Cập nhật: 09/08/2022 17:16 GMT+7
650fxdf78xdb13xa236xd453xcc58x7d00xa812xaef4xX7x7ba0xc46exc5f3xded1x8421x8f32xX5x9518xXaxd255xbaeaxX6xb48exX3xX1x8096xX15xX1xX3xbeafxb078xX3xXexXdxd97fx72d9xX3xX4xX1xadaexX3xd97dxc639x8f1cxX3xe6e3xbb52xX15x8b2bxX3x738dxd607xea57xX15xX3xaf1dxd534xX22xX3xX15x9625xX15xX2fxX3xXexX1xX3bxX15xX3xX36xe6e5xXdxX0xb571xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6d85xX10xX6xX2cxXaxX12xd59cxX13x74a7x8a61xX3xXexd0cexX15xX1xX3xX31xb805xX6xX3xX4x89a4xX3xb438xX22xX2ax8475xXexX3xb631x9357xX15xX1xX3xX1cxX6xX15xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX13xX1dxX3xXexXdxX21xX22xX3xX4xX1xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX33xX15xX3xX36xX37xX22xX3xX15xX3bxX15xX2fxX3xXexX1xX3bxX15xX3xX36xX45xXdxX3x7c40xX5fxXcx8110xd006xX3xXexab8axX21xX15xX3xX74xX75xX6xX3xX1cxX18xX15xX3xXexX63xX15xX1xX3xX2fxXdxX6xXdxX3xX74xbb80x9259xX15xX3x6c15x6e53xXd0xXd0x6fcexXd0xXd1xXd0xae05xbd59xX0xX48xXbxX12xX0xXexX6xX1cxX5xX10xX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX36xX6xXb5xX2fxXdxX15xcf3exXd0xXbxX28xX3xX6xX22xXexXccxXaxX12xX0xXexXb5xX12xX0xXexX2cxX12xX0xXdxX36xX2fxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX48xX48xX4xXd9xX1cxX6xXccxX6exX22xX6xX15xX2fxXexXb5xXdxXd9xX31xX15xX48xX2cxX10xX7xb400xXexXccxXbxX48xX15xX10x9fbfxX7xX48xXd0xXd0xb8a8xXd0xX48xd144x6cfcxX2cxXd0xX2xa029xX2x6b0axX134xX134xXexX2xX13bx68b8xXd8xXd0xX13bxX5xX2xXd9xa614xXbxX2fxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXexX2cxX12xX0xX48xXexXb5xX12xX0xXexXb5xX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXccxX2cxX2axXaxX12xXcxX1xX22xX3xX15xX1x81f2xXbxX3xXexX68xX3xX125xXdxX15xX1xX3xXexX71xX3xX31xX32xX33xX15xX3xXexXcdxXdxX3xX1xX22xX2axaf3cxX15xX3xdc3axX6xX36xX3x7630xX1dxX3xXexe26bxX15xX2fxX3xX74xce21xX15xX2fxX3xX125xae79xX3xX7xX6xX22xX3xX125xX1xXdxX3xX74xX32xcd7bxX4xX3xX4x7a54xXdxX3xXexXcdxXccxXd4xX3xc6acxX15xX1xXf2xX3xXcxXd9xX199xX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX2cxX12xX0xX48xXexXb5xX12xX0xX48xXexX6xX1cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXccxX2cxX2axXaxX12xXcxX1xX10xXccxX3xX74xX6cxbee3xX3xX1cxX1dxX3xXexXdxX21xX22xX3xX4xX1xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX33xX15xX3xX36xX37xX22xX3xX4xX6cxX3xXd8xX3xXexXdxX21xX22xX3xX4xX1xX26xX3xX4x8e05xX3xXexX1xX1a7xX1f5xX3xX2fx8a6axX36xXf2xX3xX2cxXdxX192xX15xX3xXexX26xX4xX1xX3xX31xX32xX33xX15xX1f5xX3xX1cxacecxX3xXexXb5xX26xX3xX7xae95xXbxX3xX28xX71xXbxX3xX31xX32xX33xX15xX3xX36xX37xX22x890fxX3xc69bxX15xX2fxX3xX2cxX224xX15xX2fxX3xXexXdxX71xX15xX3xX1cxX1dxX3xX125xX1xXccxX6xX3xX1xb5a6xX4xX3xX125x7dc6xX3xXexX1xX22xX178xXexX257xX3xX7xX1b7xX15xX3xXbxX1xb213xX36xX3xXexX68xX3xX31xX32xX33xX15xX257xX3xX36xX3bxXdxX3xXexXb5xX32xX33xX15xX2fxX1f5xX3xX4xX1b7xX15xX1xX3xX6exX22xX6xX15xX257xX3xXexX1xX22xX3xX15xX1xX178xXbxXd9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXccxX2cxX2axXaxX12xXcxXb5xXccxX15xX2fxX3xX74xX6cxX3xX4xX6cxX3xX36xX1dxXexX3xX7xX241xX3xX6exX22xX2axX3xX74xX75xX15xX1xX3xX4xX224xX3xXexX1xX1a7xX3xX74xX241xXdxX3xX31xX45xXdxX3xXexX68xX15xX2fxX3xXexXdxX21xX22xX3xX4xX1xX26xX1f5xX3xX31xX26xX3xX2cxX224xX3xX15xX1xX32xX3xX31xX32xX33xX15xX3xX36xX37xX22xX3xX4xX6cxX3xX2cxXdxX192xX15xX3xXexX26xX4xX1xX3xXexX68xX3xXd8xXd1xXd1xX3xX36xX3xXd0xX3xXexXb5x974dxX3xX5xX21xX15xX1f5xX3xX31xX32xX33xX15xX3xX2fxX248xX15xX3xX5xXdx8ef4xX15xX3xX31xX45xXdxX3xX1xX1dxX3xX2fxXdxX6xX3xX74x6e50xX15xX1xX1f5xX3xX4xX6cxX3xX1cxX241xX3xXexXb5xX26xX3xX4xX1a2xX4xX3xX125xX1xX22xX3xX31xX2dxX4xX3xX7xX1b7xX15xX3xX28xX22x9aa9xXexX3xX1xX1b3xXbxX3xX5x7157xX1f5xX3xX125xX1xXccxX6xX3xX1xX270xX4xX257xX3xX7xX1b7xX15xX3xXbxX1xX283xX36xX3xX1xX18xX15xX2fxX3xX1xX6cxX6xX3xXbxX1xX1b7xXdxX3xX74xX1b7xX36xX3xX1cxX1b7xXccxX3xX6xX15xX3xXexXccxX18xX15xX3xXexX1xX2dxX4xX3xXbxX1xX283xX36xXd9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXccxX2cxX2axXaxX12x845bxXdxX1a2xX3xXexXb5xX75xX3xX7xX1b7xX15xX3xXbxX1xX283xX36xX3xX4xX1x7c4bxX3xX5xX2dxX4xX3xX74xXcdxXexX3xXexX241xXdxX3xXexX1xXdxX1a7xX22xX3xXd8xXd1x6b02xX3xXexXb5xX21xX15xX3xXex7e06xX15xX2fxX3xX2fxXdxX1a2xX3xXexXb5xX75xX3xX7xX1b7xX15xX3xXbxX1xX283xX36xX3xX4xX3dbxX6xX3xX31xX32xX33xX15xX257xX3xX4xX1xX22xX22cxX15xX2fxX3xXexXb5xXcdxXdxX3xX4xX1xX19dxX15xX3xX15xX22xX3bxXdxX3xXbxX1xX1b7xXdxX3xX74xX1b7xX36xX3xX1cxX1b7xXccxX3xX74x973cxX15xX2fxX3xX6exX22xX2axX3xXexXb5xX34cxX15xX1xX3xX125xX274xX3xXexX1xX22xX178xXexX3xX31xX18xX3xX31xX192xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX36xX3bxXdxX3xXexXb5xX32xX33xX15xX2fxX257xX3xX31xX32xX33xX15xX3xX4xX6cxX3xX1xX18xX15xX2fxX3xXb5xX18xXccxX3xX28xX6xX15xX1xX3xX1xXccx877axX4xX3xXbxX1xX3dbxX3xX4xX29xX2axX3xX28xX6xX15xX1xX3xX74xXcdxXexX3xXexX241xXdxX3xXexX1xXdxX1a7xX22xX3xX135xXd1xX3f1xXd9xXd9xXd9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXccxX2cxX2axXaxX12xa411xX241xXdxX3xX31xX45xXdxX3xXexX3f9xX15xX2fxX3xXexX1xX22xX3xX15xX1xX178xXbxX3xXexX241xXdxX3xXexX1xXdxX1a7xX22xX3xXexX68xX3xX125xXdxX15xX1xX3xXexX71xX3xX31xX32xX33xX15xX48xX15xX19dxX36xX1f5xX3xX1cxX1dxX3xXexXdxX21xX22xX3xX4xX1xX26xX3xX4x81c9xX15xX2fxX3xX6exX22xX2axX3xX74xX75xX15xX1xX3xXb5xb06dxX3xX36xX259xX4xX3xXexX1xX22xX3xX15xX1xX178xXbxX3xX74xX241xXdxX3xX31xX45xXdxX3xXexX68xX15xX2fxX3xX2cxXdxX192xX15xX3xXexX26xX4xX1xX3xX31xX32xX33xX15xX3xXexX1xX10xXccxX3xXexX68xX15xX2fxX3xX125xX1xXccxX1b7xX15xX2fxX3xXexX1xX33xXdxX3xX2fxXdxX6xX15xX3xX4xX224xX3xXexX1xX1a7xX3xXexX68xX3xX15xX19dxX36xX3xXd0xXd1xXd0xXd0xXd4xXd0xXd1xXd0xXd8xXd9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXccxX2cxX2axXaxX12xb8e3xX33dxX3xXexX3f9xX3xX4xX1xX259xX4xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX192xX15xX1f5xX3xX5dxX13xX5fxX60xX3xXexX63xX15xX1xX3xX2fxXdxX6xXccxX3xX57exX19dxX15xX3xXbxX1x8e21xX15xX2fxX3xX4bbxXdxX33dxX22xX3xXbxX1xX241xXdxX3xX5fxXcxXb1xX3xXexX63xX15xX1xX3xX4xX1xX3dbxX3xXexXb5xX34cxX1f5xX3xXbxX1xX241xXdxX3xX1xX1b3xXbxX3xX31xX45xXdxX3xX4xX1a2xX4xX3xX7xX32bxX1f5xX3xX1cxX6xX15xX1f5xX3xX15xX2fxX18xX15xX1xX3xX5xXdxX21xX15xX3xX6exX22xX6xX15xX3xX4xX19dxX15xX3xX4xX259xX3xXexXdxX21xX22xX3xX4xX1xX26xX1f5xX3xX4xX1xX63xX3xXexXdxX21xX22xX3xX74xX32xX1b3xX4xX3xXbxX1xX29xX15xX3xX4xX3bxX15xX2fxX3xXbxX1xX224xX3xXexXb5xX1a2xX4xX1xX3xX74xX1a7xX3xX1cxX6xX15xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX1xX32xX45xX15xX2fxX3xX2cxX37xX15xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX192xX15xX3xX1cxX1dxX3xXexXdxX21xX22xX3xX4xX1xX26xX3xX31xX18xX3xX6exX22xX2axX3xX74xX75xX15xX1xX3xX74xXdxX33dxX22xX3xX125xXdxX192xX15xX1f5xX3xXexXb5xX34cxX15xX1xX3xXexX2dxX1f5xX3xXexX1xX3dbxX3xXexX224xX4xX3xX28xd8d1xXexX3xX4xX3bxX15xX2fxX3xX15xX1xX178xX15xX3xX31xX18xX3xX4xX3bxX15xX2fxX3xX1cxX241xX3xX31xX32xX33xX15xX3xX36xX37xX22xX3xX74xXcdxXexX3xX4xX1xX22xX283xX15xXd9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXccxX2cxX2axXaxX12xX195x83e3xX15xX2fxX3xX31xX45xXdxX3xX74xX6cxX1f5xX3xX4xX1xX3dbxX3xXexX75xX4xX1xX3xX5dxX13xX5fxX60xX3xX4xX1a2xX4xX3xX1xX22xX2axX192xX15xX1f5xX3xXexX1xX75xX3xX28xc188xX3xX4xX1xX63xX3xX74xXcdxXccxX3xX4xX1a2xX4xX3xX28xX6e7xX3xX5xX2dxX6xX3xX4xX1xX270xX15xX3xX1xX1dxX3xX2fxXdxX6xX3xX74xX34cxX15xX1xX3xX74xX1a7xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX33xX15xX3xX36xX37xX22xX257xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX4xb5cfxX3xX4xX1xX71xX1f5xX3xX4xX1xX26xX15xX1xX3xX7xX1a2xX4xX1xX3xX1xc2a0xX3xXexXb5xX1b3xX3xX4xX1a2xX4xX3xX36xX3bxX3xX1xX34cxX15xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX33xX15xX3xX36xX37xX22xX257xX3xX125xXdxX1a7xX36xX3xXexXb5xX6xX1f5xX3xX74xX3bxX15xX3xX74xX241xX4xX3xX31xXdxX192xX4xX3xXexXb5xXdxX1a7xX15xX3xX125xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX192xX15xX3xX1cxX1dxX3xXexXdxX21xX22xX3xX4xX1xX26xXd9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXccxX2cxX2axXaxX12xX4bbxX29xX2axX3xX5xX18xX3xX5x9194xX15xX3xX74xX7baxX22xX3xXexXdxX21xX15xX3xXexX63xX15xX1xX3xX1cxX6xX15xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xXexXdxX21xX22xX3xX4xX1xX26xX3xX4xX224xX3xXexX1xX1a7xX3xX31xX33dxX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX33xX15xX3xX36xX37xX22xX3xX5fxXcxXb1xX3xX4xX1xX22xX15xX2fxX3xX4xX1xXccxX3xX4xX1a2xX4xX3xX74xX75xX6xX3xXbxX1xX32xX72dxX15xX2fxX3xXexXb5xXccxX15xX2fxX3xXexX63xX15xX1xXd9xX3xX57exXdxX192xX4xX3xXbxX1xX1a2xXexX3xXexXb5xXdxX1a7xX15xX3xX31xX32xX33xX15xX3xX36xX37xX22xX3xX15xX1xdedaxX36xX3xXbxX1xX1a2xXexX3xXexXb5xXdxX1a7xX15xX3xX125xXdxX15xX1xX3xXexX71xX3xX1xX1dxX1f5xX3xX15xX2fxX32xX33xXdxX3xX2cxX29xX15xX3xXexX178xXbxX3xXexXb5xX22xX15xX2fxX3xX4xX1b7xXdxX3xXexXcdxXccxX3xX31xX32xX33xX15xX3xXexXcdxXbxX3xXexX1xX10xXccxX3xX74xX75xX15xX1xX3xX1xX32xX45xX15xX2fxX3xX7xX1a2xX15xX2fxX3xX28xX6xX15xX1xX1f5xX3xX7xXcdxX4xX1xX1f5xX3xX74x7d8dxXbxX1f5xX3xXexX68xX15xX2fxX3xX1cxX32xX45xX4xX3xX1xX34cxX15xX1xX3xXexX1xX18xX15xX1xX3xX4xX1a2xX4xX3xX31xX6bdxX15xX2fxX3xX4xX1xX22xX2axX21xX15xX3xX4xX6xX15xX1xXd9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXccxX2cxX2axXaxX12xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX199xX21xX0xX48xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII
2023-03-28 11:23:00

QTO - Sáng nay 28/3, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và các phó chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khóa...

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
2022-08-08 22:09:07

QTO - Tối nay 8/8, tại thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh), Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết