Cập nhật:  GMT+7
a711x1217ax11d15xe438x11655x10e5axbf02xea14xf0f6xX7xbda2x10670x107f5x120d3xc623xd134xX5xd71axXax11457xcc63xX6xf690xX1xX3xX7x11023xX4xX1xX3xae17xX1dxX3xX4xX19xX15xX3x100b1xf27ax100e5xX3xX4xX1xXdxc677xX15xX3xX7xf04bxX3xe613xfd82xc298xX15xX3x11e16xXdxX15xX1xX3xXexX2bxX3xb1d0xX3xb653xb4dbxeeeexX4xX3xXbxX1xd023xX15xcd2dxX3xfaaaxX4bxe22bxX3xX49xc97cxXbxX3xX15xd45bxX15xX3x128e5xX32xX3xX7xX54xXexX3xX5xd94fxX3xX15xd93exXdxX0xf773xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaf87xX10xX6xX57xXaxX12xX31xX2bxX15xX3xX7xX19xX15xX49xX3xX2xaabaxX65xX2xb055xX65xX1dxX87xX1dxX87xX26xX3xX5xfd54xX4xX3xX5x11809x10f7dxX15xX49xX3xX4x1089dxX41xX3xX1xX25xX3xX4xX9axX41xX3xX15xX54xX15xX3xf833x1038axX3xXexb052xf11fxX3xXexX1xdcabxd11exX3xX2xad0cxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xf07bxX3xX4xX19xX15xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xXdxX2bxX15xX3xX7xX2fxX3xX4xbe4dxX6xX3xX31xX32xX33xX15xX3xX36xXdxX15xX1xX3xXexX2bxX3xX3exX3xX40xX41xX42xX4xX3xXbxX1xX47xX15xX49xX3xX4bxX4bxX4dxX3xX49xX50xXbxX3xX15xX54xX15xX3xXexed8cxX32xX15xX49xX3xb58fxd007xX3xX7xX54xXexX3xX5xX5fxX3xXa8xXb1xXexX3xXexX54xXdxX3xXexX1xd827xX15xX3x11e3cxX95xXbxX26xX3x11b7fxXa9xX3xX74xX94x128e7xX15xX49xX3xa8aaxX1xc5e5xX15xX49xX26xX3xX1xX41xXb2xf13exX15xX3xX74xX94xX121xX15xX49xX3xX74xcba6xX6xff5bxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfcecxX32xX57xXb2xXaxX12xX117xX114xX15xX49xX3xXexX19xX4xX3xXexXacxXadxX3xf602xXdxX2bxXadxX3xX100x11736xX15xX3xXa8xX6xX15xX49xX3xX49xXb1xXbxX3xXfbxX62xXexX3xXexXfbxXdxXbdxX15xX3xX15exX1xX6xXdxX13bxX3xeba4xX6xX41xX3xXa8x1083bxXb2xX3xX5xX33xX3xX57xX6xX15xX1xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX1dxX1dxX3xX4xX19xX15xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xXdxX2bxX15xX3xX7xX2fxX3xX31xX32xX33xX15xX3xX15exXdxX15xX1xX3xXexX2bxX3xX40xX41xX42xX4xX3xXbxX1xX47xX15xX49xX3xX4bxX4bxX4dxX3xX24xd559xX3xX49xX50xXbxX3xX15xX54xX15x11140xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX32xX57xXb2xXaxX12xX2xX13bxX3xb832x11b81xX3xfae5x1246dxX15xX3xX40xX41xX2bxX26xX3xX180xb6a9xX3xX2xX84xX4dxX2xX26xX3xX40xX41xX1e9xX3xf63axX41xX19xX15xX1cfxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX74xX139xX6xcb11xX3xX117xX1xXd1xX3xX15xX1xXdxX12fxXadxX3xX74xc3f4xX41xX3xX4xd396xX15xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX32xX57xXb2xXaxX12xX1dxX13bxX3xX1e8xX1e9xX3xX74xbc56xXdxX3xX31xX9axX4xX3xX3exX3xX7xX2fxX3xX201xX41xX6xX15xX13bxX3xX40xX41xX1e9xX3xX201xX41xX19xX15xX1cfxX3xX1e8xX25xX4xX3xX1f5xXdxX15xX1xX26xX3xX31xcc6cxX15xX49xX3xX74xX121xXdxX26xX3xX40xX41xX23fxX15xX49xX3xX14bxXacxX15xX1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX32xX57xXb2xXaxX12xX4bxX13bxX3xX125xX1xX127xX15xX49xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX127xX15xX49xX3xX3exX3xX7xX2fxX3xX201xX41xX6xX15xX13bxX3xX40xX41xX1e9xX3xX201xX41xX19xX15xX1cfxX3xX1f5xX49xX1xXdxX3xX74xX94xf7d1xX15xX49xX26xX3xXexX1xX1c6xX3xX11cxXa9xX3xX117x12868xX6xX3xX1e8xX47xX26xX3xX1f5xX49xX1xX12fxX3xee87xX15xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX32xX57xXb2xXaxX12x11346xX13bxX3xX125xX1xX54xXadxX3xX1f5xX49xf7a8xX4xX3xX40xX41xXb2xX2bxXexX3xX3exX3xX7xX2fxX3xX201xX41xX6xX15xX13bxX3xX40xX41xX1e9xX3xX201xX41xX19xX15xX1cfxX3xX40xX41xX23fxX15xX49xX3xX1ebxX1ecxX15xX26xX3xXexX1xX1c6xX3xX11cxXa9xX3xX14bxX6xX3xX31xX266xX15xX26xX3xX40xX41xX23fxX15xX49xX3xX14bxXacxX15xX1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX32xX57xXb2xXaxX12xf007xX13bxX3xX1f5xX49xX41xXb2x10790xX15xX3xX117xX6xX32xX3xX117xX94x12c59xX15xX49xX3xX3exX3xX201xX41xX185xX15xX3xX15xX1xX185xX15xX3xX4xX1xX41xXb2xX1e9xX15xX3xX15xX49xX1xXdxX12fxXbxX13bxX3xX40xX41xX1e9xX3xX201xX41xX19xX15xX1cfxX3xX117xX94xX35fxX15xX49xX3xc65dxXdxX19xX15xX26xX3xX1f5xX49xX1xXdxX3xc4daxX41xX185xX15xX26xX3xX74xX33xX3xXcxX2fxX15xX1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX32xX57xXb2xXaxX12xXb5xX13bxX3xX1f5xX49xX41xXb2xX356xX15xX3xX117xX23fxX15xX1xX3xXcxXfbxX41xX15xX49xX3exX3xX201xX41xX185xX15xX3xX15xX1xX185xX15xX3xX4xX1xX41xXb2xX1e9xX15xX3xX15xX49xX1xXdxX12fxXbxX13bxX3xX40xX41xX1e9xX3xX201xX41xX19xX15xX1cfxX3xXcxX1xX94xX95xX15xX49xX3xX180xX2bexX15xX26xX3xX31xX114xX3xX1e8xX94xX2bexX15xX49xX26xX3xX1f5xX49xX1xX12fxX3xX2d7xX15xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX32xX57xXb2xXaxX12xX4dxX13bxX3xX1f5xX49xX41xXb2xX356xX15xX3xX1ebxX1ecxX15xX3xXcxX1xX41xX3xX3exX3xX201xX41xX185xX15xX3xX15xX1xX185xX15xX3xX4xX1xX41xXb2xX1e9xX15xX3xX15xX49xX1xXdxX12fxXbxX13bxX3xX40xX41xX1e9xX3xX201xX41xX19xX15xX1cfxX3xXcxX1ecxX15xX49xX3xXcxX1xX33xX15xX1xX26xX3x11b42xX1e9xX15xX3xXcxX1xX33xX15xX1xX26xX3xX1f5xX49xX1xX12fxX3xX2d7xX15xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX32xX57xXb2xXaxX12xaefexX13bxX3xX1e8xX1e9xX3xX31xX9axX4xX3xXcxX1xXdxX12fxX15xX3xX3exX3xX201xX41xX185xX15xX3xX15xX1xX185xX15xX3xX4xX1xX41xXb2xX1e9xX15xX3xX15xX49xX1xXdxX12fxXbxX13bxX3xX40xX41xX1e9xX3xX201xX41xX19xX15xX1cfxX3xX31xX1c6xX15xX1xX3xXcxX1ecxX15xX49xX26xX3xX469xX1e9xX15xX3xX31xX1c6xX15xX1xX26xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX74xX139xX6xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX32xX57xXb2xXaxX12xX84xX13bxX3xXcxXfbxX221xX15xX3xX1ebxX1ecxX15xX3xXcxX32xX33xX15xX3xX3exX3xX201xX41xX185xX15xX3xX15xX1xX185xX15xX3xX4xX1xX41xXb2xX1e9xX15xX3xX15xX49xX1xXdxX12fxXbxX13bxX3xX40xX41xX1e9xX3xX201xX41xX19xX15xX1cfxX3xX399xX41xX185xX15xX3xXcxX1xX33xX15xX1xX26xX3xX469xX1e9xX15xX3xXcxX1xX33xX15xX1xX26xX3xX1f5xX49xX1xX12fxX3xX2d7xX15xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX32xX57xXb2xXaxX12xX2xX87xX13bxX3xXcxXfbxX221xX15xX3xX40xX41xX42xX4xX3xX13xc3cbxX15xX49xX3xX3exX3xX201xX41xX185xX15xX3xX15xX1xX185xX15xX3xX4xX1xX41xXb2xX1e9xX15xX3xX15xX49xX1xXdxX12fxXbxX13bxX3xX40xX41xX1e9xX3xX201xX41xX19xX15xX1cfxX3xXcxX1xX1c6xX3xXexXfbxXb1xX15xX3xXcxX1xX54xX4xX1xX3xX74xX33xX26xX3xX1xX41xXb2xX12fxX15xX3xXcxX1xX54xX4xX1xX3xX74xX33xX26xX3xX74xX33xX3xXcxX2fxX15xX1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX32xX57xXb2xXaxX12xX2xX2xX13bxX3xX14bxX127xXdxX3xX31xXacxX15xX1xX3xXcxX32xX23fxX15xX3xX3exX3xX201xX41xX185xX15xX3xX15xX1xX185xX15xX3xX4xX1xX41xXb2xX1e9xX15xX3xX15xX49xX1xXdxX12fxXbxX13bxX3xX40xX41xX1e9xX3xX201xX41xX19xX15xX1cfxX3xX40xX41xd7fcxX15xX1xX3xXcxX1xXdxX12fxX15xX26xX3xXexX1xX1c6xX3xX11cxXa9xX3xX74xX32xX33xX15xX49xX3xc312xX6xXdxX26xX3xX1f5xX49xX1xX12fxX3xX2d7xX15xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX32xX57xXb2xXaxX12xX2xX1dxX13bxX3xX1f5xX49xX114xX3xX14bxX19xX3xX1ebxX1ecxX15xX3xX3exX3xX201xX41xX185xX15xX3xX15xX1xX185xX15xX3xX4xX1xX41xXb2xX1e9xX15xX3xX15xX49xX1xXdxX12fxXbxX13bxX3xX40xX41xX1e9xX3xX201xX41xX19xX15xX1cfxX3xX36xX611xX3xX1e8xX95xXdxX26xX3xX36xX611xX3xX2d7xX15xX1xX26xX3xX74xX33xX3xXcxX2fxX15xX1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX32xX57xXb2xXaxX12xX2xX4bxX13bxX3xX1e8xX1e9xX3xX74xX94xX2bexX15xX49xX3xXcxXfbxX33xX3xX3exX3xX201xX41xX185xX15xX3xX15xX1xX185xX15xX3xX4xX1xX41xXb2xX1e9xX15xX3xX15xX49xX1xXdxX12fxXbxX13bxX3xX40xX41xX1e9xX3xX201xX41xX19xX15xX1cfxX3xXcxXdxX1e9xX15xX3xX31xXdxd0f6xX15xX26xX3xX1f5xX49xX1xXdxX3xX399xX41xX185xX15xX26xX3xX74xX33xX3xXcxX2fxX15xX1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX32xX57xXb2xXaxX12xX2xX2eexX13bxX3xX1e8xX1e9xX3xX117xX6xX32xX3xX117xX94xX35fxX15xX49xX3xX3exX3xX201xX41xX185xX15xX3xX15xX1xX185xX15xX3xX4xX1xX41xXb2xX1e9xX15xX3xX15xX49xX1xXdxX12fxXbxX13bxX3xX40xX41xX1e9xX3xX201xX41xX19xX15xX1cfxX3xX74xX94xX15xX49xX3xX31xX54xX32xX26xX3xX74xX94xX15xX49xX3xX1f5xX49xX41xXb2xX1e9xX15xX26xX3xX1f5xX49xX1xX12fxX3xX2d7xX15xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX32xX57xXb2xXaxX12xX2xX34fxX13bxX3xX1e8xX1e9xX3xXcxX41xXb1xX15xX3xX2d7xX15xX1xX3xX3exX3xX4xX1xXdxX2bxX15xX3xX7xX2fxX13bxX3xX40xX41xX1e9xX3xX201xX41xX19xX15xX1cfxX3xX117xX6xXadxX3xXcxX1xX33xX15xX1xX26xX3xX117xX6xXadxX3xX1e8xX25xX26xX3xX40xX41xX23fxX15xX49xX3xXcxXfbxX1c6xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX32xX57xXb2xXaxX12xX2xXb5xX13bxX3xX1f5xX49xX41xXb2xX356xX15xX3xX2d7xX15xX1xX3xX13xX41xXb2xX3xX3exX3xX4xX1xXdxX2bxX15xX3xX7xX2fxX13bxX3xX40xX41xX1e9xX3xX201xX41xX19xX15xX1cfxX3xX74xX94xX15xX49xX3xXcxX185xXb2xX26xX3xX74xX94xX15xX49xX3xX1f5xX49xX41xXb2xX1e9xX15xX26xX3xX1f5xX49xX1xX12fxX3xX2d7xX15xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX32xX57xXb2xXaxX12xX2xX4dxX13bxX3xX125xX1xX54xXadxX3xX1ebxX1ecxX15xX3xXcxX1xX19xXdxX3xX3exX3xX4xX1xXdxX2bxX15xX3xX7xX2fxX13bxX3xX40xX41xX1e9xX3xX201xX41xX19xX15xX1cfxX3xX74xX23fxXdxX3xXcxX1xX33xX15xX1xX26xX3xX31xX266xX15xX49xX3xX74xX121xXdxX26xX3xX40xX41xX23fxX15xX49xX3xX14bxXacxX15xX1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX32xX57xXb2xXaxX12xX2xX490xX13bxX3xX1e8xX1e9xX3xX180xbfc8xX3xX180xXdxX1e9xX41xX3xX3exX3xX4xX1xXdxX2bxX15xX3xX7xX2fxX13bxX3xX40xX41xX1e9xX3xX201xX41xX19xX15xX1cfxX3xXcxX1xX41xX221xX15xX3xXcxX1xXdxX12fxX15xX26xX3xX117xX6xX15xX3xX1e8xX25xX4xX26xX3xX74xX33xX3xXcxX2fxX15xX1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX32xX57xXb2xXaxX12xX2xX84xX13bxX3xX117xX6xX32xX3xX1ebxX1ecxX15xX3xXcxX1xf097xX15xX49xX3xX3exX3xX4xX1xXdxX2bxX15xX3xX7xX2fxX13bxX3xX40xX41xX1e9xX3xX201xX41xX19xX15xX1cfxX3xX74xX94xX2bexX15xX49xX3xX1e8xXdxX1e9xX15xX26xX3xX74xX94xX2bexX15xX49xX3xX36xX1xX1e9xX26xX3xX74xX33xX3xXcxX2fxX15xX1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX32xX57xXb2xXaxX12xX1dxX87xX13bxX3xX74xX266xX3xX1ebxX1ecxX15xX3xX1f5xX49xX41xXb2xX1e9xX15xX3xX3exX3xX4xX1xXdxX2bxX15xX3xX7xX2fxX13bxX3xX40xX41xX1e9xX3xX201xX41xX19xX15xX1cfxX3xX74xX94xX121xX15xX49xX3xX180xX2bexX15xX26xX3xX74xX94xX121xX15xX49xX3xX74xX139xX6xX26xX3xX40xX41xX23fxX15xX49xX3xXcxXfbxX1c6xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX32xX57xXb2xXaxX12xX1dxX2xX13bxX3xX1e8xX1e9xX3xXcxX1xX2bxX3xX1e8xXdxX15xX1xX3xX3exX3xX4xX1xXdxX2bxX15xX3xX7xX2fxX13bxX3xX40xX41xX1e9xX3xX201xX41xX19xX15xX1cfxX3xX125xX1xX94xX35fxX15xX49xX3xX34fxX26xX3xX31xX114xX15xX49xX3xX74xX33xX26xX3xX40xX41xX23fxX15xX49xX3xXcxXfbxX1c6xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX32xX57xXb2xXaxX12xX1dxX1dxX13bxX3xX1f5xX49xX41xXb2xX356xX15xX3xX40xX41xX6xX15xX49xX3xX180xX2bexX15xX3xX3exX3xX4xX1xXdxX2bxX15xX3xX7xX2fxX13bxX3xX40xX41xX1e9xX3xX201xX41xX19xX15xX1cfxX3xXcxX1xX19xXdxX3xX180xX2bexX15xX26xX3xX31xX114xX3xX1e8xX94xX2bexX15xX49xX26xX3xX1f5xX49xX1xX12fxX3xX2d7xX15xX13bxX0xX65xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết