Cập nhật:  GMT+7
ce08xfbefx1257dx11fb1x13f90xe634x14075x11e16x1370fxX7x11d15xfa58xf061xd12bxf849x10251xX5xe0ddxXaxfb82x110c2xX1x15259xXdxX3xXexX1xXdxX3x15067x12cb0xX6xX3xX4x1342dxX4xX3xX4xf7c5xX3xd045xX1dxX6x11018xX3x110b8x1517exX2ax129a9xX3xeb9dxf08dxX3xX31xdfc9xXexX3xX2fxXdxX6xeaebxX3x11c9fx13799xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX6xX3xX2ax14f57xe383xX3x14050xfb45xX4dxX4exX0x12c31xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd5f5xX10xX6x12d9axXaxX12xf32bx10083xXcx10e54xX3xe6f1xX3xffa4xX1xXdx11d25xX1dxX3xX2axX6xf72cxX3xX2xf467x153f5xd286xX7axX4dxX4exX4dxX4ex144e6xX3xX13xX1xX15xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX6xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX25xX3xX27xX1dxX6xX2axX3xX2cxX2dxX2axX2fxX3xXexfd83xX2axX1xX3xX68xX1dxX2dxX2axX2fxX3xXcx11675x13780xX3xXex12fbdxX3xX4xX1x12fe5xX4xX3xX1x10d91xXdxX3xX2axX2fxX1xXaexX3xX31xX32xX3xX31xX35xXexX3xX2fxXdxX6xX3bxX3xX3dxX3exX4xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX6xX3xX2axX4axX4bxX3xX4dxX4exX4dxX4exX7axX0xX52xXbxX12xX0xXexX6x15151xX5xX10xX3xX7xXexX76xX5xX10xX9xXaxX4bxX6xXadxX2fxXdxX2axd0fcxX4dxXbx14745xX3xX6xX1dxXexX3bxXaxX12xX0xXexXadxX12xX0xXexX64xX12xX0xXdxX4bxX2fxX3xX7xXadxX4xX9xXaxX52xX52xX4xX7axXe9xX6xX3bxX27xX1dxX6xX2axX2fxXexXadxXdxX7axe6c9xX2axX52xX64xX10xX7xX31xXexX3bxXbxX52xX2axX10xda54xX7xX52xX4dxX4exX2xX2xX52xd2e4xf5daxX64xX2xX2xX79xX13cxe84bxX143xX4exXexX2xX13cxX79xX13dxX4dxX79xX5xX2xX7axe0c5xXbxX2fxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexXadxX12xX0xXexXadxX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1472exX3bxX64xX76xXaxX12xX6exX21xX4xX3xX1cxX25xX2axX3xX127xXaexX3xXexXadxX3bxX2axX2fxX3xX13xX1xX15xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX6xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX25xX3xX27xX1dxX6xX2axX3xX2cxX2dxX2axX2fxX3xX31xX32xX3xX2fxXdxX6xX3bxX3xX3dxX3exX4xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX6xX3xX2axX4axX4bxX3xX4dxX4exX4dxX4exX3xX6cxX3x1410fxX2axX1xXfaxX3x12414xX7axX174xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexXadxX12xX0xX52xXexX6xXe9xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX3bxX64xX76xXaxX12xX13xX1xX15xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX6xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX25xX3xX27xX1dxX6xX2axX3xX2cxX2dxX2axX2fxX3xX4xd53dxX3xd4c3xX3xX1cxX25xX2axX3xX127xXaexX3xX2fx13b7exX4bxXfaxX3x1155dxX4axX2axX3xXbxX1xf4ebxX2axX2fxX3xXcxXa2xX2axX1xX3x11b99xX76xX81xX3xX174xX6xX2axX3xXcxXb1xX3xX4xX1xXb5xX4xX3xXcxXa2xX2axX1xX3xX235xX76xX81xX3xX174xX6xX2axX3xXcxX1dxX76xdd6axX2axX3xX2fxXdxX21xX3bxX3xXcxXa2xX2axX1xX3xX235xX76xX81xX3xX174xX6xX2axX3xce89x1384dxX2axX3xX127xf878xX2axX3xXcxXa2xX2axX1xX3xX235xX76xX81xX3xX174xX6xX2axX3xX1cdxXb9xXdxX3xX4xX1x12617xX2axX1xX3xXcxXa2xX2axX1xX3xX235xX76xX81xX3x13533xX76xX3xXe9xX6xX2axX3xX13xXdx10fa6xX4bxX3xXexXadxX6xX3xXcxXa2xX2axX1xX3xX235xX76xX81xX3xX2cxX2dxX2axX2fxX3xX235xX76xX3xX13xX1xX15xXdxX3xX6exX25xX3xX27xX1dxX6xX2axX3xX127xd997xX3xX26axX3bxX6xX2axX1xX3xX2axX2fxX1xXdxfcb2xXbxX3xXexXa2xX2axX1xX81xX3xXcxXadxX3dxd31bxX2axX2fxX3xX6exX1xX285xX2axX1xX3xXexXadxXaexX3x14164xX255xX3xX26axX1dx11eb5xX2axX81xX3xX174xX21xX3bxX3xX68xX1dxX2dxX2axX2fxX3xXcxXadxXaexX7axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX3bxX64xX76xXaxX12xX61xX3dx12366xX2axX2fxX3xXb5xX2axX2fxX3xXbxX1xX3bxX2axX2fxX3xXexXadxX2c1xX3bxX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX6xX3xX4xX1xX2c1xX3bxX3xX4bxe0d9xX2axX2fxX3xX1cx14067xXdxX3xX1xXb9xXdxX3xX1cxX2dxX2axX2fxX3xXe9xXb9xX3xX4xX21xX4xX3xX4xd3e7xXbxX3xX127xX2c1xX3xX4xX21xX4xX3xX2axX2fxX2c1xX76xX3xX5xd2a5xX3xX5xX3exX2axX3xXexXadxX3bxX2axX2fxX3xX2axX4axX4bxX3xX4dxX4exX4dxX4exX81xX3xX13xX1xX15xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX6xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX25xX3xX27xX1dxX6xX2axX3xX2cxX2dxX2axX2fxX3xXexXb1xX3xX4xX1xXb5xX4xX3xXbxX1xX21xXexX3xX1cxXb9xX2axX2fxX3xXbxX1xX3bxX2axX2fxX3xXexXadxX2c1xX3bxX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX6xX3xX127xX2c1xX3xX31xX32xX3xX31xX35xXexX3xX2fxXdxX6xX3bxX3xX3dxX3exX4xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX6xX3xX127xX3exXdxX3xX2axX1xXdxX71xX1dxX3xX2axXb9xXdxX3xX64xX1dxX2axX2fxX3xXexXadx1401axX2axX2fxX3xXexX26bxX4bxX3xX2axX1xX3dxXfaxX3xXcxX1xec6cxX4xX3xX1xXdxX2cdxX2axX3xX2axX1xXdxX2cdxX4bxX3xX127x14e8fxX3xX4xX1xX285xX2axX1xX3xXexXadxXaexX81xX3xX4xf3c7xX2axX2fxX3xXexX21xX4xX3xXfdxX26bxX76xX3xX64xX3f7xX2axX2fxX3xX2cxX2dxX2axX2fxX3xX127xX2c1xX3xX4xX21xX4xX3xXexXb1xX3xX4xX1xXb5xX4xX81xX3xX1cxX3bxX2c1xX2axX3xXexX1xX29bx13c98xX3xXexX1xX3f7xX4xX3xX1xXdxX2cdxX2axX3xX4xX21xX4xX3xX27xX1dxX76xX3xX1cxXaexX2axX1xX3xX4xX235xX6xX3xX2cxX2dxX2axX2fxX81xX3xX1cdxX1xX2c1xX3xX2axX3dxX3exX4xX81xX3xX1cxX25xX2axX3xX127xXaexX442xX3xX4xX414xX2axX2fxX3xXexX21xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX6xX81xX3xX31xX1xX10xX2axX3xXexX1xX3dxX315xX2axX2fxX7axX3xddeex12f8dxXdxX3xX2axXb9xXdxX3xX64xX1dxX2axX2fxX3xX1cxX71xX1dxX3xX4xX216xX3xX4xX21xX4xX3xXexXdxX255xX1dxX3xX4xX1xX285xX3xX4xX406xX3xXexX1xX29bxX3xX127xX71xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX6xX7axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX3bxX64xX76xXaxX12xX226xXdxX2cdxX4xX3xXexXadxXdxX29bxX2axX3xX31xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3f7xX4xX3xX1xXdxX2cdxX2axX3xXbxX1xX3bxX2axX2fxX3xXexXadxX2c1xX3bxX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX6xX3xXexXadxX3bxX2axX2fxX3xX13xX1xX15xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX25xX3xX27xX1dxX6xX2axX3xX2cxX2dxX2axX2fxX3xX1cx13624xXexX3xXadxX6xX3xX76xX255xX1dxX3xX4x144c4xX1dxX3xXbxX1xX2dxXdxX3xX1cxX2dxX4bxX3xXe9xX2dxX3bxX3xX4xX216xX3xX1xXdxX2cdxX1dxX3xX27xX1dxX2dxX3xX127xX2c1xX3xX1cxX222xX2axX2fxX3xXe9xXb9xX7axX3xX2cxX222xX2axX2fxX3xXexX1xX2d9xXdxX3xXexXadxX3bxX2axX2fxX3xXexX1xX2d9xXdxX3xX2fxXdxX6xX2axX3xXexX3exXdxX81xX3xX13xX1xX15xXdxX3xX7xecacxX3xXexXb1xX3xX4xX1xXb5xX4xX3xX31xXdxX29bxX4bxX3xXexXadxX6xX81xX3xX7xX25xX3xX31xX35xXexX81xX3xXexXb1xX2axX2fxX3xX31xX35xXexX81xX3xX1cxX21xX2axX1xX3xX2fxXdxX21xX3xX31xX35xXexX3xX27xX1dxX2dxX3xXbxX1xX3bxX2axX2fxX3xXexXadxX2c1xX3bxX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX6xX3xX127xX2c1xX3xX5xX3f7xX6xX3xX4xX1xX3e8xX2axX3xXexX26fxXbxX3xXexX1xX29bxX3xX4xX216xX3xXexX1xX2c1xX2axX1xX3xXexX285xX4xX1xX3xXfdxX1dxX34fxXexX3xX7x10d67xX4xX81xX3xXexXdxX255xX1dxX3xXe9xXdxX29bxX1dxX3xX64x14832xX2axX3xX1cxX533xX1dxX3xX1cxX29bxX3xX1cxX71xX3xX2axX2fxX1xXaexX3xX4xX34fxXbxX3xXexXadxX255xX2axX3xX31xX1xX10xX2axX3xXexX1xX3dxX315xX2axX2fxX7axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX3bxX64xX76xXaxX12xXcxX33bxXdxX3xX1xXb9xXdxX3xX2axX2fxX1xXaexX81xX3xX1cxX33bxXdxX3xX64xXdxX2cdxX2axX3xX4xX21xX4xX3xX1cxX25xX2axX3xX127xXaexX3xX1cxf9fdxX3xXexX1xX2dxX3bxX3xX5xX1dxX26fxX2axX81xX3xXexXadxX6xX3bxX3xX1cxXb1xXdxX81xX3xX1cxX216xX2axX2fxX3xX2fxX216xXbxX3xX32xX3xX31xXdxX35xX2axX3xX127xX2c1xX3xX5xX2c1xX4bxX3xXadx105e2xX3xXexX1xX255xX4bxX3xX4bxXb9xXexX3xX7xX15xX3xX2axXb9xXdxX3xX64xX1dxX2axX2fxX3xX5xXdxX255xX2axX3xX27xX1dxX6xX2axX3xX2axX1x113cexX4bxX3xX2axX26bxX2axX2fxX3xX4xX6xX3bxX3xX1xX25xX2axX3xX2ax1317exX6xX3xX4xX1xX34fxXexX3xX5xX3dx1213dxX2axX2fxX81xX3xX1xXdxX2cdxX1dxX3xX27xX1dxX2dxX3xX1xX3bxX33bxXexX3xX1cxXb9xX2axX2fxX3xX4xX235xX6xX3xX31xX1xX15xXdxX81xX3xX1cxX222xX2axX2fxX3xXexX1xX2d9xXdxX3xXexX1xX3f7xX4xX3xX1xXdxX2cdxX2axX3xX31xX32xX3xX4xX6xX4bxX3xX31xX35xXexX3xX2fxXdxX6xX3bxX3xX3dxX3exX4xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX6xX3xX2axX4axX4bxX3xX4dxX4exX4dxX4exX7axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX3bxX64xX76xXaxX12xX1cdxX1xX25xX2axX3xX174xX15xX2axX0xX52xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang

Đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang
2020-03-14 11:39:38

(QT) - Sáng nay 14.3.2020, Đoàn cơ sở xã Triệu Trạch tổ chức chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang”. Đây là hoạt động thiết thực của đoàn viên, thanh niên vừa góp phần...

Gần 750 người tham gia hiến máu nhân đạo

Gần 750 người tham gia hiến máu nhân đạo
2020-03-14 11:17:59

(QT) - Để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị cho người bệnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.Đông Hà vừa phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khu vực...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết