Cập nhật:  GMT+7
c941xd1b1x13847x10502x166abx11279xff43x13a6axdb36xX7x11b41xddcfx14138x13c05xd9a4xfe94xX5xcdf0xXax13953xd973x133cbxX3xX7x1787fx15b94xXexX3xX4xX18xX4xX3x14201xf8b2xXdxX3x148fcxfccdxX1fx13117xX3xX4xX1xX24x1712bxX1fxX3xe340x14d8axX3xX4xX1xX17xX3x10338x13eb2xX3xX1x1015fxXbxX3xXexX1xe4e1xX3xX2xd2bbxebd8xX3x12eb6x10bc2xfa69xce69xX3xXexf991xX1fxX1xX3xX35xX1xd829xX6xX3x12a5exd0f4xX54xX54xX0x173d6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX6xX23xXaxX12x14edbxX18xX1fxX26xX3xX1fxX6xef1cxX3x171ccx13ff3xX58xfa97xX42xX3xf368xX1xX50xX3x16b53x1486axX3xXexX1xe7b7xX3xXcxX1xX85xd4dfxX1fxX26xX3xXex1048cx11ed1xX4xX3xXcxX4axX1fxX1xX3x1452dxX74xX42xX3x128a6xX1xX98xX3xXexX2fxX4xX1xX3xX44xX45xX46xX47xX3xXexX4axX1fxX1xX3xX46xX26xX24xX74x167fbxX1fxX3xX45x11392xX1fxX26xX3x15712xX24xX6xX1fxX26x10022xX3xX7cxX1xX50xX3xX9cxX1xX98xX3xXexX2fxX4xX1xX3xXcxX1xX85xX8axX1fxX26xX3xXexX8fxX90xX4xX3xX44xX45xX46xX47xX3xXexX4axX1fxX1xX3xf70dx15843xX3xXbbxX24xX6xX1fxX26xX3xX9cxX1xXdx1774bxX1fxXc0xX3xX7cxX1xX50xX3xX9cxX1xX98xX3xXexX2fxX4xX1xX3xX44xX45xX46xX47xX3xXexX4axX1fxX1xX3xX46xX26xX24xX74xXb3xX1fxX3xXcxX8fxe019xX1fxX3xX44xX24xX74xX3xX4xX1xX98xX3xXexX8fx120d2xX3xXbxX1xXdxXe6xX1fxX3xX1xX39xXbxX3xX4xX98xX6xX3xXcxX1xX85xX8axX1fxX26xX3xXexX8fxX90xX4xX3xX44xX45xX46xX47xX3xXexX4axX1fxX1xX3x176afx1316fxX3xX8fxX14xX3xX7xX17xX18xXexX3xX4xX18xX4xX3xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX1fxX26xX3xX4xX1xX24xX2bxX1fxX3xX2exX2fxX3xX4xX1xX17xX3xX35xX36xX3xX1xX39xXbxX3xXexX1xX3exX3xX2xX41xX42xX3xX44xX45xX46xX47xX3xXexX4axX1fxX1xX3xX35xX1xX50xX6xX3xX53xX54xX54xX54xX3xe66exX14xX3xX26xXdx11edaxXdxX3x17084xX24xX74xXf1xXexX3x122b1xX20xXexX3xX7x13b12xX3xX4xedc1xX1fxX26xX3xX190xXdx11155xX4xX3xXexX1xX24xX20xX4xX3xXexX1xX2bxX19exX3xX198xX24xX74xe5ddxX1fxe8e8xX3xX7cxX1xX50xX3xX80xX81xX3xXexX1xX85xX3xXcxX4axX1fxX1xX3xX98xX74xX42xX3xX9cxX1xX98xX3xXexX2fxX4xX1xX3x16d8cxX80xX46xX47xX3xXexX4axX1fxX1xX3xX53x12401xX3xX53xXb7xX1fxX3xX44xX85xX1fxX26xX3xXexX1xX6xX19exX3xX23xX90xX1bfxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX17xX23xX74xXaxX12xX0xXdxX19exX26xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXax11785xXdxX23xXexX1x12bbfxX3x15608x12cb8xX225xXbx15841xXc0xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX222xX3x12518xX225xX224xXbxX228xXc0xXaxX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX58xX58xX4xX1bfxX2exX6xX17xX198xX24xX6xX1fxX26xXexX8fxXdxX1bfxX190xX1fxX58xX23xX10xX7xX35xXexX17xXbxX58xX1fxX10xX21dxX7xX58xX76xX79xX2xX76xX58xX2xX76xX224xX23xX233xX2xX77xX2xX2xX76xX225xXexX233x11eedxX77xX224xX5xX233xca36xX2exX17xX1fxX277xX77xX233xX41xX272xX1bfx12b23xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xXexX3xX4xX18xX4xX3xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX1fxX26xX3xX4xX1xX24xX2bxX1fxX3xX2exX2fxX3xX4xX1xX17xX3xX35xX36xX3xX1xX39xXbxX3xXexX1xX3exX3xX2xX41xX42xX3xX44xX45xX46xX47xX3xXexX4axX1fxX1xX3xX35xX1xX50xX6xX3xX53xX54xX54xX54xXaxX3xX21dxXdxX23xXexX1xX9xXaxX224xX225xX225xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX233xX225xX224xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX17xX1fxXaxX12xX7cxX1xX50xX3xX80xX81xX3xXexX1xX85xX3xXcxX1xX85xX8axX1fxX26xX3xXexX8fxX90xX4xX3xXcxX4axX1fxX1xX3xX98xX74xX42xX3xX9cxX1xX98xX3xXexX2fxX4xX1xX3xX44xX45xX46xX47xX3xXexX4axX1fxX1xX3xX46xX26xX24xX74xXb3xX1fxX3xX45xXb7xX1fxX26xX3xXbbxX24xX6xX1fxX26xX3xX35xXf1xXexX3xX5xX24xdc5axX1fxX3xXbxX1xXdxXe6xX1fxX3xX1xX39xXbxX3xX277xX3x1541fxX1fxX1xX222xX3xX46xX1bfxX80xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX17xX23xX74xXaxX12xX7cxX1xXdxXe6xX1fxX3xX1xX39xXbxX3xX148x163f5xX3xX8fxX14xX3xX7xX17xX18xXexX3xX5x15709xXdxX3xX1fxX1xXdxX1bdxX24xX3xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX1fxX26xX3xXexX1xX24xX20xX4xX3xX77xX3xX5x10266xX1fxX1xX3xX190xX90xX4xX3xX26xcc59xX19exX222xX3xe6c6xXdxX1fxX1xX3xXexXf1xX3xX277xX3xX1fxX26x15512xX1fxX3xX7xX18xX4xX1xX42xX3xX23xX3c5xX1fxX3xXexX20xX4xX42xX3xX190xXb7xX1fxX3xX1xX50xX6xX3xX277xX3xX228xX386xX3xX1xX20xXdxX42xX3xXbxX1xX18xXbxX3xX4xX1xXf1xX1bfxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX17xX23xX74xXaxX12xXcxX391xXdxX3xXbxX1xXdxXe6xX1fxX3xX1xX39xXbxX42xX3xX148xX391xXdxX3xX23xXdxX1acxX1fxX3xX80xX6xX1fxX3xX53xXb7xX1fxX3xX1xX50xX6xX3xX277xX3x11efaxX386xX3xX1xX20xXdxX42xX3xX80xX6xX1fxX3xX47xX3c5xX1fxX3xXexX20xX4xX42xX3xX80xX6xX1fxX3xX3b9xXdxX1fxX1xX3xXexXf1xX3xX277xX3xX46xX26xX3c5xX1fxX3xX7xX18xX4xX1xX3xX44xX45xX46xX47xX3xXexX4axX1fxX1xX3xX190xX14xX3xX4xX18xX4xX3xX148x14342xX1fxX3xX190xX2fxX42xX3xX1fxX26xX14xX1fxX1xX3xX148xX386xX3xXexX8fxX6xX17xX3xX148xcc8bxXdxX42xX3xX4xX1xX17xX3xfbfexX3xX35xXdxXf1xX1fxX3xX148xX1a3xXdxX3xX190x12d06xXdxX3xX23xX90xX3xXexX1xX195xX17xX3xX4xX18xX4xX3xX2exX18xX17xX3xX4xX18xX17xX42xX3xXexX8axX3xXexX8fxX122xX1fxX1xX42xX3xX148xX1bdxX3xX18xX1fxX42xX3xX1fxX26xX1xX2fxX3xX198xX24xX74xXf1xXexX3xXexX8fxX122xX1fxX1xX3xXexX391xXdxX3xX35xX36xX3xX1xX39xXbxX3xXexX1xX3exX3xX2xX41xX42xX3xX44xX45xX46xX47xX3xXexX4axX1fxX1xX3xX190xX14xX3xX5xX14xX19exX3xX8fxX1e9xX3xX1xX46cxX1fxX3xXexX81xX1fxX1xX3xX35xX1xX195xX3xXexX1xXdxX3xX4xX98xX6xX3xX4xX18xX4xX3xX1fxX26xX1xX2fxX3xX198xX24xX74xXf1xXexX3xX35xX1xXdxX3xX148xX85x110d0xX4xX3xX2exX6xX1fxX3xX1xX14xX1fxX1xX1bfxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX17xX23xX74xXaxX12xXcxX8fxX17xX1fxX26xX3xX148xX50xX3xX4xX50xX3xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX1fxX26xX3xX198xX24xX6xX1fxX3xXexX8fxX39xX1fxX26xX3xX5xX14xX3xX148xX1bdxX3xX228xX24x1638bxXexX3xX23xXdxX3xX23xX3c5xX1fxX3xX8fxX6xX3xX148xX195xX17xX3xX9cxX3b5xX1fxX3xX9cxcc08xX3xX26xef1exX1fxX3xX190xX496xXdxX3xX4xX1a6xX1fxX26xX3xXexX18xX4xX3xX26xXdxX195xXdxX3xX198xX24xX74xXf1xXexX3xX190xXdxX1acxX4xX3xX5xX14xX19exX42xX3xX482xX1fxX3xX148xX2fxX1fxX1xX3xX4xX24xX20xX4xX3xX7xX1a3xX1fxX26xX3xX23xX14xXdxX3xX5xX3c5xX24xX3xX190xX14xX3xX190xXdxX1acxX4xX3xX23xXdxX3xX23xX8axXdxX42xX3xX2exX1a3xX3xXexX8fxX81xX3xXexX18xXdxX3xX148xX2fxX1fxX1xX3xX4xX85xX3xX4xX1xX17xX3xX1fxX1xXdxX1bdxX24xX3xX1xX20xX3xX23xX3c5xX1fxX3x1587exX3xX7xX18xXexX3xXexX8fxXdxX1bdxX1fxX3xX7xX1a6xX1fxX26xX3xXexX8fxXe6xX1fxX3xX148xX2fxX6xX3xX2exX14xX1fxX3xX228xX386xX3xX44xX195xXdxX3xXe5xX1acxX42xX3xXexX1xX2fxX3xX228xX386xX3xXbbxX24xX195xX1fxX26xX3xXcxX8fxX2fxX1bfxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX17xX23xX74xXaxX12xX3b9xXf1xXexX3xX5xX24xX34fxX1fxX3xXbxX1xXdxXe6xX1fxX3xX1xX39xXbxX42xX3xX7cxX1xX50xX3xX80xX81xX3xXexX1xX85xX3xXcxX1xX85xX8axX1fxX26xX3xXexX8fxX90xX4xX3xXcxX4axX1fxX1xX3xX98xX74xX42xX3xX9cxX1xX98xX3xXexX2fxX4xX1xX3xX44xX45xX46xX47xX3xXexX4axX1fxX1xX3xX46xX26xX24xX74xXb3xX1fxX3xX45xXb7xX1fxX26xX3xXbbxX24xX6xX1fxX26xX3xX26xX1xXdxX3xX1fxX1xX34fxX1fxX3xX7xX90xX3xX1fx163a7xX3xX5xX90xX4xX3xX4xX98xX6xX3xX53xXb7xX1fxX3xXbxX1x14d39xX1fxX26xX42xX3xX4xX18xX4xX3xX2exX6xX1fxX3xX44xX45xX46xX47xX3xXexX4axX1fxX1xX42xX3xX4xX18xX4xX3xX148xX46cxX1fxX3xX190xX2fxX42xX3xX1fxX26xX14xX1fxX1xX3xXexX8fxX17xX1fxX26xX3xX190xXdxX1acxX4xX3xX4xX1xX24xX2bxX1fxX3xX2exX2fxX3xX4xX18xX4xX3xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX1fxX26xX3xX4xX1xX17xX3xX35xX36xX3xX1xX39xXbxX3xXexX1xX3exX3xX2xX41xX42xX3xX44xX45xX46xX45xX3xXexX4axX1fxX1xX3xX35xX1xX50xX6xX3xX53xX54xX54xX54xX42xX3xX148x14c2axX4xX3xX2exXdxX1acxXexX3xX5xX14xX3xX4xX1a6xX1fxX26xX3xXexX18xX4xX3xX35xX1xX195xX17xX3xX7xX18xXexX3xX5xX56axX74xX3xX48axX3xX35xXdxXf1xX1fxX3xX190xX1bdxX3xX4xX18xX4xX3xX1fxX26xX1xX2fxX3xX198xX24xX74xXf1xXexX42xX3xX190xXdxX1acxX4xX3xXexX1xX2bxX19exX3xXexX8fxX6xX3xX4xX18xX4xX3xX2exX18xX17xX3xX4xX18xX17xX42xX3xXexX8axX3xXexX8fxX122xX1fxX1xX42xX3xX148xX1bdxX3xX18xX1fxX1bfxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX17xX23xX74xXaxX12xX45xX3b5xX1fxX26xX3xXexX1xX8axXdxX3xX74xXe6xX24xX3xX4xX115xX24xX3xX80xX6xX1fxX3xX3b9xXdxX1fxX1xX3xXexXf1xX3xX277xX3xX46xX26xX3c5xX1fxX3xX7xX18xX4xX1xX3xXexXdxXf1xXbxX3xXex16649xX4xX3xX5xX14xX19exX3xX190xXdxX1acxX4xX3xX190xX496xXdxX3xX6dxX5f6xX3xXcxX14xXdxX3xX1fxX26xX24xX74xXe6xX1fxX3xX190xX14xX3x15a07xX1a6xXdxX3xXexX8fxX85xX8axX1fxX26xX3xX148xX149xX3xX5xX14xX19exX3xX8fxX1e9xX3xX1fxX1xf2d5xX1fxX26xX3xX190xX56axX1fxX3xX148xX1bdxX3xX5xXdxXe6xX1fxX3xX198xX24xX6xX1fxX3xX148xXf1xX1fxX3xX35xX1xX17xX18xX1fxX26xX3xX7xX195xX1fxX3xXexXdxX3xXexX6xX1fxX1bfxX3xX6dxX5f6xX3xX46xX1a6xX1fxX26xX3xX1fxX26xX1xXdxX1acxXbxX3xX190xX14xX3xX7cxXcxX46xXcxX3xXexX81xX4xX1xX3xX4xX90xX4xX3xXbxX1xX1a3xXdxX3xX1xX521xXbxX3xX190xX496xXdxX3xX4xX18xX4xX3xX2exX6xX1fxX3xX4xX98xX6xX3xX44xX45xX46xX47xX3xXexX4axX1fxX1xX3xX5xX14xX19exX3xX8fxX1e9xX3xX4xX18xX4xX3xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX1fxX26xX3xX190xX1bdxX3xXbxX1xX391xX19exX3xX190xXdxX42xX3xX19exX7daxX4xX3xXexXdxXe6xX24xX42xX3xX26xXdxX195xXdxX3xXbxX1xX18xXbxX3xX148xX3b5xX1fxX26xX3xX2exX20xX3xX4xX98xX6xX3xX4xX1a6xX1fxX26xX3xXexX18xX4xX3xX23xXdxX3xX23xX3c5xX1fxX42xX3xXexX18xXdxX3xX148xX2fxX1fxX1xX3xX4xX85xX1bfxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX17xX23xX74xXaxX12xX53xXb7xX1fxX3xXbxX1xX6bbxX1fxX26xX3xX44xX45xX46xX47xX3xXexX4axX1fxX1xX3xXexXb7xX1fxX26xX3xX4xX85xX8axX1fxX26xX3xX5xX14xX19exX3xX190xXdxX1acxX4xX3xX190xX496xXdxX3xX4xX18xX4xX3xX148xX46cxX1fxX3xX190xX2fxX42xX3xX1fxX26xX14xX1fxX1xX3xX5xXdxXe6xX1fxX3xX198xX24xX6xX1fxX42xX3xX7xX496xX19exX3xX1xX17xX14xX1fxX3xXexX1xXdxX1acxX1fxX3xX4xX18xX4xX3xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX1fxX26xX3xX148xX149xX3xX35xX36xX3xX1xX39xXbxX3xXexX1xX3exX3xX2xX41xX3xX23xXdxXb3xX1fxX3xX8fxX6xX3xXexX1xX14xX1fxX1xX3xX4xX1a6xX1fxX26xX1bfxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1734exX24xXexX1xX17xX8fxXaxX12xX46xX1xX46cxX1fxX3xX80xX1a3xX1fxX0xX58xXbxX12

Nhơn Bốn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tập huấn truyền thông về xóa bỏ tảo hôn

Tập huấn truyền thông về xóa bỏ tảo hôn
2023-03-22 18:05:00

QTO - Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các dẫn trình viên để thực hiện tốt việc dẫn dắt hoạt động của CLB thủ lĩnh sự thay đổi vì bình đẳng giới và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết