Cập nhật:  GMT+7
27f1x3d18x9505x7f11xbf1ex2d24x80c6xa15fx6219xX7x6f9fx3a79xbb71x3290x4af2x63a7xX5x3dd2xXax9474x64c9xX1x575bx492exX3xXexX1xXdx4bcfx316fxX3xX1cx82c6x7b20x6a54xX1bxX1cxX3x91efxX6x833axX3x3660xX27x8ff5xXdxX3xXcxX1x362dx807axX1cxX1fxX3xXex9fa6xX1cxX1fxX3x6c84x5325xX3x4b82x8795xX1cxX1fx4cabxX3x3b26x7d7cxXexX3xX3dx4f5cxX1cxX1fxX3xXexX1xXdx9cc2xXexX3xX21xX4fxX20xX3xXbxX1x5c79xX1cxX1fxX41xX3xX4xX1x32cexX1cxX1fxX3xX25x6246x515cx419dx9056xb02cxX2x5e61xX0xa425xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6xX3dxXaxX12xXcx7098xX27xX1cxX1fxX3x8053xX3xX1cxX1fxX2bxX21xX3xX2x9f6dxX3xX43xX2bxX3xX2x976cxX6cxa7d8xX6cxX87xa40fxX87xX9axX41xX3xX13xX1xX15xX16xX3xXexX1xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX20xX21xX1bxX1cxX3xX25xX6xX27xX3xX29xX27xX2bxXdxX3xXcxX1xX30xX31xX1cxX1fxX3xXex7bf4xXdxX3xXcx961dx7276x72bdxX2bxX3xX13x40bdxX1cxX1fxX3xXbxX1xX5fxXdxX3xX1xbc0exXbxX3xX43x43a8xXdxX3xX29xX20xX21xX1bxX1cxX3xX3axX27xX2bxX1cxX3xX65xb20fxX1cxX1xX3x935fxXdxX1cxX1xX3xX43xX2bxX3xX1cxX1xXdx2831xX20xX3xX4xa344xX3xX1cxX1x3a18xX1cxX3xX1xa0e9xX27xX3xXexX100xX16xX3xXex8956xX3xX4xX1x54ccxX4xX3xXexX82xX6xX27xX3xXexX36xX1cxX1fxX3xX4xXfcxX4xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exX1cxX1fxX41xX3xX43xX44xXexX3xX3dxX48xX1cxX1fxX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX21xX4fxX20xX3xX4xX1xX27xX3xX4xXfcxX4xX3xX4xX31xX3xbb44xX20xX6xX1cxX41xX3xX3axX31xX1cxX3xX43x8ea0xX3xX43xX2bxX3xX1cxX1fxX30x6335xXdxX3xX3dxX100xX1cxX3xX1xX20xX21xX1bxX1cxX3xX65xXe9xX1cxX1xX3xXedxXdxX1cxX1xX3xXbxX1xX58xX1cxX1fxX41xX3xX4xX1xX5fxX1cxX1fxX3xX25xX64xX65xX66xX67xX68xX2xX6axXc7xX0xX6cxXbxX12xX0xXexX6x6da0xX5xX10xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX16xX6xX82xX1fxXdxX1cx6013xX87xXbxbc6bxX3xX6xX20xXexX27xXaxX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX3dxX12xX0xXdxX16xX1fxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX6cxX6cxX4xXc7xX18fxX6xX27xX148xX20xX6xX1cxX1fxXexX82xXdxXc7xX43xX1cxX6cxX3dxX10xX7x4074xXexX27xXbxX6cxX1cxX10xaecexX7xX6cxX87xX9ax30baxX1dfxX6cx7d4dxX97xX3dxX2xX2xX2xX1e2xX95xX2x611bxXexX2xX1ebxX9axX97xX1dfxX6axX5xX2xXc7x74ffxXbxX1fxXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXexX3dxX12xX0xX6cxXexX82xX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb910xX27xX3dxX21xXaxX12xXc8xXc2xXdxX3xX3dxXdxX1bxX1cxX3xX29xX20xX21xX1bxX1cxX3xX3axX27xX2bxX1cxX3xX65xXe9xX1cxX1xX3xXedxXdxX1cxX1xX3xX43xX2bxX3xX1cxX1xXdxXf8xX20xX3xX4xXfcxX3xX1cxX1xX100xX1cxX3xX4xX15xX3xXex429axX16xX3xX5xX58xX1cxX1fxX3xX1xX104xX27xX3xXexX100xX16xX3xXexX82xX6xX27xX3xX3axX3bxX3xX18fxX104xX27xX3xX1x6421xX41xX3xX1d3x2bc3xX1cxX1xX3xX18fxX104xX27xX3xX1xX270xX3xX43xX2bxX3xX1cxX30xXdaxX4xX3xX20xX5fxX1cxX1fxX3xX4xX1xX27xX3xXcxX82xX20xX1cxX1fxX3xXexX100xX16xX3x74bexX3xXexX4fxX3xX1xX20xX21xX1bxX1cxX3xX65xXe9xX1cxX1xX3xXedxXdxX1cxX1xX3xX68xX3x951exX1cxX1xX1a0xX3xX29xX13xX0xX6cxXbxX12xX0xX6cxXexX3dxX12xX0xX6cxXexX82xX12xX0xX6cxXexX6xX18fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21axX27xX3dxX21xXaxX12xXcxX82xX27xX1cxX1fxX3xX4xX1xX30xX31xX1cxX1fxX3xXexX82x3afaxX1cxX1xX41xX3xX3axXc2xXdxX3xX3dxXdxX1bxX1cxX3xX29xX20xX21xX1bxX1cxX3xX3axX27xX2bxX1cxX3xX65xXe9xX1cxX1xX3xXedxXdxX1cxX1xX3xX43xX2bxX3xX1cxX1xXdxXf8xX20xX3xX4xXfcxX3xX1cxX1xX100xX1cxX3xX4xX15xX3xXexX253xX16xX3xX5xX58xX1cxX1fxX3xX1xX104xX27xX3xXexX100xX16xX3x711cxX3xX1xX20xX21xX1bxX1cxX3xX65xXe9xX1cxX1xX3xXedxXdxX1cxX1xX3xX3ax68cdxX3xXexX82x5ae8xX4xX3xXexXdxX4fxXbxX3xX1cxX1xX44xX1cxX3xX148xX20xX2bxX3xX43xX2bxX3xX4xXfcxX4xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exX1cxX1fxX41xX3xX43xX44xXexX3xX3dxX48xX1cxX1fxX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX21xX4fxX20xX3xXexa57exX3xXcxXc6xXc7xXc8xX2bxX3xX13xXccxX1cxX1fxX3xX4xX1xX20xX21x9778xX1cxX3xX82xX6xX41xX3xX7xX6xX20xX3xX3axX15xX3xX3axX4fxX1cxX3xXexX1x388fxX16xX41xX3xX3axX270xX1cxX1fxX3xX43xXdx8c10xX1cxX3xX4xXfcxX4xX3xX4xX31xX3xX148xX20xX6xX1cxX41xX3xX3axX31xX1cxX3xX43xX153xX3xXexX82xX34dxX4xX3xXexXdxX4fxXbxX3xX5xX2bxX16xX3xX1cxX1xXdxX1bxX16xX3xX43xX48xX3xX4x372fxX1cxX1fxX3xXexXfcxX4xX3xXbxX1xX58xX1cxX1fxX41xX3xX4xX1xX5fxX1cxX1fxX3xX25xX64xX65xX66xX67xX68xX2xX6ax2fa8xX3xX1x9d6bxXdxX3xXexX1xX3a7xX16xX3xX7xX110xX4xX3xX1d3xX1xX401xX10xX41xX3xX1xX27xX2bxX1cxX3xX4xX104xX1cxX1xX3xX1fxXdxX6xX3xX3axX2eexX1cxX1xX3xX43xX2bxX3xX1xX30xXdaxX1cxX1fxX3xX3dxbf69xX1cxX3xX1cxX1fxX30xX15bxXdxX3xX3dxX100xX1cxX3xX1fxX36xXbxX3xX1xX27xX2bxX1cxX3xX4xX104xX1cxX1xX3xX1d3xX1xX15xX3xX1d3xX1xX3a7xX1cxX3xXexX1xX34dxX4xX3xX1xXdxX1bxX1cxX3xXexX5fxXexX3xX4xX3e1xX1cxX1fxX3xXexXfcxX4xX3xXbxX1xX58xX1cxX1fxX41xX3xX4xX1xX5fxX1cxX1fxX3xX25xX64xX65xX66xX67xX68xX2xX6axX3xX3axX393xX3xXexX34dxX3xX18fxX104xX27xX3xX43xX1bxX3xX18fxX104xX1cxX3xXexX1xX100xX1cxX41xX3xX1fxXdxX6xX3xX3axX2eexX1cxX1xXc7xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21axX27xX3dxX21xXaxX12xX67xX153xXbxX3xX1cxX2bxX21xX41xX3xX3axX27xX2bxX1cxX3xXexX382xX3xXexX1xXdxX1bxX1cxX3xXexXdxX4fxX1cxX3xX1xX2bxX1cxX1xX3xXexX82xX6xX27xX3xXexX36xX1cxX1fxX3xX2xX9axX9axX3xX18fxX270xX3xX3axX3bxX3xX18fxX104xX27xX3xX1xX270xX41xX3xX2xX9axX9axX3xX1d3xX274xX1cxX1xX3xX18fxX104xX27xX3xX1xX270xX41xX3xX8fxX95xX3xXexX1xX3exX1cxX1fxX3xXbxX1xX336xX41xX3xX2xX9axX9axX3xXexX1xX3exX1cxX1fxX3xX1cxX30xXdaxX4xX3xX5x9a0bxX4xX41xX3xX1e2xX9axX9axX3xX4xX1xX6xXdxX3xX3dx975exX20xX3xX3a7xX1cxX41xX3xX1e2xX9axX9axX3xX4xX1xX6xXdxX3xX1cxX30xXdaxX4xX3xX16x73fbxX16xX41xX3xX1e2xX9axX9axX3xX4xX1xX6xXdxX3xX1cxX30xXdaxX4xX3xX7xXfcxXexX3xX1d3xX1xX20x8924xX1cx75d4xX3xX4xX1xX27xX3xXcxX82xX20xX1cxX1fxX3xXexX100xX16xX3xX29axX3xXexX4fxX3xX1xX20xX21xX1bxX1cxX3xX65xXe9xX1cxX1xX3xXedxXdxX1cxX1xX3xX43xX2bxX3xX2xX97xX3xXcxX82xXc2xX16xX3xX29axX3xXexX4fxX3xX1a3xX349xX41xX3xXexX1xX153xX3xXexX82xX253xX1cxX41xX3xXc8xX3bxX1cxX3xX21axXdxX3b2xX1cxX3xXbxX1xX58xX1cxX1fxX3xX25x7597xX6xX3xXcxX3exX1cxX1fxX41xX3xX21axX1bxX1cxX1xX3xX43xXdxX1bxX1cxX3xX29axX29xX25xXcxb440xXc6xX29xX25xX13xX3xXex9f27xX1cxX1xX3xX43xX2bxX3xX4xXfcxX4xX3xX5xX34dxX4xX3xX5xX30xXd6xX1cxX1fxX3xX5xX2bxX16xX3xX1cxX1xXdxX1bxX16xX3xX43xX48xX3xXexX82xX34dxX4xX3xX4xX1xX5fxXexX3xXbxX1xX27xX1cxX1fxX3xXexX401xX6xX3xXexXc2xX16xX3xXexX1xX15bxXdxX3fexX3xXexX36xX1cxX1fxX3xX1cxX1xXdxXf8xX20xX3xX7xX20xX253xXexX3xX148xX20xX2bxX3xX4xX1xX27xX3xX1cxX1fxX30xX15bxXdxX3xX3dxX100xX1cxX3xX1fxX36xXbxX3xX1xX27xX2bxX1cxX3xX4xX104xX1cxX1xX3xX1d3xX1xX15xX3xX1d3xX1xX3a7xX1cxXc7xX3xXcxX10cxX1cxX1fxX3xX7xX5fxX3xX148xX20xX2bxX3xXexX36xX1cxX1fxX41xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exX1cxX1fxX41xX3xX43xX44xXexX3xX3dxX48xX1cxX1fxX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX21xX4fxX20xX3xXbxX1xX48xX4xX3xX43xX48xX3xX4xX3e1xX1cxX1fxX3xXexXfcxX4xX3xXbxX1xX58xX1cxX1fxX41xX3xX4xX1xX5fxX1cxX1fxX3xX25xX64xX65xX66xX67xX68xX2xX6axX3xX5xX2bxX3xX1e2xX9axX9axX3xX7xX20xX253xXexX41xX3xXexX82xX153xX3xX1fxXdxXfcxX3xX1ebxX9axX3xXexX82xXdxX1bxX20xX3xX3axX3bxX1cxX1fxX3xX3dxX27xX3xX13xX1xX15xX16xX3xXexX1xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX20xX21xX1bxX1cxX3xX25xX6xX27xX3xX29xX27xX2bxXdxX3xXcxX1xX30xX31xX1cxX1fxX3xX43xX2bxX3xX43xX44xX1cxX3xX3axX270xX1cxX1fxX3xX1cxX1xXdxXf8xX20xX3xX3dxX27xX6xX1cxX1xX3xX1cxX1fxX1xXdxX1bxXbxX41xX3xX4xXfcxX3xX1cxX1xX100xX1cxX3xX1xX104xX27xX3xXexX100xX16xX3xX336xX3xXcxXc6xXc7xXc8xX2bxX3xX13xXccxX1cxX1fxX3xXexX2bxXdxX3xXexX82xXd6xXc7xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21axX27xX3dxX21xXaxX12xXc8xX30xXd6xX4xX3xX18fxXdxX4fxXexX41xX3xX4xX1xX153xX3xX25xX6xX27xX3xX29xX27xX2bxXdxX3xXcxX1xX30xX31xX1cxX1fxX41xX3xX5xX2bxX3xX16xX270xXexX3xX1cxX1fxX30xX15bxXdxX3xX4xX27xX1cxX3xa62dxX20xX104xX1cxX1fxX3xXcxX82xX153xX3xX3axX6xX1cxX1fxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX7xX5fxX1cxX1fxX41xX3xX4xX3e1xX1cxX1fxX3xXexXfcxX4xX3xXexXc2xXdxX3xXcxXc6xXc7xXc8xX2bxX3xX13xXccxX1cxX1fxX41xX3xX3dxX3exX3xX3axX6xX1cxX1fxX3xX336xX3xXcxXc6xXc7xXc8xX2bxX3xX13xXccxX1cxX1fxX3xX1cxX1xX30xX1cxX1fxX3xX43xX430xX1cxX3xX1xX30xXdaxX1cxX1fxX3xX43xXf8xX3xX148xX20xX3b2xX41xX3xX43xX2bxX3xX43xX44xX1cxX3xX3axX270xX1cxX1fxX3xXexX1xX3b2xX16xX3xX1cxX1xXdxXf8xX20xX3xX3dxX27xX6xX1cxX1xX3xX1cxX1fxX1xXdxX1bxXbxX41xX3xXexX253xX16xX3xX5xX58xX1cxX1fxX3xX1xX104xX27xX3xXexX100xX16xX3xX3axX393xX3xXexX10cxX3xX4xX1xX110xX4xX3xX4xX1xX30xX31xX1cxX1fxX3xXexX82xX2eexX1cxX1xX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xXexX1xX34dxX4xX41xX3x410dxX3xX1cxX1fxX1xXe9xX6xX3xX1cxX1x4e92xX16xX3xX1fxXdx3df0xXbxX3xX4xX1xX27xX3xX4xXfcxX4xX3xX4xX31xX3xX148xX20xX6xX1cxX41xX3xX3axX31xX1cxX3xX43xX153xX3xXexX82xX34dxX4xX3xXexXdxX4fxXbxX3xX5xX2bxX16xX3xX1cxX1xXdxX1bxX16xX3xX43xX48xX3xX43xX2bxX3xX1cxX1fxX30xX15bxXdxX3xX3dxX100xX1cxX3xX1fxX36xXbxX3xX1xX27xX2bxX1cxX3xX4xX104xX1cxX1xX3xX1d3xX1xX15xX3xX1d3xX1xX3a7xX1cxX3xX336xX3xX1xX20xX21xX1bxX1cxX3xX65xXe9xX1cxX1xX3xXedxXdxX1cxX1xX3xX4xX15xX3xX3axXdxXf8xX20xX3xX1d3xXdxX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX44xX1cxX3xX5xXd6xXdxX3xXexX82xX27xX1cxX1fxX3xX4xX3e1xX1cxX1fxX3xXexXfcxX4xX3xXbxX1xX58xX1cxX1fxX41xX3xX4xX1xX5fxX1cxX1fxX3xX25xX64xX65xX66xX67xX68xX2xX6axXc7xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21axX27xX3dxX21xXaxX12xX13xX1fxX27xX2bxXdxX3xX82xX6xX41xX3xX4xX1xX153xX3xX25xX6xX27xX3xX29xX27xX2bxXdxX3xXcxX1xX30xX31xX1cxX1fxX3xX4xX58xX1cxX3xXexX10cxX3xX4xX1xX110xX4xX3xX1cxX1xXdxXf8xX20xX3xX4xX1xX30xX31xX1cxX1fxX3xXexX82xX2eexX1cxX1xX3xXexX36xX1cxX1fxX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exX1cxX1fxX3xX43xX2bxX3xX43xX44xXexX3xX3dxX48xX1cxX1fxX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX21xX4fxX20xX3xX4xX1xX27xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX43xXdxX3b2xX1cxX3xX43xX2bxX3xX1cxX1fxX30xX15bxXdxX3xX3dxX100xX1cxX3xX774xX20xX104xX1cxX1fxX3xXcxX82xX153xX3xX3axX6xX1cxX1fxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX7xX5fxX1cxX1fxX41xX3xX1xX522xX4xX3xXexX44xXbxX41xX3xX4xX3e1xX1cxX1fxX3xXexXfcxX4xX3xX336xX3xXcxXc6xXc7xXc8xX2bxX3xX13xXccxX1cxX1fxX3xXbxX1xX48xX4xX3xX43xX48xX3xX4xX3e1xX1cxX1fxX3xXexXfcxX4xX3xXbxX1xX58xX1cxX1fxX41xX3xX4xX1xX5fxX1cxX1fxX3xX25xX64xX65xX66xX67xX68xX2xX6axX3xX4x9203xX1cxX1fxX3xX1cxX1xX30xX3xX10cxX1cxX3xX3axX153xX1cxX1xX3xX4xX20xX270xX4xX3xX7xX5fxX1cxX1fxXc7xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21axX27xX3dxX21xXaxX12xX29xX27xX2bxXdxX3xX13xX1xX20xX1cxX1fxX0xX6cxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trao quà cho người dân vùng khó Hướng Tân

Trao quà cho người dân vùng khó Hướng Tân
2020-08-15 12:41:30

QTO - Nhằm chia sẻ nỗi mất mát với gia đình có bệnh nhân tử vong do COVID – 19 và hỗ trợ nhiều gia đình khác có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết