Cập nhật:  GMT+7
fdb0x11064x193c9x16321x15751x12dc3x1858bx10afbx10a67xX7x16e88x16485x1364ax1107cx11848x15497xX5x1293fxXax1957dx1294cx12efbx186a2xX3x17a61xXdx137eexX15xX3xXbxX1x19232xX15x1538cxX3x19b15xX6xX3xX22xX6x118d1xX3xX1x193f5xX3xXex121d9x18b6axX3xX1x14ad9xX3xXexX1x15a71xX15xX20xX3x12984xXdxX31xX15xX3xX4xX1xXdx187c7x12a11xX3xX7x18a92xX15xX20xX3xX4xX1x1334dxX3xXexX1x134bexX15xX3xX22xX6xX3xX22xX6xX27xX0x1504fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17196xX10xX6x13d1dxXaxX12x17bd7x12e85xXcx15ef4xX3x14dd2xX3x111a0xX45xX15xX3xX17x11d14x14dd1xX3xX4xX1xXdxX41xX15xX3xX7x1805dxX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xXbxX1xX1exX15xX20xX3xX22xX6xX3xX22xX6xX27xX3x12ffex172bfxX3xX15xX20x1258ax1095bxXdxX3xX6bx10fc4xX15xX3xXexX1xX4fxX15xX3xX22xX6xX3xX22xX6xX27xX7bxX3x14c11x15135xX3x19af3xX3x16019xX20xX4bxX7bxX3xX1xX42xX27xX31xX15xX3xX13xX6x16b38xX2dxX4fxX15xX20xX3xX6exX6fxX42x13cbdxX15xX20xX3xXcxX2dx12d76xX71xX3xX9cx1865exX6xX3xXex182d6xX3xX4xX1x1155fxX4xX3xX15xX20xX1xXdxX31x11eb5xX3xXexX1xX42xX3xX1xX31xX3xXexX1xX35xX15xX20xX3xX39xXdxX31xX15xX3xX4xX1xXdxX41xX42xX3xX7xX45xX15xX20xX3xXexX2dx12c9exX4xX3xX39xXa1xXa2xX15xX20xX3xX20xXdxX6xX4bxX3xXexX1xX4fxX15xX20xX3xXexX2dxX19xX15xX3xX39xXd7xX6xX3xX17xX9dxX15x14353xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXebxX6xX2dxX20xXdxX15x10b5bx142a3xXbxXb6xX3xX6xX42xXexX4bxXaxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX6bxX12xX0xXdxXebxX20xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX59xX59xX4xX12cxX17xX6xX4bx1574bxX42xX6xX15xX20xXexX2dxXdxX12cxX9cxX15xX59xX6bxX10xX7xXc8xXexX4bxXbxX59xX15xX10x13a9dxX7xX59xX2x129bex15d36x185f1xX59xX180xX181xX6bx104fex17fd2xX181xX142xX186xX186xX2xXex12a9dxX186xX186x167a5xX18exX5xX2xX12cx17edfxXbxX20xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX2dxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX6bxX12xX0xXbxX12xX75xX45xX15xX3xX17xX7axX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xXbxX1xX1exX15xX20xX3xX22xX6xX3xX22xX6xX27xX3xX17xX9dxX15xX3xX20xXdxX6xX4bxX3xX4xX4fxX15xX20xX3xXexX2dx10da8xX15xX1xX3xX39xXdxX31xX15xX3xX39xXa1xXa2xX15xX20xX3xX4xX1xX4bxX3xX15xX20xXa1xXa2xXdxX3xX6bxXa6xX15xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX2dxX12xX0xX59xXexX6xX17xX5xX10xX12xXcxX1xX4fxX15xX3xX22xX6xX3xX22xX6xX27xX3xX4xfff3xX3xX186xX180xX3xX1xX7axX3xX6bxXa6xX15xX3xX9cx114d5xXdxX3xX142xX18ex11341xX3xX15xX1xXa6xX15xX3xXc8xX1x15ed9xX42xX7bxX3xX4xX1x17be2xX3xX27xX41xX42xX3xX7xX35xX15xX20xX3xXex12eb8xXbxX3xXexX2dxX42xX15xX20xX3xX1xX6xXdxX3xX17xX19xX15xX3xX39xXa1xXa2xX15xX20xX3xX68xX14xX3xX75xX1x11156xX3x14675xXdxX15xX1xX7bxX3xX4xX45xX4xX1xX3xX75x11ec8xX6xX3xXc8xX1xX239xX42xX3xX22xX6xX3xX22xX6xX27xX3xXc8xX1xX4bxXd1xX15xX20xX3xX181xXc8xXebxX12cxX3x18203xXdbxX6xX3xX165xX42xX6xX7bxX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xXbxX1xX1exX15xX20xX3xX22xX6xX3xX22xX6xX27xX3xX39xXb7xX3xX1xX2axX3xXexX2dxX2exX3xX15xX20xXa1xXa2xXdxX3xX6bxXa6xX15xX3xXb6xXa6xX27xX3xX6bx12aeaxX15xX20xX3xX1xX31xX3xXexX1xX35xX15xX20xX3xX39xXdxX31xX15xX3xX4xX1xXdxX41xX42xX3xX7xX45xX15xX20xX3xX1xX6xXdxX3xX17xX19xX15xX3xX39xXa1xXa2xX15xX20xX7bxX3xX20xX14xXebxX3xX17xX21exX15xX20xX3xX39x11b0fxX15xX7bxX3xX4xX7axXexX7bxX3xX6bxXa6xX27xX12cxX12cxX12cxX9cxX22bxXdxX3xXexXdfxX15xX20xX3xXc8xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX267xX3xX20x12200xX15xX3xXebxXa1xXa2xXdxX3xXexX2dxXdxX31xX42xX3xX39xX14xX15xX20xX12cxX3xX13x152d7xX4xX3xX17xXdxX31xXexX7bxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX267xX3xXexXdx13df7xX15xX3xX39xXdxX31xX15xX3xXexX1x16153xXbxX3xX7xX45xX15xX20xX3xX1xX9dxX15xX20xX3xXexX1xX45xX15xX20xX3xX4x16743xX15xX20xX3xX39xXa1xX2exX4xX3xX13xX14xX15xX3xX1xX2axX3xXexX2dxX2exX3xX1xX4bxX9dxX15xX3xXexX4bxX9dxX15xX3xX4xX1xX4bxX3xX15xX20xXa1xXa2xXdxX3xX6bxXa6xX15xX12cxX3x130cbxX15xX20xX3xX68xX14xX3xX290x15d34xX15xX3xXcxX1xX23fxX27xX7bxX3xXcxX2dxXa1x179cbxX15xX20xX3xXexX1xX4fxX15xX3xX22xX6xX3xX22xX6xX27xX3xXbxX1x1796cxX15xX3xXc8xX1xX3a7xXdxX3xX4xX1xX4bxX3xX17xXdxX41xXexX141xX3x14766xXcxX2dxXa1xX22bxX4xX3xX39xXa6xX27xX3xX4xX1xXa1xX6xX3xX4xX21exX3xX39xXdxX31xX15xX3xX39xXa1xXa2xX15xX20xX7bxX3xX6bxXa6xX15xX3xX17xXd1xX15xX3xXexX1xX6xXebxX3xX20xXdxX6xX3xX20xXdxX6xX4bxX3xXexX1xX4fxX15xX20xX3xX9cxX9dxX4bxX3xX17xX42xXdfxXdxX3xX39xX19xXebxX3xX2dxX3b9xXexX3xX5xX4bxX3xX5xX352xX15xX20xX3xX7xX2exX3xXexX6xXdxX3xX15x18304xX15xX3xX9cxX9dxX3xXexX2dxX7axXebxX3xX4xX352xXbxX3xXb6xXd1xX27xX3xX2dxX6xX12cxX3xXbbxX1xXa1xX15xX20xX3xX15xX6xX27xX3xX39xXa1xX2exX4xX3xX4xX45xX15xX3xX17xX7axX3xX17xXdxX19xX15xX3xXbxX1xX1exX15xX20xX3xX1xX2axX3xXexX2dxX2exX3xX5xX9dxXebxX3xX39xXdxX31xX15xX3xXexX1xX352xXbxX3xX7xX45xX15xX20xX3xX39xXa1xXa2xX15xX20xX7bxX3xX15xX20xXa1xXa2xXdxX3xX6bxXa6xX15xX3xXexX1xX4fxX15xX3xX17xXd1xX15xX3xXbxX1xX3b9xX15xX3xXc8xX1xX3a7xXdxX3xX5xX352xXebxX7bxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX4bxX427xXexX3xX4xX23fxX6xX3xX15xX20xXa1xXa2xXdxX3xX6bxXa6xX15xX3xX7x106e6xX3xXexX1xX42xX24bxX15xX3xX5xX2exXdxX3xX2dxX3b9xXexX3xX15xX1xXdxX348xX42x15b4dxX12cxX3xX13xXa1xX2exX4xX3xX17xXdxX41xXexX7bxX3xX15xX20xX4bxX9dxXdxX3xX9cxXdxX31xX4xX3xX20xXdx150b1xXbxX3xX6bxXa6xX15xX3xXb6xXa6xX27xX3xX6bxX2c8xX15xX20xX3xX39xXdxX31xX15xX3xX4xX1xXdxX41xX42xX3xX7xX45xX15xX20xX7bxX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xXbxX1xX1exX15xX20xX3xX22xX6xX3xX22xX6xX27xX3xX4xX1exX15xX3xXexX1xXa1xXa2xX15xX20xX3xXb6xX42xX27xX19xX15xX3xX1xX2axX3xXexX2dxX2exX3xX20xX427xX4bxX7bxX3xXb6xXa6xX27xX3xX15xX1xX9dxX3xXexX1dfxX15xX1xX3xX15xX20xX1xX84xX6xX3xX4xX1xX4bxX3xX4xX45xX4xX3xX1xX7axX3xX20xXdxX6xX3xX39xX1dfxX15xX1xX3xXc8xX1xX21exX3xXc8xX1xX39bxX15xX3xXexX2dxX4bxX15xX20xX3xX17xXd1xX15xX7bxX3xX20xX21exXbxX3xXbxX1xX320xX15xX3xX39xX352xX4xX3xX5xX2c8xX4xX3xXexX2dxX4bxX15xX20xX3xX9cxXdxX31xX4xX3xX4x1754dxX15xX20xX3xX9cxX22bxXdxX3xX39xXd7xX6xX3xXbxX1xXa1x10256xX15xX20xX3xXexX1xX2c8xX4xX3xX1xXdxX31xX15xX3xX4xX1xXa1xX5a6xX15xX20xX3xXexX2dxX1dfxX15xX1xX3xXb6xXa6xX27xX3xX6bxX2c8xX15xX20xX3xX15xX4fxX15xX20xX3xXexX1xX4fxX15xX3xXebxX22bxXdxX12cxX3xXcxXdxX15xX7bxX3xXd1xX15xX1xX141xX3xXcxX68xXb9xXbbxX68xX3xXcx10732x11666xX75xX0xX59xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân

Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân
2013-12-05 07:34:26

(QT) - Ngày 4/12/2013, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2014. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Tham mưu Quân khu 4, Sở Y tế, các địa...

Hải Lăng: Gieo cấy trên 6600 ha lúa vụ đông xuân

Hải Lăng: Gieo cấy trên 6600 ha lúa vụ đông xuân
2013-12-05 07:33:18

(QT) - Mặc dù còn hơn một tháng rưỡi nữa mới bước vào vụ gieo cấy Đông xuân 2013- 2014, nhưng để chủ động và thực hiện kế hoạch gieo cấy đúng lịch trình thời vụ, tránh các đợt...

Tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở năm 2013

Tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở năm 2013
2013-12-04 06:16:34

(QT) - Hôm qua 3/12/2013, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) năm 2013. Tại hội nghị tập huấn, các học viên được nắm bắt...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết