Cập nhật:  GMT+7
8641xbd84x9cc5xb23fxba94xe3d7xf879xd771x96b3xX7x10cbcx101fax11b5fxaeb0xb084xd2b6xX5xa166xXaxea93xXcxd8acxX6xcf44xX3xX1xe801xX4xX3xed4fxc249xc01dx111d5xX3xc7c2xb704xac3fxX1exX1fxX3xX1cxd961x11881xX4xX3x1184cx120c2xX1exX3xXexX14xX28xa84exX1exX1fx124c7xX0xbb08xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe8fexX10xX6x10815xXaxX12xff2fx9642xXcxf434xX3xab1dxX3xa1c9xX1fxbee1x9b6axX3x11bc8xb9e5xX38x9995xX38xX59x106e5xX2x123b4x11212xX3xXex10f50xXdxX3xXcxbf10xbe76xX3xa52excdb9xX1exX1fxX3xX47xX56xX62xX3xXcxX1dxX3xX4xX1xec47xX4xX3xf3b9xb3f0xX3xX1x125f9xXdxX3xX69xX1xf9c5xXexX3xXexX14xXdxa465xX1exX3xX4dxX7dxX1xX6xX1exX4xX10xX3xXcxX16xX3xda86xX14xX16x11a79xX62xX3xX7dxX47x9762x1164exX3xX6cxX7axX4xX50xX3xXbxX1x12c20xXdxX3xX1x10989xXbxX3x9ff0xX29xXdxX3xX47xX81xXdxX3x12294xX1xacaaxX57xX2dxX1exX3xX1xX19xX4xX3xXex11156xX1exX1xX3xX4exXbdxe563xX1exX1fxX3xXcxX14x12473xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX7axX4xX3xX5xe3c4xX3xXexX14xX6xX16xX3xX1xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX1exX1fxX3xX1cxX28xX29xX4xX3xX2cxX2dxX1exX3xXexX14xX28xX33xX1exX1fxX36xX3xX1ex10160x111f7xX3xX59xX5fxX2xX61xX3xX4xX1xX16xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX1exX1fxX1x11f7axX16xX3xX1xXdxX2dxXbdxX3xX1xX19xX4xX3x11d38xX3xX4exXbdxXcdxX1exX1fxX3xXcxX14xXd3xX6axX0xXexX6xX1cxX5xX10xX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxX107xX6xX14xX1fxXdxX1exe243xX59xXbx123b8xX3xX6xXbdxXexX16xXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX107xX1fxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX38xX38xX4xX6axX1cxX6xX16xe15axXbdxX6xX1exX1fxXexX14xXdxX6axXb3xX1exX38xX4axX10xX7xada7xXexX16xXbxX38xX1exX10xX9dxX7xX38xX2xX61x12239xX5cxX38xX61x127e0xX4axX2xX5fxbfb7xX61xX18dxX61xX5axXexX18dxX191xX61x1066dxX2xX5xX2xX6axdfe5xXbxX1fxXaxX3xX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX12xXcxX14xX6xX16xX3xX1xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX1exX1fxX3xX1cxX28xX29xX4xX3xX2cxX2dxX1exX3xXexX14xX28xX33xX1exX1fxX36xX3xX4xX1xX16xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX1exX1fxX1xX11exX16xX3xX1xXdxX2dxXbdxX3xX1xX19xX4xX3xX52xa932xX1exX1xX14axX3x10fefxX6axX6cxX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX14xX12xX0xX38xXexX6xX1cxX5xX10xX12xXcxX65xXdxX3xX1cxXbdxX1dxXdxX3xX5xXdexX62xX3xXa3xX6xX1exX3xXexX1dxX3xX4xX1xX7axX4xX3xX2cx90a8xX3xXexXdxX2dxX1exX3xX1xX56xX1exX1xX3xXexX14xX6xX16xX3xX61xX5cxX3xX7xXbdxb524xXexX3xX1xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX1exX1fxX3xX1cxX28xX29xX4xX3xX2cxX2dxX1exX3xXexX14xX28xX33xX1exX1fxX36xX3xX4xX1xX16xX3xX61xX5cxX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX1exX1fxX1xX11exX16xX3xX1xXdxX2dxXbdxX3xX1xX19xX4xX62xX3xXexX14xXd3xX3xX1fxXdxX86xX3xX2xX6axX191xX61xX5fxX6axX5fxX5fxX5fxX3xX2cxe450xX1exX1fxX38xX7xXbdxX24bxXexdb7fxX3xXexX14xX6xX16xX3xXexcc7cxX1exX1fxX3xX2xX2xX3xX4xX1xXdxX2dxX4xX3xX14dxX10xX3xX2cxX65xXbxX3xX4xX1xX16xX3xX2xX2xX3xX10xX107xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX4xc5b2xX3xX1xX16xX56xX1exX3xX4xXcdxX1exX1xX3xX17dxX1xX2d9xX3xX17dxX1xX106xX1exX62xX3xXexX14xXd3xX3xX1fxXdxX86xX3xX2xX3xXexX14xXdx10922xXbdxX3xX2cxX2a1xX1exX1fxX38xX4xX1xXdxX2dxX4xX3xXb3xX56xX3xX1xecc6xX3xXexX14xXb0xX3xX59xX3xXexX14xXdxX2fcxXbdxX3xX2cxX2a1xX1exX1fxX3xX4xX1xX16xX3xX107xX81xXexX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xXbxX1xa454xXbdxX3xXexX1xXbdxe40dxXexX3xX17dxX1xXdxX2dxX107xX3xXexX1x12b64xX1exX1xX3xX12axX3xX1xXbdxX57xX2fcxX1exX3xX9axXdxX16xX3xXa2xXdxX1exX1xX6axX3xX6cxf657xX57xX3xX5xX56xX3xXb3xXdxX2fcxX4xX3xX5xX56xX107xX3xf08bxX3xX1exX1fxX1x9fbbxX6xX3xX4xdaabxX6xX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX7axX4xX3xX7dxX7exX3xX1xX81xXdxX3xX69xX1xX86xXexX3xXexX14xXdxX8cxX1exX3xX1exX1xa802xX107xX3xX1fxXdx10bfexXbxX3xX4xX86xX4xX3xX10xX107xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX1exX1fxX1xX11exX16xX3xX1xXdxX2dxXbdxX3xX1xX19xX4xX3xX4xX2d9xX3xX2cxXdx8ad8xXbdxX3xX17dxXdxX2fcxX1exX3xXexX1xXbdxX33axX1exX3xX5xXb0xXdxX3xXexX14xX16xX1exX1fxX3xX1xX19xX4xX3xXexX33axXbxX62xX3xXexXdxX2dxXbxX3xXexd485xX4xX3xXbxX1xX86xXexX3xX1xXbdxX57xX3xXexXdxX1exX1xX3xXexX1xbd38xX1exX3xXb3xX28xXb0xXexX3xX17dxX1xX2d9xX62xX3xXb3xX28xX7exX1exX3xX5xff2bxX1exX3xX2cxX65xXexX3xXexX1xX56xX1exX1xX3xXexX345xX4xX1xX3xX4xX6xX16xX3xXexX14xX16xX1exX1fxX3xX1xX19xX4xX3xXexX33axXbxX3xXb3xX56xX3xX14xX11exX1exX3xX5xXbdxX57xX2fcxX1exX6axX3xX7dxX1xXdxX3bfxXbdxX3xX4x12aa2xX1exX1fxX3xX1exX1fxX56xX57xX62xX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX7axX4xX3xX7dxX1xX6xX1exX4xX10xX3xXexX16xX3xX9axX14xX16xX9dxX3xXexX14xb973xX4xX3xXexXdxX2dxXbxX3xX2cxX2dxX1exX3xXexX1xX106xX107xX62xX3xXexX2b1xX1exX1fxX3xX59xX5fxX5fxX3xX7xXbdxX24bxXexX3xX16exXbdxX56xX3xX4xX1xX16xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xXexX14xX28xX33xX1exX1fxX3xXcxXdxX8cxXbdxX3xX1xX19xX4xX3xXb3xX56xX3xXcxX14xXbdxX1exX1fxX3xX1xX19xX4xX3xX4xX7exX3xX7xX12axX3xdb25xX3xX22xX6xX16xX6axX3xX202xX30exXdxX3xX7xXbdxX24bxXexX3xX16exXbdxX56xX3xXexX14xXd3xX3xX1fxXdxX86xX3xX59xX5fxX5fxX6axX5fxX5fxX5fxX3xX2cxX2a1xX1exX1fxX3xX1fxX2a1xX107xX14axX3xX4xX1xX106xX1exX62xX3xX7xX86xX4xX1xX3xXb3xX12axX62xX3xX1cxX398xXexc331xX3xX7dxX1xXbdxX57xX2dxX1exX3xXexX14xX6xX16xX3xX16exXbdxX56xX3xX4xX1xX16xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX1exX1fxX1xX11exX16xX3xX4axX16xX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX7axX4xX3xX7dxX1xX6xX1exX4xX10xX3xXexX16xX3xX9axX14xX16xX9dxX3xXbxX1xXacxXdxX3xX1xXb0xXbxX3xXb3xX29xXdxX3xX47xX81xXdxX3xXbbxX1xXbdxX57xX2dxX1exX3xX1xX19xX4xX3xXexXc7xX1exX1xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX7axX4xX3xX4xX2d9xX3xX7xX468xX3xXexX1xX6xX107xX3xX1fxXdxX6xX3xX4xX374xX6xX3xX4xX86xX4xX3xX1exX1xX56xX3xX1xXcdxX16xX3xXexX35cxX107xX3xX2cxX2dxX1exX3xXexa977xX3xX6cxX7axX4xX62xX3xXcxX35cxX57xX3xXa3xX6xX1exX3xX54xX1xX6xX62xX3xX69xX1xX86xXbxX4fcxX3xX47xX19xX3xXexX1xX6xX107xX3xX1fxXdxX6xX3xX4xX1xXbdxX57xX2dxX1exX3xX2cxXdxX3xX1exX1xX393xX107xX3xX107xX3e6xX4xX3xX2cxX345xX4xX1xX3xXexc23exX107xX3xX1xXdxX8cxXbdxX3xX4xXbdxX81xX4xX3xX7xXacxX1exX1fxX3xX4xX374xX6xX3xX1exX1fxX28xX33xXdxX3xX4axX35cxX1exX3xXexX14xX16xX1exX1fxX3xXexXc7xX1exX1xX62xX3xX2cxX2b1xX4xX3xX1cxXdxX2fcxXexX3xX5xX56xX3xX12axX3xX4xX86xX4xX3xX14dxX235xX62xX3xXexX1xXd3xX3xXexX14xX24bxX1exX3xXb3xX445xX1exX1fxX3xX7xX35cxXbdxX62xX3xXb3xX445xX1exX1fxX3xX14dxX6xX62xX3xX16exXbdxX6xX3xX2cxX2d9xX3xX5xX40cxX1exX3xX17dxX2dxX3xX1xX16xX65xX4xX1xX62xX3xXexX5cbxX107xX3xX1exX1fxXbdxX2a1xX1exX3xXexX56xXdxX3xXexX14xXb0xX3xXb3xX56xX3xX17dxXd3xXbxX3xXexX1xX33xXdxX3xX1xX30exX3xXexX14xXb0xX3xX2cxXd3xX6xX3xXbxX1xX28xX7exX1exX1fxX6axX3xX202x11be7xX54xX47xX3xX6cx9701xX7dxX52xX3xX4ex8921xX4bcxX54xX9axX3xX47xX670x1178cxX69xX0xX38xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập CLB Đường 9

Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập CLB Đường 9
2014-09-29 06:46:43

(QT) - Ngày 26/9/2014, CLB Đường 9 đã tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập 1/10 (1989-2014). Đến dự có các đồng chí: Lê Hữu Phúc, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND...

Trao 40 con bò giống cho người dân huyện Đakrông

Trao 40 con bò giống cho người dân huyện Đakrông
2014-09-26 07:02:25

(QT) - Chiều qua 25/9/2014, UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức lễ trao tặng bò giống cho người dân nghèo ở huyện Đakrông (Quảng Trị)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết