Cập nhật:  GMT+7
cd82x104c5xe406xf980x101d5x12b18x13fbax11eb2xddf4xX7x153fdx1493bx162a0xf5f1xf7c5x119f7xX5xe8a7xXax131d4xXcx1098ax1075ex15916xX3xf4e8x16803xXexX3x15f8dx150caxXexX3xX4xX6x11685xX3xX1cxXdxeba6x15938xX3xXexfc65xX15xX3xX4x114faxX15xX16xX3xXex11fedxX2axX15xX3x14106xXbxX3xXex16d3axXdxX3xXbxX1x15691xX27x15953xX3x13490x12ca4xX22xX3xX1cxX45xX27xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX42xX3xXexX33x12b4exXexX3xXex100b4xX3xXexX19xXexX3xe90axX16xf3ebxe2abx1466cxX15xX3xX1cxX37xX15xX3xdd83xX63x137ccxX3x15730xd7e9xX22xX0x10249xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1303fxX10xX6x14f56xXaxX12xX83xX2exX27xX3xX15xX6xX64xX3xX2xX74x1697axX42xX3x13afaxX2exX15xX16xX3xX6xX15xX3xXex15897xX15xX1xX3xXexX14xX3xX4xX1x13388xX4xX3xX1xX3bxXdxX3xX15xX16xX1x16bb4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX1cxX1dxXexX3xX4xX6xX22xX3xX1cxXdxX26xX27xX3xXexX2axX15xX3xX4xX2exX15xX16xX3xXexX33xX2axX15xX3xX37xXbxX3xXexX3bxXdxX3xXbxX1xX40xX27xX42xX3xX44xX45xX22xX3xX1cxX45xX27xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX42xX3xXexX33xX57xXexX3xXexX5bxX3xXexX19xXexX3xX61xX16xX63xX64xX65xX15xX3xX1cxX37xX15xX3xX6cxX63xX6exX3xX70xX71xX22x105b7xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15d8fxX22xX86xX64xXaxX12xX0xXdxX27xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX15xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXax161baxXdxX86xXexX1x12984xX3x16f21x14e26xX14exXbx16af9x122c0xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14bxX3x106f8xX14exX14exXbxX151xX152xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX74xX74xX4xX114xX44xX6xX22x1289bxX63xX6xX15xX16xXexX33xXdxX114xe731xX15xX74xX86xX10xX7xX18xXexX22xXbxX74xX15xX10xX146xX7xX74x16309xX93xX14exe0d6xX74xX2xX14exX15cxX86xX93xX2xX15cx14daexX15cxX2x10126xXexX15cxX195xX2xX198xX5x16af5xf25exX189xX14exX189xX93xX14exX93xX14exX2xX1a0xX14exX14dxX19fxX2xX14exX18cxX114x12726xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX1cxX1dxXexX3xX4xX6xX22xX3xX1cxXdxX26xX27xX3xXexX2axX15xX3xX4xX2exX15xX16xX3xXexX33xX2axX15xX3xX37xXbxX3xXexX3bxXdxX3xXbxX1xX40xX27xX42xX3xX44xX45xX22xX3xX1cxX45xX27xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX42xX3xXexX33xX57xXexX3xXexX5bxX3xXexX19xXexX3xX61xX16xX63xX64xX65xX15xX3xX1cxX37xX15xX3xX6cxX63xX6exX3xX70xX71xX22xXaxX3xX146xXdxX86xXexX1xX9xXaxX14dxX14exX14exXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15cxX14exX14exXaxX3xX74xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX22xX15xXaxX12xec6fxX40xXdxX3xXexX37xX3xX61xX16xX63xX64x12b05xX15xX3xfe45x148a1xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX42xX3x121c7xXdxX37xX27xX3xX1cx17361xX4xX3xX96xX2exX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX9fxX15xX1xX3xXexX33xX6xX22xX3xX16xXdxX2axX64xX3xX18xX1xX10xX15xX3xX4xX1xX22xX3xX4xX37xX4xX3xXexX57xXbxX3xXexX1xX26xX3xX1a0xX3xf073xX15xX1xX14bxX3x12266xX15xX1xX3xXcxX63xX2axX15xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX22xX86xX64xXaxX12xXcxf0b8xX3xX15xX16x10622xX64xX3xX2xX195xX74xX2xX2xX74xX189xX14exX189xX189xX42xX3xXexX22xX2c7xX15xX3xX5xX5bxX4xX3xX5x120a2xX1dxX15xX16xX3xX4xX2exX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX9fxX15xX1xX3xX6cxX63xX45xX15xX16xX3xXcxX33xXb2xX3xX1cx12b91xX15xX16xX3xX5xX22xX40xXexX3xX33xX6xX3xX170xX63x13d98xX15xX3xXexX1xX5bxX4xX3xX1xXdx15063xX15xX3xX1cxX1dxXexX3xX4xX6xX22xX3xX1cxXdxX26xX27xX42xX3xXexX40xX22xX3xX1cxX2e0xX1dxX4xX3xX18xX1x172a5xX3xXexX1xX19xX3xXexX2axX15xX3xX4xX2exX15xX16xX42xX3xXexX33xX2axX15xX3xX37xXbxX3xXexX3bxXdxX3xXbxX1xX40xX27xX3xX27xX40xX15xX1xX3xX27xd3bcxX3xXexX33xX65xX15xX3xXexX22xX2c7xX15xX3xX1cxXb2xX6xX3xX44xX2c7xX15xX42xX3xXexX63xX64xX19xX15xX42xX3xX5xe6fcxX15xX1xX3xX179xX5bxX4xX42xX3xX1cxX40xXexX3xX1cxX2e0xX1dxX4xX3xX15xX1xf380xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX170xX63xX45xX3xX15xX14xXdxX3xX44xX57xXexX3xX15xX1xX2e0xX14bxX3xX1cxXdxd219xX63xX3xXexX33xX6xX3xX5xX2c7xX27xX3xX33x13bf1xX3xX195xX198xX74xX15cxX14exX3xX179x11bc6xX3xX179xXdxX3xXbxX1xX40xX27xX3xX179xX3a4xX3xXexX33xX57xXexX3xXexX5bxX3xX151xX71xX3xX1xX3bxXdxX152xX3xX44x13f52xXexX42xX3xX151x15ac9xX3xX5xX6exX3xX2xX2xX195xX3xX1cxX26fxXdxX3xXexX2e0xX1dxX15xX16xX3xXbxX1xX40xX27xX3xXexX3bxXdxX152xX3xXbxX1xX37xX3xXexX1xX2c7xX15xX1xX3xX4xX2exX15xX16xX3xX93xX3xX4xX1xX63xX64xX65xX15xX3xX37xX15xX42xX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xXdxX315xX15xX42xX3xX151xX3dcxX3xX5xX6exX3xX198xX198xX3xX179xX3b9xX74xX189xX198xX14dxX3xX1cxX26fxXdxX3xXexX2e0xX1dxX15xX16xX3xX4x10cf3xX3xX1xX2c7xX15xX1xX3xX179xXdxX3xX1cxX37xX15xX1xX3xX44xX40xX4xX42xX3xXexX1xX63xX3xX16xXdxX389xX3xX1xfb31xX15xX3xX189xX18cxX14exX3xXexX33xXdxX315xX63xX3xX1cxX2fdxX15xX16xX3xXexXdxX3a4xX15xX3xX27x113bdxXexX114xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX22xX86xX64xXaxX12xdea3xX5bxX4xX3xX5xX2e0xX1dxX15xX16xX3xX4xX45xX15xX1xX3xX7xX37xXexX3xX18xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xXdxX315xX15xX42xX3xX44xX3d7xXexX3xX16xXdxX389xX3xX195xX3xX179xX3b9xX74xX15cxX3xX1cxX26fxXdxX3xXexX2e0xX1dxX15xX16xX3xX4xX43bxX3xX1xX2c7xX15xX1xX3xX179xXdxX3xX179xX57xX15xX3xX4xX1xX63xX64xX26xX15xX3xX1xX2c7xX15xX16xX3xX4xX2axX27xX42xX3xX14dxX18cxX3xX179xX3b9xX74xX14dxX14dxX3xX1cxX26fxXdxX3xXexX2e0xX1dxX15xX16xX3xX179xXdxX3xXbxX1xX40xX27xX3xX1xX2c7xX15xX1xX3xX4xX1xX331xX15xX1xX42xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexXdxX3a4xX15xX3xX1xX458xX15xX3xX2xX42xX93xX3xXexX9fxX3xX1cxX2fdxX15xX16xX152xX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xXdxX315xX15xX42xX3xX44xX3d7xXexX3xX16xXdxX389xX3xX93xX189xX3xX179xX3b9xX74xX93xX18cxX3xX1cxX26fxXdxX3xXexX2e0xX1dxX15xX16xX3xX179xX57xX15xX3xX4xX1xX63xX64xX26xX15xX42xX3xXexX2c7xX15xX16xX3xXexX33xX389xX3xXbxX1xX37xX22xX3xXexX33xX37xXdxX3xXbxX1x15569xXbxX42xX3xXexX1xX63xX3xX16xXdxX389xX3xX1xX458xX15xX3xX2xX42xX14dxX3xXexX2axX15xX3xXbxX1xX37xX22xX3xX4xX37xX4xX3xX5xX22xX40xXdxX114xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX22xX86xX64xXaxX12xX488xX5bxX4xX3xX5xX2e0xX1dxX15xX16xX3xX4xX45xX15xX1xX3xX7xX37xXexX3xX1cxXdxX3a4xX63xX3xXexX33xX6xX3xXexX3bxXdxX3xXbxX1xX40xX27xX3xX179xX3a4xX3xX27xX6xX3xXex1533fxX64xX3xXbxX1xX37xX3xXexX1xX2c7xX15xX1xX3xX4xX2exX15xX16xX3xX195xX3xX4xX1xX63xX64xX65xX15xX3xX37xX15xX42xX3xXbxX1xX26fxXdxX3xX1xX1dxXbxX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xXdxX315xX15xX42xX3xX44xX3d7xXexX3xX16xXdxX389xX3xX195xX14dxX3xX179xX3b9xX74xX2xX14exX93xX3xX1cxX26fxXdxX3xXexX2e0xX1dxX15xX16xX3xX179xX57xX15xX3xX4xX1xX63xX64xX26xX15xX42xX3xXexX2c7xX15xX16xX3xXexX33xX389xX42xX3xX27xX63xX6xX3xX44xX37xX15xX42xX3xXexX14xX3xX4xX1xXa8xX4xX3xX7xX3dcxX3xX86xX3b9xX15xX16xX3xXexX33xX37xXdxX3xXbxX1xX570xXbxX3xX4xX1xX2axXexX3xX27xX6xX3xXexX5d7xX64xX42xX3xXexX1xX63xX3xX16xXdxX389xX3xX1xX458xX15xX3xX198xX42xX15cxX3xX18xX16xX3xX179xX2c7xX3xX2xX189xX93xX114xX2xX189xX195xX3xX179xXdxX65xX15xX3xX27xX6xX3xXexX5d7xX64xX3xXexX14xX15xX16xX3xX1xX1dxXbxX114xX3xXcxX1xX2exX15xX16xX3xX170xX63xX6xX3xX4xX2exX15xX16xX3xXexX37xX4xX3xXexX63x10479xX15xX3xXexX33xX6xX3xX18xXdxX26xX27xX3xX7xX22xX37xXexX3xX1cxX71xX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xXdxX315xX15xX3xX179xX2c7xX3xX151xX3dcxX3xX5xX6exX3xX93xX114xX189xX2xX2xX3xXexX33xX2e0xef8fxX15xX16xX3xX1xX1dxXbxX3xX179xXdxX3xXbxX1xX40xX27xX3xXexX33xX57xXexX3xXexX5bxX3xX6xX15xX3xXexX22xX2c7xX15xX3xX16xXdxX6xX22xX3xXexX1xX2exX15xX16xX42xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexXdxX3a4xX15xX3xX16xX6b5xX15xX3xX2xX14exX42xX14dxX14dxX3xXexX9fxX3xX1cxX2fdxX15xX16xX114xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX22xX86xX64xXaxX12xX25ex15fc2xXdxX3xX15xX1xX389xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX170xX63xX45xX3xX1cxX71xX3xX1cxX40xXexX3xX1cxX2e0xX1dxX4xX42xX3xX96xX2exX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX9fxX15xX1xX3xX6cxX63xX45xX15xX16xX3xXcxX33xXb2xX3xX1cxX2e0xX1dxX4xX3xX124xX3bxX3xX96xX2exX15xX16xX3xX6xX15xX3xX44xXdxX26xX63xX3xX86xX2e0xX458xX15xX16xX3xX19fxX74xX19fxX3xX1cxX1dxXexX3xX4xX6xX22xX3xX1cxXdxX26xX27xX3xXexX2axX15xX3xX4xX2exX15xX16xX3xXexX3bxXdxX3xXbxX1xX40xX27xX114xX3xX269xX1xXdxX3xX15xX1xX57xX15xX3xX15xX1xX389xX15xX16xX3xXexX1xX2c7xX15xX1xX3xXexX331xX4xX1xX3xX151xX63xX2axXexX3xX7xX3d7xX4xX3xX4x121ecxX6xX3xX4xX37xX4xX3xXexX57xXbxX3xXexX1xX26xX42xX3xX4xX37xX3xX15xX1xX30bxX15xX3xX1cxX40xXexX3xX1cxX2e0xX1dxX4xX3xXexX33xX22xX15xX16xX3xX1cxX1dxXexX3xX4xX6xX22xX3xX1cxXdxX26xX27xX42xX3xX269xXdxX37xX27xX3xX1cxX26fxX4xX3xX96xX2exX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX9fxX15xX1xX3xXexX470xX15xX16xX3xX16xXdxX2axX64xX3xX18xX1xX10xX15xX3xX4xX1xX22xX3xX2xX195xX3xXexX57xXbxX3xXexX1xX26xX3xX179xX2c7xX3xX93xX195xX3xX4xX37xX3xX15xX1xX30bxX15xX114xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a5xX63xXexX1xX22xX33xXaxX12xX2a5xX15xX1xX3xXcxX63xX2axX15xX0xX74xXbxX12

Anh Tuấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trao 32 triệu đồng cho em Minh Hiếu

Trao 32 triệu đồng cho em Minh Hiếu
2023-12-04 18:28:00

QTO - Chiều nay 4/12, Báo VietNamNet phối hợp với UBND xã Hải Hưng (huyện Hải Lăng) trao số tiền hơn 32 triệu đồng cho em Nguyễn Đức Minh Hiếu (sinh năm...

Ra quân huấn luyện năm 2023

Ra quân huấn luyện năm 2023
2023-03-01 14:03:00

QTO - Hôm nay 1/3, tại Tiểu đoàn Bộ binh 43 - Trung đoàn 842, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết