Cập nhật:  GMT+7
2c78x42a2xb20bx9844x3cb2xcfe4xa912x6f8cxb8fcxX7x583bx9a3fxbdedx9669xa3cex3b8exX5x3709xXax3d6fx81a6xb50cx4718xX3x6cdbxc8a4xd1a0xX19xX19xX3x905dx8a55x4797xX15xX3x47afxXdxaebbxX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX24xX15xX3xXexX1xX6xd06cxX3xb5a4xXdxX6xX3xX4xX1x5d8fxb047xX15xX37xX3xXex4186x65a4xX15xX1xX3x7fbfxb539xX1exX6xX3x7e1ex6ad4xX15xX37xX3xX35x5120xX3xX5xXdx34d1xXexX3xX7x492ex70cexX3xX15x5573xX35xX3x5397xX19xX2xbeeexX0x926bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX10xX6xX4dxXaxX12x47f4xbd3axXcx7dc7xX3x7114xX3x9292xX1xX4exX15xX3xX4dx9d25xXbxX3xb723x3eaexX4exX15xX3x48bcxXdxX15xX1xX3x53f1x786fxX8dxX3xX62xX19xX2xX65xX3xX22xX1fxX3xX4xX1xX1fxX1exX3xX1dx4629xX15xX3xXcxa68bxXexX3xX4xb12exX3xXexX43xX8dxa996x55d3xX15xX3xX4xb719xX6xX3xX4dxX4exX15xX3xXexX53xX4x4f0fxX3xX15xX37xX1fxXb5xX3xX62xX2xX67xX2xX67xX62xX19xX2xX65xXc4xX3xXcxb310xX15xX1xX3xX1dxX1exX1fxX15xXc4xX3x9a8axc96fxX3xaaaaxX91xX81xX3xXcx6b83x8db2xX8cxX49xX3xXexXd7xX15xX1xXc4xX3xX91xX1fxXdxX3xb8abxXcxX81xXcxX49xX3xX7dxX8dxbfd6xX15xX37xX3xXcxX43xX89xX3xXbxX1x8f94xXdxX3xX1x926cxXbxX3xXexXb0xX3xX4xX1xb3f2xX4xX3xX4xX1xX3dxX3exX15xX37xX3xXexX43xX44xX15xX1xX3xX48xX49xX1exX6xX3xX4dxX4exX15xX37xX3xX35xX53xX3xX5xXdxX57xXexX3xX7xX5bxX5cxX3xXex4789xXdxX3xX65xX62xX3xX15xX37xX1xX5bxX6xX3xXexX43xX6xX15xX37xX3xX5xXdxX57xXexX3xX7xX5bxX3xXexX43xX24xX15xX3xX1dxX89xX6xX3x90fbxX1fxX15xX3xXexX1exX1fxX15xX3xXexXd7xX15xX1xX18xX0xX67xXbxX12xX0xXexX6xX160xX5xX10xX3xX7xXexXb5xX5xX10xX9xXaxX35xX6xX43xX37xXdxX15x38aexX62xXbxcd1exX3xX6xX8dxXexX1exXaxX12xX0xXexX43xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX35xX37xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX67xX67xX4xX18xX160xX6xX1ex9400xX8dxX6xX15xX37xXexX43xXdxX18xX22xX15xX67xX4dxX10xX7x8f9dxXexX1exXbxX67xX15xX10x6625xX7xX67xX2xX65xX19xb511xX67xb2dax6ebbxX4dxX19xX62xX19xX62xX1c9xX19xX2xXexX2xX2xX1c9xX1c8xX65xX2xX5xX2xX18x8f55xXbxX37xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXexX4dxX12xX0xX67xXexX43xX12xX0xXexX43xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX1exX4dxXb5xXaxX12xX91xX1exX1fxX15xX3xX22xXdxX24xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX24xX15xX3xX22xX57xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX14xX15xX3xX35xX53xX3xX4x3682xX4xX3xX5xXdxX57xXexX3xX7xX5bxX0xX67xXbxX12xX0xX67xXexX4dxX12xX0xX67xXexX43xX12xX0xX67xXexX6xX160xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX1exX4dxXb5xXaxX12xXcxX1xX6xX35xX3xX37xXdxX6xX3xX4xX1xX3dxX3exX15xX37xX3xXexX43xX44xX15xX1xXc4xX3xX37xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX19xX19xX3xX1dxX1exX1fxX15xX3xX22xXdxX24xX15xXc4xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX24xX15xX3xXexX43xX1exX15xX37xX3xXexX1exX1fxX15xX3xXexXd7xX15xX1xX3xX1dxaea9xX3xXexXb0xX3xX4xX1xX116xX4xX3xX1dx7b0fxX15xX37xX3xX5xX1exX13dxXexX3xX5x6926xX3xX4dxX4exX15xX37xX3xX1xX3dxX3exX15xX37xX3xXexX43xXdxX3xX4exX15xX3xX4xX22cxX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xbae2xX15xX37xX3xX5xXdxX57xXexX3xX7xX5bxX3xXexX13dxXdxX3xX1b9xX1xX8dxX3xX22x397axX4xX3xXexX3dxX10exX15xX37xX3xX1dxX1fxXdxX3xX4xX1x8950xX15xX1xX3xX4xXbaxX6xX3xX65xX62xX3xX15xX37xX1xX5bxX6xX3xXexX43xX6xX15xX37xX3xX5xXdxX57xXexX3xX7xX5bxc46axX3xX43xX6xX3xX1aaxX8dxX4exX15xX3xX1aaxX8dx58efxXexX3xX4dx86e7xX15xX3xX22xX57xX3xX7xXdxX15xX1xXc4xX3xX5xX1fxX35xX3xX7xX13dxX4xX1xX3xX1dx56aexXbxX3xX1b9xX1xX8dx7830xX15xX3xX22xXdxX24xX15xX3xX22xX1fxX3xXexX1xX6xXb5xX3xX4xX22cxXexXc4xX3xXexX1xX6xXb5xX3xX1xX1exX6xX3xX22xX1fxX3xX1xX3dxX3exX15xX37xX3xX4xX1xX1exX3xX37xX14xX15xX3xX17xX17xX18xX19xX19xX19xX3xXbxX1xX14xX15xX3xX35xX53xX3xX4xX22cxX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX2d7xX15xX37xX3xX5xXdxX57xXexX3xX7xX5bxX3xXexX13dxXdxX3xXex4556xXexX3xX4xX100xX3xX4xX22cxX4xX3xX15xX37xX1xX5bxX6xX3xXexX43xX6xX15xX37xX3xX5xXdxX57xXexX3xX7xX5bxX3xXexX43xX1exX15xX37xX3xXexX1exX1fxX15xX3xXexXd7xX15xX1xX18xX3xbce3xX1xX3dxX3exX15xX37xX3xXexX43xX44xX15xX1xX3xX5xX1fxX3xX4dxX89xXbxX3xX1dx9f6fxX3xXexX8dxXb0xXdxX3xXexX43xc091xX3xX7dxX8dxX100xX15xX37xX3xXcxX43xX89xX3xX1xX345xX35xX3xX15xX6xXb5xX3xXexXdxXacxXbxX3xX15xX10axXdxX3xX22xX1fxX3xXbxX1xX22cxXexX3xX1xX8dxXb5xX3xXexX43xX8dxXb5xXb6xX15xX3xXexX1xX10axX15xX37xX3xX1dxX13dxX1exX3xX5xbb5fxX3xX48xc309xX10axX15xX37xX3xX15xX3dx3609xX4xX3xX15xX1xX42fxX3xX15xX37xX8dxX2b0xX15xX5cxXc4xX3xX48x5181xX15xX3xX1aaxX8dxX100xX3xX15xX1xX42fxX3xX15xX37xX3dx5d58xXdxX3xXexX43xX2b0xX15xX37xX3xX4xX4exXb5xX5cxX3xX4xXbaxX6xX3xX4dxX4exX15xX3xXexX53xX4xX3xX22xX1fxX3xXexX1xX3e1xX3xX1xXdxX57xX15xX3xXexX39dxX35xX3xX5xb943xX15xX37xX3xXexX43xXdxX3xX4exX15xX3xX7xX4exX8dxX3xX7xb657xX4xX3xX1dxX10axXdxX3xX22xX42fxXdxX3xX4xX22cxX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX2d7xX15xX37xX3xX5xXdxX57xXexX3xX7xX5bxX3xX1dxX2a5xX3xX6xX15xX1xX3xX4dx8eabxX15xX37xX3xX1xXb5xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX22xX44xX3xX1dxX53xX4xX3xX5xX97xXbxX3xXexX2ecxX3xX4dxX1exX3xX4xXbaxX6xX3xX1dxX39dxXexX3xX15xX3dxX42fxX4xX18xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX1exX4dxXb5xXaxX12xX49xce1ax6e90xX428xX3xX13xX4f0xc2e9xX83xX13xX0xX67xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cục Thuế Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2017

Cục Thuế Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2017
2017-01-22 08:49:08

(QT) - Ngày 20/1/2017, Cục Thuế Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Đức Dũng, UVTVTU,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết