Cập nhật:  GMT+7
fbfex13cdax12e5cx164bbx11e66x14c36x13240x156c3x14f97xX7x175e7x13651x1775bxfd7bx10ffex15704xX5x17507xXax1220dx100e7xX1x12680xXdxX3xX4x16e64x16ddcx13ac6xX3x119bex12453x14ffexX3x100e6x13b5axX1axX1bxX3xX1axX1x180b6xX3xXex136d2xX1axX1xX3xX1axX1bxX1x15a67xX6xX3xX4xX1x1501axX3x164e7xX28xX3x149ccxX1bx1460bxX1fx13f3fxX1axX3xXcxX1x154faxX3xXcxX1xX3ex13ad0xX3xXexX1x1135cx124e8xX1axX1bxX3xX39xXdxX1axX1xX3x15692x15d73xX58xX0xX59xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14eecxX10xX6xX21xXaxX12xX3cxX1xX1exX1axX3x14615x17049xX3xX1axXdx17403x1501dxX3x1056ex11dacxX3xX1ax15ecexX7cxX3xX1axX1bxX28xX1fxX3xXexX1xX28xX1axX1xX3xX5x1685exXbxX3xX3cxX1bxX1exX1axX3xX1xX28xX1axX1bxX3xX3cxX19xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxX7bxXbxX3x151bdxX28xX3x15f13xX1x150d4xXexX3xXex10d32xXdx154b0xX1axX3xX1axX19xX1axX1bxX3xXexX1xX19xX1axX3x11e3cxXdxX7bxXexX3xX3cxX6xX7cxX3x1436ax16520xX59xX7exX3x100fcxX2x147f5x16274xXd3xX3xfcb5xX3xXcbx16147xXcbxX7ex11733xX4axX3xX7xXafxX1axX1bxX3xX1axX6xX1fxX3xXcbxX2xX59xX7exX4axX3xX3cxX1bxX1exX1axX3xX1xX28xX1axX1bxX3xX3cxX19xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxX7bxXbxX3xXaaxX28xX3xXadxX1xXafxXexX3xXexXb3xXdxXb5xX1axX3xX1axX19xX1axX1bxX3xXexX1xX19xX1axX3xX1xX3exX1fxX7bxX1axX3xXcxXb3xXdxX7bxX3exX3xXadxX1xX37xX1axX1bxX3xXbxX1x14770xXdxX3xX1x1028cxXbxX3xXaax122ccxXdxX3x15645x109fexX3cx1774exX3xX1dx10bedxX3xXcxXb3xXdxX7bxX3exX3xXcxX1xX28xX1axX1xX3xXex14fb0xX3xX4xX1x16cb1xX4xX3xX5xX40xX3xX76xX1xX15xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xX1axX1xX28xX3xXexX2bxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xX32xX6xX3xX4xX1xX37xX3xX1bxXdxX6xX3x10534xX2bxX1axX1xX3xX39xX28xX3xX3cxX1bxX3exX1fxX40xX1axX3xXcxX1xX45xX3xXcxX1xX3exX3xXexX1xX4exX4fxX1axX1bxX3xX39xXdxX1axX1xX3xX58xX59xX58xX3xX15xX3x1590ex17ff0xXdxX3x1678fxX4axX3xXexX1xX19xX1axX3xX3cx14d65xXdxX3x147fax17bdfxX3ex15f4dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX37xX21xX1fxXaxX12xX0xXdxX7cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bdxX10xX1axXexX10xXb3xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXax17baexXdxX21xXexX1x17a94xX3xXd3xXd9xXd9xXbxX1dx123acxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1f7xX3xX58xXd3xXd3xXbxX1dxX1fexXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX59xX59xX4xX1c0xX39xX6xX37x1639cxX3exX6xX1axX1bxXexXb3xXdxX1c0xXaaxX1axX59xX21xX10xX7xX76xXexX37xXbxX59xX1axX10xX1f2xX7xX59xXcbxX7exX2xXcbxX59xX2xX2xXd3xX21xXcbxX2xXd9xX7fxX7exX2xX2xXexX2xXd2xXccxXcbxX5xXccx13c77xX6xX1axX1xX24cxX7xX3exX37xX1axX1bxX24cxX2xX2xXd2xX1c0x154caxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xX1axX1xX28xX3xXexX2bxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xX32xX6xX3xX4xX1xX37xX3xX39xX28xX3xX3cxX1bxX3exX1fxX40xX1axX3xXcxX1xX45xX3xXcxX1xX3exX4axX3xXexX1xX4exX4fxX1axX1bxX3xX39xXdxX1axX1xX3xX58xX59xX58xXaxX3xX1f2xXdxX21xXexX1xX9xXaxXd3xXd9xXd9xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX58xXd3xXd3xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bdxX6xXbxXexXdxX37xX1axXaxX12xX3cxX1bxX1exX1axX3xX1xX28xX1axX1bxX3xX3cxX19xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxX7bxXbxX3xXaaxX28xX3xXadxX1xXafxXexX3xXexXb3xXdxXb5xX1axX3xX1axX19xX1axX1bxX3xXexX1xX19xX1axX3xX1xX3exX1fxX7bxX1axX3xXcxXb3xXdxX7bxX3exX3xXadxX1xX37xX1axX1bxX3xX76xX1xX15xXdxX3xX4xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xX1axX1xX28xX3xXexX2bxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xX32xX6xX3xX1bxXdx15d02xXbxX3xX39xX28xX3xXcxX1xX3exX3xX4x10b71xX3xX1axX4fxXdxX3xX15xX3xX150xX1axX3xX184xX45xX1axX1xX3xX24cxX3x133adxX1axX1xX1f7xX3xX3cxX1c0xXcxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX37xX21xX1fxXaxX12xX13cxX28xX3xXcxX1xX3exX3xX5xX28xX3xXexX1xX4exX4fxX1axX1bxX3xX39xXdxX1axX1xX4axX3xX4x119bdxX1axX1bxX3xX5xX28xX3xX1axX1bxX4ex13358xXdxX3xX4xX351xX3xX4xX19xX1axX1bxX3xXaaxX138xXdxX3xX4xXafxX4xX1xX3xX7cxX1baxX1axX1bxX4axX3xX1axX82xX7cxX3xX1axX6xX1fxX3xXd2xXd9xX3xXexX3exX150xXdxX4axX3xX7xX130xX1axX1bxX3xX1axX10xX37xX3xX184xX4fxX1axX3xXexXb3xX37xX1axX1bxX3xX4xX82xX1axX3xX1axX1xX28xX3xX184xX141xX3xX1dxX3exX130xX1axX1bxX3xX4x14646xXbxX1c0xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX37xX21xX1fxXaxX12xXcxXb3xX4exX138xX4xX3xX1xX37xX28xX1axX3xX4x12ddbxX1axX1xX3xX76xX1xX351xX3xX76xX1xX82xX1axX3xX4x17398xX6xX3xX39xX28xX3xXcxX1xX3exX4axX3xX3cxX1bxX1exX1axX3xX1xX28xX1axX1bxX3xX3cxX19xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxX7bxXbxX3xXaaxX28xX3xXadxX1xXafxXexX3xXexXb3xXdxXb5xX1axX3xX1axX19xX1axX1bxX3xXexX1xX19xX1axX3xX1xX3exX1fxX7bxX1axX3xXcxXb3xXdxX7bxX3exX3xXadxX1xX37xX1axX1bxX3xXexXb3x10ed1xX4xX1xX3xXex171b7xX3xX1axX1bxX3ex183d4xX1axX3xX6xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1dxX141xX3xX1xX1aexXdxX3xX4xX424xX6xX3xX184xX4fxX1axX3xXaaxX45xX3xX7xX130xX3xXexXdx151b3xX1axX3xX2xXd9xXd9xX3xXexXb3xXdxX7bxX3exX3xX184xX47bxX1axX1bxX3xX184xXb5xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xX4xX1xX37xX3xX39xX28xX3xX1axX1bxX19xXdxX3xX1axX1xX28xX3xXexX2bxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xX32xX6xX1c0xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX37xX21xX1fxXaxX12xX3cxX1bxX19xXdxX3xX1axX1xX28xX3xX184xX4exX134xX4xX3xXexX1xXdx132d6xXexX3xX76xX4fcxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xXexX1xX10xX37xX3xX76xXdxXb5xX3exX3xXexXb3xX3exX1fxX49dxX1axX3xXexX1xX130xX1axX1bxX3xX7exX3xX1bxXdxX6xX1axX4axX3xX21xX22xX3xX76xXdxX4fcxX1axX3xX7x15527xX3xX39xX28xX1axX3xX1bxXdxX6xX37xX3xXaaxX28xX3xX184xX4exX6xX3xXaaxX28xX37xX3xX7xX1bexX3xX21x14898xX1axX1bxX3xX184xX346xX1axX1bxX3xXaaxX28xX37xX3xX21xX45xXbxX3xX76xX77xX3xX1axXdxX7bxX7cxX3xX2xX7exX7exX3xX1axX82xX7cxX3xX1axX1bxX28xX1fxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1bdxX1xX424xX3xXexX45xX4xX1xX3xX6bxX47bxX3xX1bdxX1xX471xX3xfc3bxXdxX1axX1xX3xX2xXd2xX59xX7fxX3xXd0xX2xXd3xXd2xXd9xX24cxXcbxXd9xXcbxX7exXdcxX1c0xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16a46xX3exXexX1xX37xXb3xXaxX12xX3cxX1bx161b3xX4xX3xXcxXb3xX6xX1axX1bxX0xX59xXbxX12

Ngọc Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Khu kinh tế Dung Quất có quy mô 45,3 nghìn ha

Khu kinh tế Dung Quất có quy mô 45,3 nghìn ha
2023-03-07 09:47:00

QTO - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất đến năm 2045. Theo quy hoạch, KKT Dung Quất phát triển...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết