Cập nhật:  GMT+7
w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgOG6o0NQ4bqww6Phu5Dhu4RY4bqw4buQxJBQ4buQ4bqw4buTw53hu7ZQw5ThurAl4buqUMOU4bqww5Thu5Lhu7Dhu5LhurDhu7Thu5Dhu5LDkuG7tuG6sFDhu5Dhu4JQ4bqw4buyP+G6sOG7iOG7jOG6sMONRuG7tuG6sMOU4buSO+G6sMOM4buQKsOM4bqww6Phu5A94bqw4bu04buWw4zhu5DhurBQJeG7sMOMw4Ev4buQ4bqyw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5YxJHEqEPhu4rhuq7DgHNmc+G7tXPhu4XhurAt4bqw4bqjQ1DhurDDo+G7kOG7hFjhurDhu5DEkFDhu5DhurDhu5PDneG7tlDDlOG6sCXhu6pQw5ThurDhuq/DiVDDlOG6sOG7iOG6uOG6sFnhu7YoT+G7tOG6sOG7iOG7llDhu5DhurDDlOG7kuG7sOG7kuG6sOG7tOG7kOG7ksOS4bu24bqwUOG7kOG7glDhurDhu7I/4bqw4buI4buM4bqww41G4bu24bqww5Thu5I74bqww4zhu5Aqw4zhurDDo+G7kD3hurDhu7Thu5bDjOG7kOG6sFAl4buww4zhurDDo8WoUMOU4bqw4buQUcSQ4bqwIeG6uOG6sOG7kMWo4buS4bqww4zhu5A94bqwUMOU4buQ4buaQ+G6sHPhu5LDkuG7tOG6sOG7hUPhu6DhurBQ4buQ4buSw5Lhu6DhurDhu6I84bqw4bq04bq24bq04bqy4bqwLeG6sOG6tOG6tuG6tOG6rOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw4Hhu5Lhu6DDlOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6ruG7ksOjxKhQ4bu0xKjDneG6ruG6sOG7suG7tCjhu57EqOG7seG6ri7hu5Lhu4rhu7Thu5B54bqw4bqq4bq24bq2WCHDveG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7R54bqw4bqm4bqsw4JYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu7XDjUNRWeG7tkNQw5Thu7TDneG7kuG7tSxQL+G7isSo4buy4bui4bu0UVgvUMSoLuG7si/hurTDguG6tkIv4bqy4bq24bqs4buKw4LhurLhuqzDguG6suG6tOG6tuG7tOG6puG6puG6qOG6qOG7nuG6rC3DjUNQ4bu14bucWMOU4bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6ruG6o0NQ4bqww6Phu5Dhu4RY4bqw4buQxJBQ4buQ4bqw4buTw53hu7ZQw5ThurAl4buqUMOU4bqww5Thu5Lhu7Dhu5LhurDhu7Thu5Dhu5LDkuG7tuG6sFDhu5Dhu4JQ4bqw4buyP+G6sOG7iOG7jOG6sMONRuG7tuG6sMOU4buSO+G6sMOM4buQKsOM4bqww6Phu5A94bqw4bu04buWw4zhu5DhurBQJeG7sMOM4bqu4bqwLuG7kuG7iuG7tOG7kOG7seG6ruG6quG6tuG6tuG6ruG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7Thu7Hhuq7huqbhuqzDguG6ruG6sC/DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljDo0NY4bu04buSUVDhuq7DgOG6o0NQ4bqww6Phu5Dhu4RY4bqw4buQxJBQ4buQ4bqw4buTw53hu7ZQw5ThurAl4buqUMOU4bqw4bqvw4lQw5ThurDhu6Lhu5BRROG6sHVlZWXhurDhu5BUWOG6sFDDlMSQKOG6sOG6si/Dgi/hurThurbhurTDgsOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buFw5TEkCjhurDhurIvw4Iv4bq04bq24bq0w4Lhu7PhurDhu7RF4buS4bqw4buTw50j4bqw4buyVuG6sOG7k8Od4bu2UMOU4bqwJeG7qlDDlOG6sOG6r8OJUMOU4buz4bqw4bqjQ1DhurDDo+G7kOG7hFjhurDhu5DEkFDhu5DhurDhu5PDneG7tlDDlOG6sCXhu6pQw5ThurDhuq/DiVDDlOG6sOG7ouG7kFFE4bqwdWVlZeG6sOG7iOG6uOG6sOG7kFRY4bqw4buI4buM4bqwIcSo4bug4bqwIUrhu7ThurAsxJDhurDDjOG7kFHhurAp4bqw4bui4buST1DhurAsw5PhurDDjMOZUMOU4bqw4bu0RMOM4bqww4xEUOG6sMONxajhu7XhurDhuqNDUOG6sMOj4buQ4buEWOG6sOG7kMSQUOG7kOG6sOG7k8Od4bu2UMOU4bqwJeG7qlDDlOG6sOG6r8OJUMOU4bqw4buI4bq44bqwWeG7tihP4bu04bqw4buI4buWUOG7kOG6sMOU4buS4buw4buS4bqw4bu04buQ4buSw5Lhu7bhurBQ4buQ4buCUOG6sOG7sj/hurDhu4jhu4zhurDDjUbhu7bhurDDlOG7kjvhurDDjOG7kCrDjOG6sMOj4buQPeG6sOG7tOG7lsOM4buQ4bqwUCXhu7DDjOG6sMOjxahQw5ThurDhu5BRxJDhurAh4bq44bqw4buQxajhu5LhurDDjOG7kD3hurBQw5Thu5Dhu5pD4bqwc+G7ksOS4bu04bqw4buFQ+G7oOG6sFDhu5Dhu5LDkuG7oOG6sOG7ojzhurDhurThurbhurThurLhurAt4bqw4bq04bq24bq04bqs4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDoyRQw5ThurDhu7RF4buS4bqwWOG7kOG7kk5Q4bqw4buQVFjhurBQxJAo4buz4bqw4buTw53hu7ZQw5ThurAl4buqUMOU4bqw4buI4bq44bqww41G4bu24bqww43Gr+G6sOG7suG7tlDDlOG6sMOC4bqw4bubKOG6sCzhu5JOUOG6sOG7myjhurDDjUNQ4bqw4buB4buS4buM4bug4bqw4bu0w51D4bqw4buTw53hu7ZQw5ThurAl4buqUMOU4bqw4bui4buQUUThurB1ZWVl4buz4bqww5Thu6bhu6DhurDDjETDjOG6sOG7iOG7plDDlOG6sMOM4buQ4buYeeG6sOG7hcOU4bu2KOG7jlDhurDhu4NFUOG7kOG6sMSRQFDDlOG7s+G6sHMj4bqw4bu0w50lVlDDlOG6sHMj4bqw4bqv4buWQ+G6sMONxJBQ4bqwZeG7s+G6sMOj4buq4bqwWeG7tkNQ4bqw4bubKOG6sMONQ1DhurDhu4Hhu5Lhu4zhu6DhurDhu7TDnUPhurDhu5PDneG7tlDDlOG6sCXhu6pQw5TDveG6sOG6r+G7klDhu5DhurDEkTvhu7bhurDhu5Phu5DEkFDhu5Dhu7PhurDhu5so4bqwLOG7kk5Q4bqw4bqjQ1DhurDhu5Phu5Al4busUMOU4bqwLCPhurDhu5PGoFDhu5DhurA9KOG7s+G6sMOj4buQPeG6sFDhu5Dhu5LDkuG7oOG6sOG7myjhurDDjUNQ4bqw4buB4buS4buM4bug4bqw4bu0w51D4bqw4buTxqBQ4buQ4bqwPSjhurDDteG7tsOJUMOU4bqw4bqj4buUUOG7kMO94bqw4buHTuG6sHPhurpQ4bqw4buT4buQxJBQ4buQ4buz4bqw4bubKOG6sCzhu5JOUOG6sOG6o0NQ4bqw4buT4buQJeG7rFDDlOG6sCwj4bqw4buT4buQxJBQ4buQ4bqwPSjhu7PhurDDo+G7kD3hurBQ4buQ4buSw5Lhu6DhurDhu5so4bqww41DUOG6sOG7geG7kuG7jOG7oOG6sOG7tMOdQ+G6sOG7k+G7kMSQUOG7kOG6sD0o4bqww6NGUOG6sOG7k+G7kOG7quG7tS/hu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5YW+G7tuG7tOG7kFHDneG6rsOAc+G6ulDhurDEkeG7kk/hu7Yvc2Zzw4EvWMOA

Văn Hiếu/VOV

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ra quân huấn luyện năm 2023

Ra quân huấn luyện năm 2023
2023-03-01 14:03:00

QTO - Hôm nay 1/3, tại Tiểu đoàn Bộ binh 43 - Trung đoàn 842, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết