Cập nhật:  GMT+7
31a4x7cf0x545ax91e6xbd13x4a69x36f9x8c69xb96dxX7x4286x3f9bx872bx4b44xb67fx7c5bxX5xbee6xXax660dxbfefxb6f5x5f46xX3xbe41xX6x450fxX3x914fxab4bx8d13xab3cxX2x54adxb064xX3xbe53xc1abxXdxX3xX1x67f5xXdxX3x54c0x9a12xX3xXbxX1xXdx9dfax4a1dxX3xX2bx3615xX32xX3xX4x6532xX3xb65exX6xX17xX3xa0daxX1x5deaxXbxX3xX1x618exX17xX1xX3xXcx9120xX32xX17xa3f5xX3x9fc5x68e8xX17xX4dxX3xa770xX1x9bc4xX6xX3x3dc3xb262xX5axX0xX1exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x6c0axXaxX12xX1bxX23xX3fx37fbx8381x69ebxX20xX3x8729xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX2xX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX1xX28xXdxX3x9d5bxX24xXdxX3xX2bxXdx78b9xX32xX3xXex7fe1xX45xX17xX3x4ee4xX32x5bd1xX4xX3xX5xX35xX17xX3xXexX1xa59axX3xX59xX5axX5axX3xX4x6becxX6xX3xX23x75c5xX17xX4dxX3xX5xX45xX15xX3x6aafxXdxbd3bxX4xX3xXexX24xXdxX3xX13xX28xXdxX3xXexX4axX4fx4d98xX17xX4dxX3xX4xXb8xX3xX17xX4dxX45xX19xX3xX94xX9axX3xXexXdxX31xX17xX3xX1xX45xX17xX1xX3xX2bxX2cxX3xXbxX1xXdxX31xX32xX3xX2bxX35xX32xX3xX4xX39xX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX1xX41xXbxX3xX1xX45xX17xX1xX3xXcxX4axX32xX17xX4dxX3xX4fxX50xX17xX4dxX3xX54xX1xX56xX6xX3xX59xX5axX5ax8935xX0xXexX6xX2bxX5xX10xX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX4axX4dxXdxX17x9043xX1cxXbx9e53xX3xX6xX32xXexX9exXaxX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX6fxX12xX0xXdxX15xX4dxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1exX1exX4xX11axX2bxX6xX9exXa2xX32xX6xX17xX4dxXexX4axXdxX11axXc0xX17xX1exX6fxX10xX7xX54xXexX9exXbxX1exX17xX10x88e2xX7xX1exX2xX1dx3d8ex826fxX1exX16fx3835xX6fxX1cxX2x8128xX1cx61acxX178x880bxXexX2xX16ex4f4dxX176xX172xX2xX5xX2xX11ax9cb4xXbxX4dxXaxX3xX1exX12xX0xX1exXexX6fxX12xX0xX1exXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX12xX3fx9817xX4xX3xX94xa1fexX17xX4dxX3xX4xX1x5957xX3xX5x7ba2xX17xX1xX3xX94xX24xX9exX3xX23xXb8xX17xX4dxX21xX3xX77xX1xX45xX3xX17xX4fxb278xX4xX3xXc0xX45xX3xX94xX24xXdxX3xX2bxXdxX9axX32xX3xX2bxX2cxX3xXbxX1xXdxX31xX32xX3xX2bxX35xX32xX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX1xX41xXbxX3xX1xX45xX17xX1xX3xXcxX4axX32xX17xX4dxX3xX4fxX50xX17xX4dxX3xX23xXb8xX17xX4dxX3xX54xX1xX56xX6xX3xX59xX5axX5axX11axX3xX1bx8d34xX17xX1xX3xX4xX1xb26exXbxX3xX7xX1a2xX17xX4dxX3xX1cxX1dxX1exX2xX12fxX3xXcxXcxX59xX76xX77xX20xX0xX1exXbxX12xX0xX1exXexX6fxX12xX0xX1exXexX4axX12xX0xX1exXexX6xX2bxX5xX10xX12xX3fxX20exX3xXexX1xX9axX21xX3xXexX4axX9exX17xX4dxX3xX2bxX32x5469xXdxX3xX7xX1a2xX17xX4dxX21xX3xX94xX24xXdxX3xX2bxXdxX9axX32xX3xX17xX1x9589xX17xX3xX6fxX6xX17xX1xX3xX7xX1a2xX4xX1xX3xX2bxX35xX32xX3xX4xX39xX3xX4xX1xX1acxX17xX1xX3xXexX1xXadxX4xX3xXexX24xXdxX3xX94xX9exX45xX17xX3xXc0xX45xX3xX4dxX1xXdxX3xXbxX1xXdxX31xX32xX3xX2bxX35xX32xX3xX4xX39xX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX1xX41xXbxX3xX1xX45xX17xX1xX3xXcxX4axX32xX17xX4dxX3xX4fxX50xX17xX4dxX3xX54xX1xX56xX6xX3xX59xX5axX5axX3xXexX24xXdxX3xX94xX9exX45xX17xX11axX3xX75xX6xX32xX3xX94xX56xX21xX3xXexX24xXdxX3xX13xX28xXdxX3xXexX4axX4fxXd0xX17xX4dxX21xX3xX4xX1a2xX4xX3xX94xX24xXdxX3xX2bxXdxX9axX32xX3xX7x715cxX3xXexXdxX31xX17xX3xX1xX45xX17xX1xX3xX2bxX2cxX3xXbxX1xXdxX31xX32xX3xX2bxX35xX32xX3xX4xX39xX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX1xX41xXbxX3xX1xX45xX17xX1xX3xXcxX4axX32xX17xX4dxX3xX4fxX50xX17xX4dxX3xX54xX1xX56xX6xX3xX59xX5axX5axX3xX4dxX1a6xX15xX3xX2xX172xX16exX3x85b7xX19xX3xXc0xXdx4ff6xX17xX3xX4xX1xX1acxX17xX1xX3xXexX1xXadxX4xX3xXc0xX45xX3xX1cxX16exX3xX330xX19xX3xXc0xXdxX335xX17xX3xX6fx5c20xX3xX54xX1xX32xX19xX31xXexX11axX3xX3bxX6xX17xX3xX54xXdxX9axX15xX3xXbxX1xXdxX31xX32xX3xXexXdxX31xX17xX3xX1xX45xX17xX1xX3xX54xXdxX9axX15xX3xXbxX1xXdxX31xX32xX3xX2bxX35xX32xX3xX4xX39xX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX1xX41xXbxX3xX1xX45xX17xX1xX3xXcxX4axX32xX17xX4dxX3xX4fxX50xX17xX4dxX3xX54xX1xX56xX6xX3xX59xX5axX5axX11axX3xXcxX4axX9exX17xX4dxX3xX2bxX32xX248xXdxX3xX4xX1xXdx3c54xX32xX21xX3xX23xX9exX45xX17xX3xX3fxX1xXb4xX3xXexa606xX4xX1xX3xX94xb023xX4xX3xX2bxX1a2xX9exX3xX4xX1a2xX9exX3xX4dxXdxXb8xXdxX3xXexX4ax3cd9xX17xX1xX21xX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX1xX32xX3x6c05xX3xX54xXdxX31xX17xX3xX4xXb4xX6xX3xX94xX24xXdxX3xX2bxXdxX9axX32xX3xXc0xX3b8xX3xX4xX1a2xX4xX3xXc0x39c7xX17xX3xX54xXdxXc2xX17xX3xX23xX24xXdxX3xX1xX28xXdxX3xX59xX5axX5axX3xX4xXb4xX6xX3xX23xXb8xX17xX4dxX11axX3xX3fxX1a2xX4xX3xX94xX24xXdxX3xX2bxXdxX9axX32xX3xX4dxX1xXdxX3xXbxX1xXdxX31xX32xX3xX2bxXdxX9axX32xX3xXa2xX32xX19xX31xXexX3xX15xX28xXexX3xX7xXa4xX3xXc0xX41xX17xX3xX94xX3b8xX3xXexX1xX32xX28xX4xX3xX17xX28xXdxX3xX6fxX32xX17xX4dxX3xX4xX1a2xX4xX3xXc0xX407xX17xX3xX54xXdxXc2xX17xX3xX23xX24xXdxX3xX1xX28xXdxX3xX1bxX17xX31xX32xX3xX4xX56xX20xX11axX3xX3bxX6xX17xX3xX54xXdxX9axX15xX3xXbxX1xXdxX31xX32xX3xX2bxX1a2xX9exX3xX4xX1a2xX9exX3xX54xX31xXexX3xXa2xX32xXb8xX3xX2bxX35xX32xX3xX4xX39xX21xX3xX4xX14xX17xX4dxX3xX2bxXa4xX3xX6fxX6xX17xX1xX3xX7xX1a2xX4xX1xX3xX4xX1a2xX4xX3xX94xX1a6xX17xX4dxX3xX4xX1xX1acxX3xXexX4ax3754xX17xX4dxX3xX4xX39xX3xXc0xX45xX9exX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX1xX41xXbxX3xX1xX45xX17xX1xX3xXcxX4axX32xX17xX4dxX3xX4fxX50xX17xX4dxX3xX54xX1xX56xX6xX3xX59xX5axX5axX11axX3x5b8axX3xXcxX4axX4fxX1c3xX4xX3xX94xX56xX21xX3xX17xX4dxX45xX19xX3xX1cxX178xX1exX2xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX1xX28xXdxX3xX5xX45xX15xX3xXc0xXdxXc2xX4xX3xXexX24xXdxX3xX94xX9exX45xX17xX11axX3xX3fxX1a2xX4xX3xX94xX24xXdxX3xX2bxXdxX9axX32xX3xX17xX4dxX1xXdxX335xX17xX3xX4xXadxX32xX3xX6fxX6xX17xX1xX3xX7xX1a2xX4xX1xX3xX17xX1xa457xX17xX3xX7xX352xX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX1xX41xXbxX3xX1xX45xX17xX1xX3xXcxX4axX32xX17xX4dxX3xX4fxX50xX17xX4dxX3xX54xX1xX9exX1a2xX3xX59xX5axX5axX11axX3xX23xX9exX45xX17xX3xX3fxX1xXb4xX3xXexX3c6xX4xX1xX3xX1xX3cbxXbxX21xX3xX132xX10xX15xX3xX132x6190xXexX3xX4xX1xX9exX3xX3ebxX3xX54xXdxX31xX17xX3xXc0xX3b8xX3xXc0xXdxXc2xX4xX3xXadxX17xX4dxX3xX4xX39xX21xX3xX94xX3b8xX3xX4xX39xX3xX1xX9ex33edxX4xX3xX132xXdxX17xX3xX4axX4cbxXexX3xXexX335xX17xX3xX4axX6xX3xX54xX1xX2cxXdxX3xX6fxX6xX17xX1xX3xX7xX1a2xX4xX1xX3xX94xX3b8xX3xX4xX39xX11axX3xX23xX1a6xX17xX4dxX3xX4xX1xX1acxX3xX77xX4dxX32xX19xb2dexX17xX3xa5afxX1xX4cbxX3xXcxX4axX3cbxX17xX4dxX21xX3xXcxX248xX17xX4dxX3xX3bxX1acxX3xXexX1xX4fxX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX1xX41xXbxX3xX1xX45xX17xX1xX3xXcxX4axX32xX17xX4dxX3xX4fxX50xX17xX4dxX3xX23xXb8xX17xX4dxX21xX3xX3fxX1xXb4xX3xXexX3c6xX4xX1xX3xX23xX9exX45xX17xX3xX3fxX1xXb4xX3xXexX3c6xX4xX1xX21xX3xXexX1xX6xX19xX3xX15xX5b6xXexX3xX23xX9exX45xX17xX3xX3fxX1xXb4xX3xXexX3c6xX4xX1xX3xX94xXdxX3b8xX32xX3xX1xX45xX17xX1xX3xXbxX1xXdxX335xX17xX3xX1xX3cbxXbxX11axX3xX23xX1a6xX17xX4dxX3xX4xX1xX1acxX3xXcxX14xX3xX13xX32xX19xX3x5d18xXadxX6xX21xX3xbe26x73b4xX3xXc0xXdxX335xX17xX3xX3bxX28xX3xX3fxX1xX1acxX17xX1xX3xXexX4axX3c6xX21xX3xX3bxX1acxX3xXexX1xX4fxX3xXcxX4axX32xX17xX4dxX3xX4fxX50xX17xX4dxX3xX23xXb8xX17xX4dxX21xX3xXcxX4axX4fx583cxX17xX4dxX3xX3bxX6xX17xX3xXcxX248xX3xX4xX1xXadxX4xX3xXcxX4axX32xX17xX4dxX3xX4fxX50xX17xX4dxX21xX3xXexX1xX6xX19xX3xX15xX5b6xXexX3xX23xX9exX45xX17xX3xX3fxX1xXb4xX3xXexX3c6xX4xX1xX3xX94xX3cbxX4xX3xX3bxX1a2xX9exX3xX4xX1a2xX9exX3xXexX248xX17xX4dxX3xX1x5eafxXbxX3xXc0xXdxXc2xX4xX3xXadxX17xX4dxX3xX4xX39xX21xX3xX94xX3b8xX3xX4xX39xX3xXc0xX45xX3xX132xXdxX17xX3xX4axX4cbxXexX3xX4xXb4xX6xX3xX4xX1a2xX4xX3xX94xX9exX45xX17xX3xXc0xX45xX3xX94xX24xXdxX3xX2bxXdxX9axX32xX3xX23xX24xXdxX3xX1xX28xXdxX11axX3xX23xX24xXdxX3xX1xX28xXdxX3xX2bxX35xX32xX3xX3bxX6xX17xX3x9eedxXdxX9axX15xX3xXbxX1xXdxX31xX32xX3xXc0xX45xX3xXexX1xX352xX4xX3xX1xXdxXc2xX17xX3xXa2xX32xX19xX3xXexX4axX3ddxX17xX1xX3xX94xX9axX3xX2bxXdxX9axX32xX3xXa2xX32xX19xX31xXexX3xXexX1xX14xX17xX4dxX3xXa2xX32xX6xX3xX6fxX6xX17xX1xX3xX7xX1a2xX4xX1xX3xXadxX17xX4dxX3xX4xX39xX21xX3xX94xX3b8xX3xX4xX39xX21xX3xX4xX1a2xX4xX3xXexX4axX4fxXd0xX17xX4dxX3xX1xX6f3xXbxX3xX132xXdxX17xX3xX4axX4cbxXexX3xX54xX1xX2cxXdxX3xX6fxX6xX17xX1xX3xX7xX1a2xX4xX1xX3xXadxX17xX4dxX3xX4xX39xX21xX3xX94xX3b8xX3xX4xX39xX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX1xX41xXbxX3xX1xX45xX17xX1xX3xXcxX4axX32xX17xX4dxX3xX4fxX50xX17xX4dxX3xX54xX1xX9exX1a2xX3xX59xX5axX5axX11axX3xX23xX24xXdxX3xX1xX28xXdxX3xXexX1xX14xX17xX4dxX3xXa2xX32xX6xX3xX6fxX6xX17xX1xX3xX7xX1a2xX4xX1xX3xX2bxX35xX32xX3xX4xX39xX3xX3bxX6xX17xX3xX3fxX1xX41xXbxX3xX1xX45xX17xX1xX3xXcxX4axX32xX17xX4dxX3xX4fxX50xX17xX4dxX3xX54xX1xX9exX1a2xX3xX59xX5axX5axX11axX3xX77xX1xX56xX15xX3xX5eexX76xX0xX1exXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tặng 200 thẻ BHYT cho người cận nghèo

Tặng 200 thẻ BHYT cho người cận nghèo
2016-01-26 06:36:52

(QT) -Ngày 25/1/2016, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Trị, Báo Thanh niên tổ chức trao tặng 200 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho...

Phát động Năm An toàn giao thông 2016

Phát động Năm An toàn giao thông 2016
2016-01-26 06:19:43

(QT) -Hôm qua 25/1/2016, tại thành phố Đông Hà, Ban ATGT tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ra quân phát động Năm An toàn giao thông (ATGT) 2016. Dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo...

Nhiều suất quà tết đến với người nghèo

Nhiều suất quà tết đến với người nghèo
2016-01-25 00:50:07

(QT) - Ngày 23/1/2016, Chi đoàn Báo Quảng Trị phối hợp với Huyện đoàn Cam Lộ, UBND xã Cam Tuyền tổ chức chương trình tình nguyện “Mang Tết đến bản Chùa” lần thứ 2- năm 2016....

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết