Cập nhật: 23/10/2014 06:47 GMT+7
72e7x1244ex11627x73e7x9f50xdd97x12466x79e6xa1afxX7xb3d7x11746xcc4dxd91ax11c30x9584xX5x120b1xXaxa22bxeb0dxXdxd681xX3xcb54xdcdexbcf8xX3xeb7dxX1xXdxbd3bx7964xX3xf2cbxXdx804fxX18xX21xX3xX4xc07axX3xc7ebxX6xX18xX21xX3xbdb6xX1fxcf8axX18xX21xX3xX4xaa6dxXbxX0x10320xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdcbbxX10xX6x977cxXaxX12x10e84x11610xXcxc435xX3xca0bxX3xa5aexX15xX3xX7x9de8xX3xXex7be1xX4xX3xX2ax8506xX18xX21xX3xX4x10a89xX6xX3xX4xX5cxX4xX3xX2axc620xXexX3x10037x73acxX6xX3xX5x11743xX3xXexa2ffxX15xX18xX21xX3xe281x7d13xXdxX3xX18xd332xX70xX3xXexX78x10abexX3xX5xf74fxXdxX3xX2ax8d6bx96cfxX3xX4xX75xX18xX21xX3xX18xX1xX71xX3x8d77xX1fxX5cxX3xXexX78x10fe2xX18xX1xX3xX7x8cb7xX3xX4bxa3baxX18xX21xX3xX4xX65xX6xX3xX4xX15xX18xX3xX18xX21xX71x122c7xXdxX3xX18x9c40xX18xX3xX1xXdxc089xX18xX3xX18xX6xX8fx12186xX3xX1xXc0xX3xXexX1xX31xX18xX21xX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xX4xX28xX3xX2axX60xX4xX3xX2axX5cxX15xX3xX87xX3xX2fxffe7xX3xX13xXdxX15xX3xX17xX18xXc6xX3xX1xX1fxX8fxXc0xX18xX3xX13xXdxX15xX3xa130xXdxX18xX1xXc6xX3xXexb24dxX18xX1xX3xX4fxX1fxa814xX18xX21xX3xXcxX78xedf3xX3xX2axXe5xX3xX7dxX7exX3xX2axX6xX18xX21xX3xfbfexX10cxX3xX2fxX1fxX31xX18xX21xX3xX4xX36xXbxX3xX18xc1dexX18xX21x10efaxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd93axX15xX4bxX8fxXaxX12xX0xXexX6xX119xX5xX10xX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX70xX6xX78xX21xXdxX18xX19x7ce6xXbxX2fxX3xX6xX1fxXexX15xXaxX12xX0xXexX78xX12xX0xXexX4bxX12xX0xXdxX70xX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xacaaxXdxX4bxXexX1xX9xXaxb30fxef0axa312xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX155xX17bxe5a5xXaxX3xX7xX78xX4xX9xXaxX3xX1xXexXexXbxX19xX39xX39xX119xX6xX15xX9axX1fxX6xX18xX21xXexX78xXdxX12axX7dxX18xX39xXbxX15xX78xXexX6xX5xX7xX39xX17cxX39xXcxX78xX1fxX15xX18xX21xX9axX1fxX6xX18xX21xX1xXdxX10xXbxX39xX4bxX7dxd24fxX4bxX18xX7dxX5xX3xX4exX2xX2xX51xX12axX1c4xXbxX21xXaxX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX78xX12xX0xXexX78xX12xX0xXexX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX15xX4bxX8fxXaxX12x1114axX60xXexX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xX4xX28xX3xX87xX3xX2fxXe5xX3xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX3xX2axX6xX18xX21xX3xX119xX10cxX3xX2fxX1fxX31xX18xX21xX3xX4xX36xXbxX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX78xX12xX0xX39xXexX6xX119xX5xX10xX12xX13xXdxX23xX18xX21xX3xX4xX28xX3xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX3xX5xX7exX3xX18xX1x7ae7xX18xX21xX3xX4xe666xX18xX21xX3xXexX78xXa0xX18xX1xX3xX1xXc0xX3xXexX1xX31xX18xX21xX3xX4bx7ff3xX18xX3xXexX1xX65xX8fxX3xX4xX1fxX18xX21xX3xX4xX36xXbxX3xX18xX71x9dd2xX4xX3xX4xX1xX15xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX15xX8axXexX3xX7dxX7exX3xX7xX106xX18xX3xX2fxX1fxX36xXexXc6xX3xX5xX7exX3xX4bxXdxX3xXex11abdxX4xX1xX3xX4x9a4dxX3xX21xXdxX5cxX3xXexX78xX10cxX3x113eaxX1xX106xX15xX3xX4xX28xXc6xX3xX7dxX82xX18xX3xX1xX2a7xX6xX3xX18xX21xX1xXc0xX3xXexX1xX1fx8584xXexX3xX2axX60xX4xX3xX2axX5cxX15xX3xX4bxX15xX3xX18xX21xX71xXb7xXdxX3xaf7axX1xX82xX70xX3xX7xX5cxX18xX21xX3xXexX8axX15xX3xX7dxX7exX3xX2axX71xX6dxX4xX3xX18xX21xX71xXb7xXdxX3xdfcaxXdxXc0xXexX3xXexXdxX23xXbxX3xXexX1xX1fxX3xX21xXa0xX18xX3xX21xXdxX251xX3xX4xX1xX15xX3xX2axX23xX18xX3xX18xX21xX7exX8fxX3xX18xX6xX8fxX12axX3xXcxX1xX10xX15xX3xX71xX27dxX4xX3xXexX2a2xX18xX1xXc6xX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xX4xX28xX3xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX3xX2axXe5xX3xX4xX2a7xX3xXexX78xXbbxX18xX3xX17bxX12axX17cxX17cxX17cxX3xX18xX82xX70xX3xXexX1fxX28xXdxX12axX3xX48xXc0xX3xXexX1xX31xX18xX21xX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xX4xX28xX3xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX3xX4exX2xX17axX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xX4xX28xX3xX119xX6xX15xX3xX21xf120xX70xX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xX2dexX256xXdxXc6xX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xX55xX71xX27dxXdxXc6xX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xX13axd342xX18xX21xXc6xX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xXcxX78xX8axX18xX21xXc6xX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xf63dxX7exX15xX3xX87xX3xXexX1xX256xX18xX3xX17xX18xX3xX1bxX1xX6x99ddxX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xX13xX5cxXdxX3xX2xXc6xX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xX13xX5cxXdxX3xX155xXc6xX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xX1bxX2caxX8fxX3xX87xX3xXexX1xX256xX18xX3xX17xX18xX3xX48xX71xX27dxX18xX21xX3d1xX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xXcx12522xXbxXc6xX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xc0c2xX18xX21xXc6xX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xX13axX7exXc6xX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xX13xX6xXdxX3xX87xX3xXexX1xX256xX18xX3xX48xX106xX15xX3xc62bx10406xX18xX3d1xX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xX1fcxX5cxX18xX21xX3xX87xX3xXexX1xX256xX18xX3xXf9xX15xX18xX21xX3xX43dxX43exX18xX3d1xX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xd881xX1xX10xX15xX3xX87xX3xXexX1xX256xX18xX3xXcxX8exX18xX3xX2faxX82xX18xX51xX3xX2axX71xX6dxX4xX3xX2fxX23xXbxX3xX1xX8axX18xX21xX3xX4bxXdxX3xXexX2a2xX4xX1xX3xX5xX10cxX4xX1xX3xX7xXa5xX53xX3xX7dxX82xX18xX3xX1xX2a7xX6xX3xX4xX36xXbxX3xX9axX1fxX31xX4xX3xX21xXdxX6xX3xXexX1xX10xX15xX3xX4fxX1fxX8fxX23xXexX3xX2axX10cxX18xX1xX3xX7xX31xX3xebc8xX39xX155xX17cxX17cxX2xX39xX4fxX3c0xX53xX13axX2faxX48xXcxXcxX3xX18xX21xX7exX8fxX3xX2xX189xX39xX189xX39xX155xX17cxX17cxX2xX12axX3xX2dexX5cxX4xX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xX4xX28xX3xX1xccd3xX1fxX3xX1xX23xXexX3xX2axX1exX1fxX3xX18x10123xX70xX3xX87xX3xX4xX1xX8exX18xX3xX7xX71xXb7xX18xX3xX4xX5cxX4xX3xX9axX1fxX106xX3xX2axX387xXdxX3xX2axX36xXexX3xX2axb441xX3xX119xX6x12188xX6xX18xX3xX5xX27dxX18xXc6xX3xX2axX71xX6dxX4xX3xXexX8axX15xX3xXexX1xX7exX18xX1xX3xX18xX1xXb7xX3xX2b1xd29fxX3xXexX1xX1fxX2caxXexX3xX5xed9bxXbxX3xX21xX1xX40fxXbxXc6xX3xX2b1xcd86xX3xX2axX5cxX3xX2axef19xX3xX2b1xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5cxX4xX3xX4xX5cxX4xX3xX70xX8axX4xX1xX3xX18xX71xX27dxX4xX3xX18xX21xX4eexX70xX3xXexX78xX15xX18xX21xX3xX5xea44xX18xX21xX3xX2axX387xXdxX12axX3xXcx10814xX3xX2fxX71xX6xX3xX2axX23xX18xX3xX18xX6xX8fxXc6xX3xX4bxbd0axX3xXexX1xXb7xXdxX3xXexXdxX23xXexX3xX2b1xX1xX256xX3xX1xX8axX18xX3xX2axX23xX18xX3xX2axX8exX1fxXc6xX3xX18xX71xX27dxX4xX3xXexX78xX15xX18xX21xX3xX1xXc0xX3xXexX1xX31xX18xX21xX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xX4xX28xX3xX2b1xX1xX256xX18xX21xX3xX119xX6xX15xX3xX21xXdxXb7xX3xX4xX8axX18xXc6xX3xX7dxX26axX18xX3xXexX78xX15xX18xX21xX3xX2fxX6xX18xX1xX3xX7dxX7exX3xX70xX5cxXexX3xX5xX8axX18xX1xX12axX3xX48xXdxXc0xX18xX3xX18xX6xX8fxX3xX4bxX594xX3xX4xX1fxX60xX4xX3xX7xX31xX18xX21xX3xX2axXe5xX3xX2axX28xXdxX3xXexX1xX6xX8fxX3xX18xX1xXdxX1exX1fxX3xX18xX1xX71xX18xX21xX3xX2axX31xXdxX3xX7dxX27dxXdxX3xX18xX21xX71xXb7xXdxX3xX4bxX8exX18xX3xX2fxXe5xX3xX13xXdxX15xX3xX17xX18xXc6xX3xX4xX5cxX4xX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xX4xX28xX3xX7dxX26axX18xX3xX5xX7exX3xX18xX43exXdxX3xX4xX1fxX18xX21xX3xX4xX36xXbxX3xX18xX21xX1fxX387xX18xX3xX18xX71xX27dxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX15xX8axXexX3xX1xX7exX18xX21xX3xX18xX21xX7exX8fxX12axX3xXcxX1fxX8fxX3xX18xX1xXdxXbbxX18xXc6xX3xX18xX1xX251xX18xX21xX3xX18xX82xX70xX3xXexX78xX87xX3xX5xX8axXdxX3xX2axX8exX8fxXc6xX3xX4bxX15xX3xX106xX18xX1xX3xX1xX71xX87xX18xX21xX3xX119xX87xXdxX3xX4xX5cxX4xX3xX2axX6dxXexX3xX70xX71xX6xX3xX5xX75xX3xX5xX27dxX18xX3xX4xX75xX18xX21xX3xX18xX1xX71xX3xX9axX1fxX5cxX3xXexX78xXa0xX18xX1xX3xX7xXa5xX3xX4bxXa8xX18xX21xX3xX4xX65xX6xX3xX4xX15xX18xX3xX18xX21xX71xXb7xXdxX3xX18xXbbxX18xX3xX4xX2a7xX3x745dxX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xX2axXe5xX3xX119xX10cxX3xX119xX387xXdxX3xX5xX36xXbxXc6xX3xX1xX71xX3xX1xX8axXdxX3xX7dxX7exX3xX2axX6xX18xX21xX3xX2fxX1fxX31xX18xX21xX3xX4xX36xXbxX3xX18xX127xX18xX21xX12axX3xX55xX15xX3xX7dxX2caxX8fxX3xX7dxXdxXc0xX4xX3xX119xX106xX15xX3xX7dxXc0xXc6xX3xX2b1xX1xX256xXdxX3xXbxX1xXa8xX4xX3xX7dxX7exX3xX21xXa0xX18xX3xX21xXdxX251xX3xX4xX5cxX4xX3xX21xXdxX23xX18xX21xX3xX4xX28xX3xX18xX7exX8fxX3xX5xX7exX3xX1xX23xXexX3xX7x11e0axX4xX3xX4xX4eexX18xX3xXexX1xXdxX23xXexX3xX7dxX7exX3xX4xX36xXbxX3xX119xX5cxX4xX1xXc6xX3xX2axX554xX3xX18xX1xX251xX18xX21xX3xX4xX256xX18xX21xX3xXexX78xXa0xX18xX1xX3xX2b1xXdxX23xX18xX3xXexX78xX3a8xX4xX3xX2axX60xX4xX3xX2axX5cxX15xX3xX18xX7exX8fxX3xX2b1xX1xX256xX18xX21xX3xX119xX10cxX3xX70xX36xXexX3xX2axXdxX3xXexX1xX10xX15xX3xXexX1xXb7xXdxX3xX21xXdxX6xX18xX12axX3xXcxXdxX18xXc6xX3xX106xX18xX1xX19xX3xX48xd882x11655xa516xX3xX13xX7e6xX17xX1bxX13


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

14 vụ cháy rừng xảy ra trong 9 tháng đầu năm 2014

14 vụ cháy rừng xảy ra trong 9 tháng đầu năm 2014
2014-10-23 06:45:44

(QT) - Để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, ngay từ đầu năm 2014, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, rà soát lại hiện trường; làm...

Cấp cứu bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn

Cấp cứu bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn
2014-10-22 05:57:55

(QT) - Khoa Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục theo dõi 2 bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Như vậy, chỉ trong vòng 20 ngày, đã có 5...

Xã Hướng Việt: Phát triển 20 ha cây bời lời

Xã Hướng Việt: Phát triển 20 ha cây bời lời
2014-10-22 05:53:42

(QT) - Nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng hiệu quả sử dụng đất, những năm gần đây người dân xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã mạnh dạn đầu tư mô hình trồng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết