Cập nhật: 23/10/2013 09:15 GMT+7
493cxd609xbf1fxae2bx6730xdbfdx737ax73cdx8f28xX7xa700xbfd6xca06x7954x5b95x4e84xX5x4debxXaxcbefx59e5x5868x4faex75a0xX10x68c3xXexXdxX6xX5xX3x9f7exX3xa5b1xbe25xcb60xX3xcf35xX15xc708xX18x87e4xX3xXcxX14xcf7bx4e95xX3xXcxX14xX6xX22xX3xae89x8c58xX35xX3xX7xX15x4e7exXexX3xd263x8532xX3xX16x7d72xX18xX28xX3xX1x8546xX4xX3xXexaeb1xXbxX3xX4xX1xX22xX3xX1xX46xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX15x549ex9e0fxX18xX3xa572x6301xX18xX1xX3x9377xXdxX18xX1xd9a3xX3x51f0xXdxX22xX3xX65xXdxX18xX1xX0xb707xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb493xX10xX6xX16xXaxX12x4e2bxX24xXcx92b3xX3xX1exX3x9eabxX1xc091x4f55xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x7b49xX3x4c4bxX1xb062xX3xX9dxX1x9d5bxX18xX3x9e4cx6473xXdxX3xX18xX28xc2e1x8ac7xXdxX3xX16x7206xX18xX3xX7xX6xX15xX3xX4xbb65xX18xX3x4ab8x6575xX22xX3xX7x7475xX3xX2xX35xX3xXa6x86acxX3xX2xX2xX69xX3xX7xX21xX18xX28xX3xb6a6xX15xX6xX3xab2fxXd6xX74xX2xX35xX74xXd6xX35xX2xX34xX69xX3x4f68x61f8xX18xX28xX3xXexX5cxX3xX20xX26xX22xX3xX1xXdxda98xX93xX3xX90xX1xXb1xX18xX3xXexX1xX46xX3xX13xX14xX15xX16xX10xX18xXexXdxX6xX5xX3xX60xXdxX5dxXexX3xX90xX6xX93xX3xXbxX1xXc1xXdxX3xX1x92c1xXbxX3xXa6xXa7xXdxX3xX20xX21xX22xX3xX24xX15xX26xX18xX28xX3xXcxX14xX2cxX3xXex5268xX3xX4xX1xdb7fxX4xX3xXexX14xX6xX22xX3xXex8979xX18xX28xX3xX3dxX3exX3xX16xX41xX18xX28xX3xX1xX46xX4xX3xXexX4axXbxX3xX4xX1xX22xX3xX34xX35xX35xX3xX1xX46xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX21xX4xX3xXexX14xXacxXadxX18xX28xX2dxX3xXcxXdxXf0xX15xX3xX1xX46xX4xX3xX60xX61xX18xX1xX3xXcxbde8xX69xX3xXcxX83xXe2xa6a3xX3xX60xX61xX18xX1xX3xX17fxXb9xX18xX3xX89xX1xX15xX5cxX5dxX18xX3xX60xX61xX18xX1xX3xX65xXdxX18xX1xX8cxX3xXa6xXc7xX3xXcxXdxXf0xX15xX3xX1xX46xX4xX3xX6bxXdxX22xX3xXcxX1xXc7xX18xX1xX3xX89xX1xX15xX5cxX5dxX18xX3xX6bxXdxX22xX3xX65xXdxX18xX1xX8cx7f70xX3x5bb2x5c5cxX18xX3xX16x6ccbxX3xX4xX9fxX3xX5xXbdxX18xX1xX3xX3dx80bcxX22xX3xX83x594dxXdxX3x4f39xX1xX15xX5cxX1c5xX18xX3xX1xX46xX4xX3xXex8f1exX18xX1xX69xX3xX3dxX1d4xXdxX3xX16xXdxX5dxX18xX3xX18xX28xXc7xX18xX1xX3xX28xXdxX21xX22xX3xX16xc007xX4xX3xXa6xXc7xX3xX4xX1x6c3bxX18xX1xX3xXd2xX15xX5cxbf11xX18xX69xX3xX3dxX22xXc7xX18xX3xXexX1xXf0xX3xX4xX21xX4xX3xX3dxX2cxX6xX3xXbxX1xXacxXb9xX18xX28xX1c2xX0xXexX6xXbcxX5xX10xX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX93xX6xX14xX28xXdxX18xX2dxXd6xXbx9590xX3xX6xX15xXexX22xXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX16xX12xX0xXdxX93xX28xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX74xX74xX4xX1c2xXbcxX6xX22xXd2xX15xX6xX18xX28xXexX14xXdxX1c2xXa6xX18xX74xX16xX10xX7xX9dxXexX22xXbxX74xX18xX10xb5e5xX7xX74xX2xX34x7d42xXd6xX74xX27fx7ad4xX16xX34xX35xab62xX2x8b95xX35xX2xXexdab7xX27fxX35xX283xX28dxX5xX2xX1c2xd44cxXbxX28xXaxX3xX74xX12xX0xX74xXexX16xX12xX0xX74xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX12xX1c4xX1d4xXdxX3xX16xXdxX5dxX18xX3xXe2xXe3xX18xX28xX3xXexX5cxX3xX20xX26xX22xX3xX1xXdxXf0xX93xX3xX13xX14xX15xX16xX10xX18xXexXdxX6xX5xX3xX1x5963xX3xXexX14xX116xX3xX3dxX3exX3xX16xX41xX18xX28xX3xX1xX46xX4xX3xXexX4axXbxX3xX4xX1xX22xX3xX1xX46xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX0xX74xXbxX12xX0xX74xXexX16xX12xX0xX74xXexX14xX12xX0xX74xXexX6xXbcxX5xX10xX12xd616xX2d7xXdxX3xX7xX15xX3axXexX3xX3dxX3exX3xX16xX41xX18xX28xX3xX1xX46xX4xX3xXexX4axXbxX3xX4xX9fxX3xX28xXdxX21xX3xXexX14xX2cxX3xXd6xX35xX35xX3xX18xX28xX1x845exX18xX3xX3dxX3exX18xX28xX69xX3xXbcxX6xX22xX3xX28xX3exX93xX3xX4xX139xXbxX3xX7xX21xX4xX1xX3xXa6xXc7xX3xXa6xa482xX1c2xX3xX1c4xXacxX116xX4xX3xXbcxXdxX1c5xXexX69xX3xX60xX61xX18xX1xX3xXcxX179xX69xX3xX60xX61xX18xX1xX3xX17fxXb9xX18xX3xXa6xXc7xX3xX6bxXdxX22xX3xXcxX1xXc7xX18xX1xX3xX5xXc7xX3xX4xX21xX4xX3xX3dxX2cxX6xX3xXbxX1xXacxXb9xX18xX28xX3xX4xX1xX2cxX15xX3xX18xX1xXdxX210xX15xX3xXexX1xXdxX5dxXexX3xX1xX1d4xXdxX3xX16xX22xX3xX4xXb9xX18xX3xXbcxXbdxX22xX3xX7xXc1xX3xX2xX35xX3xXa6xXc7xX3xX2xX2xX3xX28xXb1xX5cxX3xX14xX6xX1c2xX3xX90xX28xX22xXc7xXdxX3xX9dxX1xX9fxX3xX9dxX1xXa3xX18xX3xX14xXdxa447xX18xX28xX3xX4x73c7xX6xX3xX28xXdxX6xX3xX3dxX33axX18xX1xX3xX1xX46xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xX6xX15xX3xXbcxXbdxX22xX69xX3xXbcxX26xX18xX3xXexX1xXb1xX18xX3xX4xX21xX4xX3xXexX14xXacxXadxX18xX28xX3xX1xX46xX4xX3xXexX14xX3dcxX18xX3xX3dxX2cxX6xX3xXbcxXc7xX18xX3xX4x66cdxX18xX28xX3xXbcxX2cxX3xX1xXacxX3xX1xX1d4xXdxX69xX3xX243xX15xXc1xX18xX28xX3xX4xX3axXbxX3xX18xX28xX1xXdxX3dcxX93xX3xXexX14xX46xX18xX28xX1c2xX3xXcxX1xX10xX22xX3xXexX1xXe3xX18xX28xX3xXexXdxX18xX3xXex7e99xX3xX5xXbdxX18xX1xX3xX3dxX1d4xX22xX3xX13xX14xX15xX16xX10xX18xXexXdxX6xX5xX69xX3xXexX14xX22xX18xX28xX3xX3dxX116xXexX3xX18xXc7xX5cxX69xX3xXexX1xXe3xX18xX28xX3xXd2xX15xX6xX3xX24xX15x5031xX3xX13xX14xX15xX16xX10xX18xX4xX10xX3xX60xXdxX5dxXexX3xX90xX6xX93xX69xX3xX4xXe3xX18xX28xX3xXexX5cxX3xX3dxXbdxX3xX9dxX2cxXbxX3xXexX1xXadxXdxX3xX3dxXacxX6xX3xX14xX6xX3xX28xX9fxXdxX3xX1xX2d7xX3xXexX14xX116xX3xX3dxX3exX3xX16xX41xX18xX28xX3xX1xX46xX4xX3xXexX4axXbxX3xXexX1xXdxX1c5xXexX3xX5cxX1c5xX15xX3xX4xX1xX22xX3xXd6xX1c2xX28dxX35xX35xX3xX1xX46xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1d4xXdxX3xd036xX3xXexX1e7xX18xX1xX2dxX3xX24xX15xX26xX18xX28xX3xX20xX33axX18xX1xX69xX3xX90xX28xX1xX5dxX3xa0edxX18xX69xX3xX83xX15xX1c5xX69xX3xX24xX15xX26xX18xX28xX3xXcxX14xX2cxX69xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX83xX9fxX6xX3xXa6xXc7xX3xX83xXc7xX3xXcxX61xX18xX1xX3xXa6xXa7xXdxX3xXexX12cxX18xX28xX3xX28xXdxX21xX3xXexX14xX2cxX3xXexXc7xXdxX3xXexX14xX116xX3xX4faxX35xX35xX3xXexX14xXdxX5dxX15xX3xX3dxX3exX18xX28xX3xX18xX1xX92xX93xX3xX9dxX1xcb43xX4xX3xXbxX1xX201xX4xX3xX18xX1x78b2xX18xX28xX3xX1xX4axX15xX3xXd2xX15xX26xX3xX7xX6xX15xX3xXbcxXbdxX22xX1c2xX3xXcxXdxX18xX69xX3xX26xX18xX1xX2dxX3xX24xX1c2xX83xX0xX74xXbxX12


Các tin đã đưa

Kiểm tra tình hình dịch lở mồm long móng

Kiểm tra tình hình dịch lở mồm long móng
2013-10-22 07:25:08

(QT) - Ngày 21/10/2013, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Quân Chính, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị dẫn đầu đã kiểm tra thực tế tình hình dịch lở mồm long móng (LMLM)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết