Cập nhật:  GMT+7
e72dx166adx13dcfxe73dx15077x176dcx11af6x1034exfc22xX7x11615x1556dx17f63x141aex1881ex1038fxX5x14e14xXax1729dx127a4xX1x1096bxX3x11591xXdx15a30x10426xX3x108f0x1313ax123bfxXexX3xf145xX1dx12cdaxX4xX3xXbxX1x135a0xX1ax125f5xX3x14c95x118a6xX3xX1cxX1dxX1exXexX3x13de0x151e9xX1axX1xX3xX7x13079xXexX3xX17xXdx136cexX1axX3xX1ax13bfax17ac3xX3xeb03x103eexX2x13908xX0x18327xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18449xX10xX6xece8xXaxX12x163aexX21xXcxf38cxX3x12c4dxX3x16333xX3axX1axX2axX3xX1axX6x18069xX3xe86bx177d1x178f3xX71xX46xX47xX2x100ddx12af1xX3xfa92x15f80x11403x18794xX3xXexebccxX1axX1xX3xX21xX1dxX35xX1axX2axX3xXcx12c4ex13f56xX3xXexX15xX3xX4xX1x144ebxX4xX3xX1x10837xXdxX3xX1axX2axX1xX8cxX3xXbxX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX1dxX23xX4xX3xXbxX1xX28xX1axX2axX3xX2cxX2dxX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX34xX35xX1axX1xX3xX7xX3axXexX3xX17xXdxX3fxX1axX3xX1axX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX3xX4xX1x117d8xX3x12942x13894xXdxX3xX5dxXdx119f6xX1axX3xX4xX3axX4xX3xX7x16348xX78xX3xX1axX2axX2dxX1axX1xX78xX3xXdbxX8cxX6xX3xXbxX1x163ecx16283xX1axX2axX3xXexX8bxXd9xX1axX2axX3xXexX80xX1axX1xX71xX3xXcxX1xX6xX44xX3xX2axXdxX6xX3xX1xX97xXdxX3xX1axX2axX1xX8cxX3xX4x15da7xX3x129ddxXdcxXdxX3xXexX3axX3xX7cxX2axX1dxX6ex1707dxX1axX3xX5axXd9xX2dxXdxX3xX13xX1xXf9xXfaxX1axX2axX78xX3xX34xX1xX80xX3xX1xX1dxX6exX3xXexX8bxXf9xXe9xX1axX2axX3xX7bxX97xX3xX34xX1xX80xX3xX1xX1dxX6exX3xX21xX1dx17197xX1axX3xX7xe98bxX3xXexX80xX1axX1xX71xX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX44xX6xX8bxX2axXdxX1ax10973xX46xXbx17013xX3xX6xX1dxXexXd9xXaxX12xX0xXexX8bxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX44xX2axX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xX71xX17xX6xXd9x111cdxX1dxX6xX1axX2axXexX8bxXdxX71xX2cxX1axX4bxX5dxX10xX7x14d4axXexXd9xXbxX4bxX1axX10x1363cxX7xX4bxX2xX77xX2xX49xX4bxfadfxX49xX5dxX46xX2xX46x1182dxX72xX72xX70xXexX2xX1c1xX49xX77xX72xX72xX5xX2xX71x1758cxXbxX2axXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX8bxX12xX0xXexX8bxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXd9xX5dxX6exXaxX12xX11fxXdcxXdxX3xX17xXdxX3fxX1dxX3xXexX1xX10xXd9xX3xX5dx11c8exXdxX3xXbxX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX3axX4xX3xX1axX97xXdxX3xX5dxX1dxX1axX2axX3xX4x17016xX6xX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX1dxX23xX4xX3xXbxX1xX28xX1axX2axX3xX2cxX2dxX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX34xX35xX1axX1xX3xX7xX3axXexX3xX17xXdxX3fxX1axX3xX1axX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49x18316xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX8bxX12xX0xX4bxXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXd9xX5dxX6exXaxX12xXcxXdcxXdxX3xX1xX97xXdxX3xX1axX2axX1xX8cxX78xX3xXdbxXdcxXdxX3xX5dxXdxXe1xX1axX3xX5x10d5dxX1axX1xX3xXdbxXdcxXd9xX3xX67xXe9xX3xXcxXf9xX3xXbxX1xX3axXbxX3xXdbxX293xX3xXexX8bxXdxX3fxX1axX3xX1acxX1xX6xXdxX3xX1axX1xed80xX1axX2axX3xX1axX97xXdxX3xX5dxX1dxX1axX2axX3xX4xXfaxX3xX17xX35xX1axX3xX4xX222xX6xX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX1dxX23xX4xX3xXbxX1xX28xX1axX2axX3xX1axX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX71xX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX1dxX23xX4xX3xXbxX1xX28xX1axX2axX3xX7xX23xX3xX46xX46xX4bxX46xX47xX2xX49xX4bxX21xX5axX2xX1bbxX3xXdbxXf9x10de0xX4xX3xX21xX1dxX23xX4xX3xX1xX97xXdxX3xXexX1x11457xX1axX2axX3xX19dxX1dxX6xX3xXexXdcxXdxX3xX1acx14226xX3xX1x15101xXbxX3xXexX1xX93xX3xX72xX78xX3xX1axX2axX2dxX6exX3xX49xX4bxfde3xX4bxX46xX47xX2xX49xX78xX3xX4xX11dxX3xX1xXdxXe1xX1dxX3xX5xX15axX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX1axX1xX3xX1axX2axX2dxX6exX3xX2xX4bxX2xX4bxX46xX47xX2xX77xX3xXexX1xX6xX6exX3xXexX1xX19xX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX1dxX23xX4xX3xXbxX1xX28xX1axX2axX3xX7xX23xX3xX1c1xX77xX4bxX46xX47xX47xX72xX4bxX21xX5axX2xX2xX71xX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX1dxX23xX4xX3xXbxX1xX28xX1axX2axX3xX1axX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX3xX2axX11dxXbxX3xXbxX1x11707xX1axX3xXexX1xX3fxX3xX4xX1xX19xX3xX1xX11dxX6xX78xX3xX5xX1dxX1exXexX3xX1xX11dxX6xX3xX2cxX2dxX3xX44xXe9xX3xX8bxX97xX1axX2axX3xXbxX1xXdcxX44xX3xX2cxXdxX3xXdbxXdxf2b4xX1dxX3xX4xX1xX80xX1axX1xX3xX4xX318xX1axX2axX3xXexX3axX4xX3xXdbxX35xX44xX3xX17xX35xXd9xX3xX19dxX1dxX23xX4xX3xXbxX1xX28xX1axX2axX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX4xX222xX6xX3xXdbxfbe2xXexX3xX1axXf9x1662cxX4xX71xX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX1dxX23xX4xX3xXbxX1xX28xX1axX2axX3xX1axX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX3xX2ax15db4xX44xX3xX70xX3xX4xX1xXf9xXfaxX1axX2axX78xX3xX1bbxX47xX3xXdbxXdxX3dbxX1dxX3xX19dxX1dxX6exX3xXdbxX8cxX1axX1xX3xX4xX3axX4xX3xX1axX2axX1dxX6ex16288xX1axX3xXex10cffxX4xX78xX3xX4xX1x137d1xX1axX1xX3xX7xX3axX4xX1xX3xX4xX222xX6xX3xX7cxX1xX2dxX3xX1axXf9xX412xX4xX3xXexX8bxXd9xX1axX2axX3xX5x17ccfxX1axX1xX3xX2cxX15axX4xX3xX19dxX1dxX23xX4xX3xXbxX1xX28xX1axX2axeb6axX3xX1axX1xX2b6xX1axX2axX3xX1xXd9xXdcxXexX3xXdbxX97xX1axX2axX3xX4xXfaxX3xX17xX35xX1axX3xX2cxX3dbxX3xX19dxX1dxX23xX4xX3xXbxX1xX28xX1axX2axX48fxX3xXexX325xX1axX1xX3xXexX8bxXdcxX1axX2axX3xX4xX1xXdxX19xX1axX3xXexX8bxX6xX1axX1xX78xX3xX1acxX1xe98dxX1axX3xX4xX40dxXbxX78xX3xXexX1xXdxX19xXexX3xX19dxX1dxX156xX1axX3xX5xX1dxX1exXexX78xX3xX2axXdxX412xXdxX3xX1axX2axX1xXdxX456xX44xX3xX19dxX1dxX23xX4xX3xXbxX1xX28xX1axX2axX48fxX3xX2cxX40dxX1axX3xXdbxX3dbxX3xX17cxX156xX6exX3xX5dxX15axX1axX2axX3xX5xX15axX4xX3xX5xXf9xX30axX1axX2axX3xX2cx167d4xX3xXexX8bxX6xX1axX2axX3xX1axX1xX156xX1axX3xX5dxX156xX1axX48fxX3xX17xX35xXd9xX3xXdbxX35xX44xX3xX19dxX1dxX23xX4xX3xXbxX1xX28xX1axX2axX71xX3xX11fxX430xX1axX2axX3xXexX1x167e2xXdxX78xX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX4xX51dxX1axX2axX3xX5xX2dxX44xX3xX8bxX208xX3xX1axX1xXdxXe1xX44xX3xX2cx17d22xX78xX3xX19dxX1dxX6exX3dbxX1axX3xX1xXdcxX1axX3xX4xX222xX6xX3xX4xXfaxX3xX19dxX1dxX6xX1axX78xX3xXexX15xX3xX4xX1xX93xX4xX48fxX3xX19dxX1dxX6exX3dbxX1axX3xX2cxX2dxX3xX1axX2axX1xX47dxX6xX3xX2cxX566xX3xX4xX222xX6xX3xX4xX318xX1axX2axX3xX5dxX156xX1axX3xX2cxX3dbxX3xX19dxX1dxX23xX4xX3xXbxX1xX28xX1axX2axX48fxX3xX1acxX19xXexX3xX1xX30axXbxX3xX19dxX1dxX23xX4xX3xXbxX1xX28xX1axX2axX3xX2cxX412xXdxX3xX1acxXdxX1axX1xX3xXexX19xX3xfb24xX3xX17cxX293xX3xX1xX97xXdxX3xX2cxX2dxX3xX1acxXdxX1axX1xX3xXexX19xX3xX5d6xX3xX17cxX293xX3xX1xX97xXdxX3xX2cxX412xXdxX3xX19dxX1dxX23xX4xX3xXbxX1xX28xX1axX2axX71xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXd9xX5dxX6exXaxX12xX1cxX1dxX1exXexX3xX34xX35xX1axX1xX3xX7xX3axXexX3xX17xXdxX3fxX1axX3x14669xXdxXe1xXexX3xX7cxX6xX44xX3xX7xX23xX3xX1c1xX1c1xX4bxX46xX47xX2xX49xX4bxX21xX5axX2xX1bbxX3xXdbxXf9xX30axX4xX3xX21xX1dxX23xX4xX3xX1xX97xXdxX3xXexX1xX318xX1axX2axX3xX19dxX1dxX6xX3xXexXdcxXdxX3xX1acxX325xX3xX1xX328xXbxX3xXexX1xX93xX3xX339xX78xX3xX1axX2axX2dxX6exX3xX2xX77xX4bxX2xX2xX4bxX46xX47xX2xX49xX3xX4xX11dxX3xX1xXdxXe1xX1dxX3xX5xX15axX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX2dxX1axX1xX3xXex10169xX3xX1axX2axX2dxX6exX3xX2xX4bxX70xX4bxX46xX47xX2xX77xX3xXexX1xX6xX6exX3xXexX1xX19xX3xX13xX1xX3axXbxX3xX5xXe1xX1axX1xX3xX1cxX15axX4xX3xX5xXf9xX30axX1axX2axX3xX34xX35xX1axX1xX3xX7xX3axXexX3xX17xXdxX3fxX1axX3xX62axXdxXe1xXexX3xX7cxX6xX44xX3xX7xX23xX3xX47xX1c1xX4bxX46xX47xX47xX49xX4bxX13xX1cxX5d6xX7axX7bxXcxX62axX21xX5axX2xX46xX71xX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX34xX35xX1axX1xX3xX7xX3axXexX3xX17xXdxX3fxX1axX3xX2axX430xX44xX3xX4xX11dxX3xX49xX3xX4xX1xXf9xXfaxX1axX2axX78xX3xX1bbxX2xX3xXdbxXdxX3dbxX1dxX3xX19dxX1dxX6exX3xXdbxX8cxX1axX1xX3xX2cxX3dbxX3xX2cxX8cxX3xXexX8bxX460xX78xX3xX4xX1xX93xX4xX3xX1axX43xX1axX2axX78xX3xX1axX1xXdxXe1xX44xX3xX2cxX566xX78xX3xX19dxX1dxX6exX3dbxX1axX3xX1xXdcxX1axX78xX3xXexX15xX3xX4xX1xX93xX4xX3xX2cxX2dxX3xX1xXd9xXdcxXexX3xXdbxX97xX1axX2axX3xX4xX222xX6xX3xX34xX35xX1axX1xX3xX7xX3axXexX3xX17xXdxX3fxX1axX3xX62axXdxXe1xXexX3xX7cxX6xX44xX48fxX3xX4xX1xX19xX3xXdbxX97xX78xX3xX4xX1xX460xX1axX1xX3xX7xX3axX4xX1xX3xXdbxX23xXdxX3xX2cxX412xXdxX3xX34xX35xX1axX1xX3xX7xX3axXexX3xX17xXdxX3fxX1axX3xX62axXdxXe1xXexX3xX7cxX6xX44xX3xX2cxX2dxX3xXexX8bxX3axX4xX1xX3xX1axX1xXdxXe1xX44xX3xX4xX222xX6xX3xX4xXfaxX3xX19dxX1dxX6xX1axX78xX3xXexX15xX3xX4xX1xX93xX4xX78xX3xX4xX3axX3xX1axX1xX156xX1axX3xX4xX11dxX3xX5xXdxX456xX1axX3xX19dxX1dxX6xX1axX71xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXd9xX5dxX6exXaxX12xX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX1dxX23xX4xX3xXbxX1xX28xX1axX2axX3xX2cxX2dxX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX34xX35xX1axX1xX3xX7xX3axXexX3xX17xXdxX3fxX1axX3xX1axX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX3xX4xX11dxX3xX1axX1xXdxX3dbxX1dxX3xX19dxX1dxX6exX3xXdbxX8cxX1axX1xX3xX44xX412xXdxX78xX3xXexXdcxXd9xX3xX1acxX1xX1dxX318xX1axX3xX1acxX1xX15xX3xXbxX1xX3axXbxX3xX5xX460xX3xX19dxX1dxX6xX1axX3xXexX8bxX328xX1axX2axX3xXdbxX3fxX3xXexX43xX1axX2axX3xX4xXf9xX54axX1axX2axX3xX7xX93xX4xX3xX44xXdcxX1axX1xX3xX19dxX1dxX23xX4xX3xXbxX1xX28xX1axX2axX3xX17xX35xXd9xX3xX2cxXe1xX3xXcxX15xX3xX19dxX1dxX23xX4xX3xXexX8bxXd9xX1axX2axX3xX17xX23xXdxX3xX4xX35xX1axX1xX3xXexX325xX1axX1xX3xX1xX325xX1axX1xX3xX1acxX1xX1dxX3xX2cxX15axX4xX78xX3xXexX1xX19xX3xX2axXdxX412xXdxX3xX4xX11dxX3xX1axX1xXdxX3dbxX1dxX3xX5dxXdxX12axX1axX3xX17xXdxX19xX1axX3xXbxX1xX93xX4xX3xXexXdcxXbxX78xX3xX1acxX1xX11dxX3xX5xXf9xX54axX1axX2axX71xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXd9xX5dxX6exXaxX12xX1cxX156xX44xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX0xX4bxXbxX12


Các tin đã đưa

TP. Đông Hà xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi

TP. Đông Hà xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi
2019-05-06 16:20:08

(QT) - UBND TP. Đông Hà vừa có Công văn số 757/UBND-PKT về việc khẩn trương thực hiện các giải pháp cấp bách ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên đàn lợn.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết