Cập nhật: 16/08/2020 11:20 GMT+7
38b5x9ac1x9f46x5a62x3cf9xb8dex73a3xb19ax5e27xX7x5091xc112x93f9x73f6x3bd0xc6afxX5x6d21xXax7b94xbdedx79abxXexX3xX5x45f9xX6xX3xX4xX1x95c6xX3x552fx8451xa893x8005xXdxX3x9f93xb62fxX1fxX3xXex3930xX1dxX1fxX20xX3xc8eaxX1x5778xX3xa582x7cebxX4xX3xXbxX1xX1dxX1fxX20xX3xXex7831xX6xX3xXexa982x6a87xX3xXexX1xX22xXdxX0x4729xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx65daxX10xX6xX25xXaxX12xX59x7163xX43xX3xX1fxX6x9df7xX3xX2xb952xX4ax9950xX4ax840ex7236xX6cxX6dx53d2xX3xX59xb453xXdxX3x4143xX60xX1fxX20xX3xX25xX26xX1fxX3xad87x4f24xX3x7061xbe86xX1fxX1xX3xX59x3d3dxX6xX70xX3xX1xX31xX65x4c75xX1fxX3xX82xX83xX1fxX1xX3x86bcxXdxX1fxX1xX3xX1xX31xX65xX3x9d98xX73xX1fxX20xX3xX5xX34xX4xX3xX5xX21x8ebbxX1fxX20xX3xX33x825dxX3xXbxX1xX21x3dcaxX1fxX20xX3xXexXdxX8fxX1fxX3xXa0x46bdxX3xX20xX14xXexX3xX33xXb0xX3xX33x98cfxX1fxX3xX4xX1xX31xX65xXbfxX1fxX3xX5xX18xX6xX3xX20xXdxX18xXbxX3xX4xc0a7xX4xX3xX20xXdxX6xX3xXa0x8566xX1fxX1xX3x83fexX3xXexX1xX60xX1fxX3x6449xXb5xX1fxX3xb9e8xX31xX8fxX3xX4x7683xX3xX2axX31xX73xX1fxX20xX3xX5xX18xX6xX3xX1fx48e8xX43xX3xX1fxX20xX1dxXb0xXdxX3xX2fxX1xX31xX3xXbxX1xX1dxX1fxX20xX3xXexX3exX6x61f3xX0xX4axXbxX12xX0xXexX6x61a3xX5xX10xX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX43xX6xX2axX20xXdxX1fx7881xX6cxXbxX7fxX3xX6xX31xXexX1dxXaxX12xX0xXexX2axX12xX0xXexX25xX12xX0xXdxX43xX20xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4axX4axX4xX11cxX124xX6xX1dx5256xX31xX6xX1fxX20xXexX2axXdxX11cxX33xX1fxX4axX25xX10xX7xX2fxXexX1dxXbxX4axX1fxX10x9b8cxX7xX4axX6cxX6dx745exX6cxX4ax9b68xX6axX25xX6dxX2xX2xX6cxX6dxX6cxX174xXexX2xae4fxX6dxX6axX6dxX2xX5xX2xX11cx74a3xXbxX20xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX25xX12xX0xX4axXexX2axX12xX0xXexX2axX12xX0xXexX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8f29xX1dxX25xX65xXaxX12xX59xX73xXdxX3xX33xXdxc9afxX1fxX3xX1fxX60xX1fxX20xX3xX25xX26xX1fxX3xX4xX1xXdxX3xX1xX73xXdxX3xX59xXdx8f2cxX1fxX3xXf4x4d4bxX1fxX20xX3xX20xX14xXexX3xX33xXb0xX3xX33xXc9xX1fxX3xX4xX1xX31xX65xXbfxX1fxX3xX5xX18xX6xX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX1fxX3xXexX1xX60xX1fxX3xXf0xXb5xX1fxX3xXf4xX31xX8fxX3x5508xX3x5ccdxX1fxX1xX135xX3xXcxX2ax7016xX1fxX3xXcxX31xX65xX1d1xX1fxX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX25xX12xX0xX4axXexX2axX12xX0xX4axXexX6xX124xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX1dxX25xX65xXaxX12x5946xX1x444dxX3xXex8e69xX4xX1xX3xX59xX73xXdxX3xX76xX60xX1fxX20xX3xX25xX26xX1fxX3xX7fxX80xX3xX82xX83xX1fxX1xX3xX59xX88xX6xX3xXcxX2axX213xX1fxX3xXf0x7b48xX4xX3xXcxXb0xXdxX3xX4xX1xX1dxX3xX1xX6xX65xX70xX3xXexX1xX60xX1fxX3xXf0xXb5xX1fxX3xXf4xX31xX8fxX3xX4xXf9xX3xX6cx70aexX68xX3xX1xX73xX3xX25xX26xX1fxX3xX33xc963xXdxX3xX2fxX1xX1dx7dc1xX1fxX20xX3xX2xX11cxX6cxX6dxX6dxX3xX1fxX1xX26xX1fxX3xX2fxX1x9ad4xX31xX11cxX3xXcxX2axX1dxX1fxX20xX3xXexX1xX60xX1fxX3xX4xXf9xX3xX43xX73xXexX3xX124xX8fxX1fxX1xX3xX1fxX1xX26xX1fxX3xX1fxX1xXdxaee4xX43xX3x981cxc1aex40dfxX2d3xX20axX242xX1dxX82xX20axX6cxX3xX1fxX1bbxX1fxX3xac3exX1afxX76xXf4xX3xXex4b4bxX1fxX1xX3xX159xX31xX65x7798xXexX3xXa0xX247xX1fxX1xX3xXbxX1xX1dxX1fxX20xX3xXexX3exX6xX3xXexX42xX43xX3xXexX1xX22xXdxX3xXexX1dxXb0xX1fxX3xXexX1xX60xX1fxX3xXex5484xX3xX1fxX20xXb0xX65xX3x7c74xX4axX6axX4axX6cxX6dxX6cxX6dxX11cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX1dxX25xX65xXaxX12xXcxX1xX60xX1fxX3xXf0xXb5xX1fxX3xXf4xX31xX8fxX3xX4xXf9xX3xX2fxX1xX1dxX29cxX1fxX20xX3xX183xX6dxX3xX1xX6xX3xX5xX18xX6xX3xX33xae9exX3xX1xa511xX3xXexX1xX31xX3xXa0xX2efxX1fxX3xX43xb80fxX6xX3xXexX1xX31xX3xX1xX1dxX42xX4xX1x5477xX3xXexX2axX1dxX1fxX20xX3xXa0xXf9xX3xX4xXf9xX3xX2fxX1xX1dxX29cxX1fxX20xX3xX6cxX183xX3xX1xX6xX3xX1fxX106xX43xX3xX1fxX20xX1dxXb0xXdxX3xX33xX36axX1fxX20xX3xXbxX1xX1dxX1fxX20xX3xXexX3exX6xX11cxX3xXcxX1xX10xX1dxX3xX159xX31xX65xX3xXa0xX247xX1fxX1xX70xX3xX1fxX20xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX1fxX3xXexX2axX1dxX1fxX20xX3xX2fxX1xX31xX3xXbxX1xX1dxX1fxX20xX3xXexX3exX6xX3xX2fxX1xX60xX1fxX20xX3xXa0xX21xXabxX4xX3xXa0xXdxX3xX2axX6xX3xX1fxX20xX1dxXb0xXdxX3xX33xXb0xX3xX1fxX20xX21xX22xXdxX3xXe9xX3xX1fxX20xX1dxXb0xXdxX3xX4xX1d5xX1fxX20xX3xX2fxX1xX60xX1fxX20xX3xXa0xX21xXabxX4xX3xX33xXb0xX1dxX3xXexX2axX1dxX1fxX20xX3xXexX1xX60xX1fxX11cxX3xX82xXe5xX3xX33xXc9xX65xX3xX1fxX20xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX1fxX3xXe9xX3xXexX1xX60xX1fxX3xXf0xXb5xX1fxX3xXf4xX31xX8fxX3xX2fxX1xX60xX1fxX20xX3xXexX1xXbfxX3xXa0xXdxX3xX2axX6xX3xX1fxX20xX1dxXb0xXdxX3xX2axX31xX73xX1fxX20xX3xXa0xXbfxX3xX20xX14xXexX3xX5xX18xX6xX11cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX1dxX25xX65xXaxX12xXcxX1xX34xX4xX3xX1xXdxX8fxX1fxX3xX4xX1xX2e8xX3xXa0xX42xX1dxX3xX4xX244xX6xX3xX4xaec8xXbxX3xXexX2axX1bbxX1fxX70xX3xX59xX73xXdxX3xX76xX60xX1fxX20xX3xX25xX26xX1fxX3xX7fxX80xX3xX82xX83xX1fxX1xX3xX59xX88xX6xX3xX2fxX1bbxX31xX3xX20x6193xXdxX70xX3xX33xXc9xX1fxX3xXa0xX73xX1fxX20xX3xX1xX73xXdxX3xX33xXdxX1bbxX1fxX3xX4xX244xX6xX3xX174xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX73xXdxX3xX59xXdxX1d1xX1fxX3xXf4xX1d5xX1fxX20xX70xX3xX59xX88xX6xX3xX1afxXe5xX1fxX1xX3xX33xXb0xX3xX97xXdxX1fxX1xX3xXf0xXb5xX1fxX3xXa0xXf9xX1fxX20xX3xX20xXf9xXbxX3xX4xX60xX1fxX20xX3xX7xX26axX4xX70xX3xXbxX1xX21xXb5xX1fxX20xX3xXexXdxX8fxX1fxX3xXa0xXbfxX3xX20xX14xXexX3xX5xX18xX6xX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX1xc09cxX1fxX20xX3xX20xXdxX6xX3xXa0xXe5xX1fxX1xX3xXexX1xX31xX73xX4xX3xXexX1xX60xX1fxX3xXf0xXb5xX1fxX3xXf4xX31xX8fxX3xX4xXf9xX3xX2axX31xX73xX1fxX20xX3xX5xX18xX6xX3xX1fxX106xX43xX3xX1fxX20xX1dxXb0xXdxX3xX2fxX1xX31xX3xX33xX34xX4xX3xXbxX1xX1dxX1fxX20xX3xXexX3exX6xX11cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX1dxX25xX65xXaxX12x6492xXcxX1xX10xX1dxX3xXexX1x6d33xX1fxX20xX3xX1fxX1xX493xXexX70xX3xX43xb2ddxXdxX3xX4xX1xXdxX3xX1xX73xXdxX3xX7x70eexX3xXbxX1xX35cxX3xXexX2axXddxX4xX1xX3xX20xX14xXexX3xX33xXb0xX3xX33xXc9xX1fxX3xX4xX1xX31xX65xXbfxX1fxX3xX5xX18xX6xX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX1fxX3xXexX1xX60xX1fxX3xXf0xXb5xX1fxX3xXf4xX31xX8fxX3xXexX2axX1dxX1fxX20xX3xX43xX73xXexX3xX1fxX20xXb0xX65xX11cxX3xX2d3xX6xX31xX3xXa0xXf9xX3xX4xX26axX3xX5xX31xX26xX1fxX3xXbxX1xXdxX1bbxX1fxX3xX20xX14xXexX3xX4xX1xX1dxX3xXa0xX2efxX1fxX3xX2fxX1xXdxX3xX1xX1dxXb0xX1fxX3xXexX1xXb0xX1fxX1xX3xX4xX60xX1fxX20xX3xX33xXdxX8fxX4xX3x5af4xX25xX34xX3xX2fxXdxX2efxX1fxX3xXexX2axX1dxX1fxX20xX3xX2fxX1xX1dxX29cxX1fxX20xX3xX2xX6dxX3xX1fxX20xXb0xX65x9bc0xX11cxX3xX59xX60xX43xX3xX1fxX6xX65xX3xX4xXf9xX3xX1xXb5xX1fxX3xX2xX174xX3xX1fxX20xX21xX22xXdxX3xX4xX244xX6xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX73xXdxX3xX59xXdxX1d1xX1fxX3xXf4xX1d5xX1fxX20xX3xXexXe5xX1fxX1xX3xX1fxX20xX31xX65xX8fxX1fxX3xXexX1xX6xX43xX3xX20xXdxX6xX3xX33xXb0xX3xXexXdxX2efxX1fxX3xX1xXb0xX1fxX1xX3xX20xX14xXexX3xXa0xX21xXabxX4xX3xX6cxX70xX183xX3xX1xX6xX11cxX3xX242xX1xX18xX1fxX20xX3xXexX60xXdxX3xX4xX594xX3xX20x7031xX1fxX20xX3xX20xX14xXexX3xX7fxX1dxX1fxX20xX3xX4xXb0xX1fxX20xX3xX7xX296xX43xX3xX4xXb0xX1fxX20xX3xXexX594xXexX70xX3xX2axX31xX73xX1fxX20xX3xX1fxXb0xX1dxX3xX4xX1x752exX1fxX3xXexX2axX21xX296xX4xX3xX7xX5abxX3xX20xX14xXexX3xXexX2axX21xX296xX4x50caxX70xX3xX6xX1fxX1xX3xXcxXb0xXdxX3xX76xXf9xXdxX11cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX1dxX25xX65xXaxX12xX242xXf9xX3xX43xX14xXexX3xXexX315xX3xX7xX296xX43xX3xX4xX36axX1fxX20xX3xX1fxX20xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX1fxX3xX33xXc9xX1fxX3xX4xX1xX31xX65xXbfxX1fxX3xX5xX18xX6xX3xX5xX1bbxX1fxX3xX7fxX10xX70xX3xX242xX1xX244xX3xXexX247xX4xX1xX3xX59xX73xXdxX3xX76xX60xX1fxX20xX3xX25xX26xX1fxX3xX1xX31xX65xX8fxX1fxX3xX82xX83xX1fxX1xX3xX97xXdxX1fxX1xX3xX76xX20xX31xX65xX2d0xX1fxX3xX82x99efxX1fxX3xX97xX21xXb5xX1fxX20xX3xX4xX1xX1dxX3xX124xXdxX2efxXexX70xX3xX1fxX6c1xX43xX3xX124xX6c1xXexX3xXa0xX21xXabxX4xX3xX1xX1dxXb0xX1fxX3xX4xX29cxX1fxX1xX3xX4xX244xX6xX3xX1fxX20xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX1fxX3xXexX1xX60xX1fxX3xXf0xXb5xX1fxX3xXf4xX31xX8fxX3xX4xXf9xX3xX25xXdxX8fxX1fxX3xXexX6edxX4xX1xX3xX5xX18xX6xX3xX2fxX1xXddxX3xX5xX296xX1fxX3xX1fxX106xX43xX3xX1fxX20xX1dxXb0xXdxX3xX2fxX1xX31xX3xX33xX34xX4xX3xXbxX1xX1dxX1fxX20xX3xXexX3exX6xX70xX3xXexX2axX1dxX1fxX20xX3xX2fxX1xXdxX3xX5xX18xX6xX3xXa0xX80xX3xX4xX1xX6edxX1fxX3xXa0xX1d1xX31xX3xX1fxX2efxX31xX3xX2fxX1xX60xX1fxX20xX3xX20xX14xXexX3xX2fxX247xXbxX3xXexX1xX22xXdxX3xX7xX5abxX3xX4xXf9xX3xX1fxX20xX31xX65xX3xX4xXb5xX3xXexX1xXdxX8fxXexX3xX1xX42xXdxX3xX43xX36axX6xX3xX43xXb0xX1fxX20xX11cxX3xX82xXe5xX3xX33xXc9xX65xX70xX3xX59xX73xXdxX3xX76xX60xX1fxX20xX3xX25xX26xX1fxX3xX1xX31xX65xX8fxX1fxX3xX82xX83xX1fxX1xX3xX97xXdxX1fxX1xX3xX4xX1xX2e8xX3xXa0xX42xX1dxX3xX59xX73xXdxX3xX76xX60xX1fxX20xX3xX25xX26xX1fxX3xX7fxX80xX3xX82xX83xX1fxX1xX3xX59xX88xX6xX3xX1xX31xX65xX3xXa0xX73xX1fxX20xX3xX43xX4baxXdxX3xX5xX34xX4xX3xX5xX21xXabxX1fxX20xX70xX3xXbxX1xX21xXb5xX1fxX20xX3xXexXdxX8fxX1fxX3xXa0xXbfxX3xX20xX14xXexX3xX33xXb0xX3xX33xXc9xX1fxX3xX4xX1xX31xX65xXbfxX1fxX3xX5xX18xX6xX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX1fxX3xXexX2axX1dxX1fxX20xX3xX33xX36axX1fxX20xX3xXbxX1xX1dxX1fxX20xX3xXexX3exX6xX11cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX1dxX25xX65xXaxX12xXf0xXbfxX3xXa0xX29cxX43xX3xX124xX29cxX1dxX3xX159xX31xX65xX3xXa0xX247xX1fxX1xX3xX4xXddxX4xX1xX3xX5xX65xX70xX3xX7fxX10xX3xX4xX1xXe9xX3xX5xX18xX6xX3xX4xX1xX2e8xX3xX33xXc9xX1fxX3xX4xX1xX31xX65xXbfxX1fxX3xXa0xX2efxX1fxX3xX4xX1xX594xXexX3xXbxX1xX1dxX1fxX20xX3xXexX3exX6xX3xX2ax55d6xXdxX3xX124xX594xX4xX3xX7fxX31xX594xX1fxX20xX11cxX3xX2d3xX6xX31xX3xXa0xXf9xX3xX1fxX20xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX1fxX3xXexX2axX1dxX1fxX20xX3xXexX1xX60xX1fxX3xXf0xXb5xX1fxX3xXf4xX31xX8fxX3xX7xX5abxX3xXa0xX2efxX1fxX3xXa0xXf9xX3xX33xXc9xX1fxX3xX4xX1xX31xX65xXbfxX1fxX3xX5xX18xX6xX3xX33xX1d1xX3xX1fxX1xXb0xX11cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX1dxX25xX65xXaxX12xXcxX2axX213xX1fxX3xXcxX31xX65xX1d1xX1fxX0xX4axXbxX12


Các tin đã đưa

Trao quà cho người dân vùng khó Hướng Tân

Trao quà cho người dân vùng khó Hướng Tân
2020-08-15 12:41:30

QTO - Nhằm chia sẻ nỗi mất mát với gia đình có bệnh nhân tử vong do COVID – 19 và hỗ trợ nhiều gia đình khác có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết