Cập nhật:  GMT+7
7f1fx9159xbde6xddd6xa013xa561x95aaxa790xa129xX7xa02dx8019xff7axd751xec81xfc77xX5x869axXaxd3ecxfcd5xc49axea96xX3xd2aexXdxX6xce92xX3xX15xX1xX14xX3xXex10157xX15xX1xX3xX15xX17xX1xaf2dxX6xX3xX4xX1xX1axX3xe3d5xec0bxXdxX3xXexbfd8x9e20xX15xX17xX3xX4xX1xfa16xX15xX1xX3xX7x1015dxX4xX1xX0x8131xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9d42xX10xX6xf3aaxXaxX12x10417xfef4xXcx10076xX3x82d6xX3xX53xb899xbd4axX3xX15xX6x7f38xX3xd3c2xf9dfx90caxc350xX6axX68xc31fxX2xa51dx823fxX3xba88xX13xb44cxXcxXcxX5axcca8x8eb7xX3xXexfa40xX15xX1xX3xX5axdeb8xc1d7xX15xX17xX3xXcxf1a7xdfbfxX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX35xXbxX3xe238xc905xXdxX3xX53x9d15xXdxX3x10712xX1xXdx828dxX15xX3xX7xX28xX3xXcxX1xX14xX15xX1xX3xX9cxcd3axX3xX5axX82xX83xX15xX17xX3xXcxX88xX89xX3xXexXacxX3xX4xX1x8c10xX4xX3xX5xa216xX3xae99xX1xX40xX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX94xX14xX3xda25xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX15xX1xX14xX3xXexX21xX15xX1xX3xX15xX17xX1xX28xX6xX3xX4xX1xX1axX3xXd2xX14xX3xX7axX17xX82xX66xXc1xX15xX3xXcxX1xX89xX3xb1d0xX6xX15xX3xX59xX6bx9530xX3xXexX82xXacxXdxX5cxX71xX3xc870xX3xXc3xX1xX82xX3xXbxX1xX30xX3xX79xX28xX15xX1xX3xb0f7xX1xX34xX95xX4xX71xX3xXbxX1xX34xafccxX15xX17xX3xf55exX61xX15xX17xX3xXfcxX34xf388xX15xX17xX71xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX30xX3xX128xX61xX15xX17xX3xX53xX14xX6axX3xXcxX1xX6xX62xX3xX56xf426xX3xX5xXc1xX3xXc3xX1xX40xX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX94xX14xX3xXd2xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX15xX1xX14xX3xX4xd60cxX3xX9cxX1xa025xX3xXexX89xX4xX1xX3xX73xX13xX75xXcxXcxX5axX79xX7axX3xXexX7dxX15xX1xX3xX7axX17xX82xX66xXc1xX15xX3xX128xdb9exX15xX17xX3xX5axX82xX6xX15xX17xX6axX0xX44xXbxX12xX0xXexX6xXd2xX5xX10xX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxX62xX6xX88xX17xXdxX15xdd6bxX68xXbxa271xX3xX6xX82xXexX1axXaxX12xX0xXexX88xX12xX0xXexX56xX12xX0xXdxX62xX17xX3xX7xX88xX4xX9xXaxX44xX44xX4xX6axXd2xX6xX1axf08bxX82xX6xX15xX17xXexX88xXdxX6axX94xX15xX44xX56xX10xX7xXc3xXexX1axXbxX44xX15xX10x9f3dxX7xX44xX2xX70xX102xX6exX44x8059xX70xX56xX1f4xX2xe1f4xX1f4xX102xX6exX6bxXexX2xX102xX2xX70xX102xX1f9xX5xX2xX6axea18xXbxX17xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX88xX12xX0xXexX88xX12xX0xXexX56xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX56xX66xXaxX12xXfcxXc1xX3xXc3xX1xX40xX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX1xX71xX3xXd2xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX15xX1xX14xX3xXexX21xX15xX1xX3xX15xX17xX1xX28xX6xX3xX4xX1xX1axX3xXd2xX14xX3xX7axX17xX82xX66xXc1xX15xX3xXcxX1xX89xX3xXfcxX6xX15xX3xX94xX14xX3xXexc533xX15xX17xX3xX1d6xX82xX14xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX40xX4xX3xX2fxX30xXdxX3xXexX34xX35xX15xX17xX3xX4xX1xX3bxX15xX1xX3xX7xX40xX4xX1xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX88xX12xX0xX44xXexX6xXd2xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX56xX66xXaxX12xX13xX14xX3xX7axX17xX82xX66xXc1xX15xX3xXcxX1xX89xX3xXfcxX6xX15xX3xX5xX14xX3xX4xX14dxX82xX3xX4xX1xXdxX9fxX15xX3xXd2xXdxX15xX1xX71xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX94xXdx102f1xX15xX3xX53xX99xXdxX3xX9cxX1xXdxX9fxX15xX3xX7xX28xX3xXcxX1xX14xX15xX1xX3xX9cxXacxX3xX5axX82xX83xX15xX17xX3xXcxX88xX89xX71xX3xX4xX16fxX3xX4xX1x10445xX15xX17xX3xX5xX14xX3xXexX1xX34xX12fxX15xX17xX3xXd2xXdxX15xX1xX3xX1x8e58xX15xX17xX3xX68xX44xX1f4xX3xX59xX2fxd819xX3xX62xd164xXexX5cxX71xX3xX4xX16fxX3xX15xX1xX14xX3xX10bxX3xXexX329xX62xX3xXd2xX35xX71xX3xX2fxX333xX3xX1b5xX82xX30xX15xX17xX3xX4xX336xXbxX3xX94xX14xX3xX2fxX34xX35xX4xX3xXcxX1xX14xX15xX1xX3xX173xX66xX71xX3xX53xX128xX7axf90cxX71xX3xX73xX13xX7axX36exX71xX3xX73xX13xX75xXcxXcxX5axX79xX7axX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX30xX3xX53xX315xX3xX9cxX1xX3bxX3xX75xXdxX15xX1xX3xX1xe893xX3xXexX88xX35xX3xX69xX6exX3xXexX88xXdxfa3exX82xX3xX2fxX315xX15xX17xX3xX1b5x877cxX66xX3xX56xX14dxX15xX17xX3xX15xX1xX14xX3xXexX21xX15xX1xX3xX15xX17xX1xX28xX6xX3xXexc09axX3xX15xX17xX82xX315xX15xX3xXexX14xXdxX3xXexX88xX35xX3xX4xX173xX6xX3xX7axX17xX3acxX15xX3xX1xX14xX15xX17xX3xXcxX1xX34xX12fxX15xX17xX3xX62xX329xXdxX3xX4xXacxX3xXbxX1xdeafxX15xX3xX13xX34xX82xX3xX2fxXdxX3a3xX15xX3xXfcxXdxX2ecxX15xX3xX79xXdxX3a3xXexX6axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX56xX66xXaxX12xXcxX88xX1axX15xX17xX3xX56xX89xXbxX3xX15xX14xX66xX71xX3xXexX1xX61xX15xX17xX3xX1d6xX82xX6xX3xX15xX1xX14xX3xXexX14xXdxX3xXexX88xX35xX3xX5xX14xX3xX7axX17xX3acxX15xX3xX1xX14xX15xX17xX3xXcxX1xX34xX12fxX15xX17xX3xX62xX329xXdxX3xX4xXacxX3xXbxX1xX3f2xX15xX3xX13xX34xX82xX3xX2fxXdxX3a3xX15xX3xXfcxXdxX2ecxX15xX3xX79xXdxX3a3xXexX71xX3xXcxX1xX14xX15xX1xX3xX173xX66xX71xX3xX53xX128xX7axX36exX71xX3xX73xX13xX7axX36exX71xX3xX73xX13xX75xXcxXcxX5axX79xX7axX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX30xX3xX53xX315xX3xX9cxX1xX3bxX3xX75xXdxX15xX1xX3xXexX88xX6xX1axX3xXexX274xX15xX17xX3xX2xX6bxX3xX15xX17xX61xXdxX3xX15xX1xX14xX3xX4xX1xX1axX3xX2fxX30xXdxX3xXexX34xX35xX15xX17xX3xX4xX1xX3bxX15xX1xX3xX7xX40xX4xX1xX71xX3xXexX88xX89xX3xX17xXdxX40xX3xX62xX397xXdxX3xX4xX190xX15xX3xX15xX1xX14xX3xX69xX6exX3xXexX88xXdxX3a3xX82xX3xX2fxX315xX15xX17xX71xX3xX2fxX315xX15xX17xX3xXexX1xX124xXdxX3xXexX88xX6xX1axX3xX2xX2xX6bxX3xX7xX82xX336xXexX3xX1d6xX82xX14xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX40xX4xX3xX2fxX30xXdxX3xXexX34xX35xX15xX17xX3xX4xX1xX3bxX15xX1xX3xX7xX40xX4xX1xX3xXexX88xX2ecxX15xX3xX2fxX89xX6xX3xXd2xX14xX15xX71xX3xXexX88xX89xX3xX17xXdxX40xX3xX62xX397xXdxX3xX7xX82xX336xXexX3xX1d6xX82xX14xX3xX2xX3xXexX88xXdxX3a3xX82xX3xX2fxX315xX15xX17xX71xX3xXexXacxX15xX17xX3xX7xX30xX3xXexXdxb434xX15xX3xX1xX397xX3xXexX88xX35xX3xX1xX12fxX15xX3xX2xX71xX2xX3xXexX7dxX3xX2fxX315xX15xX17xX6axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX56xX66xXaxX12xXfcxX2ecxX3xX75xXdxX15xX1xX0xX44xXbxX12


Các tin đã đưa

Truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ

Truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ
2018-07-25 14:57:01

(QT) – Hôm nay 25.7.2018, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ, UBND huyện Cam Lộ tổ chức lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập tại khu phố Nghĩa Hy, thị...

Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm

Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm
2018-07-25 14:56:24

(QT) – Hôm nay 25.7.2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết