Cập nhật:  GMT+7
3185x7ba6x98b3xcb66x912ax8586x53ebx99dbx5520xX7x857bxc589xa68bx6393x6d0cx8a24xX5xb0c3xXax551dx8622x591exX3xb436xa7a5x5c4fx5fdcxX3xXex98bdx3d70xX1xX3xX18xaba9x7d50xX1dxacf7xX3xXcxb84fx937dx7f6cxX3xX17xXdx3fc0xXbxX3x87b0xa659xX1dxX24xX3xX24xXdxX6x41edxX3xX1dxX1x6303xX1dxX3xaca9xX21xaf9cxX1dxX3xX1dx9d2cx89faxX3xbca6xa4acxX2xX2xX0x327bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX6x8426xXaxX12x3965xX18xXcxc28fxX3xb9c8xX3x659exX24xa9c9x651axX3xX2x9dbexX4dxX2xX48x4d3fxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1xX3xX18xX21xX22xX1dxX24xX3xXcxX27xX28xX3xXexa590xX3xX4xX1x92c2xX4xX3xX1xX14xXdxX3xX1dxX24xX1xX28xX3xX1xXdxX2dxXbxX3xX30xX31xX1dxX24xX3xX24xXdxX6xX38xX3xX1dxX1xX3cxX1dxX3xX3fxX21xX41xX1dxX3xX1dxX45xX46xX3xX48xX49xX2xX2x34bdxX3xXcxX1xXdx65fbxX21xX3xXex7f0bx7ebdxX1dxX24xX3xX69xX24xX21xX6cx89a7xX1dxX3xX16xX1x819exX3xX17xXc7xXc8xX1dxX24xX73xX3x8b4cx7e0bxXcxXdfxXcxXdexX73xX3xX16xX1xX1cxX3xX1xX21xX6cxX3xXexX27xXc7xc2b8xX1dxX24xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1xX73xX3xbdb8xX1xa374xX3xX16xX1x8e11xX3xXexX28xX4xX1xX3xX17xX14xXdxX3xX30xX31xX1dxX24xX3xX1dxX24xX1x5bf5xX6xX3x3439xc6b5xX3xX62xX17x664cxX69xXdfxX65xX3xX3fxX21xX41xX1dxX3xX7x34b9xX3xXexX1cxX1dxX1xX3xX4xX1xX109xX3xXexX27x551fxX3xX1xX14xXdxX3xX1dxX24xX1xX28xXbexX3xX69xX45xX46xX3xX48xX49xX2xX2xX3xX4x9f8exX1dxX24xX3xXex8904xX4xX3xXexX21xX6cx94ccxX1dxX3xX4xX1x9c9fxX1dxX3xX11fxX6bxX3xX24xX162xXdxX3xX4xX152xX1dxX24xX3xX5fxX41xX1dxX3xX1dxX1xX3cxXbxX3xX1dxX24x706cxX3xX4xX109xX6xX3xXexX1cxX1dxX1xX3xX7x3bbfxX3xX30xXc7x83ddxX4xX3xXexXdxXc3xX1dxX3xX1xX6bxX1dxX1xX3xX30xX31xX1dxX24xX3x71c1xX14xX73xX3xX4xX1x826dxXexX3xX4xX1xX188xX3xXexX1xX10xX38xX3xXbxX1xXc7x37d4xX1dxX24xX3xX4xX1xX41xX46xX3xb8c3xXexX21xX6cxX15dxX1dxX3xX1dxX24xXc7x6d2exXdxX3xX1dxX6bxX38xX73xX3xX4xX1x8b59xX4xX3xX1dxX24xXc7xX1c6xXdxX3xX30xX105x567bxXbexX3xX16xX157xX4xX3xX30xX28xX6xX3xXbxX1xXc7xX1b3xX1dxX24xX3xX24xXdxX6xX38xX3xX3fxX21xX41xX1dxX3xXbxX1xX22xXdxX3xX24xXdxX6xX38xX3xX30xX109xX3xX7x9e6fxX3xX5xXc7xX18cxX1dxX24xX73xX3xX30xX22xX46xX3xX19exX22xX38xX3xX4xX1x5918xXexX3xX5xXc7xX18cxX1dxX24xX3xX7xX205xX3xX4xX152xX1dxX24xX3xX5fxX41xX1dxX3xX24xX162xXdxX3xX1dxX1xX3cxXbxX3xX1dxX24xX17cxX3xXexX1xX10xX38xX3xX4xX1xX1cxX3xXexXdxb8afxX21xXbexX3xX124xX1b3xX1dxX3xX11fxX28xX3xX1dxX1xX3cxX1dxX3xX3fxX21xX41xX1dxX3xX1dxX1xX3cxX1dxX3xX30xX109xX3xX7xX205xX3xX5xXc7xX18cxX1dxX24xX73xX3x58dbxX1xX152xX1dxX24xX3xX1dxX1xX3cxX1dxX3xXexX1x9bd4xX6xX73xX3xX26cxX1xX152xX1dxX24xX3xX1dxX1xX3cxX1dxX3xXexX1xXdxXc3xX21xX73xX3xX26cxX1xX152xX1dxX24xX3xXexX21xX6cxX15dxX1dxX3xX5x6a6fxX3xX1dxX24xX38xX6bxXdxX3xX4xX1xX1cxX3xXexXdxX245xX21xXbexX3xX16xX152xX1dxX24xX3xX5fxX41xX1dxX3xX1dxX1xX3cxXbxX3xX1dxX24xX17cxX3xXbxX1xX22xXdxX3xX19exX22xX38xX3xX30xX22xX46xX3xX4xX157xX4xX3xXexXdxX245xX21xX3xX4xX1xX21x4176xX1dxX3xX11fx7e2cxX3xXexX21xX8dxXdxX3xX30xX1c6xXdxX73xX3xX7xX91xX4xX3xX26cxX1x3e1axX10xX73xX3xXexXdxX245xX21xX3xX4xX1xX21xX2d9xX1dxX3xX4xX1xXd5xX1dxX1xX3xXexX27xX28xX73xX3xX30x4f87xX38xX3xX30xX91xX4xX73xX3xX11fxX45xX1dxX3xX1xX105xX6xXbexX3xX69xX45xX46xX3xX1dxX6xX6cxX73xX3xXexX38xX6bxX1dxX3xXexX1cxX1dxX1xX3xX30xXc7xX18cxX4xX3xX24xXdxX6xX38xX3xX4xX1xX1cxX3xXexXdxX245xX21xX3xXexX21xX6cxX15dxX1dxX3xX4xX1xX162xX1dxX3xX6fxa5dexX49xX3xX4xX152xX1dxX24xX3xX5fxX41xX1dxX3xX24xXdxX6xX38xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX157xX4xX3xX30xX1b3xX1dxX3xX11fxX28xX3xX13xX14xX3xX4xX1xX1cxX3xX1xX21xX6cxX3xX13xX14xX3xX30xX14xXdxX3xX13xXdxX245xX1dxX3xXbxX1xb28cxX1dxX24xX3xXexX1cxX1dxX1xX73xX3xXcxX8dxX1dxX24xX3xX16xX120xX4xX3x7256x800dxX3xXexX1xX21xX3cxXexX73xX3xX19xXc7xX3xX30xX38xX6bxX1dxX3x7d1exX34dx37f9xX73xX3x829dx5923xX3xX30xX38xX6bxX1dxX3xX48xX3adx4862xX3xX11fxX6bxX3xXcxX27xX21xX1dxX24xX3xX30xX38xX6bxX1dxX3xX3adxac23xX48xX3x65ffxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1xXbexX3xX16xX152xX1dxX24xX3xXexX157xX4xX3xX24xXdxX6xX38xX3xX3fxX21xX41xX1dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX6bxX46xX3xX48xX3xX30xX18cxXexXbexX3xX124xX18cxXexX3xX2xX3xX7xX188xX3xXexX8dxX3xX4xX1xX91xX4xX3xX24xXdxX6xX38xX3xX3fxX21xX41xX1dxX3xX11fxX6bxX38xX3xX1dxX24xX6bxX6cxX3xX48xX6fxX4dxX2xX48xX4dxX48xX49xX2xX49xX3xX24xX31xX46xX3x8875xX3xX30xX28xX6xX3xXbxX1xXc7xX1b3xX1dxX24xX3xX5xX6bxX29xX3xX1xX21xX6cxX2dxX1dxX3xXdfxX11cxX1dxX1xX3xX3b0xXdxX1dxX1xX73xX3xX17xXc7xXc8xX1dxX24xX3xX17xX105xX6xX73xX3xX124xX6xX26cxX27xX152xX1dxX24xX73xX3xXcxX27xXdxX2dxX21xX3xX103xX1xX38xX1dxX24xX3xX11fxX6bxX3xXexX1xX28xX3x6a3dx6c23xX3xX18xX21xX22xX1dxX24xX3xXcxX27xX28xXbexX3xX124xX18cxXexX3xX48xX3xX5xX6bxX3xX1xX21xX6cxX2dxX1dxX3xbba5xXdxX38xX3xX3b0xXdxX1dxX1xX73xX3xX17xX22xXdxX3xX3b0xX45xX1dxX24xX73xX3xX16xX6xX46xX3xX3b0xX14xX3xX11fxX6bxX3xXexX1xX6bxX1dxX1xX3xXbxX1xX205xX3xX124xX152xX1dxX24xX3xX17xX6bxX3xX7xX188xX3xXexX8dxX3xX4xX1xX91xX4xX3xX24xXdxX6xX38xX3xX3fxX21xX41xX1dxX3xX11fxX6bxX38xX3xX1dxX24xX6bxX6cxX3xX48xX49xX4dxX6fxX4dxX48xX49xX2xX2xXbexX3xX399xbd95x5d4exX3xX18xXdex9202xX0xX4dxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tổng kết 15 năm hoạt động chợ Đông Hà

Tổng kết 15 năm hoạt động chợ Đông Hà
2010-12-20 03:14:31

(QT) - BQL chợ Đông Hà (Quảng Trị) vừa tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động của chợ. Kể từ năm 1995, sau 4 năm xây dựng, chợ mới Đông Hà được khai trương và đi vào hoạt...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết