Cập nhật:  GMT+7
fb20x11905x142e2x153e2x17417x13adex180bex1897ex16a53xX7x11f1fx1ac91x17266x1481ex1a37ax1597dxX5x18570xXax178d0x16316x12608xXdxX3x113d2x11ad2xX6x175e5xX3x1a88exX18xX14xX1ax13e55xX3xXcx12ef4x11247x166cdxX3xXcxX23xXdx14a82xX1axX3x19c23xX1xX6xXdxX3xXexX1x14f8axX3xXex10ff1xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3x170d1xXdx19bd9xX1axX3xXex11b79xX3xX4xX1xfbc4xX3xX4x124c7xX4xX3x110c5xX4dxX6xX1axX1xX3xX1axX20xX1xXdxX45xXbxX3x14074x18751x11b99xX0x15cabxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX53xXaxX12x1a013xX1cxXcxffe0xX3x19ed2xX3xX61xX20x10db3x114c3xX3x19342xX64x135e9xX64x11053x178c8xX2x17289x13f51xX3x14ff9xX37xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX1cxX18xX14xX1axX20xX3xXcxX23xX24xX3xXex13f5dxX3xX4xX1x14709xX4xX3xX1x12674xXdxX3xX1axX20xX1xX24xX3xXexX23xXdxX2axX1axX3xX2dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX34xX3xXexX37xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX43xXdxX45xX1axX3xXexX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX4xX50xX4xX3xX53xX4dxX6xX1axX1xX3xX1axX20xX1xXdxX45xXbxX3xX1xX4dx17543xXexX3xX43xXafxX1axX20xX3x15f24xX18xfc80xXexX3xX1axX1x11bbexXbxX3xX2dxX1x1422cxX18xX3xX79xX60xX61xX62xX7cx14d72xX3x17867xX6xX18xX3x11fe0xXafxXexX3xXexX1x16b84xXdxX3xX20xXdxX6xX1axX3xXex14ef0xX4xX1xX3xX4x11731xX4xX3xXexX1xX128xX4xX3xX1xXdxX45xX1axX3xX4x16727xX1axX20xX3xXexX50xX4xX3xX2dxX1xX6xXdxX3x13031xX50xX4dxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xXex1913cxX3xXfaxX6xX8dxX3xX4xX50xX4xX3xX53xX4dxX6xX1axX1xX3xX1axX20xX1xXdxX45xXbxX3x1ad03xX82xX3xX4x178a4xX3xX17xX18xX6xX1axX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX43x16a40xX3xX4x110c9xX3xX1axX1xXdx159fexX18xX3xX2dxXdxX1axX1xX3xX1axX20xX1xXdxX45xX114xX3xXexX1xX128xX4xX3xXexXdx140c3xX1axX3xX43xX2axX3xXexXdx15ab0xX1axX3xXex1242dxXdxX3xXexX1xX128xX4xX3xX1xXdxX45xX1axX3xX4xX1x15a30xX16cxX1axX20xX3xXexX23x1981bxX1axX1xX3xXexX1xX34xX3xXexX37xX4xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX43xXdxX45xX1axX3xXexX49xX10exX3xXcxXf2xXdxX3xX1xXafxXdxX3xX1axX20xX1xX24xX8dxX3xX8fxX37xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX1cxX18xX14xX1axX20xX3xXcxX23xX24xX3xX43xX17dxX3xX20xXdxX1a7xXdxX3xXexX1xXdxX45xX18xX3xX1axX1x19108xX1axX20xX3xX168xXfcxX1axX3xX43xX185xX3xX4xX16cxX3xX143xX14xX1axX3xX4xX34xX6xX3xX17xX18xX83xX3xXexX23xX1bdxX1axX1xX3xXexX1xX128xX4xX3xX1xXdxX45xX1axX3xX1xX45xX3xXexX1x1157axX1axX20xX3xX2dxX1xX6xXdxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX43xXdxX45xX1axX3xXexX49xX3xX5xXdx18b2bxX1axX3xX17xX18xX6xX1axX3xX43xX1a3xX1axX3xX4xX50xX4xX3xX53xX4dxX6xX1axX1xX3xX1axX20xX1xXdxX45xXbxX3xX168xX82xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1ax1387exX3xX20xXdxX1a7xXdxX3xXexX1xXdxX45xX18xX3xX4xX1xX210xX3xX2dx19eddxX3xX7xX23fxX3xXexX23xX4dxX1axX20xX3xX17xX18xX83xX3xXexX23xX1bdxX1axX1xX3xXexX1xX34xX3xXexX37xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX43xXdxX45xX1axX3xXexX49xX8dxX3xX1xX1b6xX1a7xX1axX20xX3xX53x13b85xX1axX3xX4xX82xXdxX3xX43x168e6xXexX3xX7xX49xX3xX53xX37xX1axX20xX3xX4xX1xX1b6xX16cxX1axX20xX3xXexX23xX1bdxX1axX1xX3xX2dxX1xX6xXdxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX43xXdxX45xX1axX3xXexX49xX3xXbxX1xX123xX6xX3xX53xX4dxX6xX1axX1xX3xX1axX20xX1xXdxX45xXbxX3xX168xX82xX3xXexX1b6xX3xX168xXfcxX1axX3xX4xX18xX1axX20xX3xX4xXfcxXbxX3xXbxX1x10b4bxX1axX3xX114xX185xX114xX3xX2dxX1xX6xXdxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX43xXdxX45xX1axX3xXexX49xX10exX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX1cxX18xX14xX1axX20xX3xXcxX23xX24xX3xX4x1828bxX1axX20xX3xX53xX82xX1axX1xX3xXexX1xX11axXdxX3xX20xXdxX6xX1axX3xX20xXdxX14xXdxX3xX43xX50xXbxX3xX114xXafxXexX3xX7xX23fxX3xX168xX1b6xX1a7xX1axX20xX3xX114xff43xX4xX3xX4xX34xX6xX3xX53xX4dxX6xX1axX1xX3xX1axX20xX1xXdxX45xXbxX10exX3xX62xX1xXdxX3xXexX1xX34xX3xXexX37xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX43xXdxX45xX1axX3xXexX49xX3xX43xX1b6x110bbxX4xX3xX50xXbxX3xX53xX37xX1axX20xX3xX7x12be1xX3xXexXf2xX4dxX3xX43xXdxX185xX18xX3xX2dxXdxX45xX1axX3xX4xX1xX4dxX3xX4xX16cxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX168xX82xX3xX4xX50xX4xX3xX53xX4dxX6xX1axX1xX3xX1axX20xX1xXdxX45xXbxX3xX1xX4dxXf2xXexX3xX43xXafxX1axX20xX3xXfaxX18xXfcxXexX3xX1axX1xX101xXbxX3xX2dxX1xX106xX18xX3xXexX23xX4dxX1axX20xX3xX17xX18xX14xX1axX3xX5xX295xX8dxX3xX5xX82xX114xX3xXexX1xX34xX3xXexX37xX4xX3xX2dxX1xX6xXdxX3xX143xX50xX4dxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX8dxX3xX23x1a62bxXexX3xX1axX20xX384xX1axX3xXexX1xX11axXdxX3xX20xXdxX6xX1axX8dxX3xX2dxXdxX1axX1xX3xXbxX1xX123xX3xX43xXdxX3xX5xXf2xXdxX3xX168xX82xX3xX1axX1xX210xX1axX20xX3xXbxX1xXdxX185xX1axX3xX1xX82xX3xX2dxX1xX50xX4xX10exX3xXcxX18xX83xX3xX1axX1xXdxX25bxX1axX3xX43x19df2xX83xX3xX5xX82xX3xX168xXfcxX1axX3xX43xX185xX3xX114xX1a7xXdxX3xX1axX25bxX1axX3xX43x19f4dxXdxX3xX1x152e2xXdxX3xXexX23xX4dxX1axX20xX3xXexX1xX11axXdxX3xX20xXdxX6xX1axX3xXexX1a7xXdxX3xX4xX14xX3xX53xX4dxX6xX1axX1xX3xX1axX20xX1xXdxX45xXbxX3xX168xX82xX3xX4xX16cxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xXexXdxX1a3xXbxX3xXexX37xX4xX3xX2dxX1xX384xX4xX3xXbxX1xX37xX4xX3xX1axX1xX210xX1axX20xX3xX2dxX1xX180xX3xX2dxX1x13d8bxX1axX3xXexX23xX1b6xX1a7xX4xX3xX114xX384xXexX8dxX3xXexX151xX1axX20xX3xX143xX1b6xX1a7xX4xX3xX1axX384xX114xX3xX168xX210xX1axX20xX3xX17xX18xX83xX3xXexX23xX1bdxX1axX1xX3xX1axX20xX1xXdxX45xXbxX3xX168xX37xX3xX168xX82xX3xX1axX48bxX1axX20xX3xX4xX6xX4dxX3xXexX23xX50xX4xX1xX3xX1axX1xXdxX45xX114xX3xX43xX2axX3xXexX1xX34xX3xXexX37xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX43xXdxX45xX1axX3xXexX49xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX180xX1axX20xX3xX43xXdxX3xX168xX82xX4dxX3xX4xX18xXafxX4xX3xX7xX23fxX1axX20xX10exX3x1a3b6x170e2xX3xX586x15bf4xX61xX0xX64xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trao 32 triệu đồng cho em Minh Hiếu

Trao 32 triệu đồng cho em Minh Hiếu
2023-12-04 18:28:00

QTO - Chiều nay 4/12, Báo VietNamNet phối hợp với UBND xã Hải Hưng (huyện Hải Lăng) trao số tiền hơn 32 triệu đồng cho em Nguyễn Đức Minh Hiếu (sinh năm...

Xã Tân Long: Diện tích chuối tăng mạnh

Xã Tân Long: Diện tích chuối tăng mạnh
2013-05-09 04:17:03

(QT) - Xác định cây chuối là cây chủ lực trong sản xuất nông nghiệp nên những năm gần đây diện tích trồng chuối ở xã Tân Long (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) tăng lên rất nhanh....

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết