Cập nhật:  GMT+7
w4xAT03FqDvhu5hhYeG6ukw3w4Ejw6E74buqTOG7ik/hu4xN4bqnw6NNxahA4buU4bqrTTnhurMu4bu4TeG6qeG7muG6q0054buYTcOhOSEu4bu4TeG7kk3DoUDhu5Qu4bu4TeG7qFXDoE0u4buiLE3Dk05P4buMw4wvQE/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN+G7l+G7quG7mMavTOG7iknhu7fDgcONTS1NbOG7sk3FqEDEg03hu6giLuG7uE3DoTkhLuG7uE3FqH0u4bu4TcOh4buUxahNN0ApLuG7uE3FqEDhu5ThuqtGTcWoQOG6peG7mE3FqEDhu5ThuqtNOeG6sy7hu7hGTS7hu7jhu5jhuqtNw6HhurNN4buoVcOgTS7hu6IsTcOTTk/hu4xGTWpAI03FqMOjxahNcSPhu7IsTTtTLE3DoSouQE3hu7fDoOG7mi7hu7hNw4E5JU3hu6jhu5xNxahAKk3hu6jGoCFNxajhu5TFqE3hu6gxLk3huqclTToj4buyLE3DoTnhu5hGTTnhu5ZNYSHhu5TDoU07xqAjTUAjw50uTcOhOeG6sTMu4bu44buETTvhu5YsTeG6pyPDncWoTeG6pzIjTcWo4buUxahNxahAxINNOeG6sy7hu7hGTTvhurXFqE074bqxNC7hu7hN4bqn4bqvTcOhOeG7mC7hu7hN4buo4buyTcOhQFsu4bu4TS5AVMOhTTdA4bqxMS7hu7hN4buULk1AME3DoTk0TTvhurXFqE074bqxNC7hu7hGTTdA4bqxMS7hu7hNw6Ejw50uTTpAI03FqChNxahA4buU4bqrTTnhurMu4bu4TeG6qeG7muG6q0054buY4buETUAh4buWLk3FqEAqLkBN4bqpU+G6q03Gr+G6tS7hu7hNOlhNQCHGoMWoQE03QCku4bu4TcWoQOG7lOG6q0ZNxahA4bql4buYTcWoQOG7lOG6q0054bqzLuG7uE3FqOG7lMWoTcWoVDfigKbDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rDjMOh4buY4bumO+G7qk1hw6Hhuqs74buq4bq6TCzhu5g54bu4Iy7hu4LDkzfhuqlN4buYw6DDoSFM4buKw4zDoTnhu4rDjMOhxq/hu4rDjCMs4bu4TeG7mDvDoeG6ukxMTeG6rSPGr8OhQOG6ukzhu4zhu45OTE1A4buqI+G7uEDDoeG6ukzDkk/hu45MTWE5xajhurpMQMOhw6E34buCLy/hu6bhu5ghOMOg4buYLuG7uMOhOSNH4bqnLi83ITnDoeG7mDthL04vw4E5w6AhLuG7uDjDoOG7mC7hu7hAI+G7qjcvxq/huqc/xq8u4bqnO01JT8ONRz834bu4TC/hu4rDjC834buKw4wvw6HGr+G7isOML8OhOeG7isOMw6E54buKw4zDocav4buKw4w34buKcyLDoU1hW03huqfDo03FqEDhu5ThuqtNOeG6sy7hu7hN4bum4buew6FNLuG7uMOgXS5Nw6HhurNN4bqnI8OdxahNLuG7uOG6sTMjTcavUy5N4buoW8OhTTnhurMu4bu4TTvhu5YsTS7hurExLuG7uE054buk4bqrw4wvw6HGr+G7isOML8OhOeG7isOML8Oh4buY4bumO+G7quG7isSpVy5NxajGoC5ATeG7qChGTWpAI03FqMOjxahNxajhuq8u4bu4TeG7qOG7nE3DoT3FqEBNxajhurXFqE074buWLE3DoVvDoU3FqH0u4bu4TcOh4buUxahNw6HDoOG6q1cuTcOhOcOg4bqrWS5GTTdAIE3hu6YjWC5GTeG7uCPhu5QhTcavw6PFqE03QOG7lDdNO8Ogw5rDoU3FqEAhTS7hu7jhurEzI03Gr1MuR03DgTkhLuG7uE3hu5JNw6FA4buULuG7uE3hu6hVw6BNLuG7oixGTWpAI03FqMOjxahNcSPhu7IsTTtTLE3DoSouQE3hu6jhu5xNw6EgTcWoQOG6t8WoTcOhw6DhuqtXLk3DoTnDoOG6q1kuTTvhurHDoE3hu6giLuG7uE3Dk+G7kk3hu6g0w6Hhu4RN4buo4bqx4buYTcOhIy5GTeG7puG7liNNw6HDoOG6q1cuTcOhOcOg4bqrWS5Nw6E5Vy5Nxajhu5TFqE03QOG6sTEu4bu4TcOhI8OdLk3DoUB9LuG7uE3DoVQuTeG7puG7lCFNxahAPeG7hE06WMOhTUA0N01APDdNxq9TLk07XS7hu7hN4bu4QOG7sDdNLiIjTcavw6Au4bu4TcOhw6DhuqtXLk3DoTnDoOG6q1kuTTVNw5PDk+G7jk3DoUB9Lk3hu6bhu5ouTeG6pzIjTUAxLk1PT0fDleG7jk5NLuG7uOG6sTMjTcOhQOG7mCxN4bu4I+G7mEdHR03DgUDhu6ohTcOhQFsu4bu4TTpXRk3hu5JNw6FA4buULuG7uE3hu6hVw6BNLuG7oixNw5NOT+G7jEZNxq8hTcOhQDMjTcOhI1jDoU3GryPhu7QuTeG7piNYLk03QOG6t8WoTcOhxqA3Rk3hu6gl4buYTeG7puG7li5Nw6EqLkBN4bqp4bua4bqrTTnhu5hNT+G7jE3huqfDo03FqEDhu5ThuqtNOeG6sy7hu7hHTcOBIC7hu7hNxq8jw50uTcOhPcWoQE3DoUAjw53DoU1AxqAjTeG6sTLFqE3DoT0uQE3Dk8OSw5VGw5JPTUDhu5hGTcOhw5o3TcOhOcOgLuG7uE01TcWo4buUxahNQMOg4bqrw50u4buCTcOBOSPDncOgTeG7tUAhLuG7uEZN4buX4buaI01y4buiLuG7uEZNw6FAJU3huqnhu5xN4bu3w6Dhu5ou4bu4TcOBOSXigKZNw4HDoOG6q00uQCNXLkZNLkDhuqUu4bu4TeG6p8OjTcWoQOG7lOG6q03hu6hZw6BN4buo4bqxNMWoTS7hu7jhurEzI03Gr1MuRk3DoSBN4bum4buaIU3huqfDnU054bqzLuG7uE3hu6gl4buYTTdA4bqxMS7hu7hNN0Dhu5TDoU1AI8OdLk3huqfhu5ZNw6EgTcWoQOG6t8WoTcWoQOG6peG7mE3FqEDhu5ThuqtNOiU3TcOhQDMjR01qfS7hu7hNw6Hhu5TFqE3huqnhu5TFqE0sIy5ARk3hu6gjWcOgTcOhOeG7mEZN4bqpw6JNO2JN4bqnw6NN4bqnI8OdxahN4bqnI003QMagLE3hu6jhurE0xahNxajhu5TFqE3hu6gxLk3huqclTTjDoOG7mC5Nw6FTLEZNw6FA4bq1xahNQCPDnS5N4buo4bqhLuG7uE04w6DhuqtN4buoJS5AR03DgSMuRk3hu5ouQOG7gk3hu7dH4buX


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cấp cứu bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn

Cấp cứu bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn
2014-10-22 05:57:55

(QT) - Khoa Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục theo dõi 2 bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Như vậy, chỉ trong vòng 20 ngày, đã có 5...

Xã Hướng Việt: Phát triển 20 ha cây bời lời

Xã Hướng Việt: Phát triển 20 ha cây bời lời
2014-10-22 05:53:42

(QT) - Nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng hiệu quả sử dụng đất, những năm gần đây người dân xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã mạnh dạn đầu tư mô hình trồng...

Thu nhập từ rừng ước gần 90 tỷ đồng

Thu nhập từ rừng ước gần 90 tỷ đồng
2014-10-22 05:52:12

(QT) - Qua kiểm tra, đánh giá sử dụng rừng trồng và xác nhận lâm sản của Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị, 9 tháng đầu năm 2014 toàn tỉnh đã khai thác trên 2.390 ha rừng tập trung...

Tin liên quan

Gợi ý