Cập nhật: 07/02/2023 17:47 GMT+7
ed75xf84bx11644xf938x13e87xfca5x122b3x166b7x15187xX7xf067x16a0dx10365xff3exff54x1461cxX5x11927xXaxffe5xeec4x164d6x11a40x11af5xX3x13a6bx13168x15ae3xX3xX13xXdx123b3x15d0axX3xX4xX1xf501xX15xX1xX3xXex142c0xX3xX4xX1x113e4xX4xX3xX16xXdxX6x1084dxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexfbeex16d57xX15xX3xfb18x13030xX6xX3xff25xX19xX15xX3xXexX1xX19xX15xX1xX3xXbxX1x1486axX0x12a13xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX6x1332exXaxX12x129d3x165fdx16553x14230xX3xXexX23xX15xX1xX3x166f6x10eedxX6xX3xX4x134bdxX3xX70xfad2xX15xX3xX43x123a6xX15xX3xX3fx15a53xX15xX16xX3x1589exX3xXbxX1x12acex1221cxX15xX16xX3x12f52xX15xX3xX3fxXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX15xX1xX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX16xXdxX6xX32xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexX3bxX3cxX15xX3xX3fxX40xX6xX3xX43xX19xX15xX3xXcx1107dx16541xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXbdxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX63x1116dxXaxX12xX0xXdx15f09xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx13c70xX10xX15xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexXd9xX5xX10xX9xXax13268xXdxX63xXexX1xX1axX3x10117x10131x104b2xXbx111d7x10856xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1axX3x16494x165b6x1539fxXbxX103xX104xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX51xX51xX4xXbdxX43xX6xX32x1207cxX1fxX6xX15xX16xXexX3bxXdxXbdxX70xX15xX51xX63xX10xX7x11af4xXexX32xXbxX51xX15xX10xXf8xX7xX51xX100xX10fxX101xfb5dxX51xX2xX101xX110xX63xX100xX2xX110xX10exX13exX10fx16867xXexX2xX2xX14axX13exX5xX101x10382xX63xX1xXbdx1455bxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX13xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX15xX1xX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX16xXdxX6xX32xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexX3bxX3cxX15xX3xX3fxX40xX6xX3xX43xX19xX15xX3xXexX1xX19xX15xX1xX3xXbxX1xX4fxXaxX3xXf8xXdxX63xXexX1xX9xXaxXffxX100xX101xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX10exX10fxX110xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxX32xX15xXaxX12xX18x16909xX15xX1xX3xX7cxX15xX1xX3xXdexXdxX15xX1xX3xX1x12644xX6xX152xX3x120f3xX15xX1xX1axX3xee92xXcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX63xXd9xXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3xX3fxX75x1661cxX3xX4xX8dxX4xX3xXexX1fxXd9x13c2dxX15xX3xX3fxX88x11bb4xX15xX16xX3xXexX3bxX3cxX15xX3xX3fxX40xX6xX3xX43xX19xX15xX3xXexX1xX19xX15xX1xX3xXbxX1xX4fxX3xX1xXdx14e5dxX15xX3xX15xX6xXd9xX3xX3fxee00xXexX3xX43xXdx11c26xX15xX3xX4x155d6xXdexX3xX103xX10xX3xXexX7cxXdxX3x14fbdxXbcxXbdxX2xX101xX13exX6x13cebxX3xX1xX32xX23bxX4xX3xX43xXdxX240xX15xX3xX4xX244xXdexX3xX103xX10xX3xXexX7cxXdxX3xX70xX19xX3xX103xX10xX3xX131xX1xX8dxX4xX1xX3xX24exXbcxXbdxX2xX101xX110xX255xX3xX3fxX88x1021cxX4xX3xXexX1xX6xXd9xX3xXexX1xX211xX3xX43x16aadxX15xX16xX3xX43xXdxX240xX15xX3xX43xX8dxX32xX3xX16xXdxX6xX32xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXbcxXbdxX2xX101xX13exX43xX3xX3fxX240xX3xX4xX244xXdexX3xX4xX8dxX4xX3xX5xX32x12c79xXdxX3xX103xX10xX3xXexX7cxXdxX3xX4xX75xX3xX131xX1xX4fxXdxX3xX5xX88xX282xX15xX16xX3xX4xX1xX1fxXd9xX3cxX15xX3xX4xX1xee98xX3xXexX71xX3xX100xX208xX14axX3xXexX244xX15xX3xXexX3bxX2dcxX3xX5xX3cxX15xX3xX131xX1xX14xX15xX16xX3xX3fxX88xX282xX4xX3xXbxX1x165aexXbxX3xX5xX88xX1fxX3xXexX1xX14xX15xX16xXbdxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX63xXd9xXaxX12xX13xX80xX15xX16xX3xXexX1xX216xXdxX208xX3xX4xX244xXdexX3xX4xX8dxX4xX3xX5xX32xX2bbxXdxX3xX103xX10xX3xXexX7cxXdxX3xX4xX75xX3xX131xX1xX4fxXdxX3xX5xX88xX282xX15xX16xX3xX4xX1xX1fxXd9xX3cxX15xX3xX4xX1xX2dcxX3xXexX71xX3xX2xX208xX14axX3xXexX244xX15xX3xXexX3bxX2dcxX3xX5xX3cxX15xX3xX131xX1xX14xX15xX16xX3xX3fxX88xX282xX4xX3xXbxX1xX2fexXbxX3xX5xX88xX1fxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX70xX19xX32xX3xX4xX8dxX4xX3xX131xX1xX1fxX15xX16xX3xX16xXdxX216xX3xX4xX6xX32xX3xX3fxXdxX240xXdexX3xXexX71xX3xX13exX3xX16xXdxX216xX3xX3fxX211xX15xX3xX110xX3xX16xXdxX216xX3xX10fxX101xX3xXbxX1x1268axXexX3xX70xX19xX3xXexX71xX3xX2xX13exX3xX16xXdxX216xX3xX10fxX101xX3xXbxX1xX3b8xXexX3xX3fxX211xX15xX3xX2xXffxX3xX16xXdxX216xX3xX1xX28fxX15xX16xX3xX15xX16xX19xXd9xXbdxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX63xXd9xXaxX12xX13xX4fxXdxX3xX70x11c67xXdxX3xX4xX8dxX4xX3xXexX1fxXd9xX211xX15xX3xX3fxX88xX216xX15xX16xX3xX1xXdxX233xX15xX3xX3fxX6xX15xX16xX3xX5x13f0axXbxX3xX3fxX23bxXexX3xX43xXdxX240xX15xX3xXbcxXbdxX2xX101xX110xX6xX3xX24exX4xX244xXdexX3xX103xX10xX3xX131xX1xX8dxX4xX1xX255xX3xX1xX32xX23bxX4xX3xX43xXdxX240xX15xX3xXbcxXbdxX2xX101xX110xX3xX24exX4xX244xXdexX3xX103xX10xX3xXexX7cxXdxX3xX70xX19xX3xX103xX10xX3xX131xX1xX8dxX4xX1xX255xX3xX7x15b58xX3xXexX1xX6xXd9xX3xXexX1xX211xX3xX43xX28fxX15xX16xX3xX43xXdxX240xX15xX3xX43xX8dxX32xX3xX4xX244xXdexX3xX103xX10xX3xX131xX1xX8dxX4xX1xX3xXexX71xX3xX2xX13exX3xX4xX1x11fb6xX3xXexX3bxX2dcxX3xX5xX3cxX15xX3xX3fxX4fxXdxX3xX70xX3ffxXdxX3xX10exX3xXexX1fxXd9xX211xX15xX3xX4xX75xX3xXdexX23bxXexX3xX3fxX88xX216xX15xX16xX3xX1x161b2xXbxX208xX3xX16xX80xXdexX1axX3xX18xX19xXdexX3xX68xX16xX1xXdxX208xX3xXcxX14xX15xX3xXcxX1xX244xXexX3xXcxX1xX1fxXd9xX211xXexX208xX3xX68xX16xX1fxXd9x15032xX15xX3xXcxX3bx1667dxXdxX3xX70xX19xX3xXbcxX1xX6xX15xX3x15f8dxX78xX15xX3xXcxX3bxX40xX104xX3xX4x11fabxX15xX3xX5xX2bbxXdxX3xX4xX8dxX4xX3xXexX1fxXd9xX211xX15xX3xXbxX1xX4fxX3xX4xX1x15ad8xX15xX1xX3xX4xX75xX3xXexXdxX3cxX1fxX3xX4xX1xX1fx11dcfxX15xX3xX131xfcc2xX3xXexX1xX1fx13e30xXexX3xX70xX19xX3xX3fxX7cxXdexX3xX43xX7cxX32xX3xX15xX78xX15xX16xX3xX5x148b9xX4xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX15xX1xX3xX3fxX88xX282xX4xX3xX43x13d7fxX3xX122xX1fxXd9xX3xX3fxX40xX15xX1xX3xX4xX244xXdexX3xX103xX10xX3xX131xX1xX8dxX4xX1xX3xXexX3bxX88xX3ffxX4xX3xX3fxX75xX3xX15xX1xX28fxXdexX3xXexX2bbxX32xX3xX3fxXdxX1exX1fxX3xX131xXdxX233xX15xX3xX4xX1xX32xX3xX4xX8dxX4xX3xX103xX10xX3xX63xX1fxX3xX5xX40xX4xX1xX208xX3xX103xX10xX3xX4xX1xX2dcxX3xX131xX1xX8dxX4xX1xX3xXexX1xX6xXdexX3xX122xX1fxX6xX15xX3xX70xX19xX32xX3xXexX1xX19xX15xX1xX3xXbxX1xX4fxXbdxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX32xX63xXd9xXaxX12xXcxX1xX216xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX63xX544xX3xX131xXdxX211xX15xX3xX1xX32xX19xX15xX3xXexX1xX19xX15xX1xX3xX3fxXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX15xX1xX3xX4xX8dxX4xX3xX43xXdxX240xX15xX3xX43xX8dxX32xX3xX16xXdxX6xX32xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexX3bxX3cxX15xX3xX3fxX40xX6xX3xX43xX19xX15xX3xXcxXbcxXbdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX3bxX88xX3ffxX4xX3xX15xX16xX19xXd9xX3xX2xX51xX10fxXbdxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12ad4xX1fxXexX1xX32xX3bxXaxX12xXcxX3bxX88xX216xX15xX16xX3xX68xX16xX1fxXd9xX3cxX15xX0xX51xXbxX12

Trường Nguyên

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Cửa Việt

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Cửa Việt
2023-02-03 14:54:00

QTO - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930 - 2023) và 50 năm chiến thắng Cửa Việt 31/1 (1973 - 2023), sáng nay 3/2, tại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết