Cập nhật: 16/07/2016 14:29 GMT+7
23dcx5427x917cx4724x4e9ax682fx7955x4602x4699xX7x4e01x4181x451fx745dx8342x81bdxX5x8c88xXax7cdbx69dax3755xXdxX3x8277x2be7xb930x5755xXdxX3x9aaax2c50xX3xXex889dx9d4fxX1xX3x41cdx426ex6b79xX22xX18xX3xXcxb95ax65b8xX3xXexX2cxXdx2541xX22xX3x7433xX1xX6xXdxX3xX22xX1xXdx8682xX1dxX3x72aexbb4cxX3x7774xX3xXexX1xbe93xX22xX18xX3xX4xX26x56bfxXdxX3xX22x752bxX1dxX0x28baxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xa5b0xXaxX12x6f7exX25xXcx2da2xX3x5cc1xX3xX13x39adxX1dxX3x261bxX26xX6xX3xX2x67edxX54x680dxX54x28c9x379dxX2xX43xadefxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX1dxX1exX3xXexX21xX22xX1xX3xX25xX26xX27xX22xX18xX3xXcxX2cxX2dxX3xXex7f40xX3xX4xX1x4195xX4xX3xX1xX14xXdxX3xX22xX18xX1xX2dxX3xX7x322fxX3xX35x972axXexX3xX1xa9d9xac0cxXexX3x930fxX14xX22xX18xX3xX43xX3xXexX1xX47xX22xX18xX3xXbcx8206xX26xX3xX22xX51xX1dxX3xX40xa845xX3xXexX2cxXdxX32xX22xX3xX35xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX19xXb1xX22xX18xX3xX1xX19xb0e2xX22xX18xX81xX3xX22xX1xXdxX3dxX1dxX3xX40xX41xX3xX43xX3xXexX1xX47xX22xX18xX3xX4xX26xX4dxXdxX3xX22xX51xX1dxX3xX7dxX7exX2xX43x7475xX3xXcxX1xX6xX1dxX3xX66x37b2xX3xX1xX14xXdxX3xX22xX18xX1xX2dxX3xX4x8546xX3xXbcxXb9xXdxX3xX66xXdxX3dxX22xX3xX5x4865xX22xX1xX3xXbcxXb9xXb8xX3xX4xX47xX4xX3xX7x295axX81xX3x4df0xX6xX22xX81xX3xX22xX18xXd2xX22xX1xX3xX5xXdx5479xX22xX3xX74xX26xX6xX22xX3xX40xXd2xX3xXbcxX71xX22xX18xX3xXbcxX27xXb8xX3xX4xX47xX22xX3xX13bxX14xX81xX3xX1xX14xXdxX3xX40xXdxX148xX22xX10bxX0xXexX6xX13bxX5xX10xX3xX7xXex868cxX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX2cxX18xXdxX22xaee8xX7dxXbxb442xX3xX6xX26xXexXb8xXaxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX66xX12xX0xXdxX1dxX18xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX54xX54xX4xX10bxX13bxX6xXb8xX74xX26xX6xX22xX18xXexX2cxXdxX10bxX40xX22xX54xX66xX10xX7xX35xXexXb8xXbxX54xX22xX10x8d65xX7xX54xX2xX43xX7dx6a04xX54xb1a1xX1c1xX66xX43xX2xX1c3xX7dx2406xX79x8c6fxXexX2xX2xX7exX7exX43xX1ccxX5xX2xX10bx75a9xXbxX18xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX66xX12xX0xXbxX12xX25xX26xX6xX22xX18xX3xX4xX27xX22xX1xX3xX1xX14xXdxX3xX22xX18xX1xX2dxX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX2cxX12xX0xX54xXexX6xX13bxX5xX10xX12xXcxX2cxXb8xX22xX18xX3xX43xX3xXexX1xX47xX22xX18xX3xXbcxXcaxX26xX3xX22xX51xX1dxX3xX7dxX7exX2xX43xX81xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX1dxX1exX3xXexX21xX22xX1xX3xX4xX1exX22xX18xX3xX4xX47xX4xX3xX1xX26xX176xX3dxX22xX81xX3xXexX1xX2dxX81xX3xXexX1xXd2xX22xX1xX3xX13xX14xXdxX3xXbcxX12bxX3xXex3a23xX4xX1xX3xX4xX113xX4xX3xXexX2cxXdxX32xX22xX3xX35xX1xX6xXdxX3xX4xX47xX4xX3xX1xXb8xXb9xXexX3xXbcxX14xX22xX18xX81xX3xXbxX1xXb8xX22xX18xX3xXexX2cxXd2xXb8xX81xX3xX74xX26xX6xX3xXbcxX11fxX3xX18xX11fxXbxX3xXbxX1xXcaxX22xX3xX18xXdxab57xXbxX3xXbcxX1axXdxX3xX7xX4dxX22xX18xX3xX40x5ed0xXexX3xX4xX1x713cxXexX81xX3xXexXdxX22xX1xX3xXexX1xXcaxX22xX3xX4xababxX6xX3xX4xX47xX22xX3xX13bxX14xX81xX3xX1xX14xXdxX3xX40xXdxX148xX22xX3xX22xX18xXd2xX176xX3xX4xXd2xX22xX18xX3xX22x72d8xX22xX18xX3xX5xX148xX22xX10bxX3xXcxX1xX71xX22xX18xX3xX74xX26xX6xX3xX40xXdxX3dxX4xX3xXexX2cxXdxX32xX22xX3xX35xX1xX6xXdxX3xX40xX6xX176xX3xX40xX4dxX22xX3xXexX1xX10xXb8xX3x7811xX1xX19xXb1xX22xX18xX3xXexX2cx6c0bxX22xX1xX3xX2xX7dxX7exX3xX40xXd2xX3xX4xX71xX22xX18xX3xXexX47xX4xX3xX66xXb9xX176xX3xX22xX18xX1x7b34xX81xX3xXcxX21xX22xX1xX3xX1xX14xXdxX3xXbcxX12bxX3xX18xXdxX2adxXbxX3xX79xX2xX7bxX3xX1xX14xXdxX3xX40xXdxX148xX22xX81xX3xX22xX18xX19xX1axXdxX3xX35xX1xXdxXb4xX1dxX3xXexX1xX2dxX3xXexX326xX1dxX3xXbcxX19x2d30xX4xX3xX40xXdxX3dxX4xX3xX5xXd2xX1dxX3xX40xXd2xX3xX4xX11fxX3xXexX1xX26xX3xX22xX1xX2baxXbxX3xXexX19xXb1xX22xX18xX3xXbcxX4dxXdxX3xXa0xX22xX3xXbcxX2dxX22xX1xX10bxX3x83eaxXb8xX6xX22xX1xX3xXexX1xX26xX3xX4xX47xX4xX3xX4xXb1xX3xX7xX138xX3xX7xX27xX22xX3xX184xX26xX2bfxXexX3xXexX2baxXbxX3xXexX2cxX26xX22xX18xX3xX66xXb8xX3xX13xX14xXdxX3xX74xX26xX27xX22xX3xX5xb717xX3xX43xX3xXexX1xX47xX22xX18xX3xXbcxXcaxX26xX3xX22xX51xX1dxX3xXbcxXb9xXexX3xX18xXcaxX22xX3xX2xX81xX7dxX3xXex89a3xX3xXbcx61b0xX22xX18xX10bxX3xX31dxX47xX4xX3xX1xX26xX176xX3dxX22xX81xX3xXexX1xX2dxX81xX3xXexX1xXd2xX22xX1xX3xX13xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX22xX18xX3xX184xX26xX176xX148xX22xX3xXbcxXdxX341xX26xX3xXexX2cxX6xX81xX3xX35xX1xX27xXb8xX3xX7xX47xXexX81xX3xXbcxX341xX3xX184xX26xX2bfxXexX3xX18xXdxX27xXdxX3xX74xX26xX176xXb4xXexX3xX4xX1xXb4xX3xXbcxX14xX81xX3xX4xX1xX26dxX22xX1xX3xX7xX47xX4xX1xX3xX4xX1xXb8xX3xX4xX47xX22xX3xX13bxX14xX81xX3xX1xX14xXdxX3xX40xXdxX148xX22xX3xX35xX1xXdxXb4xX1dxX3xXexX1xX2dxX10bxX3xX31dxX1exX22xX18xX3xX40xXe8xXdxX3xXbcxX11fxX81xX3xX4xX47xX4xX3xX4xX2bfxXbxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX1dxX1exX3xXexX21xX22xX1xX3xXbcxX12bxX3xX40xX2baxX22xX3xXbcxX14xX22xX18xX3xX7xX113xX3xX1x95b4xX3xXexX2cxX379xX3xX4xX2cexX6xX3xX4xX1xX26dxX22xX1xX3xX74xX26xX176xX341xX22xX3xXbcxX2dxX6xX3xXbxX1xX19xXb1xX22xX18xX81xX3xX4xX47xX4xX3xX4xXb1xX3xX74xX26xX6xX22xX81xX3xXbcxXb1xX22xX3xX40xX2dxX3xX40xXd2xX3xX4xX47xX3xX22xX1xX2edxX22xX3xXex9763xX22xX18xX3xX18xXcaxX22xX3xX1ccxX10bxX7exX7exX7exX3xX7xX26xX2bfxXexX3xX74xX26xXd2xX3xX4xX1xXb8xX3xX22xX18xX19xX1axXdxX3xX35xX1xXdxXb4xX1dxX3xXexX1xX2dxX10bxX3xX31dxX71xX22xX18xX3xXexX47xX4xX3xXbxX1xX47xXexX3xXexX2cxXdxX32xX22xX3xX1xX14xXdxX3xX40xXdxX148xX22xX81xX3xXexX26xX176xX148xX22xX3xXexX2cxX26xX176xX341xX22xX81xX3xX18xXdxX47xXb8xX3xX66xX41xX4xX81xX3xX35xXb4xX3xX1xXb8xXb9xX4xX1xX3xX1xX11fxX6xX3xX18xXdxX6xX3xXbcxX326xX22xX1xX81xX3xX4xX1xX51xX1dxX3xX7xX11fxX4xX3xXbxX1xX41xX3xX22x631dxX3xX40xXd2xX3xXexX2cx506exX3xX10xX1dx2e46xX3xXbcxX19xX379xX4xX3xX4xX47xX4xX3xX4xX2bfxXbxX3xX13xX14xXdxX3xXexX2cxXdxX32xX22xX3xX35xX1xX6xXdxX3xXexX1xX113xX4xX3xX1xXdxX3dxX22xX3xXexX4dxXexX10bxX3xaf8exX148xX22xX3xX4xXb9xX22xX1xX3xX35xXb4xXexX3xX74xX26xX27xX3xXbcxXb9xXexX3xXbcxX19xX379xX4xX81xX3xX22xX1xXdxX341xX26xX3xXbxX1xXb8xX22xX18xX3xXexX2cxXd2xXb8xX3xX40x5c11xX22xX3xX4x9925xX22xX3xX1dxX14xXexX3xX7xX4dxX3xXbcxXdxX32xX1dxX3xXexX3fdxX22xX3xXexXb9xXdxX81xX3xX1xXb9xX22xX3xX4xX1xXb4xX3xX22xX1xX19xX3xX1dxX14xXexX3xX7xX4dxX3xX1xXb8xXb9xXexX3xXbcxX14xX22xX18xX3xXbcxX12bxX3xXbcxX19xX379xX4xX3xXexX2cxXdxX32xX22xX3xX35xX1xX6xXdxX3xX22xX1xX19xX22xX18xX3xX1xXdxX3dxX26xX3xX74xX26xX27xX3xX4xX1xX19xX6xX3xX4xX6xXb8x696cxX3xX1dxX14xXexX3xX13bxX14xX3xXbxX1xX2baxX22xX3xX22xX18xX19xX1axXdxX3xX1dxX1exX3xX40xX5e8xX22xX3xX4xX1xX19xX6xX3xX4xX11fxX3xX40xXdxX3dxX4xX3xX5xXd2xX1dxX3xXa0xX22xX3xXbcxX2dxX22xX1xX64bxX3xX4xX71xX22xX18xX3xXexX47xX4xX3xXexX26xX176xX148xX22xX3xXexX2cxX26xX176xX341xX22xX3xX4xX1xX19xX6xX3xXbcxX19xX379xX4xX3xXexXdxXb4xX22xX3xX1xXd2xX22xX1xX3xXexX1xX19xX1axX22xX18xX3xX184xX26xX176xX148xX22xX58exX3xXcxX2cxXb8xX22xX18xX3xX43xX3xXexX1xX47xX22xX18xX3xX4xX26xX4dxXdxX3xX22xX51xX1dxX3xX7dxX7exX2xX43xX81xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX1dxX1exX3xXexX21xX22xX1xX3xX40xXd2xX3xX4xX47xX4xX3xX1xX26xX176xX3dxX22xX81xX3xXexX1xX2dxX81xX3xXexX1xXd2xX22xX1xX3xX13xX14xXdxX3xXexX2baxXbxX3xXexX2cxX26xX22xX18xX3xXbcx8959xX176xX3xX1dxXb9xX22xX1xX3xX4xX71xX22xX18xX3xXexX47xX4xX3xXexX26xX176xX148xX22xX3xXexX2cxX26xX176xX341xX22xX3xX4xX1xX2cexX3xXexX2cxX19xXb1xX22xX18xX81xX3xX4xX1xX26dxX22xX1xX3xX7xX47xX4xX1xX3xX4xX2cexX6xX3x5b2dxX27xX22xX18xX81xX3xXbxX1xX47xXbxX3xX5xX26xX2baxXexX3xX17xX1xXd2xX3xX22xX19xXe8xX4xX3xX40xXd2xX3xX4xX47xX4xX3xXbcxXdxX341xX26xX3xX5xX3dxX81xX3xX22xX18xX1xX2dxX3xX74xX26xX176xXb4xXexX3xX4xX2cexX6xX3xX13xX14xXdxX64bxX3xXexXdxXb4xXbxX3xXexX41xX4xX3xXbcxXdxX341xX26xX3xXexX2cxX6xX81xX3xX35xX1xX27xXb8xX3xX7xX47xXexX81xX3xX35xXb4xXexX3xX22xXb9xXbxX3xX1xX14xXdxX3xX40xXdxX148xX22xX3xXbcxX2adxX22xX18xX3xXexXdxX148xX26xX3xX4xX1xX26xX70fxX22xX3xX40xXd2xX3xX4xX1xX26xX176xX32xX22xX3xXbcxXa0xXdxX3xXex72a0xX3xX31dxX1xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX7xX6xX22xX18xX3xX13xX14xXdxX3xX184xX12bxX81xX3xXbxX1xX19xX1axX22xX18xX81xX3xXexX1xX2dxX3xXexX2cxX2bfxX22xX64bxX3xX66xX26xX176xX3xXexX2cxX326xX3xX4xX47xX4xX3xX4xXb1xX3xX7xX138xX3xX7xX27xX22xX3xX184xX26xX2bfxXexX3xXexX2baxXbxX3xXexX2cxX26xX22xX18xX81xX3xX1dxX138xX3xX2cxX14xX22xX18xX3xX4xX47xX4xX3xX4xXb1xX3xX7xX138xX3xX184xXb8xX6xX3xX13bxX11fxXbxX3xX13bxX2bfxX1dxX3xX1xX26xX176xX3dxXexX81xX3xXbcxXa0xXdxX3xX1dxXe8xXdxX3xXexX2cxX6xX22xX18xX3xXexX1xXdxXb4xXexX3xX13bxX2dxX3xXbcxX32xX3xXexXb9xXb8xX3xX4xX71xX22xX18xX3xX51xX22xX81xX3xX40xXdxX3dxX4xX3xX5xXd2xX1dxX81xX3xXexX51xX22xX18xX3xXexX1xX26xX3xX22xX1xX2baxXbxX3xX4xX1xXb8xX3xX4xX47xX22xX3xX13bxX14xX81xX3xX1xX14xXdxX3xX40xXdxX148xX22xX64bxX3xXbcxX70fxX176xX3xX1dxXb9xX22xX1xX3xX1xXb8xXb9xXexX3xXbcxX14xX22xX18xX3xX4xX2cexX6xX3xX4xX47xX4xX3xX4xX2edxX26xX3xX5xXb9xX4xX3xX13bxX14xX64bxX3xXexXa0xX3xX4xX1xXa4xX4xX3xX40xXd2xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX66xX113xX3x70b0x34fdxXdxX148xX22xX3xX1xXb8xX6xX22xX3xX22xX18xX1xX3dxX3xXexX1xX26xX2baxXexX3xX74xX26xXcaxX22xX3xX4xX1xX2adxX22xX18xX3xXcxXdxXb4xX22xX18xX3xX1xX47xXexX3xXexX7d2xX3xXexX2cxX47xXdxX3xXexXdxX1dxX3xX5xXcaxX22xX3xXexX1xXa4xX3x3543xX3xX22xX51xX1dxX3xX7dxX7exX2xX43x24b7xX58exX3xXcxXdxX22xX81xX3xX27xX22xX1xX181xX3xX25xX10bxX13xX0xX54xXbxX12


Các tin đã đưa

Giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2016

Giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2016
2016-07-16 14:20:01

(QT) - Ngày 15/7/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng...

Bồi dưỡng chuyên đề hội nhập quốc tế

Bồi dưỡng chuyên đề hội nhập quốc tế
2016-07-15 06:49:40

(QT) - Hôm qua 14/7/2016, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị bồi dưỡng chuyên đề hội nhập quốc tế “Cộng đồng kinh tế ASEAN và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương” cho hơn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết