Cập nhật: 03/01/2023 11:03 GMT+7
f0efx12714x182e9x19d42x16696x17a06x14ec1x12424x10a03xX7x1758fx182a0x19a74x1394ex18f67x1752bxX5x10078xXax187e9x17843x16c9dx17cecxX3xXcxX1x172a0x1389ax18e7cxf113xX3x15bc4x16f30xX6x1250axX3x14badx13744xX3x1289bx1624dxX1bxX1xX3x1ab2dx13708xX1bxX1cxX3x1a406x195bfxX3xX7x1919bxXexX3xX5x1972fxX1bxX3xX1bxX1cxX1xXdx14733x17409xX3xXex1395cx19a3axX1bxX1cxX3x11271xX3xX40xff63xX3xX4xX14xX15xX0x1899dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX10xX6x1354exXaxX12xX1ex13a1fxX40xX3xX1bxX6x14d2dxX3x14706xX51xX2xX21xX3xX13xX1x132f6xX3xXexX31xX4xX1xX3x1a6b3xfad0x15ee2x10f1cxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX1xX3xX2bxX2cxX1bxX1cxX21xX3xX1xX15xX6cx12cc9xX1bxX3xX26xX27xX1bxX1xX3xX2bxXdxX1bxX1xX3xXcxX43xX14xX1bxX3x17430xX15xX4bxX4xX3xX2bxX19x128afxX1bxX1cxX3xX4xX1xX2cxX3xX30xXdx113ffxXexX21xX3xX1xXdxX92xX1bxX3xX4xX14xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX6xX3x182f7xX6xX1bxX1cxX3xXexX43xX2cxX1bxX1cxX3xXex10b9exX1bxX1xX3xXexX43x161a8xX1bxX1cxX3xX30xX31xX3xX7xX34xXexX3xX5xX38xX1bxX3xX1bxX1cxX1xXdxX3fxX40xX3xXexX43xX44xX1bxX1cxX3x1998cxX3xX48xX3xX40xX4bxX3xX4xX14xX15xX21xX3xX43x18e76xXexX3xX1bxX1cxX15xX6cxX3xX1xXdx193cfxX40xX3xX4xX1xX2cxX3xX1bxX1cxX19x126a3xXdxX3xf515x11538xX3xXbxX1xX19xXabxX1bxX1cxX3xXexXdxX92xX1bxX3xXexX1xX6xX40xX3xX1cxXdxX6xX3xX1cxXdxX6xX2cxX3xXexX1xX67xX1bxX1cx15ba9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2cxX63xX6cxXaxX12xX0xXdxX40xX1cxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXax13055xXdxX63xXexX1x18e04xX3xf3aaxX48x18c9exXbxX23x125cdxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX168xX3x11f01x15f03xX48xXbxX23xX16fxXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX51xX51xX4xX141xX30xX6xX2cx193e5xX15xX6xX1bxX1cxXexX43xXdxX141xX11fxX1bxX51xX63xX10xX7x153c0xXexX2cxXbxX51xX1bxX10xX163xX7xX51xX48xX6exX16cxX2xX51xX2xX16cx15ef9xX63xX48xX2xX2xX16cxX16cxX6exX17axXexX1adxX48xX16cx1967dxX5xX179x1330exX1bxX1cxX15xX6cxX10xX1bxXexX43xX6xX1bxX1cxX16cxX6exXexX16cxX2xX141x1a6dexXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX6xX21xX3xX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX1xX3xX2bxX2cxX1bxX1cxX3xX30xX31xX3xX7xX34xXexX3xX5xX38xX1bxX3xX1bxX1cxX1xXdxX3fxX40xX3xXexX43xX44xX1bxX1cxX3xX48xX3xX40xX4bxX3xX4xX14xX15xXaxX3xX163xXdxX63xXexX1xX9xXaxX16axX48xX16cxXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX179xX17axX48xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX1bxXaxX12xX7cxX7dxX7exX7fxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX1xX3xX2bxX2cxX1bxX1cxX3xXcdxX24xX3xXcdx19463xXexX3xX30xXdxX112xX1bxX3xX30x13cb4xX2cxX3xX4xX108xX40xX3xX4xX26axX4xX3xXbxX1xX19xXabxX1bxX1cxX3xXexXdxX92xX1bxX3xX23xX10xX3xXex12d83xXdxX3xX5xX19xX15xX3xXexX1xX67xX1bxX1cxX3xXfbxX3xX48xX3xXcdxX14xX15xX3xX4xX14xX15xX3xX1bdxX3x1890dxX1bxX1xX168xX3xX7exXcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2cxX63xX6cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX1bdxX6xX5xXdxX1cxX1bxX168xX3xX1cfxX15xX7xXexXdx132d2xX6cxX16fxXaxX12xXcxXdfxXdxX3xX1xXdxX92xX1bxX3xXexX43xX19xX11cxX1bxX1cxX3xX4xX1xX2cxX3xXexX1xX108xX6cxX21xX3xX11fxXdxX92xX4xX3xX7xX34xXexX3xX5xX38xX1bxX3xX48xX3xXcdxX14xX15xX3xX40xX4bxX3xX4xX14xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX6xX3xXcdxX24xX3xXexXdfxX2cxX3xXexX1xX120xX1bxX1xX3xX1xX4bxX3xX7x13969xX15xX16fxX3xX4xX26axX4xX3xX4xX26axX1bxX1xX3xX1cxX120xX3xX48xX3xX30xX3fxX1bxX3xX40xX4bxX3xX4xX14xX15xX3xXexX26axX4xX1xX3xX43xX6xX3xX19cxX1x10ec8xXdxX3xX40xX4bxX3xX4xX14xX15xX141xX3xX7cxX7dxX7exX7fxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX1xX3xX2bxX2cxX1bxX1cxX3xXexXdxXb5xX1bxX3xX1xX120xX1bxX1xX3xX4x15cd0xX40xX3xX30xXdxX112xX1bxX3xX4xX108xX40xX3xX4xX26axX4xX3xX5xX2cxXdfxXdxX3xXbxX1xX19xXabxX1bxX1cxX3xXexXdxX92xX1bxX3xX11fx11d05xX1bxX3xXexX285xXdxX3xX18dxX15xX6xX3xX5xXdfxXdxX3xXcdxX112xX3xXcdxX285xX40xX3xX30xX285xX2cxX3x1abdexXcx11f4exXcxX21xX3xXcdx15627xX1bxX1cxX3xXexX1xX11cxXdxX3xX30xX26axX2cxX3xX4xX26axX2cxX3xX7cxX7dxX7exX7fxX3xX1xX15xX6cxX92xX1bxX3xX26xX27xX1bxX1xX3xX2bxXdxX1bxX1xX141xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2cxX63xX6cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX1bdxX6xX5xXdxX1cxX1bxX168xX3xX1cfxX15xX7xXexXdxX2d4xX6cxX16fxXaxX12xX7exX1cxX6xX6cxX3xXexX43xX2cxX1bxX1cxX3xX7xX26axX1bxX1cxX3xX1bxX6xX6cxX3xX6exX51xX2xX21xX3x159c9xX1xX1fxX1bxX1cxX3x11384xXdxX1bxX1xX3xXexXb5xX3xX11fxX120xX3xX1exXdfxX3xXexX14xX1bxX1cxX3xX1xX15xX6cxX92xX1bxX3xX26xX27xX1bxX1xX3xX2bxXdxX1bxX1xX3xXcdxX24xX3xX19cxX1xX285xX2cxX3xX7xX26axXexX3xX1bxX1x1abbfxX40xX3xXcdxX26axX1bxX1xX3xX1cxXdxX26axX3xX1xXdxX92xX1bxX3xXexX43xXdfxX1bxX1cxX21xX3xX19cxX31xXbxX3xXexX1xX11cxXdxX3xXexX43xXd9xX1bxX1xX3xX5xX3fxX1bxX3xX7cxX7dxX7exX7fxX3xX1xX15xX6cxX92xX1bxX3xX4x17343xX1bxX1cxX3xX4xX26axX4xX3xX4xXabxX3xX18dxX15xX6xX1bxX3xX4xX1x148e8xX4xX3xX1bx15638xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX463xX40xX3xX4x148eaxX3xXbxX1xX19xXabxX1bxX1cxX3xX26axX1bxX3xX19cxX1xX378xX4xX3xXbxX1xX34xX4xX3xX19cxX1x18532xX1bxX3xX4xX108xXbxX3xXcdxX112xX3xX1bxX1cxX19xX11cxXdxX3xX63xX329xX1bxX21xX3xXbxX1xX19xXabxX1bxX1cxX3xXexXdxX92xX1bxX3xX5xX19xX15xX3xXexX1xX67xX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xXexX2cxX120xX1bxX141xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2cxX63xX6cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX1bdxX6xX5xXdxX1cxX1bxX168xX3xX1cfxX15xX7xXexXdxX2d4xX6cxX16fxXaxX12x16c19xX13xX14xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX6xX3xX1bxX463xX40xX3xXexX43xX3fxX1bxX3xXexX43xX34xX4xX3xXcdxX19xX11cxX1bxX1cxX3xX4xX1xf419xX1bxX1xX3xX5xXdxX3fxX1bxX3xX23xX24xX3xXcdxXdxX3xXex1520dxX3xXexX43xX15xX1bxX1cxX3xXexX329xX40xX3xX1xX15xX6cxX92xX1bxX3xX26xX27xX1bxX1xX3xX2bxXdxX1bxX1xX3xX11fxX120xX2cxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX1xX3xX2bxX2cxX1bxX1cxX3xX11fxX120xX3xXcdxXb5xX1bxX3xX4xX26axX4xX3xX23xX24xX21xX3xXexX1xX31xX3xXexX43xX108xX1bxX3xXbxX1xX55dxX6xX3xX7exX6xX40xX21xX3xXbxX1xX55dxX6xX3xXcxX329xX6cxX3xX7exX6xX40xX3xX4xX75xX6xX3xX1xX15xX6cxX92xX1bxX3xX1cxX3bbxX40xX3xX26xX27xX1bxX1xX3xX2bxX329xX40xX21xX3xX26xX27xX1bxX1xX3x15e1fxXabxX1bxX21xX3xX26xX27xX1bxX1xX3xXcxX1xX75xX6cxX21xX3xXexX1xX31xX3xXexX43xX108xX1bxX3xX7dxXb5xX1bxX3xXa4xX15xX6xX1bxX141xX3xX13xX14xX15xX3xXcdxX19xX1axX4xX3xXcdxX14xX15xX3xXexX19xX3xX23xX329xX6cxX3xX63x13f21xX1bxX1cxX3xX1xXabxX1bxX3xX6exX16cxX3xX1bxX4b0xX40xX21xX3xXcdxXb5xX1bxX3xX1bxX6xX6cxX3xX1xX14xX15xX3xX1xXb5xXexX3xX1xXdfxX1bxX1cxX3xX40xX34xX4xX3xX4xX67xX1bxX1cxX3xXexX43xXd9xX1bxX1xX3xXcdxX24xX3xX23xX15xX4bxX1bxX1cxX3xX4xX108xXbxX3xX1bxX1cxX1xXdxX3fxX40xX3xXexX43xX44xX1bxX1cxX141xX3xX432xX1xX378xX4xX3xXbxX1xX34xX4xX21xX3xX7x1291bxX6xX3xX4xX1xf17dxX6xX3xX5xX120xX3xX1cxXdxX285xXdxX3xXbxX1xX26axXbxX3xXexX43xX19x1a235xX4xX3xX40xX378xXexX21xX3xX11fx18f2cxX3xX5xX329xX15xX3xX63xX120xXdxX21xX3xX7cxX7dxX7exX7fxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX1xX3xX2bxX2cxX1bxX1cxX3xXcdxX69axX3xX1bxX1cxX1xX31xX3xX7cxX7dxX7exX7fxX3xX1xX15xX6cxX92xX1bxX3xX11fxX120xX3xX4xX26axX4xX3xX4xX108xXbxX3xX5xXdxX3fxX1bxX3xX18dxX15xX6xX1bxX3xX1bxX1cxX1xXdxX3fxX1bxX3xX4xX4acxX15xX21xX3xX23xX10xX40xX3xX23x1547exXexX21xX3xX1x176b8xX3xXexX43xX1axX3xX19cxXdxX1bxX1xX3xXbxX1xX55dxX3xXcdxX14xX15xX3xXexX19xX3xX23xX329xX6cxX3xX63xX61exX1bxX1cxX3xX4xX14xX15xX3xX40xX691xXdxX21xX3xXcdxX285xX40xX3xX30xX285xX2cxX3xX1cxXdxX6xX2cxX3xXexX1xX67xX1bxX1cxX3xXexX1xX67xX1bxX1cxX3xX7xX15xX4bxXexX3xXexX43xX2cxX1bxX1cxX3xX11fxX49axX1bxX1cxX21xX3xXexXdfxX2cxX3xXcdxXdxX69axX15xX3xX19cxXdxX92xX1bxX3xXexX1xX15xX39axX1bxX3xX5xX1axXdxX3xX4xX1xX2cxX3xXbxX1xX26axXexX3xXexX43xXdxX112xX1bxX3xX19cxXdxX1bxX1xX3xXexXb5xX3xX1bdxX3xX23xX24xX3xX1x12275xXdxX3xX4xX75xX6xX3xXcdxX31xX6xX3xXbxX1xX19xXabxX1bxX1cx18ed6xX21xX3xX13xX1xX75xX3xXexX31xX4xX1xX3xX7cxX7dxX7exX7fxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX1xX3xX2bxX2cxX1bxX1cxX21xX3xXcxX43xX14xX1bxX3xXa4xX15xX4bxX4xX3xX2bxX19xXabxX1bxX1cxX3xX19cxXdxXb5xX1bxX3xX1bxX1cxX1xX31xX141xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xX15xXexX1xX2cxX43xXaxX12xX7exX1cxX15xX6cxf16dxX1bxX3xXcxX43xX6xX1bxX1cxX0xX51xXbxX12

Nguyễn Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Khởi công xây dựng Trường THPT Hướng Hóa

Khởi công xây dựng Trường THPT Hướng Hóa
2023-01-02 18:07:00

QTO - Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình Trường THPT Hướng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết