Cập nhật: 28/11/2022 16:52 GMT+7
ca3dxdb2cxff3ex107a7x12168x12299x117dfx11a8exd496xX7x12c22xeedaxed3exe061x11bb3xd1e1xX5xfb29xXaxd07bxXcxd1bexXdxee7axe3dexX3x140e8xX1xX6xXdxX3xf19cxXcx1303dx126a9xX17xX3xX5x12444xX3xXcxX1x1377fxf470xX17x12ce0xX3xd349x12521xXdxX3x13970xXdxdf5cxX17xX3xXexe10cxX3xeaf9xX20x1480axX4xX3xX2cxXdxX6xX3x128bdxd74fxX3xX17xX2cxX44x11aa2xX3xX2exX20xX6xX3xX7xcbaexX2exX3xXexX14x11099xX4xX3xXexX20xX49x12cfexX17xX3xf4e7xXdxX34xXexX3x10521xX6xX2exX3x11e23xX3xcef8xX17xX5xXdxX17xX10xX3xf117xX14xXdxd599xX6xX49xX3x14adcx11e74xX77xX77xdd63xX3xXexX14x122ecxX17xX3xX32xfb8cxX6xX3x125f8xX44xX17xX3xXex128e5xX17xX1xX0xf8ebxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13ca8xX10xX6xX73xXaxX12xXcx14113xX3xX17xX2cxX44xX49xX3xX77x10b2bxX8fxX2xX2xX3xX67xX3x14af1xX8fxX2xX77x12625xX3x13d77xd258xX3xcbb1x11a6bxX17xX2cxX3xXexX1xX29xX2axX17xX2cxX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX1exXcxX20xX21xX17xX3xX5xX25xX3xXcxX1xX29xX2axX17xX2cxX3xX2exX2fxXdxX3xX32xXdxX34xX17xX3xXexX38xX3xX3axX20xX3cxX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX3xX17xX2cxX44xX49xX3xX2exX20xX6xX3xX7xX50xX2exX3xXexX14xX55xX4xX3xXexX20xX49xX5bxX17xX3xX5exXdxX34xXexX3xX63xX6xX2exX3xX67xX3xX69xX17xX5xXdxX17xX10xX3xX70xX14xXdxX73xX6xX49xX3xX77xX78xX77xX77xX7bxX3xXexX14xX7fxX17xX3xX32xX83xX6xX3xX86xX44xX17xX3xXexX8bxX17xX1xX3xXexX1xX10xcd90xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xX21xX17xX3xX4xX1xX8bxX3xX32xX2fxX148xX3xX4x130f2xX6xX3x120ccx10d9fxX3xXbdxXbexX17xX2cxX3xXexX1xX29xX2axX17xX2cxX3xX17xX1x12121xX2exX3xXbxX1xe4e7xXexX3xX1xX20xX49xX3xX5xecd4xXdxX3xXexX1xX5bxX3x13043xX17xX2cxX3xX73x110aaxX17xX2cxX3xX4xXbexX17xX2cxX3xX17xX2cxX1xX34xX3xX7xX3cxX3xX43xX44xX3xXexX1xX29xX2axX17xX2cxX3xX2exX2fxXdxX3xX32xXdxX34xX17xX3xXexX38xX3x110a5xXcx10d5cx1394exXcxfa57xXb8xX3xX32x10a45xX49xX3xX2exX2fxX17xX1xX3xX4xX176xX4xX3xX1xX148xX2fxXexX3xX32xX161xX17xX2cxX3xX1xX29xXbbxX17xX2cxX3xX185xX17xX2cxX3xX4xX20xX161xX4xX3xX43x115bexX17xX3xX32xX161xX17xX2cxX3xX1exX63xX2cxX29x13b8fxXdxX3xX5exXdxX34xXexX3xX63xX6xX2exX3xX29xX20xX3xXexXdxX7fxX17xX3xX73xcbb9xX17xX2cxX3xX1xX44xX17xX2cxX3xX5exXdxX34xXexX3xX63xX6xX2exX7bxebccxX0xX8fxXbxX12xX0xXexX6xX86xX5xX10xX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxX2exX6xX14xX2cxXdxX17x11078xX3xX77xXbxf913xX3xX6xX20xXexX148xd036xXaxX12xX0xXexX86xX148xX73xX49xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX73xX12xX0xXdxX2exX2cxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXax102fexXdxX73xXexX1xX22cxX3xf405xXadxX25bxXbxX230xX236xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX22cxX3xXb4x14371xXadxXbxX230xX236xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX8fxX8fxX4xX213xX86xX6xX148xX3axX20xX6xX17xX2cxXexX14xXdxX213xX43xX17xX8fxX73xX10xX7xX19xXexX148xXbxX8fxX17xX10xX254xX7xX8fxX77xX77xXb4xXadxX8fxXb4xXadxX73xX2xX2xfa65xXb4xXadxXb4xX77xXexX2a1xX25bxX2a1xXb4xX2a1xX5xX78xX213x10643xXbxX2cxe185xX14xX9xX26bxX2a1xX77xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX1exXcxX20xX21xX17xX3xX5xX25xX3xXcxX1xX29xX2axX17xX2cxX3xX2exX2fxXdxX3xX32xXdxX34xX17xX3xXexX38xX3xX3axX20xX3cxX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX43xX44xX3xX17xX2cxX44xX49xX3xX2exX20xX6xX3xX7xX50xX2exX3xXexX14xX55xX4xX3xXexX20xX49xX5bxX17xX3xX5exXdxX34xXexX3xX63xX6xX2exX3xX67xX3xX69xX17xX5xXdxX17xX10xX3xX70xX14xXdxX73xX6xX49xX3xX77xX78xX77xX77xX7bxX3xXexX14xX7fxX17xX3xX32xX83xX6xX3xX86xX44xX17xX3xXexX8bxX17xX1xXaxX3xX254xXdxX73xXexX1xX9xXaxX25bxXadxX25bxXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxXb4xX26bxXadxXaxX3xX8fxX12xX0xX8fxXexX73xX12xX0xX8fxXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX73xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX148xX17xXaxX12xX9ex129f1xX17xX1xX3x11714xX17xX1xX3xX2exXdxX17xX1xX3xX1x103ebxX6xX67xX3xd767xX17xX1xX22cxX3xXbaxXcxX0xX8fxXbxX12xX0xX8fxXexX73xX12xX0xX8fxXexX14xX12xX0xX8fxXexX86xX148xX73xX49xX12xX0xX8fxXexX6xX86xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX148xX73xX49xXaxX12xXcxX1xX10xX148xX3xX32x1361bxXb8xX3xX4xX176xX4xX3xX32xX2axX17xX3xX43xX83xX3xX4xX1xX185xX4xX3xX17x12442xX17xX2cxX3xXexX20xX49xX7fxX17xX3xXexX14xX20xX49x14012xX17xX3xX32xX16xX3xX17xX2cxX29xX1ecxXdxX3xXexXdxX7fxX20xX3xX73xX201xX17xX2cxX3xXexX14xX7fxX17xX3xXexX148xX44xX17xX3xXexX8bxX17xX1xX3xX86xXdxX5bxXexX3xX43xX44xX3xXexX14xX20xX49xX3xX4xX1e0xXbxX3xX32xX83xX6xX3xX4xX1xX8bxX3xX254xX10xX86xX7xXdxXexX10xX22cxX1xXexXexXbxX22cxX8fxX8fxX148xX17xX5xXdxX17xX10x12f08xX14xXdxX73xX6xX49xX213xX43xX17xX3xX43xX44xX3xX185xX17xX2cxX3xX73xX18axX17xX2cxX3xX69xX17xX5xXdxX17xX10xX3xX70xX14xXdxX73xX6xX49xX3xXexX14xX7fxX17xX3xX4xX176xX4xX3xX17xX3eexX17xX3xXexX382xX17xX2cxX3xX73xXdxX3xX32xX161xX17xX2cxX3xX32xX16xX3xX5x1345cxX49xX3xXexX1xXbexX17xX2cxX3xXexXdxX17xX3xX43xX3eexX3xX4xX176xX4xX3xX4xX1xX29xX2axX17xX2cxX3xXexX14xX37exX17xX1xX3xX19xX1xX20xX49xX5bxX17xX3xX2exf242xXdxX3xX7xX382xX17xX3xXbxX1xX1baxX2exX3xX1xX44xX17xX2cxX3xX1xX3ccxX6xX8fxX73xX83xX4xX1xX3xX43xX18axXb8xX3xX2exX4acxX3xX2cxXdxX382xX2exX3xX2cxXdxX176xX3xX2exX20xX6xX3xX7xX50xX2exX3xXexX148xX44xX17xX3xX3axX20xX3cxX4xX3xX4xX15dxX6xX3xX4xX176xX4xX3xX73xX148xX6xX17xX1xX3xX17xX2cxX1xXdxX34xXbxX3xXexX1xX6xX2exX3xX2cxXdxX6xX3xX4xX1xX29xX2axX17xX2cxX3xXexX14xX37exX17xX1xX3xX43xX44xX3xX2exX20xX6xX3xX7xX50xX2exX3xXexX2fxXdxX3xX4xX176xX4xX3xX254xX10xX86xX7xXdxXexX10xXb8xX3xX185xX17xX2cxX3xX73xX18axX17xX2cxX3xX4xX15dxX6xX3xX4xX176xX4xX3xX73xX148xX6xX17xX1xX3xX17xX2cxX1xXdxX34xXbxX213xX3xXbdxX1xX15dxX3xX32xX161xX17xX2cxX3xXexX1xXbexX17xX2cxX3xXexXdxX17xXb8xX3xX1xX29x11ce6xX17xX2cxX3xX73x1333axX17xX3xXexX1xX29xX2axX17xX2cxX3xX17xX1x122cexX17xX3xXexX14xX7fxX17xX3xX32xX83xX6xX3xX86xX44xX17xX3xXexX8bxX17xX1xX3xXexX14xX148xX17xX2cxX3xX43xXdxX34xX4xX3xXexd65cxX3xX4xX1xX185xX4xX3xX4xX176xX4xX3xX4xX1xX29xX2axX17xX2cxX3xXexX14xX37exX17xX1xX3xX19xX1xX20xX49xX5bxX17xX3xX2exX2fxXdxX3xX4xX176xX4xX3xX7xX382xX17xX3xXbxX1xX1baxX2exX3xX32xX4acxX3xX32xX29xX17exX4xX3xX32xX29xX6xX3xX5xX7fxX17xX3xX4xX176xX4xX3xX7xX44xX17xX3xXcxX1b3xX1b4xXcxX213xX0xX8fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX148xX73xX49xXaxX12xX9exX148xX2fxXexX3xX32xX161xX17xX2cxX3xX17xX44xX49xX3xX2cxX3ccxXbxX3xXbxX1xX21xX17xX3xXexX1x127e8xX4xX3xX32xX1baxX49xX3xX43xXdxX34xX4xX3xX7xX38xX3xX73xX18axX17xX2cxX3xX32xe8b5xX17xX2cxX3xX86xX161xX3xX4xX176xX4xX3xX2cxXdxX382xXdxX3xXbxX1xX176xXbxX3xX1xf586xX3xXexX14xX17exX3xXcxX1b3xX1b4xXcxX3xX17xX1xX29xX22cxX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXexX148xX176xX17xX3xXexX14xX55xX4xX3xXexX20xX49xX5bxX17xXb8xX3xX4xX1xX20xX49xX16xX17xX3xXbxX1xX176xXexX3xXexX1xXbexX17xX2cxX3xX2exXdxX17xX1xX213xX213xX213xX3xX17xX1xX171xX2exX3xX2cxXdxX611xXbxX3xX4xX176xX4xX3xX73xX148xX6xX17xX1xX3xX17xX2cxX1xXdxX34xXbxX3xX7xX382xX17xX3xX230xX20xX483xXexXb8xX3xXbxX1xX575xX17xX3xXbxX1xX3cxXdxXb8xX3xX73xX83xX4xX1xX3xX43xX18axX3xX185xX17xX2cxX3xX73xX18axX17xX2cxX3xXcxX1b3xX1b4xXcxXb8xX3xXexX3e0xX17xX2cxX3xXexX14xX29xXbbxX17xX2cxX3xX73xX148xX6xX17xX1xX3xX7xX3cxX3xX43xX44xX3xXbxX1xX176xXexX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX86xX3eexX17xX3xX43x13967xX17xX2cxX213xX0xX8fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX148xX73xX49xXaxX12xX1b4xX626xX17xX2cxX3xXexX1xX1ecxXdxX3xX2cxXdxX611xXbxX3xX17xX2cxX29xX1ecxXdxX3xXexXdxX7fxX20xX3xX73xX201xX17xX2cxX3xXexX14xX7fxX17xX3xX32xX83xX6xX3xX86xX44xX17xX3xXexX8bxX17xX1xX3xX4xX3ccxX3xX4xX2axX3xX1xX161xXdxX3xX32xX29xX17exX4xX3xX2exX20xX6xX3xX7xX50xX2exX3xX4xX176xX4xX3xX7xX382xX17xX3xXbxX1xX1baxX2exX3xX4xX1xX483xXexX3xX5xX29xX17exX17xX2cxX3xX43xX564xXdxX3xX2exX185xX4xX3xX2cxXdxX176xX3xX29xX20xX3xX32xX4acxXdxX3xX19xX1xXdxX3xX2exX20xX6xX3xX7xX50xX2exX3xX148xX17xX5xXdxX17xX10xX213xX0xX8fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcaa2xX20xXexX1xX148xX14xXaxX12xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX14xX611xX4xX0xX8fxXbxX12

Thanh Trúc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Trao 500 suất quà cho người yếu thế

Trao 500 suất quà cho người yếu thế
2022-11-27 15:10:00

QTO - Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12 (1982 – 2022), chiều nay 27/11, Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam, Bảo trợ Người khuyết...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết