Cập nhật: 13/11/2018 15:04 GMT+7
a8ffx13190xb227xf0c4x13906xe8bbxed44xe618xcf43xX7x12980x14567xf2e8xdf3cx1103ex10f8fxX5xd8adxXaxaacax10054xX1x10e06xXdxX3xX4x13c5dxfb8bx10081xX3xX1axX1xd23axX3xb9a0xe9eaxXdxX3xX21xfdeexX1fxX1axX3xe78cxdae5xXexX3xX4xX1xX26xX3xX1xfdf6xX3xX1axX1bxX1x10d40xX26xX0x125a7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe825xX10xX6xa9c8xXaxX12xb63bxc6dfxXcxe1e0xX3x148c9xX3xX4axX19xb8b5xX3xX1axX6x1126dxX3xX2xbb80xf53axX2xX2xX61xbbabx13ee9xX2x12f9axf0e2xX3xdf02x14d01x11043xXcxXcxX51x12fcbx13152xX3xX1x11750xX5dx13eb0xX1axX3xXcxcd28xXdxX77xX75xX3x1281axX1xX26xX1axX1bxX3xXbxX1x11da7xXdxX3xX1xef04xXbxX3xcba4xb14exXdxX3xX4xX1xb2c1xX1axX1xX3xd053xX75xX5dx140a4xX1axX3xac5fxfadexX3xXcxX7bxXdxX77xX75xX3xX71xf24cxX1axX3xXex13ea1xX3xX4xX1xde5axX4xX3xX5xf205xX3xX2axX1xX15xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX9fxXa9xX5dxX3xX4dx10042xX1axX1bxX3xX1axX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX21xX26xX1fxX1axX3xX2axX2bxXexX3xX4xX1xX26xX3xX1bxXdxX6xX3xX21xbc43xX1axX1xX3xae2dxX1fxX3xX4axX26xX1fxX1axX1bxX3xXcxX1xd4a6xX3xX6dxX6xX1axX1xX69xX3xX15xX3xXexX1xX19xX1axX3xdde2xX61xX0xX3bxXbxX12xX0xXexX6xXe8xX5xX10xX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxX59xX6xX7bxX1bxXdxX1ax11a65xX65xXbxX9fxX3xX6xX75xXexX26xXaxX12xX0xXexX7bxX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX59xX1bxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX3bxX3bxX4xX61xXe8xX6xX26xX99xX75xX6xX1axX1bxXexX7bxXdxX61xX8fxX1axX3bxX4dxX10xX7xX2axXexX26xXbxX3bxX1axX10x102c5xX7xX3bxX2xX68xf663xaa47xX3bxX15bxX68xX4dxX65xX2x13287xX66xX15bxX60xX68xXexX2xX60xX15bxX15cxX102xX2xX5xX2xX61x1204axXbxX1bxXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX7bxX12xX0xXexX7bxX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX26xX4dxX5dxXaxX12xX13xX1xX15xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX9fxXa9xX5dxX3xX4dxXc6xX1axX1bxX3xX1axX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX21xX26xX1fxX1axX3xX2axX2bxXexX3xX4xX1xX26xX3xX1bxXdxX6xX3xX21xXe4xX1axX1xX3xXe8xX1fxX3xX4axX26xX1fxX1axX1bxX3xXcxX1xXf3xX3xX6dxX6xX1axX1xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX7bxX12xX0xX3bxXexX6xXe8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX26xX4dxX5dxXaxX12xX6cxX1fxX3xX4axX26xX1fxX1axX1bxX3xXcxX1xXf3xX3xX6dxX6xX1axX1xX3xX1ax1213dxX59xX3xX1axX6xX5dxX3xX68xX15bxX3xXexX75xXadxXdxX69xX3xX5xX1fxX3xX21xX88xXdxX3xXexd006xX8cxX1axX1bxX3xX1xX33xX3xX1axX1bxX1xX38xX26xX69xX3xX21xf3b4xX1axX3xXexX1xXa9xX1axX69xX3xX1axX1xXdxX9cxX75xX3xX1axX218xX59xX3xX5xXdxX9cxX1axX3xX7xX88xX1axX1bxX3xXexX7bxX26xX1axX1bxX3xX1axX1bxX19xXdxX3xX1axX1xX1fxX3xXexX22xX59xX3xXe8xX8cxX61xX3xf1afxX1xXdxX6xX3xX7xf7dexX3xX8fxX90xXdxX3xX1axX1x10acfxX1axX1bxX3xX2axX1xc0b0xX3xX2axX1xX218xX1axX69xX3xX8fxe890xXexX3xX8fxda09xX3xX4xd9b7xX6xX3xXe8xX1fxX69xX3xX6bxX6cxX6dxXcxXcxX51xX71xX72xX3xX1xX75xX5dxX77xX1axX3xXcxX7bxXdxX77xX75xX3xX80xX1xX26xX1axX1bxX3xX21xXa0xX3xXexX7bxX95xX4xX1xX3xXexb119xX3xX51xX75x13155xX3xX71xXe4xX3xX1axX1bxX230x14906xXdxX3xX1axX1bxX1xX38xX26xX3xX7xX88xX3xXexXdxX9cxX1axX3xX15bxX66xX3xXexX7bxXdxX77xX75xX3xX21x12f2fxX1axX1bxX3xX21xc30dxX3xX1x10ea3xX3xXexX7bxX8cxX3xX1bxXdxX6xX3xX21xXe4xX1axX1xX3xXe8xX1fxX3xX9fxXa9xX5dxX3xX4dxXc6xX1axX1bxX3xX1axX1bxX19xXdxX3xX1axX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX21xX26xX1fxX1axX3xX2axX2bxXexX69xX3xX1bxXdx10a03xXbxX3xXe8xX1fxX3xX4xX288xX3xX1axX240xXdxX3xX15xX3xXadxX1axX3xX21xXf3xX1axX1xX3xX5xX327xX4xX3xXexX75xXadxXdxX3xX1bxXdxX1fxX3xX7xXb1xX4xX3xX5dxX2bxX75xX61xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX26xX4dxX5dxXaxX12xXcxX22xXdxX3xXe8xX75xXadxXdxX3xX5xXb5xX3xX2axX1xX15xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX69xX3xX6bxX6cxX6dxXcxXcxX51xX71xX72xX3xX1xX75xX5dxX77xX1axX3xXcxX7bxXdxX77xX75xX3xX80xX1xX26xX1axX1bxX3xXexXdxX2bxXbxX3xXex119ddxX4xX3xX2ax105dbxX75xX3xX1bxc7d2xXdxX3xX4xX1xX95xX1axX1xX3xX99xX75xX5dxX9cxX1axX3xX8fxX1fxX3xX4x1343bxX4xX3xXe8xX6xX1axX69xX3xX1axX1bxX1fxX1axX1xX69xX3xX21xX26xX1fxX1axX3xXexX1xX2f0xX3xX21xXf3xX6xX3xXbxX1xX230xX240xX1axX1bxX3xXexX1xX230xX2d0xX1axX1bxX3xX9fxX75xX5dxX3a4xX1axX3xX2axXdxX2f0xX59xX3xXexX7bxX6xX69xX3xX21xX19xX1axX3xX21xX88xX4xX3xX9fxXa9xX5dxX3xX4dxXc6xX1axX1bxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xXexX7bxXe4xX1axX1x123ecxX3xX21xX2ebxX1axX1bxX3xXexX1xX2d0xXdxX3xX99xX75xX6xX1axX3xXexXa9xX59xX3xX1xX2f3xX3xXexX7bxX8cxX3xX1axX1xXa9xX1axX3xX5xXc6xX4xX69xX3xX8fxd29cxXexX3xX5xXc6xX4xX3xX1bxXdxX327xXbxX3xX1bxXdxX6xX3xX21xXe4xX1axX1xX3xXe8xX1fxX3xX4axX26xX1fxX1axX1bxX3xXcxX1xXf3xX3xX6dxX6xX1axX1xX3xX7xX90xX59xX3xX1xX26xX1fxX1axX3xXexX1xXdxX77xX1axX3xX1axX1bxX19xXdxX3xX1axX1xX1fxX3xXexX7bxX230xX90xX4xX3xX59x13045xX6xX3xX59xX230xX6xX3xXe8xXa0xX26xX61xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX26xX4dxX5dxXaxX12xX13xXdxX59xX3xXcxX1xX75xX0xX3bxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết