xXdxX3xX1xXdxX3axX8axX3xe84bxX8axX8bxX3xXb6xe51bxX19xX1axX3xX110x14f7axX15bxX3xX195xX1xXdxXb7xX8axX3xX7xX8bxX19xX3xXbxX1xXafxX41xX3xX4xX81xX6xX3xXexX85xX19xX1xX3xXb6xX2dxX13cxX4xX3xX4xX1xX1exXf1xX3xX1a3xX1c3xX19xX3xXexX2cxX3exX19xX3xXexX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX2exX19xX1axX3xX19xX1exX15xX3xX119xX179xXdxX3xX7xe9f3xX3xX5xX2dxX13cxX19xX1axX3xX5xX179xX19xX3xX19xX1xX2dxX3xX41xX1c3xX15xX3xX4xX42xXf1xX3xX41xX81xX3xX4xX6xXf1xX3xX7xX8ax128aexX3xXbxX1xfb5fxX19xX3xX41xXb7xX41xX3xX110xX14bxX3xXexXf1xX1c3xX19xX3xX5exXcxX13xX3xX19xX23xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX3axXbx119f7xX3xX15dxf07axX19xX1axX3xXexX1xX2exXdxX22bxX3xXexX1xX23xX19xX1axX3xX1bexX8axX6xX3xX4xX169xX19xX1axX3xXexX1xX23xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX19xX1exX15xX22bxX3xXexX42xXf1xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX41xX20axXdxX3xX1bexX8axX6xX19xX3xX1xX3axX3xX1axXdxX184xX6xX3xXexX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX2exX19xX1axX3xX4xX23xX19xX1axX3xX19xX1axX1xX3axX3xX65xX8axX8bxX19xX1axX3xXcxX2cxX29xX3xX119xX179xXdxX3xXexX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX2exX19xX1axX3xX4xX23xX19xX1axX3xX19xX1axX1xX3axX3xX4xX8bxX3xX19xX2dxX179xX4xX22bxX3xXexX42xXf1xX3xX4xX22fxX8axX3xX19xX20axXdxX3xX1axXdxX6xXf1xX3xXexX1xX2dxee5cxX19xX1axX3xXbxX1xd7bbxX4xX3xX119xX2edxX3xX19xX1axX1xXdxX3exX19xX3xX4x1371dxX8axX22bxX3xXexX1xXdxX14bxXexX3xX110xX14bxX22bxX3xX4xX1xX14bxX3xXexX42xXf1xX3xX4xX23xX19xX1axX3xX19xX1axX1xX3axX22bxX3xXexX1xXdxX14bxXexX3xX1a3xX29xX3xX4xX1xXf1xX3xX4xX1c3xX4xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xXbxX1xX22fxX19xX3xX110xXdxX19xX1xX3xXexX14bxX3xXexX2cxXf1xX19xX1axX3xX119xX1exX3xX19xX1axXf1xX1exXdxX3xX19xX2dxX179xX4xX15bxX3xX15dxX14xX15xX3xX4xc646xX19xX1axX3xX5xX1exX3xX19xX2e7xXdxX3xX4xX8axX19xX1axX3xX4xX155xXbxX3xX4xX1c3xX4xX3xXexX1xX23xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX119xXb7xX3xX4xX23xX19xX1axX3xX19xX1axX1xX3axX3xX41xX179xXdxX22bxX3xXexXdxX14bxX19xX3xX1a3xX165xX3xX191xX5exX191xXcxX3xX119xX1exX3xX5xX1exX3xX19xX2e7xXdxX3xX4xX1xXf1xX3xXbxX1xc485xXbxX3xX4xX1c3xX4xX3xX4xX1c3xX3xX19xX1xX14xX19xX22bxX3xXexX169xX3xX4xX1xX2fbxX4xX3xXb6xd299xX19xX1axX3xX110x10a23xX3xXexX2cxX18xX4xX3xXexX8axX15xX14bxX19xX3xXexX1xX23xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX119xXb7xX3xX4xX23xX19xX1axX3xX19xX1axX1xX3axX3xX119xX1exX3xXexX1xXdxX14bxXexX3xX1a3xX29xX22bxX3xXbxX1xX22fxX19xX3xX41xXb7xX41xX3xXb6xX1c8xX3xX4xX1xX1exXf1xX3xX1a3xX1c3xX19xX15bxX3xX194xX169xX19xX1axX3xXexX1xX23xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX19xX1exX15xX3xX7x14202xX3xXexXdxX14bxXbxX3xX19xX1x10817xX19xX3xX4xX1c3xX4xX3xXexX169xX3xX4xX1xX2fbxX4xX22bxX3xX4xX1c3xX3xX19xX1xX14xX19xX3xXb6xX3c4xX19xX1axX3xX110xX3c9xX3xXexX2cxX18xX4xX3xXexX8axX15xX14bxX19xX3xX119xXdxX3axX4xX3xX41xX8axX6xX22bxX3xX1a3xX1c3xX19xX3xX119xXb7xX3xX4xX23xX19xX1axX3xX19xX1axX1xX3axX3xX119xX1exX3xXexX1xXdxX14bxXexX3xX1a3xX29xX3xXb6xX1c8xX3xXexX1xX6xX41xX3xX1axXdxX6xX3xX1xX165xXdxX3xX4xX1xX13cxX3xX4xX23xX19xX1axX3xX19xX1axX1xX3axX3xX119xX1exX3xXexX1xXdxX14bxXexX3xX1a3xX29xX3xX41xXdxXb7xX19xX3xXcxX2cxX8axX19xX1axX3xX119xX1exXf1xX3xX19xX3c4xX41xX3x12aeexf0bdxX2xc73cxX22bxX3xX17xX18xX3xX110xXdxX14bxX19xX3xX17xXf1xX3xX65xX8axX8bxX19xX1axX3xXcxX2cxX29xX3xXb6xX3c4xX19xX1axX3xX4xX6xXdxX3xXexX169xX3xX4xX1xX2fbxX4xX15bxX3xX5exfe1fxcbb4xX0xX4fxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở bình độ 400

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở bình độ 400
2023-03-24 21:48:00

QTO - Theo đề nghị của Ban liên lạc cựu chiến binh bình độ 400 (BLLB400) với sự hướng dẫn của thượng uý Nguyễn Văn Nhung, (quê ở Quảng Trạch, Quảng Bình)...

Cam Lộ: Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2012

Cam Lộ: Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2012
2012-07-05 07:39:05

(QT) - Trong hai ngày 2-3/7/2012, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2012. Tham dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Mai Thức, UVTVTU,...

Đakrông: Triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW

Đakrông: Triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW
2012-07-04 07:49:17

(QT) - Huyện ủy Đakrông (Quảng Trị) vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 09 - CT/ TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với...

Tri ân liệt sĩ Nhà giàn DK1

Tri ân liệt sĩ Nhà giàn DK1
2012-07-04 07:48:45

(QT) - Sáng 3/7/2012, Báo Thanh Niên, Công ty CP thực phẩm Á Châu (nhãn hàng Mỳ Gấu Đỏ), Tỉnh đoàn Quảng Trị đã đến thăm và tặng quà trị giá 20 triệu đồng cho thân nhân liệt sĩ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết