Cập nhật: 01/09/2020 11:49 GMT+7
9bdcx1160axecb9x10447x13137xed83x1337ex10eebxfa6cxX7x111f5x136eaxa6d6xed79xddcfxa83exX5xd9c9xXaxff45x12e02xXdxe440xc378xX3xXex11033xX6xX3xX4x9f45x1171fxf052xX3xXex12fc2xX4xX3xX4xX1xfbc9xdf06xX1exX3xb14exb0a1xX3xff01x133dcxX3xXexX1xXdxX3xXexe49dxXexX3xX1exX1fxX1xXdxff70xXbxX3xXcx11b27xe3cexXcxX3xe158x131cbxXexX3xe4c5xX3xX1exf378xX16xX3xX49xababxX49xX50xX0xd943xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX10xX6x12646xXaxX12xX41xX1dxX16xX3xX1exX6x131fbxX3xX2xX54xda7dxX54xX49xX50xX49xX50xb5aaxX3xcaafxX6xX1exX3xe5ffxX1xd617xX3xX45xf46cx10128xX3xX2exX2fxX3xXexX1xXdxX3xXexX36xXexX3xX1exX1fxX1xXdxX3dxXbxX3xXcxX41xX42xXcxX3xXexX81xX1exX1xX3x108cdxX27x102a0xX1exX1fxX3xXcxX19xX2cxX3xX1exX4cxX16xX3xX49xX50xX49xX50xX3xX66xX85xX3xX42xX1xd804xX3xX7fxX1x12be5xX3xXexX2cxX4xX1xX3xXcxX1x11495x117bfxX1exX1fxX3xXexX19xf080xX4xX3xb8c9xX7bx11fb2xa599xX3xXexX81xX1exX1xX79xX3xXcxX19xXc8xe507xX1exX1fxX3xX7bxX6xX1exX3xX7fxX1xX81xX3xX45xX84xX85xX3xX2exX2fxX3xXexX1xXdxX3xX41xb855xX3xf702xdc88xX3xd9eaxdfa3xX1exX1fxX3xX5xXf8xX16xX3xXexX19xXc8xXe0xX1exX1fxX3xX45xX85xXf8xX1exX3xX45xXdxX3xX2exXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX4xX3xX4xX1xX27xX28xX1exX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xXexX1xXdxX3xXexX36xXexX3xX1exX1fxX1xXdxX3dxXbxX3xXcxX41xX42xXcxX3xX45xX46xXexX3xX49xX3xX1exX4cxX16xX3xX49xX50xX49xX50xX3xXexX84xXdxX3xXcxX19xXc8xXc9xX1exX1fxX3xX42xX1x1254dxX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3xXd5x10d94xX1exX3xXexfaa2xX4xX3xX1exX170xXdxX3xXexX19xc4f8xX3x11aafxX42xXcxXd5xXcxXd4xXcx11fdaxX3xXexX81xX1exX1x134a7xX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX2bxX5xX10xX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX19xX1fxXdxX1exa765xX49xXbxd724xX3xX6xX27xXexX85xXaxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX66xX12xX0xXdxX16xX1fxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX54xX54xX4xX188xX2bxX6xX85xcbfaxX27xX6xX1exX1fxXexX19xXdxX188xe868xX1exX54xX66xX10xX7xX2exXexX85xXbxX54xX1exX10xfd68xX7xX54xX49xX50xf119x10371xX54x12c61xc9d9xX66xX49xX2xX2xX1e3xX73xX1e0xX1e3xXexX2xX1e1xX2xX49xX1e0xce5cxX5xX2xX188xb7c4xXbxX1fxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX85xX66xX6fxXaxX12xX42xX1xXbbxX3xX7fxX1xXbfxX3xXexX2cxX4xX1xX3xXcxX1xXc8xXc9xX1exX1fxX3xXexX19xXcfxX4xX3xXd2xX7bxXd4xXd5xX3xXexX81xX1exX1xX3xX41xXf8xX3xXfaxXfbxX3xXfdxXfexX1exX1fxX3xX2exXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX84xXdxX3xX45xXdxX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xXcxX19xXc8xXc9xX1exX1fxX3xX42xXcxXd5xXcxXd4xXcxX3xXexX81xX1exX1x1364bxX3x1113axX1exX1xX1a1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX41xXa5xXdxX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX19xX12xX0xX54xXexX6xX2bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX85xX66xX6fxXaxX12x1354bxXdxX22xX16xX3xX45xX36xX4xX3xXfaxXe0xX3xX2aexXd5x10bf4xXfdxXcxX79xX3xX42xX1xXbbxX3xX7bxX6xX1exX3xXcxX1xXc8xXc9xX1exX1fxX3xXexX19xXcfxX4xX3xX7bxX6xX1exX3xX7fxX1xX81xX3xX45xX84xX85xX3xX2exX2fxX3xXexX1xXdxX3xXexX36xXexX3xX1exX1fxX1xXdxX3dxXbxX3xXcxX41xX42xXcxX3xX1exX4cxX16xX3xX49xX50xX49xX50xX3xXexX81xX1exX1xX3x9db6xb814xX3xXcxX1xX2cxX3xX41xXc8x123b9xX1exX1fxX79xX3xX4xX1xX85xX3xX2bxXdxeb5cxXexX1a1xX3xX13xX2fxX3xXexX1xXdxX3xXexX36xXexX3xX1exX1fxX1xXdxX3dxXbxX3xXcxX41xX42xXcxX3xX45xX46xXexX3xX49xX3xX1exX4cxX16xX3xX49xX50xX49xX50xX3xXexX81xX1exX1xX3xXa3xX27xXa5xX1exX1fxX3xXcxX19xX2cxX3xX4xXbbxX3xX1e1xX1f3xX3xXexX1xa43bxX3xX7xXdxX1exX1xX3xX66xXcfxX3xXexX1xXdxX79xX3xXexX19xX85xX1exX1fxX3xX45xXbbxX3xX4xXbbxX3xX1e1xX1e0xX3xXexX1xX35bxX3xX7xXdxX1exX1xX3xX66xXcfxX3xXexX1xXdxX3xXexX84xXdxX3xXexX81xX1exX1xX3xX1cexXf8xX3xX1e3xX3xXexX1xX35bxX3xX7xXdxX1exX1xX3xX66xXcfxX3xXexX1xXdxX3xXexX84xXdxX3xXexX1xXf8xX1exX1xX3xXbxX1xX36xX3xXfdxXf8xX3xXd4x1283fxX1exX1fxX188xX3xXcxX84xXdxX3xX41xX170xXdxX3xX45xXfexX1exX1fxX3xXexX1xXdxX3xXexX81xX1exX1xX3xXa3xX27xXa5xX1exX1fxX3xXcxX19xX2cxX3xX4xXbbxX3xX1e0xX3xXexX1xX35bxX3xX7xXdxX1exX1xX3xX1exX1fxX85xX84xXdxX3xXexX81xX1exX1xX3xXexX1xX6xX16xX3xX1fxXdxX6xX3xX66xXcfxX3xXexX1xXdxX79xX3xX1fxXfexX16xX3xX2xX3xXexX1xX35bxX3xX7xXdxX1exX1xX3xX4xXbfxX6xX3xXexX1xXf8xX1exX1xX3xXbxX1xX36xX3xXfdxXf8xX3xXd4xX3b9xX1exX1fxX79xX3xX2xX3xXexX1xX35bxX3xX7xXdxX1exX1xX3xX4xXbfxX6xX3xXexX81xX1exX1xX3xXfdxXfexX1exX1fxX3xXd4xX6xXdxX3xX1cexXf8xX3xX2xX3xXexX1xX35bxX3xX7xXdxX1exX1xX3xX4xXbfxX6xX3xXexX81xX1exX1xX3xX7bxXf8xX3xe398xX2cxX6xX277xX3x1370cxda3exX1exX1fxX3xXcxXf8xX27xX188xX3xXfdxX16cxX6fxX3xX5xXf8xX3xX4xX22xX4xX3xXexX1xX35bxX3xX7xXdxX1exX1xX3xXexX1xX27xX170xX4xX3xX66xXdxX3dxX1exX3xb58dxX2xX79xX3xX493xX49xX3xX1cexXf8xX3xXexX1xX35bxX3xX7xXdxX1exX1xX3xX1exd024xX16xX3xXexX19xX85xX1exX1fxX3xX2exX1xX27xX3xX1cexXcfxX4xX3xX2bxX2cxX3xXbxX1xX85xX1exX1fxX3xXexa8abxX6xX3xX4xX22xX4xX1xX3xX5xX6fxX3xX66xX85xX3xX7fxbf70xX46ax11c61xXd5xX277xX2xX73xX3xX2exX1xX1dxX1exX1fxX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX6xX16xX3xX1fxXdxX6xX3xX66xXcfxX3xXexX1xXdxX3xXexX36xXexX3xX1exX1fxX1xXdxX3dxXbxX3xXcxX41xX42xXcxX3xX45xX46xXexX3xX2xX3xX1exX4cxX16xX3xX49xX50xX49xX50xX188xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX85xX66xX6fxXaxX12xXfdxX15xX3xX2exX2fxX3xXexX1xXdxX3xXexX36xXexX3xX1exX1fxX1xXdxX3dxXbxX3xXcxX41xX42xXcxX3xX45xX46xXexX3xX49xX3xX1exX4cxX16xX3xX49xX50xX49xX50xX3xX66xXdxe153xX1exX3xX19xX6xX3xXexX1xX27xa238xX1exX3xX5xX46xXdxX79xX3xXfaxXe0xX3xX2aexXd5xX2bcxXfdxXcxX3xX4xX1x122e5xX1exX3xX2bxX36xX3xXexX19xX35bxX3xX45xXdxX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xXexX84xXdxX3xXcxX19xXc8xXc9xX1exX1fxX3xX42xXcxXd5xXcxXd4xXcxX3xXexX81xX1exX1xX3xX4xXbbxX3xX45xXbfxX3xX45xXdxea62xX27xX3xX2exXdxX3dxX1exX3xX4xX30fxX3xX7xXe0xX3xX1cexX55bxXexX3xX4xX1xb76exXexX3xXbxX1xf959xX1exX1fxX3xXexX1xXdxX3xX1cexXf8xX3xX45xXdxX5a0xX27xX3xX2exXdxX3dxX1exX3xX4cxX1exX79xX3xXe0xX3xX1exX170xXdxX3xXexX19xX179xX3xX4xX1xX85xX3xXexX1xX35bxX3xX7xXdxX1exX1xX3xX4xXbbxX3xX1exX1xX27xX3xX4x1309axX27xX3xX45xX4cxX1exX1fxX3xX2exb326xX3xXe0xX3xX5xX84xXdxX188xX3xX46axX5a0xX3xX4xX30fxX3xX7xXe0xX3xX1cexX55bxXexX3xX4xX1xX5b4xXexX3xX45xXdxX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xX1fxXfexX16xX3xX4xXbbxX3xdbd3xX3xXbxX1xX5b9xX1exX1fxX3xXexX1xXdxX79xX3xX16xf2a1xXdxX3xXbxX1xX5b9xX1exX1fxX3xXexX1xXdxX3xXexX36xXdxX3xX45xX6xX3xX2xX49xX3xXexX1xX35bxX3xX7xXdxX1exX1xX79xX3xX45xXa5xX16xX3xX2bxXa5xX85xX3xX1c5xX27xX6fxX3xX45xX2cxX1exX1xX3xX1cexX5a0xX3xX1fxXdxc6e0xX1exX3xX4xX22xX4xX1xX3xX1a4xX66axX3xX1xX170xXdxX3xX1cexXf8xX3xX45xXa5xX16xX3xX2bxXa5xX85xX3xX7xe5d7xX4xX3xX2exX1xX4c2xX10xX3xX4xX1xX85xX3xXexX1xX35bxX3xX7xXdxX1exX1xX188xX3xXfdxX31axX1exX3xXexX1xXc9xXdxX3xX45xXdxX15xX16xX3xX1exXf8xX6fxX79xX3xX4xX22xX4xX3xX45xXdxX5a0xX27xX3xX2exXdxX3dxX1exX3xXexX1xXdxX3xX45xXa5xX16xX3xX2bxXa5xX85xX3xXexX1xX10xX85xX3xX1c5xX27xX6fxX3xX45xX2cxX1exX1xX3xX45xX15xX3xX2exX2fxX3xXexX1xXdxX3xX66xXdxX552xX1exX3xX19xX6xX3xX6xX1exX3xXexX85xXf8xX1exX79xX3xX1exX1fxX1xXdxX307xX16xX3xXexX179xX4xX188xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX85xX66xX6fxXaxX12xXfaxX6xX27xX3xX2exX1xXdxX3xX45xXdxX3xX2exXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX4xX30fxX3xX7xXe0xX3xX1cexX55bxXexX3xX4xX1xX5b4xXexX3xXbxX1xX5b9xX1exX1fxX3xXexX1xXdxX79xX3xX45xXdxX5a0xX27xX3xX2exXdxX3dxX1exX3xX2bxX36xX3xXexX19xX35bxX3xX4cxX1exX79xX3xXe0xX3xX4xX1xX85xX3xXexX1xX35bxX3xX7xXdxX1exX1xX3xX66xXcfxX3xXexX1xXdxX3xXexX36xXexX3xX1exX1fxX1xXdxX3dxXbxX3xXcxX41xX42xXcxX3xX45xX46xXexX3xX49xX3xX1exX4cxX16xX3xX49xX50xX49xX50xX79xX3xX42xX1xXbbxX3xX7fxX1xXbfxX3xXexX2cxX4xX1xX3xXcxX1xXc8xXc9xX1exX1fxX3xXexX19xXcfxX4xX3xXd2xX7bxXd4xXd5xX3xXexX81xX1exX1xX3xX41xXf8xX3xXfaxXfbxX3xXfdxXfexX1exX1fxX3xX2bxXdxX15xX27xX3xX66xXc8xX30fxX1exX1fxX79xX3xX45xX22xX1exX1xX3xX1fxXdxX22xX3xX4xX6xX85xX3xX1exX633xX3xX5xXcfxX4xX3xX4xXbfxX6xX3xX7bxX6xX1exX3xX7fxX1xX81xX3xX45xX84xX85xX3xX2exX2fxX3xXexX1xXdxX79xX3xXcxX19xXc8xXc9xX1exX1fxX3xX42xXcxXd5xXcxXd4xXcxX3xXexX81xX1exX1xX3xX1cexXf8xX3xX4xX22xX4xX3xX45xX30fxX1exX3xX1cexX2cxX3xXbxX1xX36xXdxX3xX1xX46xXbxX3xX1exX1xX4a7xX16xX3xX45xXa5xX16xX3xX2bxXa5xX85xX3xX4xX30fxX3xX7xXe0xX3xX1cexX55bxXexX3xX4xX1xX5b4xXexX79xX3xX45xXdxX5a0xX27xX3xX2exXdxX3dxX1exX3xX4cxX1exX79xX3xXe0xX3xXexX1xX27xX55bxX1exX3xX5xX46xXdxX3xX4xX1xX85xX3xXexX1xX35bxX3xX7xXdxX1exX1xX3xXexX1xX6xX16xX3xX1fxXdxX6xX3xX2exX2fxX3xXexX1xXdxX188xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX85xX66xX6fxXaxX12xXfdxXfexX1exX1fxX3xXexX1xXc9xXdxX79xX3xX45xX5a0xX3xX1exX1fxX1xX2cxX3xX41xX170xXdxX3xX45xXfexX1exX1fxX3xXexX1xXdxX3xX2exX1xX1dxX1exX1fxX3xX45xXc8xX46xX4xX3xX4xX1xXbfxX3xX1c5xX27xX6xX1exX79xX3xX5xX30fxX3xX5xXf8xX3xX4xX22xX4xX3xX1c5xX27xX6fxX3xX45xX2cxX1exX1xX3xXbxX1xX5b9xX1exX1fxX3xX4xX1xX36xX1exX1fxX3xX66xX2cxX4xX1xX3xX2bxX3dxX1exX1xX3xXexX84xXdxX3xX45xXdxX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xX4xX46bxX1exX1fxX3xX1exX1xXc8xX3xX1exX30fxXdxX3xX4cxX1exX79xX3xXe0xX3xXexX55bxXbxX3xXexX19xX27xX1exX1fxX3xX4xX1xX85xX3xXexX1xX35bxX3xX7xXdxX1exX1xX188xX3xXcxX1xXcfxX4xX3xX1xXdxX3dxX1exX3xXexX36xXexX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX4xX3xX2bxXa5xX85xX3xX1cexX3dxX3xX45xX5a0xX3xXexX1xXdxX79xX3xX45xXa5xX16xX3xX2bxXa5xX85xX3xX6xX1exX3xX1exXdxX1exX1xX3xXexX19xX55bxXexX3xXexXcfxX79xX3xX6xX1exX3xXexX85xXf8xX1exX3xX1cexX5a0xX3xX7xX685xX4xX3xX2exX1xX4c2xX10xX79xX3xX6xX1exX3xXexX85xXf8xX1exX3xX1cexX3dxX3xX7xXdxX1exX1xX3xXexX1xXcfxX4xX3xXbxX1xX28xX16xX3xX45xX15xX3xX2exX2fxX3xXexX1xXdxX3xX66xXdxX552xX1exX3xX19xX6xX3xX1exX1fxX1xXdxX307xX16xX3xXexX179xX4xX79xX3xX6xX1exX3xXexX85xXf8xX1exX3xX1cexXf8xX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xX2bxX4a7xX1exX1fxX188xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX85xX66xX6fxXaxX12xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX41xXa5xXdxX0xX54xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Vĩnh Linh: Xuống giống trên 220 ha ném

Vĩnh Linh: Xuống giống trên 220 ha ném
2020-08-31 08:28:55

QTO - Từ giữa tháng 8/2020 đến nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương trên địa bàn Vĩnh Linh tập trung xuống giống cây ném. Hiện diện...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết