Cập nhật: 04/08/2014 07:44 GMT+7
a23cxc5f3xa78exed87xb9fdxfde6x13296x12ec7x10814xX7xef60xf563xa41cx11758x12de8x113a5xX5x102bfxXax10ebfxf405xfcecxad91x13529xd992xX3xX13xcd19xX6x10e3fxX3xcfe0xed8cxXdxX3xX16xafe5xXdxX3xX4xX1xXdx10b38xX16xX3x129ebxd07dxX4xX1xX3xXexd6f2xX16xX1xX3xX16xX17x10888x12710x12ddcxX16xX3xX1xc2ffxX3xX16xa61cx130b1xX3xd1a9x1030cxX2xf6afxX0xf3a9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX2cxXaxX12x11f3dxa599xXcx103a4xX3xadc6xX3xXcxe0fcxX3xX16xX17xc5fdxX39xX3x12240xX45xX49xbb40xX63xX2xX49xec70xX49xX44xX45xX2xX47xcd55xX3xXexd3a9xXdxX3xf35cx10121xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3x11323xX1xdd78xX16xX17xX7axX3xX13xX38xX39xX3axX16xX3x12026xfd85xX6axX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX6xX3xX5exX5fxX38xbabaxX16xX17xX3xXcx1366exX2dxX61xX3xXexX23xX3xX4xX1xab98xX4xX3xXadxX6xX3x12d5exX38x1236dxX16xX3xX4xX1xXdxX29xX16xX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xXexX32xX16xX1xX3xX16xX17xX38xX39xX3axX16xX3xX1xX3exX3xX16xX41xX42xX3xX44xX45xX2xX47xfc3axX3xX13xb3c7xX16xX3xX2xX45xX45xX3xX96xX97xX6axX16xX3xb2b6xXdxad29xX16xX7axX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxXf4xX16xX3xXexX32xX16xX1xX3xX16xX17xX38xX39xX3axX16xX3xXexXadxXf4xX16xX3xX96xX2dxX6xX3x10b6axX6axX16xX3xX1xX38xX39xX3axX16xX3xX96xX81xX3xXexX1xX6xX42xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX1xXdxX29xX16xX3xX2cxX2dxX4xX1xXe3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe171xX97xX2cxX39xXaxX12xX0xXexX6xX118xX5xX10xX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX42xX6xXadxX17xXdxX16xX1cxX44xXbxX80xX3xX6xX38xXexX97xXaxX12xX0xXexXadxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXdxX42xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xe21bxXdxX2cxXexX1xX9xXaxX47x10289xX45xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX44xX189xX6dxXaxX3xX7xXadxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1cxX49xX49xX118xX6xX97xXbcxX38xX6xX16xX17xXexXadxXdxXe3xXf2xX16xX49xXbxX97xXadxXexX6xX5xX7xX49xX45xX49xXcxXadxX38xX97xX16xX17xXbcxX38xX6xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX49xX7xX2cxX118xX7x128e0xX118xX16xX7xX16xa698xX118xdd16xX1d8xX16xX118xX3xX5exX6dxX61xXe3xX1daxXbxX17xXaxX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX2cxX12xX0xX49xXexXadxX12xX0xXexXadxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX97xX2cxX39xXaxX12xd647xX97xX6axX16xX3xXf2xXdxXf4xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxXf4xX16xX3xXexX38xX3xX7x1161cxX6xX3xX16xX1xX6axX3xX4xX1xX97xX3xX96xd098xXdxX3xXexX14xe1b4xX16xX17xX3xX4xX1axX3xX1xX97xX6axX16xX3xX4xXa8xX16xX1xX3xX96xd2f3xX4xX3xX118xXdxX3axXexX3xXexX7dxXdxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX89xX1xX8bxX16xX17xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX2cxX12xX0xX49xXexXadxX12xX0xX49xXexX6xX118xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX97xX2cxX39xXaxX12xXcxXadxX97xX16xX17xX3xXexX1xff2dxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xXexX32xX16xX1xX3xX16xX17xX38xX39xX3axX16xX7axX3xX4x13450xX4xX3xX96xX97xX6axX16xX3xXf2xXdxXf4xX16xX7axX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxXf4xX16xX3xX96xX81xX3xX96xX29xX16xX3xXexX1xX41xX42xX3xXf2xX6axX3xXexX24cxX16xX17xX3xXbcxX38xX6axX3xX148xX6axX3xX42x13408xX3xb88axXdxX3axXexX3xeae9xX6xX42xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX8bxX16xX17xX3xX13x10d26xX3xXcxX1xX2dxX3x10aa3xXdxX29xXexX3xXf2xX6axX3xX47xX3xX17xXdxX6xX3xX96xX32xX16xX1xX3xX4xX1xb587xX16xX1xX3xX7xX2a8xX4xX1xX3xXexXadxXf4xX16xX3xX96xX2dxX6xX3xX118xX6axX16xX3xX80xX81xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX89xX1xX8bxX16xX17x110ccxX3xXexXdxX29xX16xX3xX1xX6axX16xX1xX3xXexX38xX3xX7xX229xX6xX3xX16xX1xX6axX3xX4xX1xX97xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxXf4xX16xX3xX1d3xX1xX38xX39xX29xXexX3xXex10740xXexX3xX13xX2f2xX3xX2dfxX41xX16xX3xXcxX97xX6axX16xX3xfcb2xX3xXexX1xX1fxX16xX3x12040xX23axXbxX331xX3xXexX38xX3xX7xX229xX6xX3xX16xX1xX6axX3xX4xX1xX97xX3xX6xX16xX1xX3xX13xX2f2xX3xX375xX36exXdxX7axX3xXexX1xX1fxX16xX3xX148x12b0axXexX3xX2dfxXdxX3axXexX3xX5xX6axX3xX1xc14cxX3xX16xX17xX1xX3exX97xX331xX3xXexX23xX3xX4xX1xXb6xX4xX3xXf2xX3axX3xX7xXdxX16xX1xX3xX42xX1fxXdxX3xXexXadxX14xX292xX16xX17xX7axX3xXexX38xX3xX7xX229xX6xX3xX96xX14xX292xX16xX17xX3xX17xXdxX6xX97xX3xXexX1xX1fxX16xX17xX3xX5xXdxXf4xX16xX3xXexX1xX1fxX16xX331xX3xX4xXa8xXdxX3xXexX7dxX97xX3xX44xX3xX7xXbexX16xX3xX118xX1axX16xX17xX3xX4xX1xX38xX39xa44exX16xX3xX5exXexX1xX1fxX16xX3xX375xX23axXbxX3xXf2xX6axX3xXexX1xX1fxX16xX3xX148xX39bxXexX3xX2dfxXdxX3axXexX61xX7axX3xXexX24cxX16xX17xX3xX44xX3xX118xX3a7xX3xX118xX1axX16xX17xX7axX3xX5xX14xX15xXdxX3xX4xX1xX97xX3xX210xX97xX6axX16xX3xX80xX81xX3xXf2xX6axX3xXexX24cxX16xX17xX3xX7xX2a8xX4xX1xX3xXf2xX36exX3xX4xX1xX97xX3xX4xX2a8xX4xX3xX10xX42xX3xX1xe15exX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX36exX3xX80xX81xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX89xX1xX8bxX16xX17xX331xX3xX17xXdxX6xX97xX3xX5xX14xX38xX3xXf2xX41xX16xX3xX16xX17xX1xX3axX7axX3xXexX1xa574xX3xX2cxX39bxX4xX3xXexX1xX492xX3xXexX1xX6xX97xX3xX17xXdxfb82xX6xX3xX210xX97xX6axX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxXf4xX16xX3xXexX32xX16xX1xX3xX16xX17xX38xX39xX3axX16xX3xXf2xX15xXdxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxXf4xX16xX3xX80xX81xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX89xX1xX8bxX16xX17xXe3xX3xXcxX23xX16xX17xX3xX1d3xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX30dxX3xXexX32xX16xX1xX3xX16xX17xX38xX39xX3axX16xX3xX1xX3exX3xX16xX41xX42xX3xX16xX6xX39xX3xX1xXe6xX16xX3xX2xX45xX45xX3xXexXadxXdxX3axX38xX3xX96xX2f2xX16xX17xXe3xX3xX375xX1xXdxX29xX16xX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xXexX32xX16xX1xX3xX16xX17xX38xX39xX3axX16xX3xX1xX3exX3xX16xX41xX42xX3xX44xX45xX2xX47xX3xX4xc33bxX6xX3xX13xX38xX39xX3axX16xX3xX96xX97xX6axX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX6xX3xX16xX1x10406xX42xX3xXexX7dxX97xX3xXbxX1xX97xX16xX17xX3xXexXadxX6axX97xX3xXexX1xXdxX3xX96xX38xX6xX3xX7xX1fxXdxX3xX16xX23xXdxX3xX4xX1xX6axX97xX3xX42xX66xX16xX17xX3xX210xX7dxXdxX3xX1xX3a7xXdxX3xX13xX3a7xXdxX3x1280fxXdxXf4xX16xX3xX1xXdxX3axXbxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxXf4xX16xX3xX2dfxXdxX3axXexX3xX2e4xX6xX42xX3xX1xX38xX39xX3axX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX6xX3xX5xb12fxX16xX3xXexX1xXb6xX3xe30bxX2dfxX7axX3xX16xX1xXdxX3axX42xX3xX1d3x109ffxX3xX44xX45xX2xX47xX3xX63xX3xX44xX45xX2x12520xXe3xX3xX210xX2f2xX16xX17xX3xXexX1xX292xXdxX7axX3xXbxX1xX2a8xXexX3xX1xX38xX39xX3xXf2xX6xXdxX3xXexXadxd5dbxX3xX80xX38xX16xX17xX3xX1d3xX30dxX4xX1xX7axX3xXexX32xX16xX1xX3xX16xX17xX38xX39xX3axX16xX3xX4xX53exX6xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxXf4xX16xX3xXexX1xX6xX42xX3xX17xXdxX6xX3xXbxX1xX2a8xXexX3xXexXadxXdxX492xX16xX3xX1d3xXdxX16xX1xX3xXexX29xX3xX63xX3xX80xX81xX3xX1xX3a7xXdxX7axX3xX96xX24cxX4xX3xX118xXdxX3axXexX3xX36exX3xX16xX1xX4a3xX16xX17xX3xX96xX2dxX6xX3xX118xX6axX16xX3xX1d3xX1xX1axX3xX1d3xX1xX41xX16xX7axX3xX4xX2a8xX4xX3xX80xX81xX3xXexX1xX38xX3a7xX4xX3xX1d3xX1xX38xX3xXf2xb8fcxX4xX3xX118xXdxXf4xX16xX3xX17xXdxX15xXdxX331xX3xX80xX1axX6xX3xX96xX1axXdxX7axX3xX17xXdxXa8xX42xX3xX16xX17xX1xX3exX97xX7axX3xX118xXa8xX97xX3xX96xXa8xX42xX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX80xX81xX3xX1xX3a7xXdxX7axX3xX80xXbexX39xX3xX2cxX67dxX16xX17xX3xX16xX1fxX16xX17xX3xXexX1xX1fxX16xX3xX42xX15xXdxX3xX17xX1axXbxX3xXbxX1xX5bfxX16xX3xX96xXa8xX42xX3xX118xXa8xX97xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX7axX3xXbcxX38xX235xX4xX3xXbxX1xX5faxX16xX17xXe3xX3xXcxX1xX1fxX16xX17xX3xXbcxX38xX6xX3xX4xX2a8xX4xX3xX1xX97xX7dxXexX3xX96xX3a7xX16xX17xX3xXexX32xX16xX1xX3xX16xX17xX38xX39xX3axX16xX3xXexX7dxX97xX3xX42xX1fxXdxX3xXexXadxX14xX292xX16xX17xX3xX96xX492xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxXf4xX16xX3xXadxX3exX16xX3xX5xX38xX39xX3axX16xX7axX3xX4xX235xX16xX17xX3xX1xXdxX29xX16xX3xXf2xX6axX3xXexXadxX14xX36exX16xX17xX3xXexX1xX6axX16xX1xX331xX3xX17xX1axXbxX3xXbxX1xX5bfxX16xX3xXexX41xX16xX17xX3xX4xX14xX292xX16xX17xX3xX96xX97xX6axX16xX3xX1d3xX29xXexX7axX3xXexX35fxXbxX3xX1xX23axXbxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxXf4xX16xX7axX3xX4xX53exX16xX17xX3xX4xX235xX7axX3xX16xXbexX16xX17xX3xX4xX6xX97xX3xX4xX1xff56xXexX3xX5xX14xX23axX16xX17xX3xXexX23xX3xX4xX1xXb6xX4xX3xX96xX97xX6axX16xX7axX3xX1xX3a7xXdxXe3xX3xXcxXdxX16xX7axX3xXa8xX16xX1xX1cxX3x11da1xXe3xX7c8xXe3xX1exX0xX49xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Trao học bổng “Cùng hòa nhịp yêu thương”

Trao học bổng “Cùng hòa nhịp yêu thương”
2014-08-04 07:41:59

(QT) - Ngày 2/8/2014, tại TP. Đông Hà (Quảng Trị) Công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Trị phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Trị tổ chức lễ trao học bổng “Cùng hòa nhịp yêu...

Hải Lăng: Phát triển mạnh đàn gia súc, gia cầm

Hải Lăng: Phát triển mạnh đàn gia súc, gia cầm
2014-08-01 06:51:28

(QT) - Thời gian qua huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã chú trọng phát triển đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Bên cạnh phát triển tổng đàn, công tác thú y, phòng chống dịch bệnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết