Cập nhật: 26/06/2020 21:47 GMT+7
e9b5x100dax14038x14bb3x14d46xf42dxf784xfdb9x11332xX7x11b5ax1218fx16598x15a83xfe04x14f13xX5x1516bxXax11816x1005dxX1xX6xXdxX3xXex127f1x10a21x158edx159a2xfc3exX3xX1dxXdxX6xX1cxX3xX1x12b11xX1cxX1dxX3xXexX19xX1axX1cxX1dxX3x11269xX25x130e6xX3xX1cx153d2xX1cxX1dxX3xX7xfca2xX1cxX3x15186x12766xX6xX3xXbxX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xe9ccxX3x1680ax1516dxX3x14a70x15ff3xX3x16e0axX0x13ff8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1201axX10xX6x14042xXaxX12x154dexX1xXdxeaddx132d3xX3xX1cxX6xX31xX3x146c1x15345xX51xX71xX51xX70xed16xX70xX76x13384xX3xXex1195dxXdxX3xXexX1xX34xX1cxX3x1042cxX1x14cbbxX3xXcxX1xX25xX1cxX1xX79xX3xX49xX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX79xX3xX1xX6axX31xf6f5xX1cxX3x13218xX6x13b34xX19xX34xX1cxX1dxX79xX3xX9ex16dcfxX25xX1cxX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX1cxXdxeb87xX1cxX3xX49xX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX3xXbxX1x1053exXdxX3xX1x1296cxXbxX3x10bc9x12838xXdxX3xXcx1009bxX3xX4xX1x16e3exX4xX3xX84xX5xX6xX1cxX3xXexXcdxX3xX4xX1xXd1xX4xX3xX5x13afaxX3xXa0xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1dxXdxX6xX1cxX3xX1xX25xX1cxX1dxX3xXexX19xX1axX1cxX1dxX3xX2fxX25xX31xX3xX1cxX34xX1cxX1dxX3xX7xX39xX1cxX3xX3cxX3dxX6xX3xXbxX1xX1axX1bxX1cxX1dxefdexX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX2fxX5xX10xX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXax12d93xX6xX19xX1dxXdxX1cx135a6xX70xXbxX49xX3xX6xX6axXexXa8xXaxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX63xX12xX0xXdxX12axX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX51xX51xX4xX117xX2fxX6xXa8x11378xX6axX6xX1cxX1dxXexX19xXdxX117xXc8xX1cxX51xX63xX10xX7xXa0xXexXa8xXbxX51xX1cxX10x11b8axX7xX51xX70xX76xX70xf621xX51x150b7x1571cxX63xX170xX70xX2xX172x12fb1xX172xX71xXexX2xX172x15c86xX172xX76x150f8xX5xX2xX117x1602exXbxX1dxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11df7xXa8xX63xX31xXaxX12x15f7fxX1x13986xX1cxX1dxX3xX7xX39xX1cxX3xXbxX1x10c47xX12axX3xXexX7cxXdxX3xX1dxXdxX6xX1cxX3xX1xX25xX1cxX1dxX3xXexX19xX1axX1cxX1dxX3xX2fxX25xX31xX3xX1cxX34xX1cxX1dxX3xX7xX39xX1cxX3xX3cxX3dxX6xX3xXbxX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX63xXa8xX3xX4xX1x10abexX1cxX1xX3xX3cxXa8xX25xX1cxX3xXc8xXdxXb4xX1cxX79xX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX1cxXdxXb4xX1cxX3xXc8xX25xX3xX1cxX1dxX1ax147afxXdxX3xX63x12cf8xX1cxX3xX49xX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX3xX5xX25xX12axX3xX19xX6xX3x11bb0xX3x163e8xX1cxX1xX130xX3x13fa3xX117xX60x146dcxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX19xX12xX0xX51xXexX6xX2fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxXa8xX63xX31xXaxX12xX1b0x164f6xX12axX3xX47xX3xXexX19xX6axX1cxX1dxX3xXexX214xX12axX3xX49xX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX79xX3xX1dxXdxX6xX1cxX3xX1xX25xX1cxX1dxX3xXexX19xX1axX1cxX1dxX3xX2fxX25xX31xX3xX1cxX34xX1cxX1dxX3xX7xX39xX1cxX3xX3cxX3dxX6xX3xXbxX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX2fxX25xX31xX3xX2fx1102exX1cxX3xX1cxX1xXdxX69xX6axX3xX7xX39xX1cxX3xXbxX1xX1bcxX12axX3xX63xXa8xX3xX3cxXa8xX25xX1cxX3xXc8xXdxXb4xX1cxX79xX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX1cxXdxXb4xX1cxX3xXc8xX25xX3xX1cxX1dxX1axX210xXdxX3xX63xX214xX1cxX3xXexX19xXb4xX1cxX3xX3cxX3dxX6xX3xX2fxX25xX1cxX3xX5xX25xX12axX3xX19xX6xX79xX3xXexX1xX6axX3xX1xX29exXdxX3xX3cxX1axXc5xX4xX117xX3xX1b0xX1dxXa8xX25xXdxX3xX1cxX34xX1cxX1dxX3xX7xX39xX1cxX79xX3xX1dxXdxX6xX1cxX3xX1xX25xX1cxX1dxX3xX4xX4dxX1cxX3xX4x16a59xX3xX1cxX1xXdxX69xX6axX3xX7xX39xX1cxX3xXbxX1xX1bcxX12axX3xXexX1x159ddxX3xX4xX34xX1cxX1dxX79xX3xXexX19xX6xX1cxX1dxX3xXbxX1x11bdexX4xX3xXexX19xX6axX31xX69xX1cxX3xXexX1xXc1xX1cxX1dxX79xX3xX12axX318xX1cxX3x113abxX1cxX79xX3xXexX1xXd1xX4xX3xX6axXc1xX1cxX1dxX3xX3cxffc9xX4xX3xXexX19xX1axX1cxX1dxX3xX4xX32bxX6xX3xX1cxX1dxX1axX210xXdxX3x10d0dxX214xX1cxX3xX13xXdxX69xX6ax10481xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxXa8xX63xX31xXaxX12xX9ex16389xX3xX4xX318xX3xX4xX29exX4xX3xX5xXa8xX7cxXdxX3xX1cxX34xX1cxX1dxX3xX7xX39xX1cxX3xX4xX1x15008xXexX3xX5xX1axXc5xX1cxX1dxX79xX3xXa0xX1xX34xX1cxX1dxX3xX7x14a77xX3xX63xX33bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX3aaxXexX3xX2fxX39xXa8xX3xX154xX6axX39xX1cxX79xX3xX1xX318xX6xX3xX4xX1xX3aaxXexX3xX3cx163aaxX4xX3xX1xX7cxXdxX79xX3xX3cxXa8xX25xX1cxX3xXc8xXdxXb4xX1cxX79xX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX1cxXdxXb4xX1cxX3xXexX19xXb4xX1cxX3xX3cxX3dxX6xX3xX2fxX25xX1cxX3xXbxX1xX39xXdxX3xX12axX3aaxXexX3xX1cxX1xXdxX69xX6axX3xXexX1xX210xXdxX3xX1dxXdxX6xX1cxX79xX3xX4xX34xX1cxX1dxX3xX7xXd1xX4xX3xX3cxX391xX3xX4xX1xX350xX12axX3xXexX19x118ecxX1cxX1dxX79xX3xXexX1xX6axX3xX1xX29exXdxX79xX3xX4xX1x137a9xX3xX2fxXdxX443xX1cxX37axX79xX3xX7xX6xX6axX3xX3cxX318xX3xX2fxX25xX1cxX3xX1dxXdxX6xXa8xX3xX4xX1xXa8xX3xX2fxX6xX1cxX3xX4xX1xX3aaxXbxX3xX1xX25xX1cxX1xX3xX4xX1xXdxX3xX3cxXa8xX25xX1cxX3xX4xX32bxX6xX3xX172xX3xXexX1xX34xX1cxX117xX3xXcxXa8xX25xX1cxX3xX2fxX3dbxX3xX7xX39xX1cxX3xXbxX1xX1bcxX12axX3xX7x10a7cxX3xX3cxX1axXc5xX4xX3xX4xX1xX6axX31xX391xX1cxX3xX3cxX443xX1cxX3xX170xX3xX3cxXa8xX25xX1cxX3xXc8xXdxXb4xX1cxX79xX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX1cxXdxXb4xX1cxX3xX154xX6axX39xX1cxX3xX5x14d78xX3xX1dxXdxX6xX1cxX3xX1xX25xX1cxX1dxX3xX3cxX391xX3xX2fxX25xX31xX3xX2fxX29exX1cxX117xX3xXcxX19xXa8xX1cxX1dxX3xX170xX3xX3cxXa8xX25xX1cxX3xXc8xXdxXb4xX1cxX79xX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX1cxXdxXb4xX1cxX3xX1cxX25xX31xX79xX3xX4xX318xX3xX2xX3xX1cxX1dxX1axX210xXdxX3xXa0xX1xX6axX31xX443xXexX3xXex14d34xXexX79xX3xX70xX3xX1x10273xX4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1cxX1dxX1xf136xXa8xX79xX3xX4xX318xX3xX1cxX1dxX6axX31xX3xX4xX1bxX3xX1cxX1dxX1x10087xX3xX1xX51axX4xX79xX3xXa0xX443xXexX3xX1xX34xX1cxX3xX7xXc9xX12axX117xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxXa8xX63xX31xXaxX12xX1b0xX1dxX6xX31xX3xXexX19xXa8xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX25xX31xX3xXa0xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX79xX3xX3cxX34xX1cxX1dxX3xX3cxX39xXa8xX3xX1cxX1dxX1axX210xXdxX3xX63xX214xX1cxX3xX47xX3xX4xX29exX4xX3xX49xX4axX79xX3xXexX1xX3dxX3xXexX19xX3aaxX1cxX3xXexX19xXb4xX1cxX3xX3cxX3dxX6xX3xX2fxX25xX1cxX3xX1xX6axX31xX9bxX1cxX3xX9exX6xXa0xX19xX34xX1cxX1dxX3xX3cxX4axX3xX3cxX443xX1cxX3xX12axX6axX6xX3xX1xX25xX1cxX1dxX117xX3xX66xX29exX4xX3xX7xX39xX1cxX3xXbxX1xX1bcxX12axX3xX2fxX25xX31xX3xX2fxX29exX1cxX3xXexX7cxXdxX3xX1dxXdxX6xX1cxX3xX1xX25xX1cxX1dxX3xX19xX3aaxXexX3xX3cxX1axXc5xX4xX3xX1axX6xX3xX4xX1xX6axX3dbxX1cxX1dxX3xX2fxX47xXdxX3xXc8x12108xX6xX3xXexX1axX1bxXdxX3xX1cxX1dxXa8xX1cxX79xX3xX4xX1xX3aaxXexX3xX5xX1axXc5xX1cxX1dxX79xX3xX5xX7cxXdxX3xX4xX318xX3xX1dxXdxX29exX3xX4xX39xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX4xX1xX350xX1cxX1dxX117xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxXa8xX63xX31xXaxX12xX1aaxX1f0xX3xXexX1xX1axX3xX9exXa8xX25xX1cxX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX1cxXdxXb4xX1cxX3xX49xX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX3xX60xX433xX3xXcxX1xX3dxX3xX13xXdxX12axX3xX66xX86xX4xX3xX4xX1xXa8xX3xX2fxXdxX443xXexX79xX3xX7x16a69xX3xX19xX6xX3xX3cxX210xXdxX3xX4xX32bxX6xX3xX1dxXdxX6xX1cxX3xX1xX25xX1cxX1dxX3xX1dxX318xXbxX3xXbxX1x1423exX1cxX3xXexXdxXb4xX6axX3xXexX1xX33bxX3xX1cxX1xX1b2xX1cxX1dxX3xX7xX39xX1cxX3xXbxX1xX1bcxX12axX3xX63xXa8xX3xX3cxXa8xX25xX1cxX3xXc8xXdxXb4xX1cxX79xX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX1cxXdxXb4xX1cxX3xXc8xX25xX3xX1cxX1dxX1axX210xXdxX3xX63xX214xX1cxX3xXexX19xXb4xX1cxX3xX3cxX3dxX6xX3xX2fxX25xX1cxX3xX5xX25xX12axX3xX19xX6xX79xX3xXexX1xX6axX3xX1xX29exXdxX3xX3cxX1axXc5xX4xX79xX3xX1dxX318xXbxX3xXbxX1xX6a7xX1cxX3xX4xX39xXdxX3xXexX1xXdxX9bxX1cxX3xXexX1xX6axX3xX1cxX1xX513xXbxX3xX4xX1xXa8xX3xX2fxX25xX3xX4xXa8xX1cxX79xX3xXexX19xXa8xX1cxX1dxX3xX3cxX318xX3xX4xX318xX3xX170xX3xX3cxXa8xX25xX1cxX3xXc8xXdxXb4xX1cxX79xX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX1cxXdxXb4xX1cxX3xX154xX6axX39xX1cxX3xX5xX4c5xX3xX1dxXdxX6xX1cxX3xX1xX25xX1cxX1dxX117xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxXa8xX63xX31xXaxX12x111d8xX9exX391xX3xX1dxXdxX6xX1cxX3xX1xX25xX1cxX1dxX3xX3cxXdxX3xXc8xX25xXa8xX3xX1xXa8xX7cxXexX3xX3cxX3dbxX1cxX1dxX79xX3xX4xX1xX86xX1cxX1dxX3xX10xX12axX3xX3cxX4axX3xX1cxX1xX513xX1cxX3xX3cxX1axXc5xX4xX3xX7xX68axX3xX154xX6axX6xX1cxX3xXexX214xX12axX79xX3xX1x169a2xX3xXexX19xXc5xX3xX4xX32bxX6xX3xX1cxX1xXdxX69xX6axX3xXexXcdxX3xX4xX1xXd1xX4xX79xX3xX4xX29exX3xX1cxX1xX214xX1cxX117xX3xXcxX19xXa8xX1cxX1dxX3xX3cxX318xX79xX3xXcxXcdxX3xX4xX1xXd1xX4xX3xX84xX5xX6xX1cxX3xX3cxX4axX3xX1xX7c2xX3xXexX19xXc5xX3xX49xX214xX31xX3xX63xX68axX1cxX1dxX3xXa0xXdxX3xXc1xXexX3xX2fxX29exX1cxX1dxX3xX1xX25xX1cxX1dxX79xX3xX12axX29exX31xX3x14150xXbxX3xX1cxX1axXc9xX4xX3xX12axX1f0xX6xX79xX3xXexX32bxX3xX5xX7cxX1cxX1xX79xX3xX2fxX25xX1cxX3xX1dxX1xX443xX3xX1cxX1xX68axX6xX37axX3xX4cxX3dbxXexX3xXbxX1xX6a7xX1cxX3xX5xXc5xXdxX3xX1cxX1xX6axX513xX1cxX3xXexX609xX3xXc8xXdxX9bxX4xX3xX2fxX29exX1cxX3xX1xX25xX1cxX1dxX3xX7xX495xX3xX3cxX1axXc5xX4xX3xX4xX1xX86xX1cxX1dxX3xX10xX12axX3xXexX19xX1f0xX4xX1xX3xX19xX6xX3xX3cxX391xX3xX1dxX214xX31xX3xX154xX6ax1420bxX3xX1xX7c2xX3xXexX19xXc5xX3xX3cxXa8xX25xX1cxX3xXc8xXdxXb4xX1cxX79xX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX1cxXdxXb4xX1cxX3xXc8xX25xX3xX1cxX1dxX1axX210xXdxX3xX63xX214xX1cxX3xX4xX318xX3xX1xXa8xX25xX1cxX3xX4xX39xX1cxX1xX3xXa0xX1xX318xX3xXa0xX1xX350xX1cxX3xXexX19xXb4xX1cxX3xX3cxX3dxX6xX3xX2fxX25xX1cx13dbbxX79xX3xX4xX1xX3dxX3xX60xX433xX3xXcxX1xX3dxX3xX13xXdxX12axX3xX66xX86xX4xX3xXa0xX1x10f19xX1cxX1dxX3xX3cxX3dxX1cxX1xX117xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxXa8xX63xX31xXaxX12xX22dxX117xX60xX0xX51xXbxX12


Các tin đã đưa

Khởi động Dự án Prosper

Khởi động Dự án Prosper
2020-06-26 11:45:57

QTO - Sáng nay 26/6/2020, Hội Chứng chỉ rừng Quảng Trị tổ chức hội thảo khởi động Dự án Thúc đẩy quan hệ đối tác bền vững giữa chủ rừng nhóm hộ gia đình và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết