Cập nhật:  GMT+7
db84x11a9bxfcc8x112a8x12e48x12518x100fbx12182xf104xX7x126e4x166f2x15127xf644xf4b3xf632xX5x13382xXax13f81x15933x12ec6xX3xf4f5xe33bxX3xXex15203xX3xX4xX1xfb22xX4xX3x10c9dx1544axXdxX3xX1x15ca7xXdxX3x10ebaxX22xXdxX3x128a1xXdx10be4x128e3xX3xXbxX1x14041xX3x162b4x1391axX3xX16xX17xX3xX36xX1xXdxe9bfxe88axX3xdcd4x1142cxX3x12e39x16385xX2xee5axX3x15063xX3xX45xX46xX45xX2xX0x14693xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13d67xX10xX6x11a85xXaxX12x100d4x16423xXcxfc53xX3x10adaxX3xXcxX1x1502dxX4xX3xX1xXdxX3fxX36xX3xX42xebcbxX3xX1x10d0axX22xX4xX1xX3xX4xX1x13e71xX3xX29xX22xX7bxX3xX21xX22xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX29xX22xXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xXbxX1xX34xX3xX36xX37xX3xX4x119dexX4xX3xX4xf3c2xXbxX3xX36xX1xXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX46xX2xX48xX3xX6bxX3xX45xX46xX45xX2x10a41xX3xXexXdxX78xX36xX3xXex14455xXdxX3xX21xX22xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX29xX22xXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xXbxX1xX34xX3xX36xX37xX3xXexX7bx141ffxX36xX3x151c0xX30x13fd8xX4xX3xX5xdd8axX36xX3xXexX1xX1exX3x11606x1043axXf2xXbcxX3xX60xX26xXdxX3x11de4xX60xe02ex1509fxX3xXexX82xX36xX1xX3xX67xX30x1523dxX36x1106fxX3xXcxdf10x1095bxX3xX29xX17xX3xX4xX1x116c8xX36xX3xXbxX1x112f6x12237xX36xX108xX3xX21x122eaxX36xX108xX3xdc44xXdxX6xX36xX108xX3xX66xXcxXfcxeb00xX21xX11exX36xX108xX3xX60xXe1xX69xX3xX4xX1xX82xX3xX29xX22xX7bxX3xX29xX22xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX29xXdxX2fxX40xX3xX4x102b5xX6xX3xXexX82xX36xX1xX3xX29xX2fxX3xX10bx109e6xXexX3xX42xXdxX36xX1xX3xX36xX1xXdxX3fxX40xX3x11d63xXe1xX3xXexX10bxXdxX2fxX36xX3xX42xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX82xX3xX29xX22xX7bxX3xX29xX22xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX60xX26xXdxX3xXfaxX60xXfcxXfdxX3xX4xXa1xX4xX3xX16xX17xXbcxX3xXbxX1xX118xX119xX36xX108xXbcxX3xXexX1xX10cxXbcxX3xXexX10bxXa5xX36xX3xXexX10bxf6bexX36xX3xX29xX10cxX6xX3xX2dxXe1xX36xX3xXexX7bxXe1xX36xX3xXexX82xX36xX1xX12bxX3xXcx111b2xX3xX29x12b6bxX36xX3xX165xX10cxX3xX4xX1xX82xX3xX29xX22xX7bxX3xX29xXdxX2fxX40xX3xX4xX14bxX6xX3xXexX82xX36xX1xXbcxX3xX60xX26xXdxX3xXfaxX60xXfcxXfdxX3xXexX82xX36xX1xX3xX165xXe1xX3xX4xXa1xX4xX3xX1xX30x11dd1xX3fxX36xXbcxX3xXexX1xX10cxXbcxX3xXexX1xXe1xX36xX1xX3xXbxX1xXe6xXbcxX3xX29xX1c2xX36xX3xX165xX10cxX3xXexX10bxX6fxX4xX3xXexX1xX30xX26xX4xX3xX29xX17xX3xX4xX1xX82xX3xX29xX22xX7bxX3xXexX1xXe1xX36xX1xX3xX4xX11exX36xX108xX3xX29xX22xXdxX3xX1xX26xXdxX3xXexX22xXdxX3xX16xX17xX3xX29xXdxX2fxX40xX3xX4xX14bxX6xX3xX4xXa1xX4xX3xX1xX30xX1f6xX3fxX36xXbcxX3xXexX1xX10cxXbcxX3xXexX1xXe1xX36xX1xX3xXbxX1xXe6xX12bxX3xX21xX78xX36xX3xX36xX6xX1f6xX3xXexX7bxXe1xX36xX3xXexX82xX36xX1xX3xX4x10167xX3xX13xX14xX3xX16xX17xXbcxX3xXbxX1xX118xX119xX36xX108xXbcxX3xXexX1xX10cxX3xXexX10bxXa5xX36xX3xXexX1axX3xX4xX1xX1exX4xX3xXexX1xXe1xX36xX1xX3xX4xX11exX36xX108xX3xX29xX22xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX29xX22xXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xXbxX1xX34xX3xX36xX37xX3xX16xX17xX3xX36xX1xXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX46xX2xX48xX6bxX3xX45xX46xX45xX2xX12bxX3xX21xX22xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX29xX22xXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xXbxX1xX34xX3xX36xX37xX3xX4xXa1xX4xX3xX16xX17xX3xX36xX1xXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX46xX2xX48xX6bxX3xX45xX46xX45xX2xX3xX63xXdx13f4dxX36xX3xX10bxX6xX3xXexX10bxX1a8xX36xX3xXexXdxX36xX1xX3xXexX1xXeaxX36xX3xX63x13084xX36xX3xX4xX1xX14bxXbcxX3xX42xX1xXa1xX4xX1xX3xXe4xX30xX6xX36xXbcxX3xX2dxXeaxX30xX3x13ed9x12355xX60xX3xX60xX26xXdxX3xXfaxX60xXfcxXfdxX3xX16xX17xX3xX165xXe1xX3xX2dxXeaxX30xX3xX29xX22xXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX29xXdxX3xX63xX6fxX3xX21xX22xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX60xX26xXdxX3xXfaxX60xXfcxXfdxX3xX1xX30xX1f6xX3fxX36xX3xX36xX1xXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX46xX2xX48xX6bxX3xX45xX46xX45xX2xX12bxX3xXcxX22xXdxX3xX21xX22xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX29xX22xXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xXbxX1xX34xX3xX36xX37xX3xX4xXa5xXbxX3xX16xX17xX3xX29xX17xX3xX5xXa5xX1f6xX3x1040dxX3xX42xXdxX78xX36xX3xX29xX279xX36xX108xX3xX108xX279xXbxX3xXexX10bxX7bxX36xX108xX3xX4xXa1xX36xX3xX2dxX26xXbcxX3xX1xX26xXdxX3xX165xXdxX1a8xX36xXbcxX3xXbxX1xX34xX3xX36xX37xX3xX165x10e69xX3x1100exX6fxX3xXexX1xX106xX7bxX3xX21xX3e5xX3xX4xX118xX1c2xX36xX108xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX78xXexX3xX339xXa1xX7bxX3xX4xXa1xX7bxX3xX21xX22xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX29xX22xXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xXbxX1xX34xX3xX36xX37xX3xXexX7bxXe1xX36xX3xXe4xX30xXe6xX4xX3xX5xXeaxX36xX3xXexX1xX1exX3xXf1xXf2xXf2x14529xX3xX3e7xX6fxX3xXexX1xX106xX7bxX3xX29xX3e5xX3xX4xX118xX1c2xX36xX108xX3xX339xXa1xX7bxX3xX4xXa1xX7bxX3xX4xX14bxX6xX3xX339xX33axX60xX3xX60xX26xXdxX3xXfaxX60xXfcxXfdxX3xXexX82xX36xX1xX3xX42xX1xX279xX6xX3xXf1xXf2xXf2xXf2xX3xXexX22xXdxX3xX21xX22xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX29xX22xXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xXbxX1xX34xX3xX36xX37xX3xXexX82xX36xX1xX3xX5xXeaxX36xX3xXexX1xX1exX3xXf1xXf2x11330xX3xX165xXe1xX3xX63xX6fxX3xXexX1xX106xX7bxX3xX29xX3e5xX3xX4xX118xX1c2xX36xX108xX3xX339xXa1xX7bxX3xX4xXa1xX7bxX3xX4xX14bxX6xX3xX339xX33axX60xX3xX60xX26xXdxX3xXfaxX60xXfcxXfdxX3xX1xX30xX1f6xX3fxX36xX3xX36xX1xXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX46xX2xX48xX6bxX45xX46xX45xX2xX12bxX3xXfcxX60x14031x15fb3xXfdxX122xX3xXcxX60x10487xf751xX0xX51xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Công an Cam Lộ mở đường giúp dân

Công an Cam Lộ mở đường giúp dân
2016-04-22 07:46:25

(QT) - Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) vừa tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình đường bê tông nông thôn cho người dân thôn Kim Đâu 2, xã Cam An. Đây là một trong những...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết