Cập nhật:  GMT+7
76e0xc22cx9996xd722x1024fx8fa5x7c35xd1a5xfea9xX7x87c2x84d7xcc67x9080xfbbbxc197xX5x10422xXaxab49xaf27xX1xXdx8190x8f59xX3xX1xc51dx106e7xXexX3xe297xad31x1037dxe931xX3xXexX1xXdxe336xXexX3xXexX1xa15cxX4xX3xXexd65cxX1axX20xX21xX3xX4xX1xe501xae24xX20xX21xX3xXexX2fx8215xX20xX1xX3x7c46xXcxX1xdd53xX20xX21xX3xfb9axX6xX3x99fcxXdx9532xX20xX3xX21xXdxf7b4xXdxa5e6xX0xf078xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1052bxX10xX6xb146xXaxX12xXcxX2fxX1axX20xX21xX3xecacxX1xX17xfc31xX20xX3xX71xX1x99a5xX3xX4xX44xX4xX3xX1xX1axX1bxXexX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX4xX1xX36xX37xX20xX21xX3xXexX2fxX3dxX20xX1xX3xX41xXcxX1xX44xX20xX21xX3xX48xX6xX3xX4bxXdxX4dxX20xX3xX21xXdxX52xXdxX54xX3xX20x7f03xa482xX3xf087x82caxXafx9489xf5a0xX3x1038fxe73axX20xX3xX48xXdxX4dxX20xX3xXbxX1x792dxX20xX21xX3xX65xX36xX52xX20xX21xX3xb013xdac5xXbxX3xXbxX1xa10dxXdxX3xX1xa3ebxXbxX3xafebxX52xXdxX3xX4xX44xX4xX3xX1exX37xX20xX3xXd7xeb42xX3xXd7xdc4axX6xX3xXexX79xX3xX4xX1xead6xX4xX3xX71xX1xX44xX20xX1xX3xXexX1xa6caxX20xX1xXb3xX3xX4bxXfaxX20xX3xX21xXdxX6xX1axX3xX4xX74xX20xX21xX3xXexX2fxX3dxX20xX1xX3xX41x1031bxX20xX1xX3xX7xX44xX20xX21xX3xXd7x793bxX20xX21xX3xX4bxXdxX4dxX20xX54xXb3xX3xX41xf6f9xX44xXdxX3xa326xXadxX3xX4bxXdxX4dxX20xX3xX4xX36xX37xX20xX21xX54xX3xXd7xXfaxX3xX71xX1x9d78xXdxX3xX4xX74xX20xX21xX3xe38fxe993x8a4bxX3xX68xX2bxX20xX21xX3xX4xX74xX20xX21xX3xXexX2fxX3dxX20xX1xX3xX20xX36xX52xX4xX3xX7xX1bxX4xX1xX3xX4xX1xX1axX3xX20xX21xX36x92d4xXdxX3xX68xX14bxX20xX3xXafxX3xX14axc0dexX3xX4bxXdxX4dxX20xX3xX21xXdxX52xXdxX3xX65xX36xX52xX20xX21xX3xXcaxXcbxXbxX3xXd7xXfaxX3xX65xX36xX52xX20xX21xX3xc8bdxXdx10277xXexX3xd68bxX1xX17xX14cxX19axX20xX3xX65xX36xX52xX20xX21xX3xX65xe100xX6x99e9xce71xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX1axX68xX14cxXaxX12xX0xXdxXadxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxe616xX10xX20xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX14cxX5xX10xX9xXaxce1exXdxX68xXexX1xd57fxX3x7d71xXb0xXb0xXbxX14ax7e97xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX1e5xX3xc7abxa6e8xXb0xXbxX14axX1ecxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX56xX56xX4xX1aexX4bxX6xX1ax9420xX17xX6xX20xX21xXexX2fxXdxX1aexXd7xX20xX56xX68xX10xX7xX71xXexX1axXbxX56xX20xX10xX1e0xX7xX56xXafxXb2xX2xXb2xX56xX2xXb0xd24fxX68xX2xX2xc664xX2xXafxXb0xX22exXexXafxX22axX1f6xX22exX5xXb0x99fexX6xX20xX1xX23axX2xX23axX71xX1xX6xX20xX1xX23axXexX1xX6xX20xX1xX23axX6xX20xX1aexe1f0xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX1xX1axX1bxXexX3xX1exX1fxX20xX21xX3xXexX1xXdxX26xXexX3xXexX1xX2bxX4xX3xXexX2fxX1axX20xX21xX3xX4xX1xX36xX37xX20xX21xX3xXexX2fxX3dxX20xX1xX3xX41xXcxX1xX44xX20xX21xX3xX48xX6xX3xX4bxXdxX4dxX20xX3xX21xXdxX52xXdxX54xXaxX3xX1e0xXdxX68xXexX1xX9xXaxX1e7xXb0xXb0xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX1f6xX1f7xXb0xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d1xX6xXbxXexXdxX1axX20xXaxX12xe429xX1xX44xX20xX1xX3xXexX1xXfaxX20xX1xXb3xX3xX4bxXfaxX20xX3xX21xXdxX6xX1axX3xX4xX74xX20xX21xX3xXexX2fxX3dxX20xX1xX3xX41xX114xX20xX1xX3xX7xX44xX20xX21xX3xXd7xX11exX20xX21xX3xX4bxXdxX4dxX20xX54xX3xXexX1bxXdxX3xX4bxbb01xX20xX3xXcxXfaxX3xeaebxXacxX20xX21xXb3xX3xX14axX179xX3xX65xX36xX52xX20xX21xX3xXcaxXcbxXbxX3xX23axX3xd270xX20xX1xX1e5xX3xX12axX1aexX65xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX1axX68xX14cxXaxX12xX1d1xX74xX20xX21xX3xXexX2fxX3dxX20xX1xX3xX41xX114xX20xX1xX3xX7xX44xX20xX21xX3xXd7xX11exX20xX21xX3xX4bxXdxX4dxX20xX54xX3xXexX1bxXdxX3xX4bxX30cxX20xX3xXcxXfaxX3xX312xXacxX20xX21xXb3xX3xX14axX179xX3xX65xX36xX52xX20xX21xX3xXcaxXcbxXbxX3xX68xX1axX3xXb5xXb6xX20xX3xX48xXdxX4dxX20xX3xXbxX1xXc0xX20xX21xX3xX65xX36xX52xX20xX21xX3xXcaxXcbxXbxX3xXbxX1xXd0xXdxX3xX1xXd4xXbxX3xXd7xX52xXdxX3xX1d1xX74xX20xX21xX3xXexX14cxX3xX1d1xX312xXcxX198xX3xb24bxX3x82ffx78daxX3xX13xXacxX20xX21xX3xX5xX36xXd4xX20xX21xX3xX14axX6xX20xX1xXb3xX3xX1d1xX74xX20xX21xX3xXexX14cxX3xXcxX13xX65xX65xX3xX1d1xed11xa9cbxX3xX312xa254xc4c7xb94bxX3dcxX1d1xXcx7d37xX3xXexXfaxXdxX3xXexX2fxXd4xX3xX14axX14bxX14cxX3xX68xX2bxX20xX21xX1aexX3xX1d1xX74xX20xX21xX3xXexX2fxX3dxX20xX1xX3xX4xX1abxX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xX68xXfaxXdxX3xcd47xXb0xXb0xX3xXadxX3xXd7xX52xXdxX3xXb2xXb0xX3xX4bxX1abxX20xX21xX3xX1exca69xX20xX3xX20xXacxX20xX21xX3xX5xX36xXd4xX20xX21xX3xXadx7929xXexX3xXexX2fxX16fxXdxXb3xX3xXexX79xX20xX21xX3xX71xXdxX20xX1xX3xXbxX1x9e93xX3xX1ex7b51xX17xX3xXexX36xX3xX2xX1f7xXb0xX3xXexX2fxXdxX19axX17xX3xX1exXb6xX20xX21xX1aexX3xX1d1xX74xX20xX21xX3xXexX2fxX3dxX20xX1xX3xX1exX36xX6xX3xXd7xXfaxX1axX3xX7xaa6exX3xX68xf7aaxX20xX21xX3xX7xb698xX3xX21xX1abxXbxX3xXbxX1xX44cxX20xX3xX20xX14bxX20xX21xX3xX4xX6xX1axX3xX1exX16fxXdxX3xX7xXd0xX20xX21xX3xXd7xXacxX20xX3xX1xX1abxX6xX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1xX44cxX20xXb3xX3xX1exX30cxXadxX3xX4bxX30cxX1axX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xXexX2fxXcbxXexX3xXexX2bxX3xX4xX1xX1axX3xX20xX21xX36xX16fxXdxX3xX68xX14bxX20xX1aexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX1axX68xX14cxXaxX12xX3bbxXe4xXbxX3xX20xXfaxX14cxXb3xX3xXb5xXb6xX20xX3xX48xXdxX4dxX20xX3xXbxX1xXc0xX20xX21xX3xX65xX36xX52xX20xX21xX3xXcaxXcbxXbxX3xX4x10816xX20xX21xX3xX1exX179xX3xXbxX1xXd0xXdxX3xX1xXd4xXbxX3xXd7xX52xXdxX3xX4xX44xX4xX3xX1exX37xX20xX3xXd7xXe4xX3xXexXfaxXdxX3xXexX2fxXd4xX3xXexX79xX3xX4xX1xXefxX4xX3xX71xX1xX142xXdxX3xX4xX74xX20xX21xX3xX14axX14bxX14cxX3xX68xX2bxX20xX21xX3xX4xX74xX20xX21xX3xXexX2fxX3dxX20xX1xX3xX20xX36xX52xX4xX3xX7xX1bxX4xX1xX3xX4xX1xX1axX3xX13xX1xX14bxX20xX3xX68xX14bxX20xX3xX4bxX30cxX20xX3xXcxXfaxX3xX312xXacxX20xX21xXb3xX3xX14axX179xX3xX65xX36xX52xX20xX21xX3xXcaxXcbxXbxXb3xX3xXd7xX52xXdxX3xX71xXdxX20xX1xX3xXbxX1xX449xX3xX1e7xXb0xX3xXexX2fxXdxX19axX17xX3xX1exXb6xX20xX21xX1aexX3xX1d1xX74xX20xX21xX3xXexX2fxX3dxX20xX1xX3xX68xX2bxX3xX71xXdxX26xX20xX3xX1xX1axXfaxX20xX3xXexX1xXfaxX20xX1xX3xXd7xXfaxX3xX1exX36xX6xX3xXd7xXfaxX1axX3xX7xX476xX3xX68xX479xX20xX21xX3xXexX2fxX1axX20xX21xX3xXexX1xX44xX20xX21xX3xX1f6xX56xXafxXb0xXafxXb2xXb3xX3xX21xXb6xXadxX3xX4xX44xX4xX3xX1xX1bxX20xX21xX3xXadxX479xX4xX1e5xX3xXadxX44xXdxX3xX4xX1xX10xXb3xX3xX4bxbdf5xX3xXex8107xXadxXb3xX3xX71xX1xX17xX3xXd7xX19axX3xX7xXdxX20xX1xX3xX71xX1xa6ccxXbxX3xX71xX449xX20xXb3xX3xX21xXdxX26xX20xX21xX3xX71xX1xX1axX6xX20xX1aexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX1axX68xX14cxXaxX12xX13xX21xX1axXfaxXdxX3xX2fxX6xXb3xX3xXb5xXb6xX20xX3xX48xXdxX4dxX20xX3xXbxX1xXc0xX20xX21xX3xX65xX36xX52xX20xX21xX3xXcaxXcbxXbxX3xXbxX1xXd0xXdxX3xX1xXd4xXbxX3xXd7xX52xXdxX3xX1d1xX74xX20xX21xX3xXexX14cxX3xX1d1xX79xX3xXbxX1xX44cxX20xX3xX2xX412xX23axX2xXafxX3xX48xX60bxX4xX3xX65xXfaxX3xX19dxX65xXfaxX3xX13xX1fxXdxX1adxXb3xX3xX1d1xX74xX20xX21xX3xXexX14cxX3xXb5xX1bxXdxX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX65xX30cxXdxX3xX3e2xX3e6xX1d1xX3xX19dxX65xXfaxX3xX13xX1fxXdxX1adxX3xXd7xXfaxX3x7c6dxX17xb0dcxX3xX13xX21xX74xXdxX3xX7xX6xX1axX3xXbxX1xX36xX37xX20xX21xX3xX48xX60bxX4xX3xXexX79xX3xX4xX1xXefxX4xX3xX71xX1xX44xX20xX1xX3xXexX1xXfaxX20xX1xXb3xX3xX4bxXfaxX20xX3xX21xXdxX6xX1axX3xX1f6xX3xX4xXacxX20xX3xX20xX1xXfaxX3xX41xX12axX44xXdxX3xX12exXadxX3xX4bxXdxX4dxX20xX3xX4xX36xX37xX20xX21xX54xX3xX4xX1xX1axX3xX1xX1fxX3xX21xXdxX6xX3xX1exX3dxX20xX1xX3xX74xX20xX21xX1e5xX3xX65xXb6xX3xX198xXacxX20xX3xXcaxX52xXexX3xX19dxXexX1xX74xX20xX3xX1d1xX11exX3xX48xX6xXdxXb3xX3xX14axX179xX3xX65xX36xX52xX20xX21xX3xXcaxXcbxXbxX1adxX1ecxX3xX74xX20xX21xX3xX65xXb6xX3xX198xXacxX20xX3xX12axX14bxX20xX3xX19dxXexX1xX74xX20xX3xX48xX479xXexX3xX198xXdxX19axXexXb3xX3xX14axX179xX3xX65xX36xX52xX20xX21xX3xX312xX1xX11exX20xX21xX1adxX1ecxX3xX4bxXfaxX3xX65xXb6xX3xXcxX1xXe4xX3xXcxX1xXfaxX20xX1xX3xX19dxXexX1xX74xX20xX3xX3baxXfaxX3xXb5xX36xX20xX21xXb3xX3xX14axX179xX3xX65xX36xX52xX20xX21xX3xX198xXdxX19axXexX1adxX3xXd7xXfaxX3xX4bxXfaxX3xX65xXb6xX3xXcxX1xXe4xX3xX12axX1abxX3xX19dxXexX1xX74xX20xX3xXcxX2fxXacxX20xX21xX3xX23axX3xXcxXfaxX3xX312xX17xXb6xX20xX21xXb3xX3xX14axX179xX3xX65xX36xX52xX20xX21xX3xX198xXdxX19axXexX1adxX3xXd7xX52xXdxX3xXexX79xX20xX21xX3xX71xXdxX20xX1xX3xXbxX1xX449xX3xXafxX2xXb0xX3xXexX2fxXdxX19axX17xX3xX1exXb6xX20xX21xX1aexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX1axX68xX14cxXaxX12xX198xXdxX19axX4xX3xX71xX1xX44xX20xX1xX3xXexX1xXfaxX20xX1xX3xX1exX36xX6xX3xXd7xXfaxX1axX3xX7xX476xX3xX68xX479xX20xX21xX3xX1f6xX3xX4xXacxX20xX3xX20xX1xXfaxX3xXadxX52xXdxX3xX4xX1xX1axX3xX4xX44xX4xX3xX1xX1fxX3xX21xXdxX6xX3xX1exX3dxX20xX1xX3xX71xX1xX1abxX3xX71xX1xXacxX20xX3xXexX2fxX4dxX20xX3xX1exXe4xX6xX3xX4bxXfaxX20xX3xX4bxXdxX4dxX20xX3xX21xXdxX52xXdxX3xXexX1xX608xX3xX1xXdxX19axX20xX3xX7xX2bxX3xX20axX17xX6xX20xX3xXexX14bxXadxX3xX7xX14bxX17xX3xX7xX60bxX4xXb3xX3xX7xX2bxX3xXbxX1xXd0xXdxX3xX1xXd4xXbxX3xX1xXdxX19axX17xX3xX20axX17xX30cxX3xX21xXdx8717xX6xX3xX5xX2bxX4xX3xX5xX36xXd4xX20xX21xX3xX4bxXdxX4dxX20xX3xXbxX1xXc0xX20xX21xX3xXd7xX52xXdxX3xX4xX44xX4xX3xXexX79xX3xX4xX1xXefxX4xXb3xX3xX4xX44xX3xX20xX1xX14bxX20xX3xX1xX30cxX1axX3xXexX14bxXadxX3xXexX2fxX1axX20xX21xX3xXd7xXdxX19axX4xX3xX4xX1xXacxXadxX3xX5xX1axX3xX4xX1xX1axX3xX4xX44xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX1exX3dxX20xX1xX3xX4xX1xX449xX20xX1xX3xX7xX44xX4xX1xXb3xX3xX21xXdxX6xX3xX1exX3dxX20xX1xX3xX4xX1abxX3xX1xX1axXfaxX20xX3xX4xX30cxX20xX1xX3xX1exX434xX4xX3xX4bxXdxX19axXexX3xX71xX1xX1abxX3xX71xX1xXacxX20xX3xXexX2fxX4dxX20xX3xX1exXe4xX6xX3xX4bxXfaxX20xX3xX4bxXdxX4dxX20xX3xX21xXdxX52xXdxXb3xX3xXexXe7xX20xX21xX3xX4bxX36xX52xX4xX3xX21xXdx7c90xXbxX3xX20xX21xX36xX16fxXdxX3xX68xX14bxX20xX3xX79xX20xX3xX1exXe4xX20xX1xX3xX4xX17xX1fxX4xX3xX7xXd0xX20xX21xXb3xX3xX21xX1abxXbxX3xXbxX1xX44cxX20xX3xX21xXdxX8b7xX3xXd7xX8b7xX20xX21xX3xX4bxXdxX4dxX20xX3xX4xX36xX37xX20xX21xX3xXcxX79xX3xX20axX17xXd0xX4xX1aexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3ddxX17xXexX1xX1axX2fxXaxX12xX12axX1bxX20xX1xX3xX65xX11exX20xX21xX0xX56xXbxX12

Mạnh Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Triển khai công tác dân vận quý II/2023

Triển khai công tác dân vận quý II/2023
2023-03-27 13:40:00

QTO - Sáng nay 27/3, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2023. Phó Bí...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết