Cập nhật:  GMT+7
4c67x5ea1x8b2exab1ex6d5bx72a9x62f2x74d8x6e71xX7x6d75x4d61xccc2xa499xb9c9xc9bfxX5x53e2xXaxa134xd45ax85e1xb7dex9ff6xX3xXex4c80xX3xXcx5bffx6a8axX1dxX3x8194xXcx99f0xX3xX4xX6x9bdaxX3xX7xac00xX3xcc3cxX29x8f1fxX15xX16xX3xXcxbeefxad07xX3xXexX32xXdxac31xX15xX3x7be1xX1xX6xXdxX3xX15xX1xXdxc786x8a92xX3xaf80x7078xX3xX15xa8e6xX44xX3xa10ax9067xX2x4da1xX0x4e79xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6xc0f2xXaxX12xd15fxX2bxXcxcdbexX3x75eaxX3xX13xX1xXdx817cxX29xX3xbdd3xX29xX6xX3xX2x623exX52xX4dxX52xX4dxX4exX2xX50x4f87xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX1cxX1dxX1dxX3xX20xXcxX22xX3xX4xX6xX26xX3xX7xX29xX3xX2bxX29xX2dxX15xX16xX3xXcxX32xX33xX3xXex9a82xX3xX4xX1x5958xX4xX3xX1x6a5dxXdxX3xX15xX16xX1xX33xX3xXexX32xXdxX38xX15xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xX15xX1xXdxX43xX44xX3xX46xX47xX3xX15xX4axX44xX3xX4dxX4exX2xX50x5e12xX3xc654xc16exX3xX1xXaexXdxX3xX15xX16xX1xX33xX3xX46xX71xX3xXbxX1xc75exX6xX3xXexc788xX15xX1xX3xX4xa354xX3xb11dxd18dxX15xX16xX3xX4xX1xXe5xX3xXcxX1xcea5xXdxX3xX22x7c75xX15xX1xX3x7f18xXdxX43xX29xX81xX3x7e3fxX1xXeexX3xca1dxXe5xX3xXexX1x8d20xX3xXcxX1xX112x7d14xX15xX16xX3xXexX32xXd5xX4xX3xXcxXe9xX15xX1xX3x6d6dxX19x7280xX3xX4xXfbxX4xX3xXf0xXf1xX15xX16xX3xX4xX1xXe5xX3x87d0xX22xXcxX22xXcxX136xaab3xX3xX103xd039xX3xX10dxXfbxX3xX1cxX16xX29xX19xX13fxX15xX81xX3xX109xX1xXeexX3xX13xX1xX125xX3xXexX33xX4xX1xX3xX1dxc2a6xX1cxXd4xX3xXexXe9xX15xX1xX127xX3xX103xX112xc0d0xX15xX16xX3xXcxX32xX29xX15xX16xX3xXcxX1xX14xX15xX16xX81xX3xX13xX1xX125xX3xXexX33xX4xX1xX3xX136xX10dxX20xXcxXcxX2bxX22xX1cxX3xXexXe9xX15xX1xX127xX3xX109xX1x5ba0xX44xX3xX15axXaaxX4xX3xX13xX1x54c4xX29xX81xX3xXcxX32xX112x95b8xX15xX16xX3xX15axX26x91e2xX15xX3xX15axX10dxX2bxX1dxX3xXexXe9xX15xX1xX127xX3xX1cxX16xX29xX19x6f5exX15xX3xX2bxX29xX19axX15xX3xX13xX1xXe5xX15xX1xX81xX3xXcxX136xX22xX81xX3xX109xX1xXeexX3xX13xX1xX125xX3xXexX33xX4xX1xX3xX136xX10dxX1cxXd4xX3xXexXe9xX15xX1xX127xX3xXf0xX191xXdxX3xX64xXdxX43xX15xX3xX5xa561xX15xX1xX3xXf0xX191xX26xX3xX44xXaexXexX3xX7xb953xX3xX7xX1a1xX81xX3xa76dxX6xX15xX3xX15xX16xX1a7xX15xX1xX3xX4x9eacxXbxX3xXexXe9xX15xX1xXd2xX3xX22xX71xX3xXbxX1xXe5xX6xX3xXcx7746xXbxX3xXf0xX26xX1a7xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xX4xX6xX26xX3xX7xX29xX3xX22xXdxX43xXexX3xX1cxX6xX44xX3xX4xXeexX3xX14xX15xX16xX3xXcxX32xabf7xX15xX3xX1cxX16xbd28xX4xX3xXcxX1xX29xX21fxX15xX81xX3xXcxXa6xX15xX16xX3xX16xXdxXfbxX44xX3xXf0xX1fcxX4xX3xXcxX21fxXbxX3xXf0xX26xX1a7xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xX4xX6xX26xX3xX7xX29xX3xX22xXdxX43xXexX3xX1cxX6xX44xX127xX3xX14xX15xX16xX3xX109xX1xX6xX15xX3xX20xX191xX15xX1xX3xX1dx7e1cxX15xX16xX81xX3x59f7xX19xX3xX46xXdxX13fxX15xX3xX10dxX13xX1dxX3xXcxXa6xX15xX16xX3xX103xX15axX103xX15axX3xX22xXdxX43xXexX3xX1cxX6xX44xX81xX3xX13xX1xX125xX3xXexX33xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXf0xX26xX1a7xX15xX3xX4xX6xX26xX3xX7xX29xX3xX22xXdxX43xXexX3xX1cxX6xX44xXd2xX3xX1cxX4axX44xX3xX4dxX4exX2x6278xX3xXexce9fxX15xX1xX3xX1xX2f1xX15xX1xX3xX7xX2dxX15xX3x6fb9xX29xX20dxXexX3xX3bxXdxX15xX1xX3xX64xX26xX6xX15xX1xX3xX4xX125xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX6xX26xX3xX7xX29xX3xX2bxX29xX2dxX15xX16xX3xXcxX32xX33xX3xX16x927bxXbxX3xX15xX1xXdxX71xX29xX3xX3bxX1xXeexX3xX3bxX1xX4axX15xX3xX64xX26xX3xX16xXdxXfbxX3xX44xX125xX3xX4xX6xX26xX3xX7xX29xX3xX16xXdxX2dxX44xX81xX3xXexX1xX117xXdxX3xXexXdx4fd5xXexX3xX3bxX1xc6dfxX4xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXexX3xX2dxX15xX1xX3xX1xX112xX1a1xX15xX16xX3xXf0xX35cxX15xX3xX4xX1xX20dxXexX3xX5xX112x6b68xX15xX16xX3xX44xX125xX127xX3xXf0xX32cxX4xX3xX202xXdxX43xXexX3xX5xX1a7xX3xX4dxX3xX4xX166xX15xX3xX202xX1efxX26xX3xX7xX1fcxX3xX79xX81xX3xX2xX4exX3xXf0xX1efxX3xX16xX19axX19xX3xXexX1xXdxX43xXexX3xX1xX191xXdxX3xX15xX32cxX15xX16xX3x9098xX4exX4exX3xX1xX6xX3xX4xX6xX26xX3xX7xX29xa03cxX3xc61exX2dxX15xX3xX5xX112xX380xX15xX16xX3xX44xX125xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xXfbxX4xX3xX15xX4axX44xX3xX4dxX4exX2xX2eexX3xXf0xX191xXexX3xX4dxXd2xaf3cxX4dxX4dxX81xX2xX3xXexX20dxX15xX81xX3xXf0xX191xXexX3xX2xX4exX4exX81xX79xb923xX3xcb1dxX1dxX3xXcxX21fxXbxX3xXf0xX26xX1a7xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xX4xX6xX26xX3xX7xX29xX3xX22xXdxX43xXexX3xX1cxX6xX44xX3xX16xXdxX6xX26xX127xX3xX15xX4axX15xX16xX3xX7xX29xX20dxXexX3xX46xX112xX117xX15xX3xX4xX19axX19xX3xX202xX2f1xX15xX1xX3xX74xX29xX19axX15xX3xX4exX81x7265xX3xXexX20dxX15xX52xX1xX6xXd2xX3xXcxXa6xX15xX16xX3xX64xX26xX6xX15xX1xX3xXexX1xX29xX3xX15xX4axX44xX3xX4dxX4exX2xX2eexX3xXf0xX191xXexX3xX2xc727xX2xX81xX3bdxX3xXexd524xX3xXf0xXf1xX15xX16xX81xX3xX16xXdxX2dxX44xX3xX3f2xX4dxX406xX3xX7xX26xX3xX46x964dxXdxX3xX15xX4axX44xX3xX4dxX4exX2xX4dxXd2xX3xX103xX380xXdxX3xX15xX1xX29xX21fxX15xX3xXexX32xX112xX497xX4xX3xXexX1xX29xX35cxX3xX112xX497xX4xX3xXf0xX191xXexX3xX2eexX2xX3xXexX482xX3xXf0xXf1xX15xX16xX81xX3xX15xXaexXbxX3xX15xX16xX19axX15xX3xX7xXfbxX4xX1xX3xX2xX47cxX81xX50xX3xXexX482xX3xXf0xXf1xX15xX16xX81xX3xXexX1xX29xX3xX15xX1xX21fxXbxX3xX202xX2f1xX15xX1xX3xX74xX29xX19axX15xX3xXf0xX191xXexX3xX50xX81xX3f2xX3xXexX32xXdxX43xX29xX3xXf0xXf1xX15xX16xX52xX15xX16xX112xX117xXdxX52xXexX1xXfbxX15xX16xXd2xX3xX1cxX4axX44xX3xX4dxX4exX2xX2eexX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXf0xX1efxX3xXexX32xXf1xX15xX16xX3xX44xX497xXdxX81xX3xXexXfbxXdxX3xX4xX6xX15xX1xX3xX50xX2eexX79xX81xX4exX2xX3xX1xX6xX3xXexX1xX10xX26xX3xXf0xc1b4xX15xX16xX3xX7xXd5xX3xX4xX1xXe9xX3xXf0xX191xX26xX3xX4xX125xX6xX3xXcxX21fxXbxX3xXf0xX26xX1a7xX15xX3xX46xX71xX3xX5xXd5xX6xX3xX4xX1xX251xX15xX3xX16xXdxX1fcxX15xX16xX3xXexX1xXe5xX4xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3xX46xX497xXdxX3xXf0xXdxX71xX29xX3xX3bxXdxX43xX15xX3xXexX1xX117xXdxX3xXexXdxX35cxXexX3xX3bxX1xXe5xX3xX1xX21fxX29xXd2xX3xX20xX32cxX4xX3xX64xX29exX3xX16xX32cxXbxX3xX3bxX1xXeexX3xX3bxX1xX4axX15xX3xX15xX1xX112xX15xX16xX3xX15xX16xX112xX117xXdxX3xX5xX6xX26xX3xXf0xXaexX15xX16xX3xX46x83e9xX15xX3xXf0xX112xX380xX4xX3xX1xX112xX1a1xX15xX16xX3xXf0xX24cxX19xX3xXf0xX125xX3xX4xXfbxX4xX3xX4xX1xX35cxX3xXf0xXaexX81xX3xX4xX1xXe5xX15xX1xX3xX7xXfbxX4xX1xX3xX15xX1xX112xX3xX10dxX1dxd213xXcxX81xX3xX10dxX1dxa386xX1dxX81xX3xX10dxX1dxXcxX1cxX3xX4xX1xX26xX3xX15xX16xX112xX117xXdxX3xX5xX6xX26xX3xXf0xXaexX15xX16xX127xX3xX4xX1xXdxX3xXexX32xX2dxX3xX47cxX81xX4dxX3xXexX482xX3xXf0xXf1xX15xX16xX3xXexXdxX71xX15xX3xX4axX15xX3xX16xXdx6ce4xX6xX3xX4xX6xX3xX46xX1a7xX3xX3f2xX81xX2xX3xXexX482xX3xXf0xXf1xX15xX16xX3xX202xXf1xXdxX3xX64xX112xca7exX15xX16xX3xXf0xXaexX4xX3xX1xX191xXdxX3xX4xX1xX26xX3xX13xX1cxX22xX13xX81xX3xX103xX15axXd2xX3xX1dxXdxX43xX15xX3xX15xX6xX19xX81xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXf0xX1efxX3xX16xXeexXbxX3xX46xX1fcxX15xX3xXf0xX24cxX29xX3xXexX112xX3xX46xX1a7xX26xX3xX455xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xXa6xX3xXbxX1xX24cxX15xX3xXexX32xX26xX15xX16xX3xX5xXffxX15xX1xX3xX46xXd5xX4xX3xXexX32xXf1xX15xX16xX3xX4xX6xX26xX3xX7xX29xX81xX3xXexX32xXf1xX15xX16xX3xX32x8de2xX15xX16xX3xX46xX1a7xX3xXbxX1xX19axX15xX3xX46xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX127xX3xXf0xX32cxX4xX3xX202xXdxX43xXexX3xX5xX1a7xX3xX64xXd5xX3xXfbxX15xX3xXexX32xXf1xX15xX16xX3xX4xX6xX26xX3xX7xX29xX3xX1a1xX3xXexXe9xX15xX1xX3xX3ccxX6xX5xX6xX46xX6xX15xX3xX67xX103xX1a7xX26xX6axX3xX46xX497xXdxX3xX64xXdxX43xX15xX3xXexXe5xX4xX1xX3xX79xX79xX4exX3xX1xX6xX3xXf0xX6xX15xX16xX3xX1xX26xX1a7xX15xX3xXexX1xX1a7xX15xX1xX3xXexX1xX125xX3xXexX47xX4xX3xX4xX20dxXbxX3xXbxX1x9de6xXbxX3xXf0xX24cxX29xX3xXexX112xX3xX4xX125xX6xX3xX103xX1a7xX26xXd2xX3xX1cxX4axX44xX3xX4dxX4exX2xX50xX81xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX6xX26xX3xX7xX29xX3xX2bxX29xX2dxX15xX16xX3xXcxX32xX33xX3xXbxX1xX20dxX15xX3xXf0xX20dxX29xX3xXf0xX191xXexX3xX64xX26xX6xX15xX1xX3xXexX1xX29xX3xX4dxX4dxX4exX3xXexX482xX3xXf0xXf1xX15xX16xX81xX3xX5xX380xXdxX3xX15xX1xX29xX21fxX15xX3xXexX32xX112xX497xX4xX3xXexX1xX29xX35cxX3xXf0xX191xXexX3xX2eexX3f2xX3xXexX482xX3xXf0xXf1xX15xX16xX81xX3xX15xXaexXbxX3xX15xX16xX19axX15xX3xX7xXfbxX4xX1xX3xX3bxX1xX26xX2dxX15xX16xX3xX2xX47cxX3xXexX482xX3xXf0xXf1xX15xX16xXd2xX3xXcxX21fxXbxX3xXexX32xX29xX15xX16xX3xX15xX16xX29xXf1xX15xX3xX5xXd5xX4xX3xXf0xX38xX3xXexX32xX26xX15xX16xX3xX3f2xX3xX15xX4axX44xX3xXexX497xXdxX3xX15xX19axX15xX16xX3xX64xXdxX43xX15xX3xXexXe5xX4xX1xX3xX4xX6xX26xX3xX7xX29xX3xX5xX13fxX15xX3xX455xXd2xX4exX4exX4exX6cxX3xX2xX4exXd2xX4exX4exX4exX3xX1xX6xX127xX3xX74xX29xX19xX35cxXexX3xXexX19axX44xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX5x9a69xX81xX3xXexXfbxXdxX3xX4xX6xX15xX1xX3xXexX6dexX3xX3bdxX4exX4exX6cxX3xX2xXd2xX4exX4exX4exX3xX1xX6xXd2xX3xX109xX1xX20dxX15xX3xXf0xX20dxX29xX3xXf0xX112xX6xX3xX7xX2dxX15xX3xX5xX112xX380xX15xX16xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX1xXfbxX4xX3xXf0xX191xXexX3xX4dxXd2xX2eexX4exX4exX3xXexX20dxX15xX81xX3xX15xX4axX15xX16xX3xX7xX29xX20dxXexX3xX202xX2f1xX15xX1xX3xX74xX29xX19axX15xX3xXf0xX191xXexX3xXexX32xX13fxX15xX3xX4exX81xX455xX3xXexX20dxX15xX52xX1xX6xX127xX3xXexX1xX29xX3xX44xX29xX6xX3xX4dxXd2xX4exX4exX4exX3xXexX20dxX15xX3xX44xX125xX3xX4xX6xX26xX3xX7xX29xX3xXexXdxX38xX29xX3xXf0xXdxX71xX15xX81xX3xX4xX1xX35cxX3xX202xXdxX35cxX15xX3xXf0xX191xXexX3xX50xXd2xX2eexX4exX4exX3xXexX20dxX15xX3xX44xX125xX3xX4xXfbxX4xX3xX5xX26xX191xXdxXd2xXd2xXd2xX3xX1dxXd2xX1cxXd2xX408xX0xX52xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng Hóa: Khánh thành điểm trường Ka Tăng

Hướng Hóa: Khánh thành điểm trường Ka Tăng
2014-02-20 08:36:35

(QT) - Ngày 19/2/2014, tại thị trấn Lao Bảo, UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ khánh thành điểm trường Ka Tăng, thuộc Trường...

Toàn tỉnh Quảng Trị còn 3 thôn chưa có đảng viên

Toàn tỉnh Quảng Trị còn 3 thôn chưa có đảng viên
2014-02-19 06:55:22

(QT) - Thời gian qua, cấp ủy các cấp đặc biệt chú trọng đến công tác xóa thôn, bản, khu phố chưa có tổ chức đảng và đảng viên nên đến nay số thôn, bản, khu phố có đảng viên...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết