Cập nhật:  GMT+7
ca0axe0a6x12cdcx130d9x10466x11bafxfbb4xdf20x144dfxX7x14724xe251x12eeax11bcex148d8x118eexX5xcfd1xXax122b2x148edx1053fxX1xXdx14a59x12e8dxX3xXexX1x13d6fxX3x1182bx100b6xX3xXexe1a8xXdxX3xXaxX13xeb0dxe5f2xX14xX3xX4xX6xce3dxX3xX4xX1xe683xXexX3xX5xce19xf92axX28xX14xX3xX1excd31xXdxX3xX28xX14x103e8xX3xX4x1347axX28xX3xdc44xX3bxX3xXexX1xcf02xX28x121c3xX3xX46xe2daxX28xX4dxX3x13f64xX1xX1cxX3xXbxX1xf518xX3xXexdaf9xX28xX1xX3xe408xX1cxX50xX28xX14xX3xXcxfb6exd4e4xXaxX0x1251exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10a11xX10xX6x11cd8xXaxX12x105c3xX61xXcx1241bxX3xdc72xX3xX13xX14xX22x13b82xX3xX2x12ffaxX6cx1120bxX6cx10e78x13cbbxX93xX90xX4dxX3x11226x10a59xX3xf0c0xX1xX2dxX6xX3xX1xd2baxX4xX3x13b16xX4bxX28xX14xX3xX28xX14xX1xX17xX3xXex1382bxX3xX4xX1x129a6xX4xX3xX1xX3bxXdxX3xX1exe70fxX28xX14xX3xX54xX1xX2dxX6xX3xX1xXa1xX4xX3xX28xX14xX1xXdxX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXaxX13xX27xX28xX14xX3xX4xX6xX2dxX3xX4xX1xX31xXexX3xX5xX35xX36xX28xX14xX3xX1exX3bxXdxX3xX28xX14xX40xX3xX4xX43xX28xX3xX46xX3bxX4dxX3xXexX1xX4bxX28xX4dxX3xX46xX50xX28xX4dxX3xX54xX1xX1cxX3xXbxX1xX5axX3xXexX5dxX28xX1xX3xX61xX1cxX50xX28xX14xX3xXcxX68xX69xXax13cd6xX3xXcxX1xX6xX18xX3xX7ex14923xX3xX46xX1cxXafxXdxX3xX28xX14xX1xXdxX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3x1309exX22xX3xXbxX1xX50xX28xX3xX46xXdxX17xX28xX3xX54xX1xX2dxX6xX3xX1xXa1xX4xX3xX4x13cc4xX3xX4xX43xX4xX3xX1exXbbxX28xX14xX3xX4xX1x1424exX3x10638xX1x11e9fxX18xX3x1487axXb3xX4xX3xXa4xX1xX27xX1cxX4dxX3xd47cx11b68xXcxX171xXcxX170xX4dxX3xXcxX68xX35xX99xX28xX14xX3xX166xX2dxX22xX28xX3xX1exX163xXdxX3xX46xXdxffe7xX1cxX3xX61xX1cxX5axX4xX3xX1xX3bxXdxX3xXexX5dxX28xX1xfef7xX3xXcxX68xX35xda00xX28xX14xX3xX13xX14xXa1xX4xX3x1378dxX28xX14xX4dxX3xX170xX171xXcxX171xXcxX170xX4dxX3xXcxX68xX35xX99xX28xX14xX3x107eexX6xX28xX3xXcxXafxX3xX4xX1xXb3xX4xX3xXcxX5dxX28xX1xX3x135eaxX8bxX19axX3xX1exX163xXdxX3xX7exXdxX17xX28xX3xX1bcxX6xX28xX3xXcxXafxX3xX4xX1xXb3xX4xX3xXcxX68xX1cxX28xX14xX3xX35xX19fxX28xX14xX3xX13bxX22xX3xX4xX43xX4xX3xX1exXbbxX28xX14xX3xX4xX1xX15fxX3xX5x13139xX28xX1xX3xX1exX163xX2dxX3xX4xX43xX4xX3xX98xX99xX4dxX3xX46xX6xX28xX3xX28xX14xX22xX28xX1xX3xX4xX31xXbxX3xXexX5dxX28xX1xX3xX4xX152xX3xX5xXdx145e0xX28xX3xf4dfxX1cxX6xX28xX121xX3xX166xX1fxX3xXexX22xXdxX3xXaxX13xX27xX28xX14xX3xX4xX6xX2dxX3xX4xX1xX31xXexX3xX5xX35xX36xX28xX14xX3xX1exX3bxXdxX3xX28xX14xX40xX3xX4xX43xX28xX3xX46xX3bxX4dxX3xXexX1xX4bxX28xX4dxX3xX46xX50xX28xX4dxX3xX54xX1xX1cxX3xXbxX1xX5axX3xXexX5dxX28xX1xX3xX61xX1cxX50xX28xX14xX3xXcxX68xX69xXaxX3xX14xXbbxX18xX3x12946xX3xX4xX1xX35xX19fxX28xX14xX3xX13bxe0f3xXdxX3xX2xX92xX2xX3xXexX68xX6xX28xX14xX3xX7exX2dxX3xX1bcxX6xX28xX3xXcxXafxX3xX4xX1xXb3xX4xX3xXcxX5dxX28xX1xX3xX1cdxX8bxX3xX5xX22xX18xX3xX4xX1xX1cdxX3xX1exX1fxX3xXexX22xXdxX121xX3xX13xX3bxXdxX3xX7exX1cxX28xX14xX3xX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xX28xX14xX1xXdxX22axX28xX3xX4xXb3xX1cxX3xX5xe146xX3xX5xX1cxeddaxX28xX3xX13bxX22xX3xXexX1xX129xX4xX3xXexX68xX163xX28xX14xX3xX13bxX1fxX3xX4xX1xX31xXexX3xX5xX35xX36xX28xX14xX3xX4xX1cxX50xX3xX1exX3bxXdxX3xX28xX14xX40xX3xX4xX43xX28xX3xX46xX3bxX3xXexX1xX4bxX28xX4dxX3xX46xX50xX28xX4dxX3xX54xX1xX1cxX3xXbxX1xX5axX3xX99xX3xX61xX1cxX50xX28xX14xX3xXcxX68xX69xX3xX1xXdxX17xX28xX3xX28xX6xX8bxX3xX13bxX22xX3xX1exX1fxX3xX68xX6xX3xX4xX43xX4xX3xX46xXdxX17xX28xX3xXbxX1xX43xXbxX3xX28xX1x13a97xX18xX3xX28xX27xX28xX14xX3xX4xX6xX2dxX3xX4xX1xX31xXexX3xX5xX35xX36xX28xX14xX3xX1exX3bxXdxX3xX28xX14xX40xX3xX4xX43xX28xX3xX46xX3bxX3xXexX1xX4bxX28xX4dxX3xX46xX50xX28xX4dxX3xX54xX1xX1cxX3xXbxX1xX5axX121xX3xXa4xX152xX3xX286xX3xX1exX19fxX28xX3xX13bxX69xX3xXexX68xX129xX4xX3xXexXdx11999xXbxX3xX28xX14xX1xXdxX22axX28xX3xX4xXb3xX1cxX3xX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xX4xXb3xX1cxX3xX14xXbbxX18xX3xX1bcxX6xX28xX3xXcxXafxX3xX4xX1xXb3xX4xX3xXcxX5dxX28xX1xX3xX1cdxX8bxX3xX28xX14xX1xXdxX22axX28xX3xX4xXb3xX1cxX3xX166xX1fxX3xXexX22xXdxX3xXaxX13xX27xX28xX14xX3xX4xX6xX2dxX3xX4xX1xX31xXexX3xX5xX35xX36xX28xX14xX3xX1exX3bxXdxX3xX28xX14xX40xX3xX4xX43xX28xX3xX46xX3bxX3xXexX1xX4bxX28xX4dxX3xX46xX50xX28xX4dxX3xX54xX1xX1cxX3xXbxX1xX5axX3xXexX5dxX28xX1xX3xX61xX1cxX50xX28xX14xX3xXcxX68xX69xXaxX19axX3xX98xX99xX3xX13xX3bxXdxX3xX13bxe8efxX3xX28xX14xX1xXdxX22axX28xX3xX4xXb3xX1cxX3x14a83xX27xX8bxX3xX7exX129xX28xX14xX3xX166xX1fxX3xX43xX28xX3xXaxX13xX27xX28xX14xX3xX4xX6xX2dxX3xX4xX1xX31xXexX3xX5xX35xX36xX28xX14xX3xX1exX3bxXdxX3xX28xX14xX40xX3xX4xX43xX28xX3xX46xX3bxX3xXexX1xX4bxX28xX4dxX3xX46xX50xX28xX4dxX3xX54xX1xX1cxX3xXbxX1xX5axX3xXexX5dxX28xX1xX3xX61xX1cxX50xX28xX14xX3xXcxX68xX69xXaxX19axX3xXcxX68xX35x107e8xX28xX14xX3xXa4xX1xX15fxX28xX1xX3xXexX68xX69xX3xf695xX22axX3x13252xX1cx1028dxX28xX3xX28xX14xX1xXdxX22axX28xX3xX4xXb3xX1cxX3xX46xXdxX22axX28xX3xX7xX2dxX163xX28xX3xX1bcxX3bxX3xXexX22xXdxX3xX5xXdxX17xX1cxX3xX1bcxXbbxXdxX3xX7exX35xf39fxX28xX14xX3xX54xXdxX3a4xX28xX3xXexX1xXb3xX4xX3xX13bxX22xX3xX28xX14xX1xXdxX17xXbxX3xX13bxX437xX3xX4xX4bxX28xX14xX3xXexX43xX4xX3xXexX1xX4bxX28xX4dxX3xX46xX50xX28xX4dxX3xX54xX1xX1cxX3xXbxX1xX5axX3xX13bxX22xX3xX1xX2dxX22xX28xX3xXexX1xX22xX28xX1xX3xX7xX6xX1cxX3xX1xX19fxX28xX3xX2xX3xX28xe369xX18xX3xX28xX14xX1xXdxX22axX28xX3xX4xXb3xX1cxX121xX3xXcxX1xX10xX2dxX3xX1exX43xX28xX1xX3xX14xXdxX43xX3xX4xX1cdxX6xX3xX7bxX3bxXdxX3xX1exXbbxX28xX14xX3xX54xX1xX2dxX6xX3xX1xXa1xX4xX3xXexX5dxX28xX1xX4dxX3xX1exX27xX8bxX3xX5xX22xX3xX4xX4bxX28xX14xX3xXexX68xe0d1xX28xX1xX3xX54xX1xX2dxX6xX3xX1xXa1xX4xX3xX4xX152xX3xX5x11e70xX28xX1xX3xX13bxX129xX4xX3xX28xX14xX1xXdxX22axX28xX3xX4xXb3xX1cxX3xX54xX1xX43xX3xX18xX290xXdxX3xX18xda94xX4dxX3xXbxX1xXb3xX4xX3xXexX163xXbxX4dxX3xX1exX5axXdxX3xXexX35xX36xX28xX14xX3xXexX68xX129xX4xX3xXexXdxX3a4xXbxX3xX28xX14xX1xXdxX22axX28xX3xX4xXb3xX1cxX3xX5xX22xX3xX1exX3bxXdxX3xX28xX14xX40xX3xX4xX43xX4xX3xX46xX3bxX3xXexX1xX4bxX28xX4dxX3xX46xX50xX28xX4dxX3xX54xX1xX1cxX3xXbxX1xX5axX121xX3xX171xXdxX17xX4xX3xX28xX14xX1xXdxX22axX28xX3xX4xXb3xX1cxX3xX444xX27xX8bxX3xX7exX129xX28xX14xX3xX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xX7xfd03xX3xX4xX152xX3xX2e0xX3xX28xX14xX1xX583xX6xX3xX22dxX1cxX1cxX6xX28xX3xXexX68xX2dxX28xX14xX3xXexX68xX2dxX28xX14xX3xX13bxXdxX17xX4xX3xX28xX27xX28xX14xX3xX4xX6xX2dxX3xX28xX1xX2e4xX28xX3xXexX1xXb3xX4xX3xX13bxX1fxX3xX13bxX69xX3xXexX68xX15fxX4dxX3xX13bxX6xXdxX3xXexX68xddd0xX3xX4xX1cdxX6xX3xX1exX3bxXdxX3xX28xX14xX40xX3xX4xX43xX28xX3xX46xX3bxX3xX4xX43xX28xX3xX46xX3bxX4dxX3xXexX1xX4bxX28xX4dxX3xX46xX50xX28xX3xX54xX1xX1cxX3xXbxX1xX5axX3xX99xX3xXexX5dxX28xX1xX3xX61xX1cxX50xX28xX14xX3xXcxX68xX69xX3xX1xXdxX17xX28xX3xX28xX6xX8bxX3xX1exX18axX3xX4xX43xX4xX3xX4xX31xXbxX3xX5xX202xX28xX1xX3xX1exX163xX2dxX3xX4xX152xX3xX28xX1xe67bxX28xX14xX3xX4xX1xX15fxX28xX1xX3xX7xX43xX4xX1xX4dxX3xX46xXdxX17xX28xX3xXbxX1xX43xXbxX3xX54xX1xX50xX3xXexX1xXdxX3xX28xX1xX357xX18xX3xXexX52bxX28xX14xX3xX4xX35xX49exX28xX14xX3xX7xX5axX3xX5xX35xX36xX28xX14xX3xX13bxX22xX3xX4xX1xX31xXexX3xX5xX35xX36xX28xX14xX3xX1exX3bxXdxX3xX28xX14xX40xX3xX4xX43xX28xX3xX46xX3bxX3xX4xX19fxX3xX7xX99xX3xX14xX152xXbxX3xXbxX1x1491bxX28xX3xXexX1xXb3xX4xX3xX1exX4b1xX8bxX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX68xXdxX18axX28xX3xX54xXdxX28xX1xX3xXexX3a4xX4dxX3xX13bxX52bxX28xX3xX1xX152xX6xX4dxX3xX444xX202xX3xX1xX3bxXdxX3xX13bxX22xX3xX6xX28xX3xX28xXdxX28xX1xX3xX22dxX1cxX5axX4xX3xXbxX1xX65axX28xX14xX3xXexX68xX2dxX28xX14xX3xXexX572xX28xX1xX3xX1xX572xX28xX1xX3xX18xX290xXdxX121xX3xX4acxX121x139c1xX0xX6cxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tưng bừng ngày khai giảng năm học mới

Tưng bừng ngày khai giảng năm học mới
2009-09-06 19:22:51

(QT) - Hòa chung với không khí náo nức của hơn 22 triệu HS, SV trong cả nước, sáng 5/9/2009, hơn 18 vạn học sinh thuộc các cấp học trong tỉnh Quảng Trị đã hân hoan tổ chức lễ...

Huy động 1.085 tỷ đồng cho đầu tư phát triển

Huy động 1.085 tỷ đồng cho đầu tư phát triển
2009-09-06 17:59:52

(QT) - 8 tháng đầu năm 2009, toàn tỉnh Quảng Trị đã huy động tổng mức vốn thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là 1.085 tỷ đồng để đầu tư phát triển các công trình...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết