Cập nhật: 12/10/2016 01:15 GMT+7
e971x12888x1196dx12f4dx146a2x17a29x17c12x1051ex178fcxX7x113b3xedf3x17217xffe6x1556bx15d0cxX5x133f1xXaxfe51xed42xXdx148dcxXdxX3xf808x15cd6x1426fx14179xXexX3x17c44xXdx118caxX4xX3xX5x146b9x12ee3xX3xX4xX1x17170xX3x16837x135a4x12daexf767xX2exX3xX5xX6xX29xX3x104bcx1205fx10377x12b3dxX0xf571xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12f1exX10xX6x10c3cxXaxX12xfbbex16beexXcx17cefxX3x13637xX3xXcxX1x14cf7xXdxX3xX38xXdxX6xX37xX3xX18xX19xX6x17b88xX3x14be9xf144xX3xf054x106eaxX54xXcx14393x15ca3x166ccxX49xX3xXex17886xX37xX1xX3xX50xX19xX15xX37xX38xX3xXcxebc3x11089xX3xX35x17466xX3xXex12c0cxX4xX1xX3xX4xef19xX4xX3xXexX1xX6xX25xX3xX25x17ba7xX19xX63xX3xX4xX1xX72xX3xX35xfb2fxX29xX63xX3xX35x16107xX1axX3xX25xX9bxX37xX1xX3xX4x15506xX37xX38xX3xXex14986xX4xX3xXbxX1x17cfexXdxX3xX1x14c58xXbxX3xX35x13b8cxX3xX1xX19xX1axX3xX35xX36xX37xX38xX3xX4xXaexX4xX3x1751cxX6xX37xX63xX3xX37xX38xX24xX37xX1xX63xX3xX35xX29xX24xX37xX3xXexX1xXbbxX63xX3xX35xX7exX6xX3xXbxX1xX92x11b4bxX37xX38xX63xX3xX4cxX29xX6xX37xX1xX3xX37xX38xX1xXdxX20xXbxX3xX4xec4cxX37xX38xX3xXexX1xX6xX25xX3xX38xXdxX6xX3xX35xX24xX29xX3xXexX9bxX29xX3xX37xX38xX1x136b5xX63xX3xX38xXdxX15xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX1exXdxX20xX4xX3xX5xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX3xX37xX38xX92xX58xXdxX3xX5xX6xX29xX3xX35xX36xX37xX38xX2cxX0xXexX6xXcaxX5xX10xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX25xX6xX7dxX38xXdxX37x14ea6x13567xXbx169eaxX3xX6xX19xXexX29xXaxX12xX0xXexX7dxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX25xX38xX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX3axX3axX4xX2cxXcaxX6xX29xX18xX19xX6xX37xX38xXexX7dxXdxX2cxX1exX37xX3axX4cxX10xX7x15925xXexX29xXbxX3axX37xX10x15618xX7xX3axX2xX2bx147d9xX2xX3axX18fx12dd6xX4cx12032xX2exX2xX2x11128xX199xX151xXexX2xX2xX18fxX2exX151xX2dxX5xX2xX2cx116a7xXbxX38xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX7dxX12xX0xXexX7dxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX12xf0c5xX1xXdxX112xX19xX3xX5xX6xX29xX3xX35xX36xX37xX38xX3xX35xX92xXb7xX4xX3xXexX9bxX29xX3xX35xXdxX112xX19xX3xX183xXdxX20xX37xX3xX5xX24xX25xX3xX1exXdxX20xX4xX3xXexX9bxXdxX3xX4xXaexX4xX3xX4cxX29xX6xX37xX1xX3xX37xX38xX1xXdxX20xXbxX3xX19xX1axX3xXexX84xX37xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX7dxX12xX0xX3axXexX6xXcaxX5xX10xX12xXcxX7dxX29xX37xX38xX3xX2dxX3xXexX1xXaexX37xX38xX3xX35x135acxX19xX3xX37x114b3xX25xX3xX151xX2exX2xX2bxX63xX3xX92x17abcxX4xX3xXexX84xX37xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX2exX3xX5xX6xX29xX3xX35xX36xX37xX38xX3xXexX29xX24xX37xX3xXexX72xX37xX1xX3xX35xX81xX3xX35xX92xXb7xX4xX3xX38xXdxX15xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX1exXdxX20xX4xX3xX5xX24xX25xX63xX3xXexX7dxX29xX37xX38xX3xX35x103adxX3xX195xX2cxX2bxX2xX199xX3xX5xX6xX29xX3xX35xX36xX37xX38xX3xX5xX24xX25xX3xX1exXdxX20xX4xX3xXexX7dxf904xX37xX3xX35xX7exX6xX3xXcaxX24xX37xX63xX3xX151xX2cxX193x146f2xX199xX3xX5xX92xXb7xXexX3xX5xX6xX29xX3xX35xX36xX37xX38xX3xX5xX24xX25xX3xX1exXdxX20xX4xX3xX37xX38xX29xX24xXdxX3xXexX72xX37xX1xX3xX1exX24xX3xX18fxX2xX2exX3xX5xX6xX29xX3xX35xX36xX37xX38xX3xX5xX24xX25xX3xX1exXdxX20xX4xX3xX66xX3xX37xX92xX23bxX4xX3xX37xX38xX29xX24xXdxX3xX4fxX183xX1xXa9xX37xX38xX3xX183xXbbxX3xX5xX6xX29xX3xX35xX36xX37xX38xX3xXexX89xX3xX4cxX29xX3xX35xXdxX3xX5xX24xX25xX3xX1exXdxX20xX4xX3xX66xX3xX68xX24xX29xX52xX2cxX3xX6exX19x13e66xXexX3xX183xX1xXa0xX19xX3xX5xX6xX29xX3xX35xX36xX37xX38xX3xX4xX1xe9ffxX3xX1axX1bxX19xX3xX35xXdxX3xXexX1xX7exX3xXexX7dxX92xX58xX37xX38xX3xX69xX24xXdxX3xX68xX29xX6xX37xX3xX1exX24xX3xX1c2xX1x122e8xXexX3xX6cxX15xX37xX2cxX3xX6cxX29cxX37xX3xX4xX9bxX37xX1xX3xX38xXdxX15xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX1exXdxX20xX4xX3xX5xX24xX25xX63xX3xX4xXa9xX37xX38xX3xXexXaexX4xX3xXexX19xX1axXbbxX37xX3xX7xXdxX37xX1xX63xX3xX35xX24xX29xX3xXexX9bxX29xX3xX37xX38xX1xX112xX3xX4x128f5xX37xX38xX3xX35xX92xXb7xX4xX3xX65xX66xX3xX68xX69xX54xXcxX6cxX6dxX6exX49xX3xX18xX19xX6xX37xX3xXex11f2axX25xX3xX35x15a0fxX37xX38xX3xX25x1681exX4xX2cxX3xXcxX7dxX29xX37xX38xX3xX2dxX3xXexX1xXaexX37xX38xX3xX35xX22dxX19xX3xX37xX231xX25xX3xX37xX6xX1axX63xX3xX65xX66xX3xX35xX81xX3xXex125adxX3xX4xX1xX3c7xX4xX3xXexX19xX1axXbbxX37xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX25xX23bxXdxX3xX199xX2cxX151xX2abxX193xX3xX37xX38xX92xX58xXdxX63xX3xXexX7dxX29xX37xX38xX3xX35xX280xX3xXexX7dxX19xX37xX38xX3xX4xX325xXbxX3xX151xX2xX195xX3xX37xX38xX92xX58xXdxX63xX3xX7xXe7xX3xX4xX325xXbxX3xX151xX2cxX2dxX2exX2xX3xX37xX38xX92xX58xXdxX63xX3xX35xX24xX29xX3xXexX9bxX29xX3xXexX1xX92xX58xX37xX38xX3xX153xX19xX1axX29cxX37xX3xX151xX2cxX2xX2bxX18fxX3xX37xX38xX92xX58xXdxX2cxX3xX6cxX29cxX37xX3xX4xX9bxX37xX1xX3xX35xX280xX63xX3xX65xX66xX3xX68xX69xX54xXcxX6cxX6dxX6exX49xX3xXexX35axXbxX3xXexX7dxX19xX37xX38xX3xX35xX24xX29xX3xXexX9bxX29xX3xX37xX38xX1xX112xX3xX4xX1xX29xX3xX5xX6xX29xX3xX35xX36xX37xX38xX3xX37xXa9xX37xX38xX3xXexX1xXa9xX37xX3xXexX1xX10xX29xX3x16f33xX1xX92xXe7xX37xX38xX3xXexX7dx118b2xX37xX1xX3xX25x112b1xX4xX3xXexXdxX29cxX19xX3xX50xX19xXb3xX4xX3xX38xXdxX6xX3xX153xX3bexX1axX3xX4cxX89xX37xX38xX3xX37xXa9xX37xX38xX3xXexX1xXa9xX37xX3xX25xX23bxXdxX3xX35xX92xXb7xX4xX3xX195xX2cxX18fxX151xX195xX3xX37xX38xX92xX58xXdxX63xX3xX35xX9bxXexX3xX199xX193xeb99xX3xX183xX1bxX3xX1xX29xX9bxX4xX1xX2cxX3xXcxX7dxX29xX37xX38xX3xX2dxX3xXexX1xXaexX37xX38xX3xX35xX22dxX19xX3xX37xX231xX25xX3xX151xX2exX2xX2bxX63xX3xX65xX66xX3xX4xX3a3xX37xX38xX3xX35xX81xX3xXexXdxX1bxX37xX3xX1xX24xX37xX1xX3xX183xXdxXbbxX25xX3xXexX7dxX6xX3xXexX4b9xX37xX1xX3xX1xX4b9xX37xX1xX3xXexX1xX89xX4xX3xX1xXdxX20xX37xX3xX5xX19xX35axXexX3xX5xX6xX29xX3xX35xX36xX37xX38xX3xXexX9bxXdxX3xX199xX2exX3xX4cxX29xX6xX37xX1xX3xX37xX38xX1xXdxX20xXbxX63xX3xX1xXb7xXbxX3xXexXaexX4xX3xX153xX81x15316xX3xXexX1xX92xX58xX37xX38xX3xX153xX19xX1axX29cxX37xX3xXexX19xX1axX29cxX37xX3xXexX7dxX19xX1axX112xX37xX63xX3xX1xX92xX23bxX37xX38xX3xX4cx1330axX37xX63xX3xX183xXdxXbbxX25xX3xXexX7dxX6xX3xX4xXaexX4xX3xX35xX7exX6xX3xXbxX1xX92xXe7xX37xX38xX63xX3xX4cxX29xX6xX37xX1xX3xX37xX38xX1xXdxX20xXbxX3xXexX7dxX29cxX37xX3xX35xX7exX6xX3xXcaxX24xX37xX3xXexX1xX89xX4xX3xX1xXdxX20xX37xX3xX35xX22dxX1axX3xX35xX338xX63xX3xX35x1694fxX37xX38xX3xXcaxX36xX3xX4xXaexX4xX3xX4xX1xX338xX3xXexX7dxX92xXe7xX37xX38xX63xX3xX4xX1xX84xX37xX1xX3xX7xXaexX4xX1xX3xX4cxX24xX37xX1xX3xX4xX1xX29xX3xX37xX38xX92xX58xXdxX3xX5xX6xX29xX3xX35xX36xX37xX38xX585xX3xXexX1xX89xX4xX3xX1xXdxX20xX37xX3xX4xX280xX3xX1xXdxX20xX19xX3xX18xX19xX15xX3xX4xX1xX84xX37xX1xX3xX7xXaexX4xX1xX3xX1exX112xX3xXcaxX15xX29xX3xXexX7dxXb7xX3xX153xX81xX3xX1xX36xXdxX63xX3xX38xXdxX15xX25xX3xX37xX38xX1x1733dxX29xX585xX3xXexX35axXbxX3xXexX7dxX19xX37xX38xX3xXexX1xX6xX37xX1xX3xXexX7dxX6xX63xX3xX183xXdxXbbxX25xX3xXexX7dxX6xX63xX3xX38xXdxX15xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX35xXe7xX37xX3xXexX1xX92xX3xX183xX1xXdxX1bxX19xX3xX37xX9bxXdxX63xX3xXexXb3xX3xX4xXaexX29x12eb9xX3xXcxXdxX37xX63xX3xX15xX37xX1xX150xX3xX50xX2cxX49xX0xX3axXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở bình độ 400

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở bình độ 400
2023-03-24 21:48:00

QTO - Theo đề nghị của Ban liên lạc cựu chiến binh bình độ 400 (BLLB400) với sự hướng dẫn của thượng uý Nguyễn Văn Nhung, (quê ở Quảng Trạch, Quảng Bình)...

Chìm tàu gần đảo Cồn Cỏ, một người tử vong

Chìm tàu gần đảo Cồn Cỏ, một người tử vong
2016-10-12 01:08:59

(QT) - Sáng qua 11/10/2016, Bộ đội Biên phòng Cồn Cỏ vừa cứu được hàng chục người trên tàu vận tải bị chìm cách đảo Cồn Cỏ khoảng 5 hải lý, tuy nhiên một người không may đã tử...

Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ 4 - năm 2016

Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ 4 - năm 2016
2016-10-11 08:26:54

(QT) - Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 (1930 - 2016), hôm qua 10/10/2016, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thi Nhà nông đua tài lần thứ 4...

Thành lập 2 trung tâm đầu mối nông sản sạch

Thành lập 2 trung tâm đầu mối nông sản sạch
2016-10-11 08:17:15

(QT) - Hiện nay, người sản xuất nông sản sạch và người muốn tiêu dùng nông sản sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chưa tìm được tiếng nói chung trên thị trường do chưa có các...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết