Cập nhật: 06/07/2022 11:58 GMT+7
dfe2x121a8xf834x14f61x16852x12169x12114x10e9ex14ed6xX7xfcbex144d9x11353x133e2x14a78x177ccxX5x12432xXax144c4x126cex11ac2xX3x12dd9xXdx17501x17da5xX3xXex16b2fx171cexX16xX3xX1xea03xX1dxX3xX2x113cdxX25xX3xX7x173ecx171c8xXexX3x159b2xX29x175c6xX3xX4xX1xX19xX3xX1x13990xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3x14724xe2f0xX3xXexX1xXdxX3xXex16b92xXexX3xX1dxX16xX1xXdx113afxXbxX3xXcx11ee2x1068axXcxX3xX1dx11ceax15118xX3x16843xX25xX59xX59xX0x17417xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX10xX6xX3exXaxX12xX51xX14xX57xX3xX1dxX6x159a5xX3x114b6xX5ex124c6x15714xX3xX4xX14xX3x16e09xX16xX29xX79x12e33xX1dxX3xXcxX1x1195axX3x13823xXdxX57xX3xX51xfef1xX19xX7exX3xX16xXdxX18xX19xX3xecfaxXdx10d00xX1dxX3xX3ex15265xX79xX3xX57xX14xX1dxX3xX83xX16x122a2xX3xX9cxX56xX1dxX3xXcx145d4xf1c2x1082bxX1dxX16xX3xXcxX51xX52xXcxX3xe704xX3xXcx122d7xX4xX3x1349bxX1xX29xX79xX4dxX1dxX3xX51xXb3x12b2exX1dxX16xX3xX51xf2fcxX6x120e5xX3x11c0ax1051exX3xX4xX1xX29x15142xX1dxX3x14fe2xX8cxX3x1235exX19xX1dxX16xX3xX1xX21xX1dxX3xX2xX25xX25xX3xX7xX29xX2axXexX3xX2dxX29xX2fxX3xXexX1cxX1dxX16xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX18xX4xX3xXexX1x10425xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX4xee07xX6xX3xXexXb2xXb3xXb4xX1dxX16xX3xX3exX3fxX3xXexX1xXdxX3xXexX46xXexX3xX1dxX16xX1xXdxX4dxXbxX3xXcxX51xX52xXcxX3xX1dxX56xX57xX3xX59xX25xX59xX59xX3xXexXa2xXdxX3xXd5xXdx102d7xX57xX3xXexX1xXdxX3xXcxX51xX52xXcxX3xXbdxX3xXcxXc0xX4xX3xX9cxX2fxX19xX3xX1dxX16xX2fxX79xX3xX57xX6xXdxX3xX7dxX5exX7dx1563dxX0xX5exXbxX12xX0xXexX6xXdexX5xX10xX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX57xX6xXb2xX16xXdxX1dx17405xX59xXbxXe1xX3xX6xX29xXexX19xXaxX12xX0xXexXb2xX12xX0xXexX3exX12xX0xXdxX57xX16xX3xX7xXb2xX4xX9xXaxX5exX5exX4xX160xXdexX6xX19xX2dxX29xX6xX1dxX16xXexXb2xXdxX160xX9cxX1dxX5exX3exX10xX7x12e20xXexX19xXbxX5exX1dxX10x1368axX7xX5exX59xX59xX59xX7dxX5ex120bdx15a7bxX3ex17103xX2xX2x170ddxX1bcxX1bex154d1xXexX2xX7bxX1bcxX7bxX2xX2xX5xX2xX160xfea4xXbxX16xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXexX3exX12xX0xX5exXexXb2xX12xX0xXexXb2xX12xX0xXexX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1057exX19xX3exX79xXaxX12xX52xX1x10137xX1dxX3xX2dxX29xX2fxX3xXexX1cxX1dxX16xX3xX57xfa53xXdxX3xXexX1xX106xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXcxXb2xXb3xXb4xX1dxX16xX3xXcxX51xX52xXcxX3xXbdxX3xXcxXc0xX4xX3xX3exX3fxX3xXexX1xXdxX3xXexX46xXexX3xX1dxX16xX1xXdxX4dxXbxX3xX1dxX56xX57xX3xX59xX25xX59xX59xX3xX9cxXccxXdxX3xX5xXb4xXdxX3xX1dxX1x15e8cxX1dxX3xX1dxX1xX10exX3xX4xX1x1395bxX1dxX3xXexX1xX2fxX1dxX1xX3xX4xX10exX6xX3xX4xX14xX3xX8exXdxX57xX3xX51xX93xX19xX3x1516axX3x134e9xX1dxX1xX179xX3xXcxXc0xX3x14a83xXdxX1dxX1xX0xX5exXbxX12xX0xX5exXexX3exX12xX0xX5exXexXb2xX12xX0xX5exXexX6xXdexX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX19xX3exX79xXaxX12x133dexXb3xed68xX4xX3xXdexXdx1389exXexX7exX3xX57xX208xXdxX3xX16xXd1xXdxX3xX2dxX29xX2fxX3xX16x12401xX57xX3xX2xX3xXexXc0xXdxX3xXdexX18xX1dxX1xX3xX57x10468xX3xX9cxX2fxX3xX2xX3xX1x15e56xXbxX3xX7xXabxX6xX7exX3xXd5xX10exX3xX4xX1xX19xX3xX2xX3xX1xX36xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX56xX1dxX3xX7xX18xX1dxX16xX3xXexXb2xXb3xXccxX4xX3xX1acxX1xXdxX3xXdexXb3xXccxX4xX3xX9cxX2fxX19xX3xXbxX1xe1ccxX1dxX16xX3xXexX1xXdxX3xXexX46xXexX3xX1dxX16xX1xXdxX4dxXbxX3xXcxX51xX52xXcxX160xX3xXcxXdx13cd2xX1dxX3xX57xX29xX6xX3xX1xX21xX1dxX3xX2xX25xX25xX3xX16xXd1xXdxX3xX2dxX29xX2fxX3xXd5xXb3xX2a3xX4xX3xX4xX14xX3xX8exXdxX57xX3xX51xX93xX19xX3xXexXb2xX106xX4xX1xX3xXex11361xX3xXexXdxX322xX1dxX3xX5xXb3xX21xX1dxX16xX3xX4xX10exX6xX3xX57xX2c8xX1dxX1xX160xX3xf1fcxX2c8xX3xXbxX1xX93xXdxX3xX5xX2fxX57xX3xX1dxX1xXdxX4dxX57xX3xX9cxe961xX3xX4xX19xXdxX3xXexX1xXdxX3x16123xX3xXd5xXdxX13exX57xX3xXexX1xXdxX3xX1acxX1xX18xX4xX7exX3xX1dxX9exX1dxX3xX57xXd1xX1dxX3xX2dxX29xX2fxX3xX1dxX2fxX79xX3xX7x10582xX3xXd5xXb3xX2a3xX4xX3xX4xX14xX3xX51xX93xX19xX3xX1dxX1xXb4xX3xX2a1xX2d0xXdxX3xXexXdxX2a8xXbxX3xX7x126dcxX4xX3xX57x11463xX6xX3xXexX1xXdxX3xX4xX10exX6xX3xX2a1xX19xX2fxX1dxX3xXexXb2xXb3xXb4xX1dxX16xX3xXcxX51xX52xXcxX3xXbdxX3xXcxXc0xX4xX3xX16x14a26xXdxX3xXd5xX2a8xX1dxX3xXex1233axX1dxX3xXexX6xX79xX3xX4xX18xX4xX3xX10xX57xX3xX9cxX2fxX19xX3xX7xX18xX1dxX16xX3xX7dxX5exX7dxX160xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX19xX3exX79xXaxX12xX13xX14xX3xX51xX93xX19xX3xX57xX19xX1dxX16xX3xX57xX29xX46xX1dxX3xX57xXd1xX1dxX3xX2dxX29xX2fxX3xX1dxX2fxX79xX3xX9cxX350xX6xX3xX16xXdxXc0xXbxX3xX4xX18xX4xX3xX1xX36xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX3exX254xX1dxX3xXexX2d0xX4xX3xXexX1xXdxX13exX29xX3xX7xX46xX3xX4xXd1xX3xX57xX2d0xXexX3xXdexXabxX6xX3xX7xX18xX1dxX16xX3xXd5xX93xX57xX3xXdexX93xX19xX3xXexXb2xXb3xXccxX4xX3xX16xXdxXb4xX3xXexX1xXdxX3xXexX46xXexX3xX1dxX16xX1xXdxX4dxXbxX7exX3xX9cxX350xX6xX3xX5xX2fxX3xX57xXd1xX1dxX3xX2dxX29xX2fxX3xXexXdxX1dxX1xX3xXexX1xX1fbxX1dxX3xXexXdxX2a8xXbxX3xXexX1xX9exX57xX3xXd5xX2d0xX1dxX16xX3xX5xX3fxX4xX7exX3xX57xX6xX79xX3xX57xX24bxX1dxX3xX9cxX2fxX3xX7xX3fxX3xXexX3fxX3xXexXdxX1dxX3xX4xX1xX19xX3xX4xX18xX4xX3xX10xX57xX160xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX19xX3exX79xXaxX12xX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX83xX16xX29xX79xX87xX1dxX3xXcxX1xX8cxX3xX8exXdxX57xX3xX51xX93xX19xX3xX4xX14xX1dxX16xX3xXexX18xX4xX3xXexXa2xXdxX3xXcxXb2xXb3xXb4xX1dxX16xX3xXcxX51xX52xXcxX3xXbdxX3xXcxXc0xX4xX3xXd5xXb3xX2a3xX4xX3xX7dxX3xX1dxX56xX57xX7exX3xX5xX2fxX3xX1dxX1xX254xX1dxX3xX9cxX3f1xXexX3xX4xX10exX6xX3xXdexX18xX19xX3x14040xX29xX93xX1dxX16xX3xXcxXb2xX8cxX3xXexXb2xX19xX1dxX16xX3xXexX18xX4xX3xXbxX1xXdbxX57xX3xe07fxXcxX1x15d89xXdxX3xX1xX2b9xX1dxX3xX9cxX2fxX19xX3xX57xX14xX1dxX3xX83xX16xXabxX3xX9cxX56xX1dxX3xX4xX1xX19xX3xX1xX36xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX9cxX3c6xX1dxX16xX3xX1acxX1xXd1xe223xX160xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX19xX3exX79xXaxX12xXcxXc0xX3xX276xXdxX1dxX1xX0xX5exXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hội nghị phát triển du lịch Cam Lộ năm 2022

Hội nghị phát triển du lịch Cam Lộ năm 2022
2022-07-05 17:13:44

(QTO) – Chiều nay 5/7, huyện Cam Lộ tổ chức hội nghị phát triển du lịch năm 2022 nhằm đánh giá thực trạng, tiềm năng, lợi thế và xây dựng các giải pháp thúc đẩy phát triển du...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết