Cập nhật:  GMT+7
9239xc97cxa8bdxbe37xc68cxefcfx10471xe369xa2abxX7x118b4x10df2x12757xbaa8xbc7cxdeaexX5xad5exXaxf68bxffb1xd9b1xcc15x11dcdxX3xf947x13818xX3xed52xb8a2xa762x12cbaxXexX3x12444x1306bxX15xX1xX3xX18xce41xX3xX15xX1xXdx1151ax11defxX3xcb08xX1xd1aaxX3xXcxe4a4xe559x12930xX15xX16xX3x12246xX6xX15xX3xXcxX1cxX1dx10b23xX15xX3xX16xXdx105bdxdb3cxX3xXcx11d4exX15xX1xX3xe6a3xX1dxX0xc700xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf4f6xX10xX6x1140dxXaxX12x10b27xa23axXcx1002cxX3xb715xX3xadc1xX16xcad9xX1dxX3xX2x127c0xX51xX2xX73xX51xX73x112ddxX2x12facx11e0axX3xX3axX6xX15xX3xXcxX1cxX1dxX41xX15xX3xX16xXdxX46xX47xX3xXcxX4axX15xX1xX3xX4exX1dxX3xX67xX1cxf15bxX15xX16xX3xXcxX34xX22xX3xXexX27xX3xX4xX1xf83fxX4xX3xX5xefbcxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xabe8xX6fxX3xXexX34xX6xX47xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xXcxX34xX35xX36xX15xX16xX3xX3axX6xX15xX3xXcxX1cxX1dxX41xX15xX3xX16xXdxX46xX47xX3xXcxX4axX15xX1xX3xX4exX1dxca6exX3xXcxX1xX6xX2dxX3xX63xc56bxX3xX4xX31xX3xX4xX46xX4xX3xX21xf048xX15xX16xX3xX4xX1x1375cxee3bxX3xXcxX34xX35xbfe8xX15xX16xX3xX6dxX16xf3f9xX4xX3xa2f9xX15xX16xX7cxX3x9519xc2fcxXcxX11cxXcxX11bxX7cxX3xXcxX34xX35xX36xX15xX16xX3xX3axX6xX15xX3xXcxX27xX3xX4xX1xXa4xX4xX3xXcxX4axX15xX1xX3xX4exX1dxe777xX3xX6dxX16xX1cxX1dxXa8xX15xX3xX11cx10d58xX15xX3xX60x1369axX15xX16xX7cxX3xX11bxX11cxXcxX11cxXcxX11bxX7cxX3xXcxX34xX35xX36xX15xX16xX3xX3axX6xX15xX3xXcxX1cxX1dxX41xX15xX3xX16xXdxX46xX47xX3xXcxX4axX15xX1xX3xX4exX1dxX13dxX3xX5x9ca0xX15xX1xX3xX21x11b48xX47xX3xXb2xX6fxX3xX4xX46xX15xX3xX18x131f1xX7cxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX1xXa4xX4xX3xX3axX6xX15xX3xXcxX1cxX1dxX41xX15xX3xX16xXdxX46xX47xX3xXcxX4axX15xX1xX3xX4exX1dxXefxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX47xX63xX1dxXaxX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX2dxX6xX34xX16xXdxX15xX108xX73xXbx12fb0xX3xX6xX1cxXexX47xXaxX12xX0xXexX34xX12xX0xXexX63xX12xX0xXdxX2dxX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x12671xXdxX63xXexX1xX9xXaxX7bx11265xX79xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX73xc5ddxX73xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX51xX51xX18xX6xX47xX1bxX1cxX6xX15xX16xXexX34xXdxXefxXb2xX15xX51xXbxX47xX34xXexX6xX5xX7xX51xX79xX51xXcxX34xX1cxX47xX15xX16xX1bxX1cxX6xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX51xe71dxX1xXdxX10xXbxX15xXb2xX63xX5xXbxX47xX3xX66x12e31xX69xXefxebddxXbxX16xXaxX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX34xX12xX0xXexX34xX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX12xX13xX46xX4xX3xX21xX101xX15xX16xX3xX4xX1xX107xX108xX3xXcxX34xX35xX10dxX15xX16xX3xX6dxX16xX113xX4xX3xX116xX15xX16xX7cxX3xXcxX34xX35xX36xX15xX16xX3xX3axX6xX15xX3xXcxX27xX3xX4xX1xXa4xX4xX3xXcxX4axX15xX1xX3xX4exX1dxX13dxX3xX6dxX16xX1cxX1dxXa8xX15xX3xX11cxX147xX15xX3xX60xX14bxX15xX16xX7cxX3xXcxX34xX35xX36xX15xX16xX3xX3axX6xX15xX3xXcxX1cxX1dxX41xX15xX3xX16xXdxX46xX47xX3xXcxX4axX15xX1xX3xX4exX1dxX3xXexX34xX6xX47xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xXb2xX6fxX3xXexd874xX15xX16xX3xX1xX47xX6xX3xX4xX1x117f6xX4xX3xX2dxb56fxX15xX16xX3xX21xX101xX15xX16xX3xX4xX1xX107xX3xa35axX41xX3xXcxX1xX22xX3xX60xX101xX15xX16xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX34xX12xX0xX51xXexX6xX18xX5xX10xX12xXcxX1xXf7xX4xX3xX1xXdxX2cxX15xX3xXb2xXdxX2cxX4xX3xX18xX27xX3xX7xX1cxX15xX16xX3xXb2xX6fxX3xXexX147xX15xX16xX3xX4xX35xb446xX15xX16xX3xX4xX46xX15xX3xX18xX188xX3xX5xX178xX15xX1xX3xX21xX17dxX47xX3xX4xX1xX47xX3xX3axX6xX15xX3xXcxX1cxX1dxX41xX15xX3xX16xXdxX46xX47xX3xXcxX4axX15xX1xX3xX4exX1dxX7cxX3xX15xX16xX6fxX1dxX3xX73xcbafxX51xX2xX2xX51xX73xX79xX2xX7bxX7cxX3xX3axX6xX15xX3xXcxX1xX35xX351xX15xX16xX3xXb2xe07dxX3xXcxX4axX15xX1xX3xX4exX1dxX3xX21xX178xX3xX4xX31xX3xX67xX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX7xX19xX3xX2xX1fcxX2xX1fcxX6bxX67xb126xX51xXcxX11bxX3xXb2x96d0xX3xXb2xXdxX2cxX4xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX21xX101xX15xX16xX3xX4xX1xX107xX3xX313xX41xX3xXcxX1xX22xX3xX60xX101xX15xX16xX7cxX3xXcxX34xX35xX36xX15xX16xX3xX2fxX1x11651xX15xX16xX3xX313xX22xX4xX1xX3xX7x11f80xX3xX3c2xX97xX15xX16xX7cxX3xX3axX6xX15xX3xXcxX1cxX1dxX41xX15xX3xX16xXdxX46xX47xX3xXcxX4axX15xX1xX3xX4exX1dxX3xX16xXdxb837xX3xX4xX1xXa4xX4xX3xXb2xX39exX3xX2fxX1xX31xX3xXcxX34xX35xX36xX15xX16xX3xX3axX6xX15xX3xXcxX1cxX1dxX41xX15xX3xX16xXdxX46xX47xX3xXcxX4axX15xX1xX3xX4exX1dxX7cxX3xXexX1xX351xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX1fcxX3xX15xX147xX2dxX3xb99fxb05dxX3xXexX306xX3xX15xX16xX6fxX1dxX3xX2xX51xX2xX73xX51xX73xX79xX2xX7bxXefxX3xXcxX17dxXdxX3xX18xX1cxX27xXdxX3xX5xXa8xX7cxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX2dxX2f8xXexX3xX3axX6xX15xX3xXcxX1xX35xX351xX15xX16xX3xXb2xX39exX3xXcxX4axX15xX1xX3xX4exX1dxX7cxX3xX4xX46xX4xX3xX21xX101xX15xX16xX3xX4xX1xX107xX108xX3xXcxX34xX35xX10dxX15xX16xX3xX6dxX16xX113xX4xX3xX116xX15xX16xX7cxX3xXcxX34xX35xX36xX15xX16xX3xX3axX6xX15xX3xXcxX27xX3xX4xX1xXa4xX4xX3xXcxX4axX15xX1xX3xX4exX1dxX13dxX3xX6dxX16xX1cxX1dxXa8xX15xX3xX11cxX147xX15xX3xX60xX14bxX15xX16xX7cxX3xXcxX34xX35xX36xX15xX16xX3xX3axX6xX15xX3xXcxX1cxX1dxX41xX15xX3xX16xXdxX46xX47xX3xXcxX4axX15xX1xX3xX4exX1dxX3xX21xX178xX3xXexX34xX6xX47xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX1xX3xX18xX27xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xX4xX1xXa4xX4xX3xXb2xX39exX3xX2fxX1xX31xX3xXcxX34xX35xX36xX15xX16xX3xX3axX6xX15xX3xXcxX1cxX1dxX41xX15xX3xX16xXdxX46xX47xX3xXcxX4axX15xX1xX3xX4exX1dxX3xXb2xX6fxX3xXexX2f8xX15xX16xX3xX1xX47xX6xX3xX4xX1xX302xX4xX3xX2dxX306xX15xX16xX3xX21xX101xX15xX16xX3xX4xX1xX107xX3xX313xX41xX3xXcxX1xX22xX3xX60xX101xX15xX16xXefxX3xX2fxX1xX46xXexX3xX18xXdxX469xX1cxX3xXexX17dxXdxX3xX18xX1cxX27xXdxX3xX5xXa8xX7cxX3xX21xX101xX15xX16xX3xX4xX1xX107xX3xXcxX34xX35xX10dxX15xX16xX3xX6dxX16xX113xX4xX3xX116xX15xX16xX3xX2dxX47xX15xX16xX3xX34xb3faxX15xX16xX7cxX3xXexX1xX351xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXex12479xXdxX3xX21xX101xX15xX16xX3xX4xX1xX107xX3xX313xX41xX3xXcxX1xX22xX3xX60xX101xX15xX16xX3xXbxX1xX46xXexX3xX1xX1cxX1dxX3xX15xX1xX422xX15xX16xX3xX468xXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2cxX2dxX3xXexX1xXf7xX4xX3xXexXdxXa8xX15xX3xXexX34xX47xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX46xX4xX7cxX3xXexX107xX4xX1xX3xX4xXf7xX4xX3xX1xX113xX4xX3xX1xee75xXdxX7cxX3xX21xX47xX6fxX15xX3xX468xX1exXexX3xXb2xX5cdxXdxX3xX21xX101xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX2cxXbxX3xXexX34xX47xX15xX16xX3xX21xX10dxX15xX3xXb2xX22xX7cxX3xXbxX1xc11cxX15xX3xX21xX655xX1cxX3xX1xX47xX6fxX15xX3xXexX1xX6fxX15xX1xX3xXexX19xXexX3xXexX34xX113xX15xX16xX3xXexX34xX46xX4xX1xX3xX2dxX5cdxXdxX3xX21xX35x11581xX4xX3xX16xXdxX6xX47xX13dxX3xX4xX46xX15xX3xX18xX188xX7cxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX1xXa4xX4xX3xX3axX6xX15xX3xXcxX1cxX1dxX41xX15xX3xX16xXdxX46xX47xX3xXcxX4axX15xX1xX3xX4exX1dxX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX39exX4xX3xX16xXdxX302xXbxX3xX21x11be4xX7cxX3xXbxX1xX19xXdxX3xX1xX67dxXbxX7cxX3xXexX17dxX47xX3xX21xXdxX3c8xX1cxX3xX468xXdxX2cxX15xX3xXexX1xX1cxf005xX15xX3xX5xX67dxXdxX3xX21xX469xX3xX21xX101xX15xX16xX3xX4xX1xX107xX3xX60xX101xX15xX16xX3xX1xX47xX6fxX15xX3xXexX1xX6fxX15xX1xX3xXexX19xXexX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xXb2xX39exX3xX4xX4exX6xX3xX2dxce36xX15xX1xXefxX3xX2fxX1xX46xXexX3xX18xXdxX469xX1cxX3xX15xX1xX6dcxX15xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xXb2xX39exX7cxX3xX21xX101xX15xX16xX3xX4xX1xX107xX3xX313xX41xX3xXcxX1xX22xX3xX60xX101xX15xX16xX3xX18xX6fxX1dxX3xXexX628xX3xXb2xXdxX15xX1xX3xX63xXf7xX3xX21xX35xX67dxX4xX3xX3axX6xX15xX3xXcxX1xX35xX351xX15xX16xX3xXb2xX39exX3xXcxX4axX15xX1xX3xX4exX1dxX3xXexXdxX15xX3xXexX35xX36xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX47xX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xXb2xX39exX3xX2dxX5cdxXdxX13dxX3xX1xXa4xX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1exXexX3xXex1024fxX2dxX3xX468xX1xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX306xX15xX16xX3xX34x12b72xX15xX3xX5xX1cxX1dxX2cxX15xX3xX21xX17dxX47xX3xX21xXa4xX4xX7cxX3xXbxX1x117f1xX2dxX3xX4xX1xX655xXexX3xX4xX1xX107xX15xX1xX3xXexX34xX22xX7cxX3xX1xX113xX4xX3xXexX6dcxXbxX3xX15xX796xX15xX16xX3xX4xX6xX47xX3xXexX34xX711xX15xX1xX3xX21xX188xX3xX4xX1xX1cxX1dxX41xX15xX3xX2dxX14xX15xX7cxX3xX4xX14bxX15xX16xX3xXexX6dcxXbxX3xXexX1xX469xX3xX4xX46xX15xX3xX18xX188xX7cxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX1xXa4xX4xX3xX3axX6xX15xX3xXcxX1cxX1dxX41xX15xX3xX16xXdxX46xX47xX3xXcxX4axX15xX1xX3xX4exX1dxX3xX15xf8bexX3xX5xXf7xX4xX3xX1xX47xX6fxX15xX3xXexX1xX6fxX15xX1xX3xXexX19xXexX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xXb2xX39exX3xX21xX35xX67dxX4xX3xX16xXdxX6xX47xXefxX3xXcxXdxX15xX7cxX3xX97xX15xX1xX108xX3x12e8cxXefxX85dxXefxe8b4


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trao 32 triệu đồng cho em Minh Hiếu

Trao 32 triệu đồng cho em Minh Hiếu
2023-12-04 18:28:00

QTO - Chiều nay 4/12, Báo VietNamNet phối hợp với UBND xã Hải Hưng (huyện Hải Lăng) trao số tiền hơn 32 triệu đồng cho em Nguyễn Đức Minh Hiếu (sinh năm...

Khánh thành Nhà máy Bia Hà Nội–Quảng Trị

Khánh thành Nhà máy Bia Hà Nội–Quảng Trị
2014-12-15 06:50:25

(QT) - Hôm qua 14/12/2014, Tổng công ty CP Bia-rượu-nước giải khát Hà Nội tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Bia Hà Nội-Quảng Trị. Dự lễ có các đồng chí: Lê Hữu Phúc, UVTƯ Đảng, Bí...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết