Cập nhật:  GMT+7
62aax62e6x6312xfa72xf960x630dxab5exe48cxdd97xX7xcc50xba23x631axdc77x6313x702bxX5x6612xXax10d92x62f6xbae4x6c21xX1xX3x11a71x814bxad63xX3xXexac9exX15xX1xX3x121ccx638cxX15xe896xX3xX1xX1axX6xX3xXexe2d8xfc03xX15xX24xX3xX15xX1x8185xX3xXcx817fxX15xX24xX3x10790x10235xX3xXexX1xX2bxX3xX13x77a8xX3x62eex631fx8153xX15xX0x10379xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx62f2xX10xX6xX21xXaxX12xaa3fxX1xX22xX15xX3x11bcdx81a1xX3xX15xXdxebdbxab5fxX3xX2xX2xa320xX3xX15x10851xX68xX3xX15xX24x648bx6323xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxX35xX15xX24xX3xX39xX3axX3xXexX1xX2bxX3xX13xX41xX3xX43xX44xX45xX15xX3x6ae9xX48xc641xX3xaf1exX2xbc3cx70e8xX90xX3x1198dxX3x62dcxX97xX9cx8a04x76e7x10174xX3xX7xfa21xX15xX24xX3xX15xX6xX75xX3x10783xX48xX92xXa1xX3xX39xX6xX15xX3xXcxX1xX2bx797fxX15xX24xX3xf2afx1000dxX3xXcxX1xX74xX15xX1xX3xf201xX75xX3xd92fx8ac5xX15xX24xX3xX57xX74xX3xX5xX1axX15xX24xX3xXexaf68x998fxX15xX24xX3xXexX35xX3xX4xX1x8193xX4xX3xX5x6957xX3xX21xX22xX15xX24xX3xX1xX1axX6xX3xXexX19xXdxX3xXexX2bx1111cxX15xX24xX3xX18xX74xXdxX3xXcxX35xX15xX24xX3xX39xX3axX3xXexX1xX2bxX3xX13xX41xX3xX43xX44xX45xX15xX3xX2cxX3x62edxXc9xX15xX24xX3xXbcxXdxX41xX15xX3xX13xX41xX3xX43xX44xX45xX15xXa1xX3xXcx119b0xe156xX3xXc8xXc9xX15xX24xX3xX57xX74xX128xX3xdc78x6c09xXcx11b0fxX3xXc8xbd89xX15xX24xXa1xX3xX39xX3axX3xXexX1xX2bxX3xXcxX1dxX15xX1xX3xXc5xX75xXa1xX3xXcxXd6xX2bxX2cxX15xX24xX3xX18xX1axX74xX15xX3xXc8xX39x62fbxX57xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX13xX41xX3xX15cxX44xX6xX15xX24xX3xXcx10a49xX15xX24x10d8fxX3xX127xX1x639dxX3xX39xX3axX3xXexX1xX2bxX3xXcxX1xX2bxXb8xX15xX24xX3xXexXd6x819bxX4xX3xXcxX1dxX15xX1xX3xXc5xX75xXa1xX3xX113xX1xXc5xX3xXex6d61xX4xX1xX3xX57xXc8xX5dxX43xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX5dxX24xX44xX75xXe4xX15xX3xXc8xX6fxX15xX24xX3xX15cxX44xX6xX15xX24xX171xX3xX127xX1xX175xX3xX39xX3axX3xXexX1xX2bxX3xXcxX1dxX15xX1xX3xXc5xX75xXa1xX3xX113xX1xXc5xX3xXexX198xX4xX1xX3xX133xX39xX5dxX43xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX134xc702xX3xX134xX6fxX15xX3xX57xX2bxX15xX24xX171xX3xX4xXa4xX4xX3xXc5xX75xX3xXbcxXdxX41xX15xX3xX39xX6xX15xX3xXcxX1xX2bxXb8xX15xX24xX3xXbcxXbdxX3xXcxX1dxX15xX1xX3xXc5xX75xX171xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXcxX127xX128xX3xXc8xXc9xX15xX24xX3xX57xX74xX3xX4xX16exX15xX24xX3xX18xXc9xX15xX24xX3xX18xX139xX1axX3xX4xXa4xX15xX3x640dxfdffxXa1xX3xX5dxX1xX22xX15xX3xX21xX22xX15xX3xXexX1xX74xX15xX1xX3xXbxX1x817bxX3xXexX1xX6xX68xX3xX21xX187xX128xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX1axX21xX75xXaxX12xX0xXdxX68xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX113xX10xX15xXexX10xXd6xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXax6321xXdxX21xXexX1x8405xX3x10988xX97xX97xXbx8645xX171xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX28cxX3xX6cxX97xX9fxXbxX292xX171xXaxX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX48xX48xX4xX128xX237xX6xX1ax6e26xX44xX6xX15xX24xXexXd6xXdxX128xXbcxX15xX48xX21xX10xX7xX62xXexX1axXbxX48xX15xX10xX287xX7xX48xX9cxX9fxX2xX92xX48xX2xX9fxX2xX21xX9fxX97xX28exX2xX2xX92xX97xXexX2xXacxX92xX2xX5xX9cxX9axXbxX1xX44xX1axX15xX24xX9axX21xX6xX15xX24xX1xX1axX6xX128x6314xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX21xX22xX15xX24xX3xX1xX1axX6xX3xXexX2bxX2cxX15xX24xX3xX15xX1xX32xX3xXcxX35xX15xX24xX3xX39xX3axX3xXexX1xX2bxX3xX13xX41xX3xX43xX44xX45xX15xXaxX3xX287xXdxX21xXexX1xX9xXaxX28exX97xX97xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX6cxX97xX9fxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX21xX22xX15xX24xX3xX1xX1axX6xX3xXexX2bxX2cxX15xX24xX3xX15xX1xX32xX3xXcxX35xX15xX24xX3xX39xX3axX3xXexX1xX2bxX3xX13xX41xX3xX43xX44xX45xX15xX3xX9axX3x814cxX15xX1xX28cxX3xXcxX128xX127xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX1axX21xX75xXaxX12xXcxXd6xX1axX15xX24xX3xX7xX44xX24cxXexX3xX4xX44xX238xX4xX3xX18xXb8xXdxX3xX1xX1axX19xXexX3xX18xX238xX15xX24xX3xX4xXa4xX4xX1xX3xX68xX19xX15xX24xXa1xX3xXexXd6xX41xX15xX3xX4xXa4xX4xX3xX4xX2bx654cxX15xX24xX3xXbcxX198xX3xX2b1xX44xX6xX15xX3xXexXd6xXd7xX15xX24xX3xX4xXc5xX6xX3xXc8xX139xX15xX24xX3xXexd2e6xX3xX7xX6xX44xX3xX62xX1xXdxX3xXc8xX139xX15xX24xX3xXd6xX6xX3xX18xXb8xXdxX3xXbcxX74xX3xX9cxX6cxX3xX15xX6fxX68xX3xX5xXdxX41xX15xX3xXexXbdxX4xX3xXexXd6xX41xX15xX3xX4xX2bxX3ecxX15xX24xX3xXbcxX198xX3xX39xX3axX3xXexX1xX2bxX3xXexX1xXe0xX3xX15xX1x814fxXexX3xXbcxX74xX3xXcxX35xX15xX24xX3xX39xX3axX3xXexX1xX2bxX3xX4xXc5xX6xX3xXc8xX139xX15xX24xX3xX94xX2xX96xX6cxX97xX3xX9axX3xX2xX96xX28exX6cxXa0xXa1xX3xXcxX35xX15xX24xX3xX39xX3axX3xXexX1xX2bxX3xX13xX41xX3xX43xX44xX45xX15xX3xX18xX14xX3xX4xX16exX15xX24xX3xX39xX238xX3xX113xX1xX3axX15xX1xX3xXexXd6xX198xX3xXbcxX74xX3xX39xX6xX15xX3xX113xX1xX44cxXbxX3xX1xX74xX15xX1xX3xXcxXd6xX44xX15xX24xX3xX2bxX3ecxX15xX24xX3xXc8xX139xX15xX24xX3xX292xXa4xX4xX3xX18xX198xX15xX1xX3xX4xX1xXc5xX3xXexXd6xX2bxX3ecxX15xX24xXa1xX3xX18xX2bxXb8xX15xX24xX3xX5xX24cxXdxX3xX4xXc5xX6xX3xX4xXa4xX4xX3xX4xX44xX238xX4xX3xX62xX1xXa4xX15xX24xX3xX4xX1xXdx8169xX15xX3xX24xXdxX139xXdxX3xXbxX1xX175xX15xX24xX3xX21xX22xX15xX3xXexX238xX4xX3xXbcxX74xX3xX237xX139xX1axX3xXbcxX67xX3xXcxX35xX3xX2b1xX44xX24cxX4xXa1xX3xX18xXa4xX15xX1xX3xXexX1x121f9xX15xX24xX3xX4xXa4xX4xX3xX4xX44xX238xX4xX3xX4xX1xXdxX4f5xX15xX3xXexXd6xX6xX15xX1xX3xX292xX22xX68xX3xX5xX2bxXf5xX4xX3xX4xXc5xX6xX3xX4xX1xXc5xX3xX15xX24xX1x63d3xX6xX3xX18xX4f5xX3xX2b1xX44xX24cxX4xX3xXbcxX74xX3xX4xXa4xX4xX3xXexX1xX4f5xX3xX5xX187xX4xX3xXbxX1xX139xX15xX3xX18xX238xX15xX24xX3xX62xX1xXa4xX4xX128xX128xX128xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX1axX21xX75xXaxX12xXc8xX24cxXdxX3xXbcxX32xXdxX3xX15cxX44xX139xX15xX24xX3xXcxXd6xX198xXa1xX3xXcxX35xX15xX24xX3xX39xX3axX3xXexX1xX2bxX3xX13xX41xX3xX43xX44xX45xX15xX3xX5xX44xXc9xX15xX3xX21xX74xX15xX1xX3xX4xX1xX1axX3xX2b1xX44xX41xX3xX1xX2bxX3ecxX15xX24xX3xXex6396xX15xX1xX3xX75xX41xX44xX3xX7xX22xX44xX3xX15x8161xX15xX24xXa1xX3xX22xX15xX3xXexX5d2xX15xX1xX171xX3xX5xX44xXc9xX15xX3xX18xX238xX15xX24xX3xXbcxXdxX41xX15xXa1xX3xX15xX1xX525xX15xX3xX15xX1xXc5xX3xXc8xX139xX15xX24xX3xX237xX238xX3xXbcxX74xX3xX5dxX1xX22xX15xX3xX21xX22xX15xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX15xX1xX74xX3xXbxX1xXa4xXexX3xX1xX44xX75xX3xX1xX3ecxX15xX3xX15xb3cbxX6xX3xXexXd6xX44xX75xf6e0xX15xX3xXexX1xX24cxX15xX24xX3xX18xX1axX74xX15xX3xX62xX4f5xXexXa1xX3xX18xXe0xX4xX3xXexX3axX15xX1xX3xX21xd483xX15xX24xX3xX4xX139xX68xXa1xX3xX4x9e6exX15xX3xX4xX16exXa1xX3xX7xXa4xX15xX24xX3xXexX19xX1axX3xX18xa894xX3xXbxX1xXa4xXexX3xXexXd6xXdxX670xX15xX3x9527xXcxX3xX9axX3x6302xX57xXa1xX3xX5xX74xX68xX3xXexX24cxXexX3xX4xXc9xX15xX24xX3xXexXa4xX4xX3xX292xX22xX75xX3xX21xX187xX15xX24xX3xXc8xX139xX15xX24xX3xXbcxX74xX3xX4xXc5xX15xX24xX3xX4xX24cxX3xX1xX67xX3xXexX1xX24cxX15xX24xX3xX4xX1xX3axX15xX1xX3xXexXd6xX198xX128xX3xX5dxX1xX631xX15xX24xX3xX5xXb8xXdxX3xX4xX6fxX15xX3xX21xX5dfxX15xX3xX18xX65fxX75xX3xX75xX41xX44xX3xXexX1xX2bxX3ecxX15xX24xX3xXbcxX74xX3xXexXd6xXa4xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX67xX68xX3xX4xXc5xX6xX3xXcxX35xX15xX24xX3xX39xX3axX3xXexX1xX2bxX3xX13xX41xX3xX43xX44xX45xX15xX3xX5xX44xXc9xX15xX3xX18xX2bxXf5xX4xX3xX4xXa4xX15xX3xX237xX238xXa1xX3xX18xX139xX15xX24xX3xXbcxXdxX41xX15xX3xXbcxX74xX3xX4xXa4xX4xX3xXexX65fxX15xX24xX3xX5xX32xXbxX3xX15xX1xX22xX15xX3xX21xX22xX15xX3xX15cxX44xX139xX15xX24xX3xXcxXd6xX198xX3xX24xX1xXdxX3xX15xX1xX32xX3xXbcxX74xX3xX5xX74xX68xX3xXexX1xX10xX1axX3xX18xX670xX3xX292xX22xX75xX3xX21xX187xX15xX24xX3xX2b1xX44xX41xX3xX1xX2bxX3ecxX15xX24xX3xX15xX24xX74xX75xX3xX4xX74xX15xX24xX3xX24xXdxX74xX44xX3xX18x7355xXbxX3xX1xX3ecxX15xX128xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX1axX21xX75xXaxX12xX0xXdxX68xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX113xX10xX15xXexX10xXd6xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX287xXdxX21xXexX1xX28cxX3xX28exX97xX97xXbxX292xX171xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX28cxX3xXacxXacxX9fxXbxX292xX171xXaxX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX48xX48xX4xX128xX237xX6xX1axX2b1xX44xX6xX15xX24xXexXd6xXdxX128xXbcxX15xX48xX21xX10xX7xX62xXexX1axXbxX48xX15xX10xX287xX7xX48xX9cxX9fxX2xX92xX48xX2xX9fxX2xX21xX9fxX97xX28exX2xX90xX2xX2xXexX28exX28exX96xXacxX5xX96xX9axXbxX1xX44xX1axX15xX24xX9axX9cxXacxX90xX2xX128xX2f1xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX21xX22xX15xX24xX3xX1xX1axX6xX3xXexX2bxX2cxX15xX24xX3xX15xX1xX32xX3xXcxX35xX15xX24xX3xX39xX3axX3xXexX1xX2bxX3xX13xX41xX3xX43xX44xX45xX15xXaxX3xX287xXdxX21xXexX1xX9xXaxX28exX97xX97xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxXacxXacxX9fxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX113xXa4xX4xX3xX18xX19xXdxX3xX237xXdxX670xX44xX3xXexX2bxX2cxX15xX24xX3xX15xX1xX32xXa1xX3xX237xX74xX75xX3xXexeae2xX3xX5xfb33xX15xX24xX3xX237xXdxX4f5xXexX3xX3ecxX15xX3xX7xX22xX44xX3xX7xX525xX4xX3xX18xX24cxXdxX3xXbcxX32xXdxX3xXcxX35xX15xX24xX3xX39xX3axX3xXexX1xX2bxX3xX13xX41xX3xX43xX44xX45xX15xX3xX9axX3xX39bxX15xX1xX28cxX3xXcxX128xX127xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX1axX21xX75xXaxX12xXcxX19xXdxX3xX237xX44xX35xXdxX3xX5xXe4xXa1xX3xXexXd6xX1axX15xX24xX3xX62xX1xXc9xX15xX24xX3xX62xX1xX3axX3xXexXd6xX6xX15xX24xX3xX15xX24xX1xXdxX41xX68xXa1xX3xX4xXa4xX4xX3xX18xX19xXdxX3xX237xXdxX670xX44xX3xX18xX14xX3xXexX1xX74xX15xX1xX3xX62xX3axX15xX1xX3xX21xX22xX15xX24xX3xX1xX1axX6xX3xXexXd6xX2bxX32xX4xX3xXexX2bxXf5xX15xX24xX3xX18xX74xXdxX3xXcxX35xX15xX24xX3xX39xX3axX3xXexX1xX2bxX3xX13xX41xX3xX43xX44xX45xX15xX3xX18xX670xX3xXexX2bxX2cxX15xX24xX3xX15xX1xX32xXa1xX3xX237xX74xX75xX3xXexX8b4xX3xX5xX8b7xX15xX24xX3xX237xXdxX4f5xXexX3xX3ecxX15xX3xX7xX22xX44xX3xX7xX525xX4xX3xX18xX24cxXdxX3xXbcxX32xXdxX3xX15xX1xX631xX15xX24xX3xX4xX24cxX15xX24xX3xX1xXdxX4f5xX15xX3xXexX1axX3xX5xX32xX15xX3xX4xXc5xX6xX3xX15xX1xX74xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX62xXdxX67xXexX3xX292xX44xX44cxXexXa1xX3xX15xX24xX2bxXb8xXdxX3xX1xXd7xX4xX3xXexXd6xX8b7xX3xX5xacacxXdxX3xX5xX19xX4xX3xX4xXc5xX6xX3xX113xX1xXc5xX3xXexX198xX4xX1xX3xX57xcbc7xX3xX113xX1xX3axX3x117abxXdxX15xX1xXa1xX3xX15xX24xX2bxXb8xXdxX3xX4xX1axX15xX3xX2bxX44xX3xXexbcfdxX3xX4xXc5xX6xX3xX2b1xX44xX41xX3xX1xX2bxX3ecxX15xX24xX3xX15cxX44xX139xX15xX24xX3xXcxXd6xX198xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX16exX15xX24xX128xX3xX113xX44xX238xX4xX3xX18xXb8xXdxXa1xX3xX7xX187xX3xX15xX24xX1xXdxX67xXbxX3xXbcxX74xX3xXexX44cxX68xX3xX24xX2bxX3ecxX15xX24xX3xX4xXc5xX6xX3xXcxX35xX15xX24xX3xX39xX3axX3xXexX1xX2bxX3xX13xX41xX3xX43xX44xX45xX15xX3xX5xX44xXc9xX15xX3xXexX1axX139xX3xX7xXa4xX15xX24xX3xXexXd6xX1axX15xX24xX3xX4xXa4xX4xX3xXexX1xX4f5xX3xX1xX67xX3xX1xXc9xX68xX3xX15xX6xX75xX3xXbcxX74xX3xX68xX6xXdxX3xX7xX6xX44xX128xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7e06xX44xXexX1xX1axXd6xXaxX12xXcxXd6xXa1cxX4xX3xX127xX1xX2bxX3ecxX15xX24xX0xX48xXbxX12

Trúc Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết