Cập nhật:  GMT+7
464fx7436x9dc4x97f8xb7d7x5e7bxb8bcx965dxaf56xX7x955cx729fx68a8x4972x7090x7a98xX5x5924xXax73c9xbf75xX6x885fxX3x77ebxX1x4c2exXbxX3xX1x51dexX15xX1xX3xXcx8ebcxa4f7xX15xa1f0xX3x94e6x700cxX15xX25xX3xX25xXdxafe0xXdxX3xXexX1xXdx74f9xX23xX3xX15xX1xb094xX15xX3xX7x64b3xX3xc8aex87edxX3xc998xbd0bxX23xX3xX25xXdxa9c5xX3xX4xX1xa82cxX4xX3xX17xX1x93e0xX3xXexafc7xX4xX1xX3xX15xX27xX2exX4xX0xa478xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4e3cxX10xX6xa5e1xXaxX12x8da4x9409xX72xcc3cxX72x9c5bxX3x5f38xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xXcxX22xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX15xX25xX3x88ffxc9c5xX15xX25xX3xX3fx7244xX3x488cxX23x6f73x5810xXexX3xX3fxX54xX15xX1xX3xX25xXdxX2exXdxX3xXexX1xXdxX34xX23xX3xX15xX1xX39xX15xX3xX7xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX23xX3xX25xXdxX48xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX17xX1xX51xX3xXexX54xX4xX1xX3xX15xX27xX2exX4xX3xX17x85d8xX15xX25xX3xX1x6332xX1dxX3xbf8cxX9axX3xX1xXd9xXdxX3xX4xX1xX51xX3xX15xX25xX1xc683xX6xX3xX72xXdxX34xXexX3xX77xX6x5bcaxX3xX15xX1xXdxX34xXf9xX3x63e4xaf58xX3xb897x738cxX104xX2xX3xX79xX3xX104xX105xX104x6caexX75xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXdexX6fxX9exXaxX12xX0xXdxXf9xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXax529bxXdxX6fxXexX1x4943xX3x6e21xX105xX105xXbxXe1xb4dfxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX146xX3x6092xX10ex4acdxXbxXe1xX14dxXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX5dxX5dxX4xX75xX42xX6xXdexX9cxX23xX6xX15xX25xXexX22xXdxX75x5f10xX15xX5dxX6fxX10xX7xX101xXexXdexXbxX5dxX15xX10xX141xX7xX5dxX104xX159xX105x4d0axX5dxX2xX105xX10exX6fxX159xX2xX10exX159xX2xX104xX105xXexX157xX157xaa75xX197xX5xX10exX79xX42xX6xX15xX75x590cxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xXcxX22xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX15xX25xX3xX25xXdxX2exXdxX3xXexX1xXdxX34xX23xX3xX15xX1xX39xX15xX3xX7xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX23xX3xX25xXdxX48xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX17xX1xX51xX3xXexX54xX4xX1xX3xX15xX27xX2exX4xXaxX3xX141xXdxX6fxXexX1xX9xXaxX148xX105xX105xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX157xX10exX159xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxXdexX15xXaxX12xX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xXcxX22xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX15xX25xX3xX94xX95xX15xX25xX3xX101xX1xXdexac74xX3x8390x947dxX24cxX24cxX3xX1xb861xXbxX3xX15xX25xX1dxX9exX3xX2xX5dxX159xX5dxX104xX105xX104xX159xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXdexX6fxX9exXaxX12xX77xX25xX1dxX9exX3xX2xX5dxX159xX5dxX104xX105xX104xX159xbd2dxX3xXexb8aexXdxX3xXcxX22xc6d6xX3xX7x9badxX3xXcxX22xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX15xX25xX3xX94xX95xX15xX25xX283xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xXcxX22xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX15xX25xX3xX94xX95xX15xX25xX3xX101xX1xXdexX249xX3xX24bxX24cxX24cxX24cxX3xX3fxX9axX3xX1xX251xXbxX3xX3fxX40xX3xXe1xX10xXf9xX3xXe1xb149xXexX3xX174xX1dxX3xX4xX1xXdexX3x68d4xX3xX101xXdxX9fxX15xX3xX174x956cxX3xX4x6c0exX15xX25xX3xXexX249xX4xX3xX4xX249xX15xX3xX42xXd9xX75xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX1xX1dxX15xX1xX3xXcxX22xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX15xX25xX3xX94xX95xX15xX25xX3xX3fxX9axX3xX9cxX23xX9exX9fxXexX3xX3fxX54xX15xX1xX3xX25xXdxX2exXdxX3xXexX1xXdxX34xX23xX3xX15xX1xX39xX15xX3xX7xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX23xX3xX25xXdxX48xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX17xX1xX51xX3xXexX54xX4xX1xX3xX15xX27xX2exX4xX3xX17xXd9xX15xX25xX3xX1xXdexX1dxX3xXe1xX9axX3xX1xXd9xXdxX3xX4xX1xX51xX3xX15xX25xX1xXefxX6xX3xX72xXdxX34xXexX3xX77xX6xXf9xX3xX15xX1xXdxX34xXf9xX3xX101xX102xX3xX104xX105xX104xX2xX3xX79xX3xX104xX105xX104xX10exX75xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXdexX6fxX9exXaxX12xX17x7f41xX15xX25xX3xXexX286xXdxX3xXbxX1xXdx55b1xX15xX3xX1xX251xXbxX3xX15xX1dxX9exX283xX3xXcxX22xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX15xX25xX3xX3fxX9axX3xX42xX43xX23xX3xX42xa804xX3xX7xX23xX15xX25xX3xX159xX3xad7axX9exX3xX174xXdxX3b3xX15xX3xX3dbxX9exX3xX42xX6xX15xX3x8909xXdxX40xXf9xX3xXexX22xX6xX3xXcxX22xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX15xX25xX3xX101xX1xXdexX249xX3xX24bxX24cxX24cxX24cxX283xX3xX25xb3c5xXf9xX3xX4xX249xX4xX3xX3fxX40axX15xX25xX3xX4xX1x9e5exX146xX3xX77xX25xX23xX9ex4aecxX15xX3x5635xX286xX15xX1xX3xX6cxb335xX15xX25xX283xX3xX72xX28bxX3xXexX22xX27xX28exX15xX25xX3xX72xX28bxX3xX94xX54xX6xX3xX42xX1dxX15xX3xX24cxX283xX3xX17xX28xX3xX9cxX23xX6xX15xX3xX3dbxX9exX3xX42xX6xX15xX3xX3eaxXdxX40xXf9xX3xXexX22xX6xX3xXcxX22xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX15xX25xX14dxX3xX94xXdxX15xX1xX3xX6cxX48xX23xX3xXcxX1xX1dxX15xX1xX283xX3xX3dbxX9exX3xX174xXdxX3b3xX15xX3xX13xX6xX15xX3xXcxX1xX27x4b62xX15xX25xX3xX174xX28bxX3xXcx75caxX15xX1xX3xX51xX9exX283xX3xX17xX1xX51xX3xX15xX1xXdxX34xXf9xX3xX3dbxX9exX3xX42xX6xX15xX3xX3eaxXdxX40xXf9xX3xXexX22xX6xX3xXcxX490xX15xX1xX3xX51xX9exX3x78caxX23xX95xX15xX25xX3xX13x5574xX15xX1xX14dxX3xb9abxX3b3xX3xX72xc79exX15xX3xXcxX1xX1dxX15xX1xX283xX3xX3dbxX9exX3xX174xXdxX3b3xX15xX3xX13xX6xX15xX3xXcxX1xX27xX488xX15xX25xX3xX174xX28bxX3xXcxX1xX1dxX15xX1xX3xX51xX9exX283xX3xX17xX1xX51xX3xX15xX1xXdxX34xXf9xX3xX3dbxX9exX3xX42xX6xX15xX3xX3eaxXdxX40xXf9xX3xXexX22xX6xX3xXcxX1xX1dxX15xX1xX3xX51xX9exX3xX17xX43xX15xX3xXcxX1xX28xX75xX5dxX75xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx59edxX23xXexX1xXdexX22xXaxX12xX72xX4caxX15xX3xX6cxXdxX9fxX23xX5dxX72xX73xX72xX0xX5dxXbxX12

Văn Hiếu/VOV

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ra quân huấn luyện năm 2023

Ra quân huấn luyện năm 2023
2023-03-01 14:03:00

QTO - Hôm nay 1/3, tại Tiểu đoàn Bộ binh 43 - Trung đoàn 842, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết