Cập nhật: 20/07/2016 08:08 GMT+7
3043xae15xaa15xe267xa967x6785x3ad2x7d18x4431xX7xb6bexe040x4712x3f6fx8298x7086xX5x470dxXax9495x7720xb83cxc579xf7f5x58b3xX3xf42dxX15xX3xX13x878exXdxX3x3d09xd453xX17xc72axa904xX3xXcxbc6fxX17xX23xX3x4a98x6d8fxXexX3xd960xX3xX17xX21x9308xX3xXexX1xf6acxX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xeb42xX1xf4d6xX3xXexX1x5481xX3x9bffxb219xX3xX4xX19xX6xX3x7fdaxc2eaxX3xX3fxX1xb1afxX17xX1xX3xXex917dxX45xX0xe972xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x6c67xXaxX12x62a2x6698xXcx5ce1xX3xa2a6xX3x3f99xX23x9016xX15xX3xX2xda4axX5bxf71exX5bx7843xX47xX2x3e2bx704bxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX3xX13xX1dxXdxX3xX20xX21xX17xX23xX3xX70xX71xX14xX1dxX17xX23xX3xXcxX58xX45xX73xX3xXexX27xX3xX4xX1x69dcxX4xX3xX1xX4fxXdxX3xX17xX23xX1xX45xX3xXexX27xX17xX23xX3xX2bxX2cxXexX3xX2fxX3xX17xX21xX33xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX3fxX1xX41xX3xXexX1xX45xX3xX47xX48xX3xX4xX19xX6xX3xX4exX4fxX3xX3fxX1xX53xX17xX1xX3xXexX58xX45xX3x6098xd285xX3x5189xXcxXdxX2cxXbxX3xXex4f7dxX4xX3xd8f4x7b9exX15xX3xX33x967axX17xX1xX3xXebxXdxX16xX4xX3xX1xe3e5xX4xX3xXex66dcxXbxX3xXebxX79xX3xX5xX79xX33xX3xXexX1xX10xf17cxX3xXexdd75xX33xX3xX23xce4dx992exX17xX23xX3xXf8xXfdxX118xX3xXf8xXaaxX4xX3xX13xc8afxX3xX3fxX1xX53xX3x3747xXdxX17xX1xa09ex37faxX3x3f56xXdxbfa5xX14xX3xX6dxX11fxX120xX17xX23xX3xX4x3289xX4xX3xXexX10bxXbxX3xXexX1xX13cxX85xX3xX4xX146xX3xX17xX1xf5b7xX17xX3xXf8xXdxX13cxX17xX3xX1xfa3dxX17xX1xX3xXexXdxcea2xX17xX3xXexXdxX2cxX17xX3xXebxX79xX3xXexX58xXdxX13cxX17xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX3fxX1xX41xX3xXexX1xX45xX3xX47xX2fxX3xX4xX19xX6xX3xX4exX4fxX3xX3fxX1xX53xX17xX1xX3xXexX58xX45xX3xXebxXecxX3xXeex36ccxXf9xX15xX3xX33xXfdxX17xX1xX3xX1xX107xX4xX3xXexX10bxXbxX3xXebxX79xX3xX5xX79xX33xX3xXexX1xX10xX118xX3xXexX11fxX3xXexX11fx42d2xX17xX23xX85xX3xXf8xXfdxX118xX3xXf8xXaaxX4xX85xX3xXbxX1xX118xX17xX23xX3xX4xX146xX4xX1xX3xX13xX12dxX3xX3fxX1xX53xX3xX133xXdxX17xX1xX137xdfcfxX3xX2fxX3xX17xX21xX33xX3x3eb4xX14xX6xX85xX3xX4exX6xX17xX3xXcxX1xX11fxe666xX17xX23xX3xXebxXf5xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX3xX13xX1dxXdxX3xX20xX21xX17xX23xX3xXf8xcc23xX3xX5xX211xX17xX1xX3xXf8xXfdxX118xX85xX3xX4xX1xX41xX3xXf8xXfdxX118xX3xX4xX146xX4xX3xX4xX11bxXbxX3xX19xX15xX3xXf8xX1dxX17xX23xX85xX3xX4xX146xX17xX3xX13axX4fxX85xX3xXf8xX1dxX17xX23xX3xXebxXdxX166xX17xX3xXebxX79xX3xX17xX1xX157xX17xX3xX6dxX157xX17xX3xXexX58xX118xX17xX23xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXf8xXf9xX15xX3xX33xXfdxX17xX1xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX3fxX1xX41xX3xXexX1xX45xX3xX47xX48xX3xX4xX19xX6xX3xX4exX4fxX3xX3fxX1xX53xX17xX1xX3xXexX58xX45xX85xX3xXexX58xX107xX17xX23xX3xXexX157xX33xX3xX5xX79xX3xX4xX1xX14xX15xX13cxX17xX3xXex4e3fxX3xXeexX1xX107xX4xX3xXexX10bxXbxX137xX3xX7xX6xX17xX23xX3xXeexX5xX79xX33xX3xXexX1xX10xX118xX137xX3xXexX11bxX33xX3xX23xX11fxX120xX17xX23xX3xXf8xXfdxX118xX3xXf8xXaaxX4xX3xX13xX12dxX3xX3fxX1xX53xX3xX133xXdxX17xX1xX85xX3xX23xc090xX17xX3xXebx61d2xXdxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX77xX23xX1xX45xX3xX1ebxX14xX15xX2cxXexX3xXcxX58xX14xX17xX23xX3xX11fxX120xX17xX23xX3x581dxX3xX70xX2bxX1xf5daxX6xX3x4f8cxca44xX73xX3xXeexX133xX4fxXexX3xX7x8b38xX3xXebxX11bxX17xX3xXf8xXecxX3xX4xX11bxXbxX3xX13axX146xX4xX1xX3xXebxXecxX3x3d20xX157xX15xX3xX6dxX37xX17xX23xX3xX19cxX1dxX17xX23xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX17xX6xX15xX137xX1e3xX3xX71xX14xX6xX3xXf8xX30dxX3xXf8xX211xX3xX5xX79xX33xX3xX4xX1xX14xX15xX13cxX17xX3xX13axXdxX2cxX17xX3xXexX53xX4xX1xX3xX4xX37xX4xX3xXebxXecxX3xXbxX1xXf9xX33xX3xX4xX1xX11bxXexX3xXf8xXfdxX118xX3xXf8xXaaxX4xX85xX3xX5xX31axXdxX3xX7xX31axX17xX23xX3xXebxX79xX3xXexX58xX146xX4xX1xX3xX17xX1xXdxX16xX33xX3xXebxX2e5xXdxX3xX4xc463xX17xX23xX3xXebxXdxX16xX4xX3xXexX58xX118xX17xX23xX3xX33xd9dbxXdxX3xX4xX146xX17xX3xX13axX4fxX85xX3xXf8xX1dxX17xX23xX3xXebxXdxX166xX17xX85xX3xX17xX1xX11bxXexX3xX5xX79xX3xX17xX23xX11fxX1f7xXdxX3xXf8xXaaxX17xX23xX3xXf8xe04fxX14xX3xX4xX120xX3xX1ebxX14xX6xX17xX85xX3xXf8xX120xX17xX3xXebxX45xX138xX3xX32fxX14xX11bxXexX3xX1xXdxX16xX17xX3xX17xX23xX79xX15xX3xX4xX79xX17xX23xX3xX17xX1xXdxXecxX14xX3xXexX11bxX33xX3xX23xX11fxX120xX17xX23xX3xXf8xXdxX13cxX17xX3xX1xX160xX17xX1xX3xXexX58xX166xX17xX3xX4xX146xX4xX3xX5xf0fdxX17xX1xX3xXebxX37xX4xX85xX3xXexXfdxX118xX3xX1xXdxX16xX14xX3xXaaxX17xX23xX3xX5xX6xX17xX3xXex40b6xX6xX3xXf8xX2cxX17xX3xX33xX107xXdxX3xXexX3d8xX17xX23xX3xX5xX2e5xXbxX3xX17xX1xX157xX17xX3xX6dxX157xX17xX3xXebxX79xX3xX4xX30dxX3xXexX146xX4xX3xXf8xX4fxX17xX23xX3xXexX53xX4xX1xX3xX4xX37xX4xX3xXebxX79xX118xX3xX7xX37xX3xXbxX1xX146xXexX3xXexX58xXdxX13cxX17xX3xX2bxXdxX17xX1xX3xXexX2cxX3xX75xX3xX32fxX211xX3xX1xX4fxXdxX85xX3xX1ebxX14xX31axX4xX3xXbxX1xd11axX17xX23xX3xX75xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXexXfdxXdxX3xXf8xX45xX6xX3xXbxX1xX11fxX120xX17xX23xX1e3xX3xX3fxXf5xX3xXexX1xX13cxX85xX3xXexX31axX4xX3xXf8xX4fxX3xXexX21xX17xX23xX3xXexX58xX11fxX1bexX17xX23xX3xX2bxXdxX17xX1xX3xXexX2cxX3xX13axX160xX17xX1xX3xX1ebxX14xX157xX17xX3xX1xX79xX17xX23xX3xX17xX21xX33xX3xX2xX48xX85xX2x39f1xX138xX3xXebxX21xX17xX3xX1xX30dxX6xX85xX3xX32fxX211xX3xX1xX4fxXdxX3xX4xX30dxX3xX17xX1xXdxXecxX14xX3xXexXdxX2cxX17xX3xX13axX4fxX85xX3xXf8xX1f7xXdxX3xX7xX31axX17xX23xX3xXebxX10bxXexX3xX4xX1xX11bxXexX3xXebxX79xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xX3d8xX17xX3xX4xX19xX6xX3xX17xX23xX11fxX1f7xXdxX3xX6dxX157xX17xX3xX2bxX1xX39exX17xX23xX3xX17xX23xX2a5xX17xX23xX3xXexX21xX17xX23xX3xX5xX166xX17xX138xX3xX1ebxX14xX31axX4xX3xXbxX1xX49fxX17xX23xX85xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXf8xX11fx440bxX4xX3xXexX21xX17xX23xX3xX4xX11fxX1f7xX17xX23xX85xX3xX4xX1xX53xX17xX1xX3xXexX58xX45xX3xX27xX17xX3xXf8xX45xX17xX1xX85xX3xXexX58xX10bxXexX3xXexX37xX3xX6xX17xX3xXexX118xX79xX17xX3xX32fxX211xX3xX1xX4fxXdxX3xXf8xX11fxX575xX4xX3xX23xXdx4f49xX3xXebxX5b5xX17xX23xX1e3xX3xX13xX4fxXdxX3xX17xX23xX1xX45xX3xX4x337cxX17xX23xX3xXf8xX211xX3xX17xX1xX160xX17xX3xX17xX1xX10bxX17xX3xX17xX1xX5b5xX17xX23xX3xX1xXfdxX17xX3xX4xX1xX2cxX85xX3xXexX12dxX17xX3xXexXfdxXdxX3xXexX58xX118xX17xX23xX3xXexX1xX1f7xXdxX3xX23xXdxX6xX17xX3xX1ebxX14xX6xX3xXebxX79xX3xX32fxX146xX4xX3xXf8xX45xX17xX1xX3xX17xX1xXdxX16xX33xX3xXebxXf5xX3xXexX1xX1f7xXdxX3xX23xXdxX6xX17xX3xXexX2e5xXdxX3xX5xX79xX24xX3xXcxXdxX2cxXbxX3xXexXf5xX4xX3xXf8xX11fxX6xX3xXebxXdxX16xX4xX3xX1xX107xX4xX3xXexX10bxXbxX3xXebxX79xX3xX5xX79xX33xX3xXexX1xX10xX118xX3xXexX11bxX33xX3xX23xX11fxX120xX17xX23xX3xXf8xXfdxX118xX3xXf8xXaaxX4xX3xX13xX12dxX3xX3fxX1xX53xX3xX133xXdxX17xX1xX3xXexX58xX1bexX3xXexX1xX79xX17xX1xX3xX17xX1xXdxX16xX33xX3xXebxXf5xX3xXexX1xX11fxX1f7xX17xX23xX3xX32fxX14xX15xX166xX17xX3xX4xX19xX6xX3xX33xX3aexXdxX3xXexX27xX3xX4xX1xXaaxX4xX85xX3xX4xX146xX3xX17xX1xX157xX17xX1e3xX3xXcxX58xXdxX13cxX17xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX37xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX30dxX3xX1xXdxX16xX14xX3xX1ebxX14xX1dxX3xX3fxX1xX41xX3xXexX1xX45xX3xX47xX2fxX3xX4xX19xX6xX3xX4exX4fxX3xX3fxX1xX53xX17xX1xX3xXexX58xX45xX3xXebxXecxX3xXf8xXf9xX15xX3xX33xXfdxX17xX1xX3xX1xX107xX4xX3xXexX10bxXbxX3xXebxX79xX3xX5xX79xX33xX3xXexX1xX10xX118xX3xXexX11fxX3xXexX11fxX1bexX17xX23xX85xX3xXf8xXfdxX118xX3xXf8xXaaxX4xX85xX3xXbxX1xX118xX17xX23xX3xX4xX146xX4xX1xX3xX13xX12dxX3xX3fxX1xX53xX3xX133xXdxX17xX1xX3xXebxX79xX3xX4xX118xXdxX3xXf8xX157xX15xX3xX5xX79xX3xXexX58xX146xX4xX1xX3xX17xX1xXdxX16xX33xX3xX4xX19xX6xX3xX33xX3aexXdxX3xX4xX146xX17xX3xX13axX4fxX85xX3xXf8xX1dxX17xX23xX3xXebxXdxX166xX17xX85xX3xX4xX39exX17xX23xX3xX4xX1xXaaxX4xX85xX3xXebxXdxX166xX17xX3xX4xX1xXaaxX4xX3xXebxX79xX3xX17xX1xX157xX17xX3xX6dxX157xX17xX85xX3xX17xX1xX11bxXexX3xX5xX79xX3xX17xX23xX11fxX1f7xXdxX3xXf8xXaaxX17xX23xX3xXf8xX3d8xX14xX3xX4xX11bxXbxX3xX19xX15xX85xX3xX4xX1xX53xX17xX1xX3xX1ebxX14xX15xXecxX17xX85xX3xX4xX120xX3xX1ebxX14xX6xX17xX85xX3xXf8xX120xX17xX3xXebxX45xX85xX3xXexX27xX3xX4xX1xXaaxX4xX3xX1e3xX3x3bd2xX45xXbxX3xX17xX79xX15xX85xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX3xX13xX1dxXdxX3xX20xX21xX17xX23xX3xXf8xX211xX3xX13axXdxX13cxX14xX3xX6dxX11fxX120xX17xX23xX85xX3xX2bxX1xX10xX17xX3xXexX1xX11fxX1bexX17xX23xX3xX2xX2fxX3xXexX10bxXbxX3xXexX1xX13cxX3xXebxX79xX3xX2xX308xX3xX4xX146xX3xX17xX1xX157xX17xX3xXf8xXdxX13cxX17xX3xX1xX160xX17xX1xX3xXexXdxX166xX17xX3xXexXdxX2cxX17xX3xX23xXdxX6xXdxX3xXf8xX118xXfdxX17xX3xX81xX47xX2xX2xX75xX81xX47xX2xX84xX1e3xX3xX71x8bfdx6b05xX77x3385xX3xX849xX311xX847xX77xX849xX0xX5bxXbxX12


Các tin đã đưa

Năng suất cây hồ tiêu giảm 50%

Năng suất cây hồ tiêu giảm 50%
2016-07-20 07:53:10

(QT) - Thời điểm này người dân các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ (Quảng Trị)… đang tiến hành thu hoạch cây hồ tiêu. Tuy nhiên, so với những vụ trước năng suất, sản lượng...

Hơn 104 km bờ sông đang bị sạt lở

Hơn 104 km bờ sông đang bị sạt lở
2016-07-20 07:38:09

(QT) - Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, hiện tại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 104,452 km bờ sông đang bị sạt lở ngày càng có nguy...

Cá chết hàng loạt ở hồ Đại An

Cá chết hàng loạt ở hồ Đại An
2016-07-20 07:34:19

(QT) - Gần một tháng nay, hàng loạt con cá lớn nhỏ ở hồ Đại An bỗng nhiên bị chết, nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi nồng nặc. Thực trạng trên làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết