Cập nhật: 27/01/2023 09:55 GMT+7
5ac5x71eaxb148xbcc3xbe56x653dx6894x6ec9x8442xX7x8c6ax929fxd6a8xcb93x6f14xc023xX5xc27bxXax8926xa328xc4e2xcab2x6d4exX3x912ax9c21xa6b6xX3xXcx71abxX3xX4xX1xdf4exX4xX3xX5xac0axX3xb152x9e08xX15xX16xX3xX1xdedfxX6xX3xXex7b31x5adcxX15xX16xX3xX15xXdx6805x9ea3xX3xXcxX1dxX15xX16xX3x8f07x7bcexX3xXexX1xX31xX3x9069x5c97xX3xb635xa3e3x7d57xX15xX0xb108xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX6xX27xXaxX12xX18xd103xX6xX3xX4xX1xX4bxX15xX16xX3xXex9901xX2dxX15xX16xX3xac44xX1xX14xX15xX16xX3xX74xX1xX41xX3xX1xX28xX15xX3xX1xX2dxX6xX15xX3xX39x9218xX15xX16xX3xX13x6db2xX15xX16xX3x9426xX3xX39xX88xX15xX16xX3x8f28xX4bxX28xX15xX3xb0b3xX4bxbe88xX3xbb80xc27dxX2dxX3xb7d1x5e26xXa5xc208xX3x7cd9xX19xX3xX1xX31x9948xX15xX16xX3xXexXafxXdxX3xX4xX1xX19xX2dxX3xX39xX88xX15xX16xX3xX74x65d6xX3xX15xXdxX38xX39xX3xcd96xXa8xX3xX15x84bbxX39xX3xd08fxX16xX19xa1f6xX3xXexX1xX19xX15xX1xX3xX5xbe44xXbxX3xX13xX8dxX15xX16xX3xc5eexd4baxX15xX16xX3xX7xX8dxX15xX3x7e1dxXdxX38xXexX3xXd0xX6xX39xX3xXa8xX4fxXa5xX3xc0c5xX2xXc9xXa8xXa6xX3x8cc0xX3xXa5xXa6xXa5xXa8x9296xa494xX3xX7x813exX15xX16xX3xX15xX6xXd3xX3xXa5xa0c1xX4fxX2xX107xX3xX40xX6xX15xX3xXcxX1xX31xb8bfxX15xX16xX3xXaax8ceexX3xXcxX1xX19xX15xX1xX3xcaedxXd3xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX5xX2dxX15xX16xX3xXexX6fx7383xX15xX16xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5xX25xX3xX27xX28xX15xX16xX3xX1xX2dxX6xX3xXexX31xX32xX15xX16xX3xX15xXdxX38xX39xX3xXex8a6dxXdxX3xXexX31x9a7cxX15xX16xX3xc296xX19xXdxX3xXcxX1dxX15xX16xX3xX40xX41xX3xXexX1xX31xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX4cxX15xX3xX32xX3xXe4xX14xX15xX16xX3xXaaxXdxX48xX15xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX4cxX15x60eexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX2dxX27xXd3xXaxX12xX0xXdxX39xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe4xX10xX15xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexXd3xX5xX10xX9xXax8c9axXdxX27xXexX1xX1axX3xc82cxXa6xXa6xXbxd91ax83ecxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1axX3x6731xXa8xXa8xXbxX1d3xX1d4xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX4fxX4fxX4xX196x8379xX6xX2dx8488xX4bxX6xX15xX16xXexX6fxXdxX196xXaaxX15xX4fxX27xX10xX7xX74xXexX2dxXbxX4fxX15xX10xX1c8xX7xX4fxXa5xXa8xXa6xc1c7xX4fxX2xXa6xc455xX27xX1dexXa6xXc9xX1dexXa6xXa8xX2xXexX20exX20exXa6xX113xX5xX20exX100xXbxX1xX4bxX2dxX15xX16xX100xX2xX20exX20exX113xX196xd13exXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5xX25xX3xX27xX28xX15xX16xX3xX1xX2dxX6xX3xXexX31xX32xX15xX16xX3xX15xXdxX38xX39xX3xXcxX1dxX15xX16xX3xX40xX41xX3xXexX1xX31xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX4cxX15xXaxX3xX1c8xXdxX27xXexX1xX9xXaxX1cfxXa6xXa6xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1dexXa8xXa8xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xXe4xX10axX4xX3xX16bxX162xXdxX3xX1efxXdxd499xX4bxX3xXexX31xX32xX15xX16xX3xX15xX1xXafxX107xX3xX1efxX19xXd3xX3xXexa424xX3xX5xX65xX15xX16xX3xX1efxXdxa8b9xXexX3xc9fdxX15xX3xX7xX28xX4bxX3xX7xbc71xX4xX3xX16bx764exXdxX3xXaaxXafxXdxX3xXcxX1dxX15xX16xX3xX40xX41xX3xXexX1xX31xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX4cxX15xX3xX100xX3xd4f8xX15xX1xX1axX3xXcxX196x753cxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX2dxX27xXd3xXaxX12xX302xX1xdb69xX3xX40xX41xX3xXexX1xX31xX3xXcxX1xX31xX11fxX15xX16xX3xXexX6fxdb79xX4xX3xXcx7197xX15xX1xX3xX12cxXd3xX107xX3xXe4xX1xX12cxX3xXex9876xX4xX1xX3xX18xX13xXd0xX4axX3xXexX330xX15xX1xX3xXd0xX16xX4bxXd3xX25xX15xX3xX13xXcdxX15xX16xX3xX9dxX4bxX6xX15xX16xX1d4xX3xX302xX1xX31axX3xX40xX41xX3xXexX1xX31xX3xXcxX330xX15xX1xX3xX12cxXd3xX107xX3xXe4xX1xX12cxX3xXexX33dxX4xX1xX3x6a08xX40xXd0xX4axX3xXexX330xX15xX1xX3xXedx857axX3xXedxXcdxX15xX3xX18xX31xX15xX16xX1d4xX3xX4xX10axX4xX3xX12cxXd3xX3xXaaxXdxX48xX15xX3xX40xX6xX15xX3xXcxX1xX31xX11fxX15xX16xX3xXaaxX124xX3xXcxX330xX15xX1xX3xX12cxXd3xX1d4xX3xX5xXa2xX15xX1xX3xX16bxX162xX2dxX3xXcxX302xX196xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xc3edxX15xX16xX3xX16bxX14xX15xX16xX3xX16bxX8dxX2dxX3xX4xX10axX15xX3xX1efxXe5xX107xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX21xX4xX107xX3xXaaxXdxX48xX15xX3xX4xX1xX21xX4xX3xXexX1xX19xX15xX1xX3xXbxX1xX2dexX3xXexX1xX6xX39xX3xX27xX32cxX196xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX2dxX27xXd3xXaxX12xXcxX162xXdxX3xX1efxX4bxX1dxXdxX3xX5xX25xX107xX3xXexX6fxX2dxX15xX16xX3xX74xX1xX14xX15xX16xX3xX74xX1xX41xX3xXexX6fxX6xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX48xX39xX107xX3xX4xX10axX4xX3xX16bxX162xXdxX3xX1efxXdxX2b3xX4bxX3xX16bxXa2xX3xXexX1xX19xX15xX1xX3xX74xX41xX15xX1xX3xX27xX28xX15xX16xX3xX1xX2dxX6xX3xXexX6fxX31xXafxX4xX3xXexX31xX167xX15xX16xX3xX16bxX19xXdxX3xXcxX1dxX15xX16xX3xX40xX41xX3xXexX1xX31xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX4cxX15xX3xX16bxX2b3xX3xXexX31xX32xX15xX16xX3xX15xX1xXafxX107xX3xX1efxX19xXd3xX3xXexX2c6xX3xX5xX65xX15xX16xX3xX1efxXdxX2cfxXexX3xX2d2xX15xX3xX7xX28xX4bxX3xX7xX2daxX4xX3xX16bxX2dexXdxX3xXaaxXafxXdxX3xX15xX1xX19xX3xX5xXa2xX15xX1xX3xX16bxX162xX2dxX3xX74xXdxX38xXexX3xX1d3xX4bxc118xXexX3xX4xX12cxX6xX3xX4xX10axX4xX1xX3xX39xX162xX15xX16xX3xXedxXdxX38xXexX3xXd0xX6xX39xX107xX3xX15xX16xX31xX11fxXdxX3xX1xX13exX4xX3xXexX6fxX65xX3xX1d3xX4bxX4d5xXexX3xX7xX2daxX4xX3xX4xX12cxX6xX3xXe4xX1xX12cxX3xXexX33dxX4xX1xX3xX18x89fcxX3xXe4xX1xX41xX3xXa1xXdxX15xX1xX107xX3xX15xX16xX31xX11fxXdxX3xX4xX2dxX15xX3xX31xX4bxX3xXexbdcbxX3xX4xX12cxX6xX3xX1f2xX4bxX48xX3xX1xX31xX2d2xX15xX16xX3xX9dxX4bxX8dxX15xX16xX3xXcxX6fxX33dxX3xX16bxXa2xX3xX4xX31axX3xX15xX1xaa96xX15xX16xX3xX4xX2dexX15xX16xX3xX1xXdxX2cfxX15xX3xXexX2dxX3xX5xXafxX15xX3xX16bxX2dexXdxX3xXaaxXafxXdxX3xX7xX32cxX3xX15xX16xX1xXdxX38xXbxX3xX16xXdxX8dxXdxX3xXbxX1xX31axX15xX16xX3xX27xX28xX15xX3xXexXe5xX4xX107xX3xXexX1xX2dexX15xX16xX3xX15xX1xX4d5xXexX3xX16bxX4d5xXexX3xX15xX31xXafxX4xX196xX3xX47xX33dxX4xX1xX3xX7xbb87xX3xX15xX31xXafxX4xX3xX15xX1xX19xX3xX39xXa2xXdxX3xX39xXa2xXdxX3xX74xX1xX2daxX4xX3xX16xX1xXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX5xX6xX2dxX3xXexX2dxX3xX5xXafxX15xX3xX4xX12cxX6xX3xXcxX1dxX15xX16xX3xX40xX41xX3xXexX1xX31xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX4cxX15xX196xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX2dxX27xXd3xXaxX12xX0xXdxX39xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe4xX10xX15xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexXd3xX5xX10xX9xXaxX1c8xXdxX27xXexX1xX1axX3xX1cfxXa6xXa6xXbxX1d3xX1d4xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1axX3xX1dexXa8xXa8xXbxX1d3xX1d4xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX4fxX4fxX4xX196xX1efxX6xX2dxX1f2xX4bxX6xX15xX16xXexX6fxXdxX196xXaaxX15xX4fxX27xX10xX7xX74xXexX2dxXbxX4fxX15xX10xX1c8xX7xX4fxXa5xXa8xXa6xX20exX4fxX2xXa6xX212xX27xX1dexXa6xXc9xX1dexX2xX20exX212xXexXc9xX212xX113xXa8xX5xXc9xX100xXbxX1xX4bxX2dxX15xX16xX100xX2xX20exX20exXa5xX196xX22fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5xX25xX3xX27xX28xX15xX16xX3xX1xX2dxX6xX3xXexX31xX32xX15xX16xX3xX15xXdxX38xX39xX3xXcxX1dxX15xX16xX3xX40xX41xX3xXexX1xX31xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX4cxX15xXaxX3xX1c8xXdxX27xXexX1xX9xXaxX1cfxXa6xXa6xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1dexXa8xXa8xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xX47xXa2xX15xX1xX3xX16bxX162xX2dxX3xXexX330xX15xX1xX3xXaaxX19xX3xX5xXa2xX15xX1xX3xX16bxX162xX2dxX3xXcxX302xX196xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX27xX28xX15xX16xX3xX1xX2dxX6xX3xXexX31xX32xX15xX16xX3xX15xX1xXafxX3xXcxX1dxX15xX16xX3xX40xX41xX3xXexX1xX31xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX4cxX15xX3xX100xX3xX2fbxX15xX1xX1axX3xXcxX196xX302xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX2dxX27xXd3xXaxX12xXd0xX2dxXdxX3xX16xX31xX2d2xX15xX16xX3xXcxX1dxX15xX16xX3xX40xX41xX3xXexX1xX31xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX4cxX15xX107xX3xX13xX8dxX15xX16xX3xX1efxXe5xX107xX3xX1f2xX4bxX28xX15xX3xXaaxX19xX3xX27xX28xX15xX3xXcxX302xX196xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX15xX16xX4bxXd3xX38xX15xX3xX16bxX2dxX19xX15xX3xX74xX2cfxXexX3xX39xXe5xXexX3xX5xX65xX15xX16xX107xX3xX1f2xX4bxXd3xX2cfxXexX3xXexX28xX39xX3xXexX1xX32cxX4xX3xX1xXdxX38xX15xX3xXexX1xX2daxX15xX16xX3xX5xX167xXdxX3xX15xX16xX1xX33dxX3xX1f2xX4bxXd3xX2cfxXexX3xX16bxX162xXdxX3xX1xXe5xXdxX3xX16bxX8dxX15xX16xX3xX4xX10axX4xX3xX4xX4d5xXbxX3xX15xX1xXdxX38xX39xX3xX74xcb4fxX3xXa5xXa6xXa5xXa6xX3xX100xX3xXa5xXa6xXa5xX1dexX107xX3xX1d3xX28xXd3xX3xX27xX32cxX15xX16xX3xXcxX302xX196xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX15xX16xX19xXd3xX3xX4xX19xX15xX16xX3xX16xXdxX19xX4bxX3xX16bxdf2fxXbxX107xX3xXaaxXcdxX15xX3xX39xXdxX15xX1xX196xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb567xX4bxXexX1xX2dxX6fxXaxX12xXcxX6fxX52fxX4xX3xX302xX1xX31xX2d2xX15xX16xX0xX4fxXbxX12

Trúc Phương

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết