Cập nhật:  GMT+7
d08x409cx6b63x78d4x8efex1d62x4405x1e1bx6c72xX7x8d1dx4ac4x8018x9463x6017x6898xX5x5c3bxXax28c8x1267xXdx9daaxXbxX3xX1x6993xXdxX3x3194x8754xX6x336cxX1xX3xX1fx43d8xX1xXdxX15xXbxX3xXex5fa9xX1fxX1xX3xXcx496ex6eb2xX3x6b4axXdxX1fxX1xX3xXex35b2xX6xX1dxX3x7505x3b8dxX3dxX3xX7x2425x7e24xXexX3xX1x3d8axX3xXexX38x7201xX3x8a6bx9382xX1fxX23xX3x97c8x9dcfxX1dxX3xX51x9347xX3xX5x58aexX3xX5x4af5xXexX0x4db9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX1cxXaxX12x392fx5732xXcx3042xX3x6445xX3xX13x53b1x269dxX1fxX23xX3x1120xX1fxX23xX3xX5x5861xXdxX3x4218x2f35xX41xX3xX23x987dxXdxX3x8d69x2a47xX4dxX1fxX23xX3xX51xX52xX1dxX3xX4x4050xX3xX1fxX7cx34fexX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x344cxX3x283fxXa0xXdxX3x6e50xXdx996axX1fxX3xXcxX38xX41xX1fxX23x9ae7xX3xX4x2106xX6xX3xXcxX1xXbcxX3xXexX7cxXa0xX1fxX23xX3x85ebxX1x6ec7xX1fxX1xX3xXbxX1xXbcxX3xX32xX23xX41xX30x838fxX1fxX3x1938xX41xX2fxX1fxX3x859fxX1x5a7cxX4x7150xX3xX1fxX23xX52xX30xX3xX2xX3dxX5fxX2xX2xX5fx47c3xX3dxX2x6ec0xXe3xX3xX13xXdxX15xXbxX3xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX1xX3xX1fxX23xX1xXdxX15xXbxX3xXexX2axX1fxX1xX3xXcxX2fxX30xX3xX32xXdxX1fxX1xX3xX1cxX1dxX3x7e02xX1fxX23xX3x9c3ax7196xX3xX13xf3dxX1fxX23xX3xX121xXdxX15xXexXe3xX3xXc9xX1xXbcxX3xXexX56xX4xX1xX3xX13xXdxX15xXbxX3xX1xX19xXdxX3xX5xX52xXafxX3xXexX38xX7cxX7dxX1fxX23xX3xX4cxX1dxX52xX1fxX3xX4cx8b4dxX3xX4cx5a01xX1fxX3xXexX1x78afxXafxX3xXabxX52xX3xXexX38xX6xX1dxX3xX3cxX3dxX3dxX3xX7xX41xX42xXexX3xX1xX46xX3xXexX38xX4axXe3xX3xXex9c87xX1fxX23xX3xXexX38xX56xX3xX23xXdx4913xX3xX3cxX3dxX3dxX3xXexX38xXdxX15xX41xX3xX4cxX4dxX1fxX23xXe3xX3xX4xX1xX1dxX3xX4cxX4dxX1fxX23xX3xX51xX52xX1dxX3xX51xX56xX3xX9cxX1fxX1xX3xX1xX7cxX7dxX1fxX23xX3xX51xX7dxXdxX3xX5xX59xX3xX5xX5cxXexX3xXex7689xXdxX3xXexX2axX1fxX1xX3xX75xX41xX9cxX1fxX23xX3xXcxX38xX56x6979xX3xX92xX4dxX1fxX23xX3xX4xX1xXcbxX3xX32xX23xX41xX30xXd7xX1fxX3xX13x8025xX41xX3x7050xX59xX1fxX23xXe3xX3x5c06xX121xXcxX121xXcxX1e6xXe3xX3xXc9xX1xXbcxX3xXexX56xX4xX1xX3xX1e6x1b0dx68dcxXcxXcxX75xX121xX32xX3xXexX2axX1fxX1xX3xXexXdxX155xXbxX3xXabxX52xX3xX5xX52xXafxX3xXabxXdxX15xX4xX3xXabxXa0xXdxX3xX4cxX1dxX52xX1fxX1caxX0xXexX6xX51xX5xX10xX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXafxX6xX38xX23xXdxX1fx7663xXf0xXbx5b52xX3xX6xX41xXexX1dxXaxX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXdxXafxX23xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX5fxX5fxX4xX1caxX51xX6xX1dx7b6dxX41xX6xX1fxX23xXexX38xXdxX1caxXabxX1fxX5fxX1cxX10xX7xX89xXexX1dxXbxX5fxX1fxX10x48abxX7xX5fxX2xXf3xX3cx1392xX5fxX3cx36c8xX1cxX273xX3dxX276xX2x999cxX3cxX276xXexX2xX2xX273x482cx6465xXf3xX5xX2xX1cax78b8xXbxX23xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXexX1cxX12xX0xX5fxXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXbxX12xX13xXdxX15xXbxX3xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX1xX3xX1fxX23xX1xXdxX15xXbxX3xXexX2axX1fxX1xX3xXcxX2fxX30xX3xX32xXdxX1fxX1xX3xXexX38xX6xX1dxX3xX1xX46xX3xXexX38xX4axX3xX4xX1xX1dxX3xX4cxX4dxX1fxX23xX3xX51xX52xX1dxX3xX51xX56xX3xX5xX59xX3xX5xX5cxXexX3xX236xX152xX3xX1f9x9bc9xX3x9062xXe3xX3xX1xX41xX30xX15xX1fxX3xX92xX6xX89xX38xX11dxX1fxX23xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxXexX1cxX12xX0xX5fxXexX38xX12xX0xX5fxXexX6xX51xX5xX10xX12xXcxX38xX1dxX1fxX23xX3xX3cxX3dxX3dxX3xX7xX41xX42xXexX3xX1xX46xX3xXexX38xX4axX3xX4cxX7cxX4axX4xX3xXexX38xX6xX1dxX3xX4x4b00xX3xX283xX3dxX3dxX3xX7xX41xX42xXexX3xXafxX46xXdxX3xX7xX41xX42xXexX3xX2xX3xXexX38xXdxX15xX41xX3xX4cxX4dxX1fxX23xX3xXexXdxXb1xX1fxX3xXafx231cxXexXe3xX3xX2xX3xX51xX19xX3xX4xX1xX15axX1fxX3xXafxX52xX1fxXe3xX3xXafxX41x5d83xXdxX3xX15axX1fxX3xXabxX52xX3xX2xX3dxX3dxX3xX7xX41xX42xXexX3xX89xX1xX181xX4xX3xXafxX46xXdxX3xX7xX41xX42xXexX3xX23xX4dxXafxX3xX2xX3xX51xX19xX3xX4xX1xX15axX1fxX3xXafxX52xX1fxX3xXexX360xX1fxX23xX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX23xX7cxX86xXdxX3xX89xX1xX41xX30xX155xXexX3xXex1a3fxXexX3xX51xX56xX3xX9cxX1fxX1xX3xX1xX7cxX7dxX1fxX23xX3xX5xX59xX3xX5xX5cxXexX1caxX3xX92xX2fxX30xX3xX5xX52xX3xXbxX1x2daexX1fxX3xX257xX41xX52xX3xX4xX339xX3x2a33xX3xX1fxX23xX1x84edxX6xX3xX1fxX1xX2fxX1fxX3xXabxX15axX1fxX3xX7xX2fxX41xX3xX7x4b68xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1x90d7xX1fxX3xX283xX3dxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX1xX3xX1fxX23xX1xXdxX15xXbxX3xXexX38xX8axX1fxX3xX4cxX56xX6xX3xX51xX52xX1fxX3xXexX2axX1fxX1xX3xXcxX2fxX30xX3xX32xXdxX1fxX1xX3xX4cxX339xX1fxX23xX3xX23xX339xXbxX3xXbcxX1fxX23xX3xX1xX19xX3xX4cxX4dxX1fxX23xX3xX51xX52xX1dxX3xXafxXdxXb1xX1fxX3xXcxX38xX41xX1fxX23xX3xX51xX56xX3xXexX1xXdxX8axX1fxX3xXexX6xXdxX1caxX3x9498xX6xX41xX3xX89xX1xXdxX3xX4cxX155xX1fxX3xXexX1xX15axXafxX3xXabxX52xX3xXexX38xX6xX1dxX3xX4xX181xX4xX3xX7xX41xX42xXexX3xX1xX46xX3xXexX38xX4axX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX1xX7cxX86xX1fxX23xX3xXexX38x7c16xX4xX3xX1e6xX1f8xX1f9xXcxXcxX75xX121xX32xX3xXexX2axX1fxX1xX3xX75xX41xX9cxX1fxX23xX3xXcxX38xX56xXe3xX3xX4cxX1dxX52xX1fxX3xX4cxX152xX3xXexX38xX49cxX4xX3xXexXdxX155xXbxX3xXexX38xX6xX1dxX3xXf0xX3cxX283xX3xX7xX41xX42xXexX3xX1xX46xX3xXexX38xX4axX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX181xX4xX3xX1xX19xX3xX23xXdxX6xX3xX4cx26d4xX1fxX1xX3xX7dxX3xX236xX152xX3xX1f9xX2f0xX3xX2f2xXe3xX3xX1xX41xX30xX15xX1fxX3xX92xX6xX89xX38xX11dxX1fxX23xX3xXabxX52xX3xX27cxX3xX7xX41xX42xXexX3xX4xX1xX1dxX3xX27cxX3xX1xX19xX3xX23xXdxX6xX3xX4cxX4efxX1fxX1xX3xX7dxX3xX236xX152xX3xXc9xX6xXafxX3xX13xXdxX155xX41xXe3xX3xX1xX41xX30xX15xX1fxX3xXc9xX6xXafxX3x42acxX19xX3xX51xX56xX3xX9cxX1fxX1xX3xX1xX7cxX7dxX1fxX23xX3xX1fxX360xX1fxX23xX3xX1cxX1dxX3xX5xX59xX3xX5xX5cxXexX1caxX1caxX3xXcxXdxX1fxXe3xX3xX9cxX1fxX1xX233xX3xX32xXcxX13xX0xX5fxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hỗ trợ đối tượng hoàn cảnh khó khăn

Hỗ trợ đối tượng hoàn cảnh khó khăn
2016-11-11 07:57:09

(QT) - Hôm qua 10/11/2016, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi (NKT&TMC), Hội Khuyến học và Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND xã Vĩnh Thủy (Vĩnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết