Cập nhật: 29/11/2022 17:11 GMT+7
7cdx1540x20eex5782x95d9x7dc7x5c67x810fx2ee5xX7x8058x9255x3ed7x9a82x34adx34e6xX5x4da1xXax8fd6xX0xX7xXex25f4x9067x1b55x6b4fxX12x9d28xX1x65ebxX18xX19xX3x67e3x5aa3xX1dxX18xX3xX21x541exX18x41bcxX3xX7x30e7xX3x4d86xea3xX18xX19xX3xXexX1xX22x4524xX4xX3xX19xXdx37e5xX3x5e3axX1xX17xX18xX19xX3xXex3be6xX3xX18xX1x8a92xX4xX3x40bax6bf5xX3x376cxX36xXexX3xX4bxX17x5fc9xX18xX0x9f03xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX57xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX10xX6xX2exXaxX12xX4bxX1dx443exX3xX18xX6x3eefxX3x6594x5123xX57xX2xX2xX29xX3x68bcx62a9xX3x1798xX3xXex6e0axX3xX4x6f50xX3x97f4xa169xX18xX3xX21xX3bxX18xX3xX19xX2cxXdxX3xXbxX1x77dcxX18xX19xX3xX7bxX3xXexX8axX3xX4xX27xX4xX3xX1xX22xX7bx76a5xX18xX29xX3xXexX1x4b67xX3x4e28xa110xX29xX3xXexX1xX54xX18xX1xX3xXbxX1xX36xX3xX8fxX54xX3xX4xX27xX4xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xXexX7bxX3xX2ex8c94x49c0xX4xX3xXexX16xX44xX18xX3xf57xXb3xX6xX3xX21xX54xX18xX3xXex4100xX18xX1xX3xX8fx10bfxX3xX8fxXdxXadxX4xX3x67d2xX1xX1dxX18xX19xX3xXf1xXdxX18xX1xX3xX2exX17xX6xX18xX1xX29xX3xX21xX22xX1dxX18xX3xX21xX27xX18xX3xX8fxX54xX3xX7xX2cxX3xX2exX2fxX18xX19xX3xXexX1xX22xX36xX4xX3xX19xXdxX3bxX3xX3dxX1xX17xX18xX19xX3xXexX44xX3xX18xX1xX48xX4xX3xX4bxX4cxX3xX4exX36xXexX3xX4bxX17xX54xX18x26bfxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8134xX17xX2exX7bxXaxX12xX0xXdxX77xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXax187cxXdxX2exXexX1x2517xX3x9563x92e5xX174xXbxXb5x4ac0xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX171xX3x983xX174xX174xXbxXb5xX178xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX57xX57xX4xX13axX21xX6xX17x5a30xX22xX6xX18xX19xXexX16xXdxX13axX8fxX18xX57xX2exX10xX7xXf1xXexX17xXbxX57xX18xX10xX16cxX7xX57xX7dxX7dx543dxX173xX57xX2xX174xX182xX2exX7dxX2x9a64xX174xX182xX1b1xX1baxXexX2xX7exX1b1x9a30xX5xX173x6c40xXexX1xX22xX17xX4xX1c6xX19xXdxX6xX13ax1a03xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX18xX19xX3xX21xX22xX1dxX18xX3xX21xX27xX18xX29xX3xX7xX2cxX3xX2exX2fxX18xX19xX3xXexX1xX22xX36xX4xX3xX19xXdxX3bxX3xX3dxX1xX17xX18xX19xX3xXexX44xX3xX18xX1xX48xX4xX3xX4bxX4cxX3xX4exX36xXexX3xX4bxX17xX54xX18xXaxX3xX16cxXdxX2exXexX1xX9xXaxX173xX174xX174xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX182xX174xX174xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xX22xX36xX4xX3xX3dxX1xX17xX18xX19xX3xXexX44xX3xX18xX1xX48xX4xX3xX4bxX4cxX3xX4exX36xXexX3xX4bxX17xX54xX18xX3xX5xX54xX3xXexX1xX22xX36xX4xX3xX19xXdxX3bxX3xX1c6xX3x117bxX18xX1xX171xX3x2c0bxX13axX4bxX13axX27fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX17xX2exX7bxXaxX12xXcxX16xXd3x6cc1xX4xX3xXdcxX8dxX29xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX1xX1dxX18xX19xX3xX21xX27xX17xX3xX4x907bxX6xX3xX4exX2fxX4xX3xb9cxX22xX3bxX18xX3xX5x50fdxX3xX87xX3x9ebcxXd3xXd4xX4xX3xX4x20fdxX3xXexX16xX22xX7bxXeaxX18xX3x8437xX14ax2e70xX3xX87xX3xXexX8ax90c1xX29xX3xXexX1xX22xX36xX4xX3xX3dxX1xX17xX18xX19xX3xXexX44xX3xX18xX1xX48xX4xX3xX4bxX4cxX3xX4exX36xXexX3xX4bxX17xX54xX18xX29xX3xX7xX36xX3xXdcxX90xX18xX19xX3xXf1xX2c0xX3x22c9xX2c4xX1c6xX7exX1c3xX1c3xX2xX7dxX1c6xX2xX1c3xX3xX4xX1xXd3xX6xX3xXdcxXd3xXd4xX4xX3xX4x3e87xXbxX3xX19xXdxX321xX7bxX3xXdcxX90xX18xX19xX3xXf1xX2c0xX3xX5xXd3xX22xX3xX1xX54xX18xX1xX13axX3xX84xX3bxX18xX3xXbxX1x40ddxX77xX3xX18xX54xX7bxX3xX2exX17xX3xX4ex12a4xX3xX7xX85xX3xXdcxX1dxX18xX19xX3xX18xX6xX77xX3xX2exXd3xXd4xX4xX3xXcxX1xX27xXdxX3xX84xX34cxX18xX3xX2d3xXdcxXb3xX6xX3xX4xX1xXe5xX3xX1c3xX7exX7exX3xXcxX16x82b6xX18xX3xX4bxXd3xX18xX19xX3x2180x74fcxX17xX29xX3xX14axX6xX3xX37fx2013xX18xX1xX29xX3xX4bxX54xX3xX27fxX2d5xXdxX2dbxX3xX7xX3bxX18xX3xXb5xX22xX321xXexX3xX18xX1xXd3xX18xX19xX3xX4xX1xXd3xX6xX3xXdcxXd3xXd4xX4xX3xX4xX321xXbxX3xX19xXdxX321xX7bxX3xX4xX1xX48xX18xX19xX3xX18xX1x2286xX18xX3xXdcxX2b3xX3xXdcxXdxXeaxX22xX3xXf1xXdxXadxX18xX3xXf1xXdxX18xX1xX3xX2exX17xX6xX18xX1xX3xX2exXd3xXd4xX4xX3xX8fxX54xX3xXexX1xX22xX36xX4xX3xX4xX8dxX3xXexX16xX2d5xX18xX3xX3dxX6xX16xX6xX4xX10xXexX6xX77xX17xX5xX13axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX17xX2exX7bxXaxX12xX4exX90xX18xX3xX4xX48xX3xX196xX22xX7bxX3xXdcxXb3xX18xX1xX3xXexX380xXdxX3xXf1xX1xX17xX3bxX18xX3xX1c3xX1c3xX3xX37fxXdxXeaxX22xX3xX7dxX3x1651xX22xX3bfxXexX3xX2c4xXd3xXd4xX4xX3xX7xX36xX3xX2xX174x2ba3xX57xX7dxX174xX2xX182xX57xX2baxX4bxX2xX1c3xX29xX3xXexX1xX22xX36xX4xX3xX3dxX1xX17xX18xX19xX3xXexX44xX3xX18xX1xX48xX4xX3xX4bxX4cxX3xX4exX36xXexX3xX4bxX17xX54xX18xX3xX18xX44xX22xX3xXexX16xX44xX18xX3xX5xX54xX3xXexX1xX22xX36xX4xX3xX19xXdxX3bxX13axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX17xX2exX7bxXaxX12xX30axX388xX3xX8fxX3bfxX7bxX29xX3xX18xX1x8cdcxX77xX3xXdcxX3bxX77xX3xX21xX3bxX17xX3xX6xX18xX3xXexX17xX54xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xXd3x73e5xXdxX3xX7xX2cxX3xX2exX2fxX18xX19xX29xX3xX84xX85xX3xX87xX3xXexX8axX3xX7bxX44xX22xX3xX4xX377xX22xX3xXbxX1xX9dxX18xX19xX3xX7bxX3xXexX8axX3xXexX1xX1dxX18xX19xX3xX21xX27xX17xX3xXexX29cxXdxX3xX4xX27xX4xX3xX4xX34cxX3xX7xX85xX3xXf1xXdxX18xX1xX3xX2exX17xX6xX18xX1xX29xX3xX21xX22xX1dxX18xX3xX21xX27xX18xX3xX8fxX54xX3xX18xX19xXd3xX4c0xXdxX3xX2ex455dxX18xX3xX21xXdxX8axXexX3xXdcx3c97xX3xXf1xX1xX1dxX18xX19xX3xX7xX2cxX3xX2exX2fxX18xX19xX3xX7xX3bxX18xX3xXbxX1xX341xX77xX3xXexX1xX22xX36xX4xX3xX19xXdxX3bxX3xX18xX44xX22xX3xXexX16xX44xX18xX13axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX17xX2exX7bxXaxX12xX37fxX4cxX18xX19xX3xXexX1xX4c0xXdxX3xXbxX1xX36xXdxX3xX1xXd4xXbxX3xX8fxX29cxXdxX3xX4xX27xX4xX3xX4xX34cxX3xX196xX22xX6xX18xX3xX4xX1xX48xX4xX3xX18xX90xX18xX19xX3xX5xXdxX44xX18xX3xX196xX22xX6xX18xX3xXexXdxX8axX18xX3xX1xX54xX18xX1xX3xXf1xXdxX527xX77xX3xXexX16xX6xX29xX3xX19xXdxX27xX77xX3xX7xX27xXexX3xX4xX27xX4xX3xX4xX34cxX3xX7xX85xX3xXf1xXdxX18xX1xX3xX2exX17xX6xX18xX1xX3xXexX1xX22xX36xX4xX3xXexX16xX44xX18xX3xXdcxXb3xX6xX3xX21xX54xX18xX29xX3xXb5xX27xX4xX3xX77xXdxX18xX1xX3xXexX1xX1dxX18xX19xX3xXexXdxX18xX29xX3xXexX16xX22xX7bxX3xXexX388xX77xX3xX18xX19xX22xX4cxX18xX3xX19xX36xX4xX3xX8fxXeaxX3xX7xX3bxX18xX3xXbxX1xX341xX77xX3xXexX1xX22xX36xX4xX3xX19xXdxX3bxX3xX18xX44xX22xX3xXexX16xX44xX18xX3xX8fxX54xX3xXb5xX2cxX3xX5xX2c0xX3xX18xX19xX1xXdxX44xX77xX3xX4xX27xX4xX3xXexX2caxX3xX4xX1xX48xX4xX29xX3xX4xX27xX3xX18xX1xX51exX18xX3xX8fxXdxX3xXbxX1xX380xX77xX13axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx24f1xX22xXexX1xX17xX16xXaxX12xX27fxX19xX22xX7bx98b5xX18xX3xX4bxX17xX54xXdxX3xX27fxX6xX77xX0xX57xXbxX12

Nguyễn Hoài Nam

Các tin đã đưa

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ
2022-11-29 13:28:00

QTO - Sáng nay 29/11, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 cho gần 200 cán bộ các cơ quan, tổ chức và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết