Cập nhật:  GMT+7
40cfx4f21xd226xb27dxc1cax94d0x6ff4x1025ex6c42xX7x8cedxbe46x7df2xff12xdb71xd82exX5x8248xXaxc47dxXcx87e9x115b9xdf8dxX3x7d7cx812exX15xX3xX15xba30xX15xX16xX3xX5xef66xf242xX15xX16xX3x5989xX14xXexX3xXexce76x524fxXdxX3xX4xX1x10c7cxX3xX4xdfe1xX4xX3xX4xX1xc05axXexX3xf2c7xXdxe468xX15xX3xXbxX1xe522xX15xX16xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX16xXdx7918xX3xX3dxXdxX3fxX15xX3xX16xXdx8825xXdxX0x100f6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxad21xX10xX6xfa63xXaxX12xX6ax85aaxX27xX3xX15xX6xf9bcxX3xX2xb3d6xX5bx5016xX5bx5e20x9882xX7dxX7exb7b8xX3x478dxXdxX35xX27xX3xX18xX3axX4xX3xd817xX71xX15xX16xX3xXexX76xX3xX8cx5c9cxX3xXbxX1x56acxX15xX3xXcxX22xX3x4e4cx8ab3xX15xX3xX9fx531bxX3xXcxXa4xXdxX3xX15xX16xc1d0xX76xX3fxX15xX3xX27xX71xXdxX3xXexX2cxX22xX2dxX15xX16xX3xbb33xX71xX15xX16xX3xX6axXa4xX3x10b7bxX3fxX3xXbcx9648xX4xX3xc93axX6xX27xX3xXexX2cxX6xX32xX3xXexX14xX15xX16xX3xX79xX7exX3xX3dx8ea5xX3xX18xX19xX15xX3xX15xX1dxX15xX16xX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX27xX14xXexX3xXexX2cxX2dxXdxX81xX3xXexX2cxbb4axX3xX16xXdxX35xX3xX2xX7dxX3xXexX2cxXdx8ccfxXacxX3xX18x9d20xX15xX16xX3xX4xX1xX32xX3x7802xXddxX3xX8cxX1xf772xX3xX1xXacxX76xX3xX112xXddxX3xX18xXddxXdxX3xX112xXdxX3fxX15xX3xXbxX1xX44xX15xX16xX3xXexX117xX15xX1xX3x6d8fxXacx112edxX15xX16xX3xXcxX2cxXfaxcf41xX0xX5bxXbxX12xX0xXexX6xX3dxX5xX10xX3xX7xXexX76xX5xX10xX9xXaxX27xX6xX2cxX16xXdxX15x10559xX7dxXbxad7exX3xX6xXacxXexX32xXaxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX6dxX12xX0xXdxX27xX16xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX5bxX5bxX4xX13dxX3dxX6xX32x7f29xXacxX6xX15xX16xXexX2cxXdxX13dxX9fxX15xX5bxX6dxX10xX7xe5a5xXexX32xXbxX5bxX15xX10xef29xX7xX5bxX7dxX7exX79xX7dxX5bxa3e5xX7bxX6dxX198xX7dxX2xX79xX7dxX79xX7dxXexX2x5418xX7exfb78xX198xX1a6xX5xX2xX13dxe55dxXbxX16xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXexX6dxX12xX0xX5bxXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX6dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX32xX6dxX76xXaxX12xd273xX15xX16xX3xXc4xX3fxX3xXbcxXc8xX4xX3xXcbxX6xX27xX81xX3xX83xXdxX35xX27xX3xX18xX3axX4xX3xX8cxX71xX15xX16xX3xXexX76xX3xX8cxX95xX3xXbxX1xX99xX15xX3xXcxX22xX3xX9fxXa0xX15xX3xX9fxXa4xX3xXcxXa4xXdxX3xX15xX16xXacxX76xX3fxX15xX3xX27xX71xXdxX3xXexX2cxX22xX2dxX15xX16xX3xXbcxX71xX15xX16xX3xX6axXa4xX3xXexX2cxX6xX32xX3xX18xX19xX15xX3xX15xX1dxX15xX16xX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX4xX1xX32xX3xX112xXddxX3xX8cxX1xX117xX3xX1xXacxX76xX3xX112xXddxX3xX18xXddxXdxX3xX112xXdxX3fxX15xX3xXbxX1xX44xX15xX16xX3xXexX117xX15xX1xX3xdf9fxX3x6b97xX15xX1xX156xX3xX134xX13dxX6axX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxXexX6dxX12xX0xX5bxXexX2cxX12xX0xX5bxXexX6xX3dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX32xX6dxX76xXaxX12xXcxX2cxX22xX58xX4xX3xX18xf17exX81xX3xX1xX6xX76xX3xXexXdxX15xX3xX4xX35xX15xX3xX3dxXddxX81xX3xX4xX1xXdx95a0xX15xX3xX7x9e3bxX3xX3dxXdxX3fxX15xX3xXbxX1xX44xX15xX16xX3xXbxX1xX136xXdxX3xX15xX16xXa4xX76xX3xX18xX3fxX27xX3xXex7ba2xX4xX3xXexX2cxe8bbxX4xX3xc739xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX1xX3axXexX3xX6dxc567xX4xX3xXexXacxX76xX2afxX15xX3xX3dxXdxX3fxX15xX3xX16xXdxX58xXdxX3xX18xb0d5xX3xX16xX299xXbxX3xX7xXc8xX4xX3xXbxX1xX44xX15xX16xX81xX3xX4xX1xX3axX15xX16xX3xX8cx8a5bx9628xd4b7xf47dxX261xX2xbe69xX81xX3xX5xa78cxX15xX1xX3xX18x7d36xX32xX3xX8cxX71xX15xX16xX3xXexX76xX3xX8cxX95xX3xXbxX1xX99xX15xX3xXcxX22xX3xX9fxXa0xX15xX3xX9fxXa4xX3xXcxXa4xXdxX3xX15xX16xXacxX76xX3fxX15xX3xX27xX71xXdxX3xXexX2cxX22xX2dxX15xX16xX3xXbcxX71xX15xX16xX3xX6axXa4xX3xX2cxXa0xXexX3xX27xX32xX15xX16xX3xX27xXacxX3axX15xX3xX7x104f3xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXbxX1xX99xX15xX3xX15xXa4xX32xX3xX15x7929xXdxX3xX189xX1xX299xX3xX189xX1xX1dxX15xX13dxX3xXbcxX22xX23xX4xX3xX3dxXdxX2afxXexX81xX3xX1xXdxX106xX15xX3xXexX31exXdxX81xX3xXbxX1xX99xX15xX3xX5xX58xX15xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX1xX3axXexX3xX3dxXdxX3fxX15xX3xXbxX1xX44xX15xX16xX3xX189xX1xX71xX15xX16xX3xX4xX299xX3xX18xXdxX106xX15xX3xX15xX3fxX15xX3xX5xX319xX15xX1xX3xX18xX31exX32xX3xX4xX71xX15xX16xX3xXexX76xX3xX18xX319xX3xX17axXacxX76xX2afxXexX3xX18xXfaxX15xX1xX3xX27xXacxX6xX3xX18xX19xX15xX3xX15xX1dxX15xX16xX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX27xX14xXexX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX18xX2f7xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX35xX15xX3xX3dxXddxX81xX3xX4xX1xXdxX2afxX15xX3xX7xX2b3xX13dxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX32xX6dxX76xXaxX12xXcbxX1x59caxX15xX3xX27xX299xX15xX3xX17axXacxXa4xX3x98cexX3xX15xX16xX1xX2b3xX6xX81xX3xXcxX1xX22xX23xX15xX16xX3xXexX35xX3xXcxX2cxX99xX15xX3xXcxXacxXa0xX15xX3xd54axX15xX1xX81xX3xee58xX1xX299xX3xX8cxX1xX117xX3xX1xXacxX76xX3xXexX2cxX22xX2d7xX15xX16xX3xX112xXddxX3xX8cxX1xX117xX3xX1xXacxX76xX3xX112xXddxX3xX18xXddxXdxX3xX112xXdxX3fxX15xX3xXbxX1xX44xX15xX16xX3xXexX117xX15xX1xX3xX4xX136xX27xX3xcd71xX15xX3xX5xX319xX15xX1xX3xX18xX31exX32xX3xX8cxX71xX15xX16xX3xXexX76xX3xX8cxX95xX3xXbxX1xX99xX15xX3xXcxX22xX3xX9fxXa0xX15xX3xX9fxXa4xX3xXcxXa4xXdxX3xX15xX16xXacxX76xX3fxX15xX3xX27xX71xXdxX3xXexX2cxX22xX2dxX15xX16xX3xXbcxX71xX15xX16xX3xX6axXa4xX3xX9fxXa4xX3xX4xX1xX32xX3xX3dxXdxX2afxXexX3xX7x84e2xX3xX7xX58xX27xX3xX4xX1xXacxX76xX2f7xX15xX3xX7xX3axX3xX18xX19xX15xX3xX15xX1dxX15xX16xX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX27xX14xXexX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX18xX2afxX15xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX1xX3axXexX3xX3dxXdxX3fxX15xX3xXbxX1xX44xX15xX16xX3xXexX2cxX3fxX15xX3xXexXacxX76xX2afxX15xX3xX3dxXdxX3fxX15xX3xX16xXdxX58xXdxX13dxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX32xX6dxX76xXaxX12xX134xX13dxX6axX0xX5bxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 904

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 904
2020-08-13 19:08:40

QTO - Lúc 18 giờ, hôm nay 13/8/2020, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 công bố 1 trường hợp mắc COVID-19 mới ở Quảng Trị. Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết