Cập nhật: 30/01/2023 17:04 GMT+7
316ex37c5x5e07x614cx37d0x537ex660ax54fax329bxX7x8f51xba0ex9f9bx49ffx72c3xbf8exX5x83baxXax3685xa5cdx6603x6b40x7382xX3xXex9c82xX3x579bx9d4fxX15xX16xX3x79ecxb55ax6394xX3xb090xX22x5f2cxX15xX16xX3xXcx88b1x8578xaf31xX3x6b84xX26xX15xX3xX5x52b0x410dxX15xX16xX3x583fxX1cxX15xX16xX3xX20xX21xX22xX3xX4xX22xX15xX16xX3xc3ecxX15xX16xX3xX2bxX6xX3xXexX1xX2cxX3xXexX2bxX34x3827xX15xX16xX3xX20xX2cxXbxX3xXex7ce1xXexX3x5f17xX16xX22xX19xa8aaxX15xX3x47d4xaf7axX15xX3xXexX1cxX15xX16xX3x940dxa660x5d23xX0xba73xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx78d2xX10xX6xX20xXaxX12xXcxX1xX10xbe69xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXexa3dbxX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX15xX16xX3xX20xX21xX22xX3xX24xX22xX26xX15xX16xX3xXcxX2bxX2cxbce7xX3xX1xX6xXdxX3xXexX22xX21xX15xX3xX4xX6xX8dxX3xX68xXdx9404x75e4xX3xXexX2bxX34x8737xX4xXb6xX3xXexX2bxX8dxX15xX16xX3x54e6x8166xX3xX7xX6xX22xX3xXexX5exXexX3xX61xX16xX22xX19xX65xX15xX3xX68xX69xX15xX3xX24xX22x9a02xX3xb16cx3ee4xX8dxXb6xX3xX7xX26xX15xX3xX5xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX1cxX15xX16xX3xX20xX21xX22xX3xX20xX8dxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3x8d27xX69xX15xX3xX2bxX6xX3xXexX1cxX15xX16xX3xX71xX72xX73xX3xX7xX8dxX3xXd7xXcdxXdxX3xX4x71d2xX15xX16xX3xa4bbx7d9exX3xXexX5exXexX3xX61xX1x3f63xXc8xX3x5e71xX21xX15x6c5axX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7ee5xX8dxX20xX19xXaxX12xX0xXdxXc8xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxa4c1xXdxX20xXexX1xX2dxX3x3ac1xX72xX72xXbxX39xb8b8xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX2dxX3x53efxa531xX188xXbxX39xX17dxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX75xX75xX4xX13fxX114xX6xX8dx61d3xX22xX6xX15xX16xXexX2bxXdxX13fxXd7xX15xX75xX20xX10xX7xX130xXexX8dxXbxX75xX15xX10xX171xX7xX75xX71xX188xX72xX187xX75xX2xX72x4d16xX20xX2xX2xc070xX72xX71xX188xX1bbxXex83c4xX178xX2xX2xX5xX178xc107xXdxXc8xX6xX16xX10xX13fx7326xXbxX10xX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX15xX16xX3xX20xX21xX22xX3xX24xX22xX26xX15xX16xX3xXcxX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX26xX15xX3xX5xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX1cxX15xX16xX3xX20xX21xX22xX3xX4xX22xX15xX16xX3xX47xX15xX16xX3xX2bxX6xX3xXexX1xX2cxX3xXexX2bxX34xX55xX15xX16xX3xX20xX2cxXbxX3xXexX5exXexX3xX61xX16xX22xX19xX65xX15xX3xX68xX69xX15xX3xXexX1cxX15xX16xX3xX71xX72xX73xXaxX3xX171xXdxX20xXexX1xX9xXaxX178xX72xX72xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX187xX188xX188xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX8dxX15xXaxX12xX84x510fxX15xX1xX3xX26xX15xX1xX3xXc8xXdxX15xX1xX3xX1x3a00xX6xX3xX1cbxX3x722exX15xX1xX2dxX3xX2fxX13fxXcxX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX8dxX20xX19xXaxX12xX13x5de3xX3xXexX1xXc7xXb6xX3xX68xXf2xX3xX4x66cbxX3xX1c5xX13fxX72xX187xX72xX3xXc8xX0xX7xX22xXbxX12xX188xX0xX75xX7xX22xXbxX12xX3xX39xX1cxX15xX16xX3xX20xX21xX22xX3xX68xX34xX35xX4xX3xX4xX22xX15xX16xX3xX47xX15xX16xX3xX2bxX6xX3xXexX1xX2cxX3xXexX2bxX34xX55xX15xX16xX3xXexX2bxX8dxX15xX16xX3xX20xX2cxXbxX3xXexX2bxX34xXcdxX4xXb6xX3xXexX2bxX8dxX15xX16xX3xXd7xXd8xX3xX7xX6xX22xX3xXexX5exXexX3xX61xX16xX22xX19xX65xX15xX3xX68xX69xX15xX3xX24xX22xXefxX3xXf1xXf2xX8dxXb6xX3xXexX2bxX8dxX15xX16xX3xX68xX2b0xX3xX7xX26xX15xX3xX5xX34xX35xX15xX16xX3xX114xX69xX15xX3xX5xc097xX3xX5xXd8xX3xX188xX13fxX1bfxX178xX72xX3xXc8xX0xX7xX22xXbxX12xX188xX0xX75xX7xX22xXbxX12xXb6xX3xXexX1cxX15xX16xX3xX71xX1bfxX73xXb6xX3xXexX2bxX8dxX15xX16xX3xX68xX2b0xX3xXc8xbf44xXexX3xX7x3bc3xX3xX4x67f4xX6xX3xX1xXd8xX15xX16xX3xX4xX2b0xX3xX20xX8dxX6xX15xX1xX3xX7xX36bxX3xX114xX69xX15xX3xX2bxX6xX3xXexX1cxX15xX16xX3xX16x6b3axXbxX3xX68xX14xXdxX3xX7xX8dxX3xXd7xXcdxXdxX3xX4xX12cxX15xX16xX3xX130xX131xX3xX15xX1cxXc8xX3xX71xX72xX71xX71xX13fxX3xX13cxX8dxX6xX15xX1xX3xXexX1xX22xX3xX68x6d67xXexX3x3f94xX72xX3xXex8fe4xX3xX68x5dc7xX15xX16xX13fxX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX8dxX20xX19xXaxX12xX1bxX69xX4xX3xX68xX2cxX15xX1xX3xX20xX2cxXbxX3xXexX5exXexX3xX61xX16xX22xX19xX65xX15xX3xX68xX69xX15xX3xX15xX1xX22xX3xX4xX21xX22xX3xXexXdxX65xX22xX3xXexX1xX2a5xX3xX39xX1cxX15xX16xX3xX20xX21xX22xX3xX7xb573xX3xXexX1cxX15xX16xX3xX4xX6xX8dxXb6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX68xXf2xX3xXexX2bxXdxXc7xX15xX3xX130xX1xX6xXdxX3xX19bxX22xX19xX5exXexX3xX5xXdx3396xXexXb6xX3xX68xX3c4xX15xX16xX3xX114xX367xXb6xX3xX5xXdxX15xX1xX3xX1xX8dxX3baxXexXb6xX3xX130xX2cxXbxX3xXexX1xX55xXdxX3xX15xX1xXdx438dxX22xX3xX16xXdxX26xXdxX3xXbxX1xX69xXbxX3xX68xXc7xX3xX68xX26xXc8xX3xX114xX26xX8dxX3xX15xX16xX22xX3c4xX15xX3xX39xX1cxX15xX16xX3xX20xX21xX22xX3xXbxX1xX2a5xX4xX3xXd7xX2a5xX3xX15xX1xX22xX3xX4xX21xX22xX3xX39xXf2xX3xX1xX367xXdxX3xX15xX1xX34xX2dxX3xX130xXdxXc7xXc8xX3xX7xX8dxX69xXexX3xXexX3c4xX15xX3xX130xX1xX8dxX3xX4xX69xX4xX3xX114xXc7xX3xX4xX1xX47xX6xXb6xX3xX15xc193xXc8xX3xX114xX4c5xXexX3xX15xX1xX22xX3xX4xX21xX22xX3xXexXdxX65xX22xX3xXexX1xX2a5xX3xXexX1x8219xX4xX3xXexX5exX3xXexX3baxXdxX3xX4xX69xX4xX3xX4xX36exX6xX3xX1xXd8xX15xX16xXb6xX3xX114xX36bxX3xXexX2bx6d77xX3xX4xX69xX15xX3xX114xX367xX3xXexX2bxX4dfxX4xX3xX68xXdxX462xX22xX3xXd7x9171xX15xX3xX15xX16xX22xX3c4xX15xX3xX1xXd8xX15xX16xX3xX39xX22xX19xX65xX15xX3xXcxX5exXexXb6xX3xX1xX22xX19xX3xX68xX367xX15xX16xX3xXexX36bxXdxX3xX68xX6xX3xX39xX10xX3xXd7xX510xX15xX3xX4xX1xX22xX19xXc7xX15xXb6xX3xXexX1cxX15xX16xX3xX4xX34xX55xX15xX16xX3xX15xX1xX139xX15xX3xX5xX4dfxX4xX3xX15xX1xX510xXbxX3xX1xXd8xX15xX16xX3xXexX3baxXdxX3xX4xX69xX4xX3xX4xX36exX6xX3xX1xXd8xX15xX16xX3xX130xXc7xX3xX4xX26xX3xX15xX16xXd8xX19xX3xX71xX3bdxXb6xX3xX188xX72xX3xXd7xXd8xX3xXc8xX3c4xX15xX16xX3xX71xX3xXcxX5exXexX13fxX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX8dxX20xX19xXaxX12x4af3xXf2xX15xX1xX3xX68xX3baxX8dxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXd7xXd8xX3xX4xX69xX4xX3xXbxX1x996exX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX43exXbxX3xXd7xX2a5xX3xX68xXdxX3xX130xXdxXc7xXc8xX3xXexX2bxX6xX3xXexX274xX15xX1xX3xX1xX274xX15xX1xX3xX114xX69xX15xX3xX1xXd8xX15xX16xX3xXd7xXd8xX8dxX3xX15xX16xXd8xX19xX3xX188xX72xX3xXcxX5exXexXb6xX3xX4xX69xX4xX3xXbxX1xX5c6xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX43exXbxX3xXd7xX2a5xX3xXbxX1xX139xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX130xXdxXc7xXc8xX3xX7xX8dxX69xXexX3xXexX3c4xX15xX3xX130xX1xX8dxXb6xX3xXexXdxX462xX15xX3xX114xX69xX15xX3xX1xXd8xX15xX16xXb6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX69xX4xX3xX16xXdxX6xX8dxX3xX15xX1xX510xX15xX3xX39xX1cxX15xX16xX3xX20xX21xX22xX13fxX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX8dxX20xX19xXaxX12x4031xX34xX35xX4xX3xX114xXdxX5exXexXb6xX3xX15xX1cxXc8xX3xX71xX72xX71xX71xXb6xX3xX7xX26xX15xX3xX5xX34xX35xX15xX16xX3xX4xX22xX15xX16xX3xX47xX15xX16xX3xX2bxX6xX3xXexX1xX2cxX3xXexX2bxX34xX55xX15xX16xX3xX4xa9dbxX6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX5xXd8xX3xX2xX72xX1bbxX13fxX1c5xX72xX72xX3xXc8xX0xX7xX22xXbxX12xX188xX0xX75xX7xX22xXbxX12xXb6xX3xX68xX3baxXexX3xX2xX72xX3bdxX73xX3xX130xX5exX3xX1xX8dxX3baxX4xX1xXb6xX3xX15xX367xXbxX3xX15xX16xX139xX15xX3xX7xX69xX4xX1xX3xX68xX2cxX6xX3xXbxX1xX34x7a7dxX15xX16xX3xX2xX1bbxX1c5xXb6xX1c5xX3xXexX3c1xX3xX68xX3c4xX15xX16xXb6xX3xX68xX3baxXexX3xX2xX72xX188xX73xX3xX130xX5exX3xX1xX8dxX3baxX4xX1xX13fxX3xX13cxX4dfxX3xX130xXdxX5exX15xX3xX130xX5exX3xX1xX8dxX3baxX4xX1xX3xX15xX1cxXc8xX3xX71xX72xX71xX188xXb6xX3xX7xX26xX15xX3xX5xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX1cxX15xX16xX3xX20xX21xX22xX3xX114xX69xX15xX3xX2bxX6xX3xXexX1cxX15xX16xX3xXexX2bxX34x32baxX15xX16xX3xX130xX1xX8dxX26xX15xX16xX3xX187xX73xX3xX7xX8dxX3xXd7xXcdxXdxX3xX15xX1cxXc8xX3xX71xX72xX71xX71xX13fxX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4ef0xX22xXexX1xX8dxX2bxXaxX12xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX2bxc09axX4xX0xX75xXbxX12

Thanh Trúc

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở bình độ 400

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở bình độ 400
2023-03-24 21:48:00

QTO - Theo đề nghị của Ban liên lạc cựu chiến binh bình độ 400 (BLLB400) với sự hướng dẫn của thượng uý Nguyễn Văn Nhung, (quê ở Quảng Trạch, Quảng Bình)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết