Cập nhật:  GMT+7
dbecx10c37x1498cxff34x106aax1203fx13165xfe12xfea9xX7x10611xf991xfd2fx12c6dx13b52x139cdxX5x14498xXax134ebx13021xX6x152baxX3xed0dxef65x166f8xX3x16633xXdx12389xXdxX3xXexX10x1555fxX22xXdxX7xX3xX4xX1x16055x161e9xX3xX15x12ab0xX22xe3f7xX3x12c43x141b3xX3xX22xXdx13e92xX15xX3x11ffdxefadxX3xX22x12d3bxX15xX3xX22xX2fxX29x13e9cxX3x1716axX6xX3xX15x132bbxXexX3xXcxX45x1735cxX3xX7xe16axX3xX13xX1xf233xX22xX1xX3xXbxX1x163bbxX3xX13x176a3xX4xX1xX3xX15x1641cxX22xX2fxX3xX5x12ae8xX15xX3xXexX1x10f65xXdxX3xX13xX18xX22xX2fxX3xX1x15135xX6xX3xX15xXdx13344xX22xX3xX22xX6xX15xX3xed53xXdxX36xXexX3x13a87xX6xX15xX0xe0caxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx121eaxX10xX6x15dc0xXaxX12xXcxX2dxX3xX22xX2fxX29xX43xX3xe0d9x1201dx114d1xXa8x12214xX8bxX39x165ffxX3xX1xfa7exX43xX36xX22xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX3xXex13750xX3xX4xX1xf9a5xX4xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xXexX10xX22xX22xXdxX7xX3xX4xX1xX29xX2axX3xX15xX2dxX22xX2fxX3xX31xX32xX3xX22xXdxX36xX15xX3xX39xX3axX3xX22xX3dxX15xX3xX22xX2fxX29xX43xX3xX45xX6xX3xX15xX49xXexX3xXcxX45xX4exX3xX7xX51xX3xX13xX1xX55xX22xX1xX3xXbxX1xX5bxX3xX13xX5exX4xX1xX3xX15xX63xX22xX2fxX3xX5xX68xX15xX3xXexX1xX6dxXdxX3xX13xX18xX22xX2fxX3xX1xX76xX6xX3xX15xXdxX7bxX22xX3xX22xX6xX15xX3xX82xXdxX36xXexX3xX87xX6xX15xX3x12f84xX8bxX136x1278exX2xdc16xXa9x1447fxXaaxXa8xX3axXa8xX13dxe5b2x12c85xX0xX8bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1679exX2axX9dxX43xXaxX12xX0xXdxX15xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX22xXexX10xX45xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXax14575xXdxX9dxXexX1xX19xX3xXacxX13bxX3axXbx16c52x1217cxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX19xX3xXacxX13bxX3axXbxX181xX182xXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX8bxX8bxX4xX144x10600xX6xX2axde2bxXb2xX6xX22xX2fxXexX45xXdxX144x12abexX22xX8bxX9dxX10xX7xX31xXexX2axXbxX8bxX22xX10xX176xX7xX8bxXa8xX13dxXa8xX2xX8bxX2xX3axXa9xX9dxX3axX3axXacxX2xX13bxX2xX39xXexX136xX3axXacxX39xX5xX2xX3axXaaxX136xX144x12db9xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xXexX10xX22xX22xXdxX7xX3xX4xX1xX29xX2axX3xX15xX2dxX22xX2fxX3xX31xX32xX3xX22xXdxX36xX15xX3xX39xX3axX3xX22xX3dxX15xX3xX22xX2fxX29xX43xX3xX45xX6xX3xX15xX49xXexX3xXcxX45xX4exX3xX7xX51xX3xX13xX1xX55xX22xX1xX3xXbxX1xX5bxX3xX13xX5exX4xX1xX3xX15xX63xX22xX2fxX3xX5xX68xX15xX3xXexX1xX6dxXdxX3xX13xX18xX22xX2fxX3xX1xX76xX6xX3xX15xXdxX7bxX22xX3xX22xX6xX15xX3xX82xXdxX36xXexX3xX87xX6xX15xXaxX3xX176xXdxX9dxXexX1xX9xXaxXacxX13bxX3axXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxXacxX13bxX3axXaxX3xX8bxX12xX0xX8bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2axX22xXaxX12xX154xX6xX22xX3xXexXbfxX3xX4xX1xXc3xX4xX3xXexX45xX6xX2axX3xX2fxXdxX1dxXdxX3xX4xX1xX2axX3xX4xX5exX4xX3x14b1fxX18xXdxX3xX2a8xX2axX63xXexX3xX2fxXdxX1dxXdxX3xXaaxX3x14b85xX22xX1xX19xX3xdf74xXcxX0xX8bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX2axX9dxX43xXaxX12xXcxX1xX6xX15xX3xX2fxXdxX6xX3xX2fxXdxX1dxXdxX3xX4x13d56xX3xXacxX3xX2a8xX18xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX29xX22xX1xX3xXa8xX3xX19dxX1dxX22xX2fxX3xXexX1xXdxX3xX2a8x1294cxXb2xX3xX1a9xX76xX22xX2fxX3xXexX45xX76xX22xX3xXexX55xX22xX1xX3xX2a8xXdxdd51xX15xX144xX3x1257ex14f3axXexX3xX1a0xXb2xX1dxXafxX3xX19dxX6xX22xX3xXexXbfxX3xX4xX1xXc3xX4xX3xXexX45xX6xX2axX3xX2fxXdxX1dxXdxX3xX22xX1xX302xXexX3xX4xX1xX2axX3xX4x14f73xXbxX3xX82x1133dxX82xX3xX347xX29xX2axX3xX2bdxX63xX22xX1xX3xX9axe460xX22xX2fxX3xXaaxX3x1748dxX1xX6xX22xX3xXcxXdxX31bxX22xX3xf9ddxXb2xX68xX22xX182xX3xX2fxXdxX1dxXdxX3xX22xX1x1241bxX3xX82xX347xX82xX3xX87xX2fxXb2xX43x101afxX22xX3xX82xX3dxX22xX3xX35axX1x17140xe540xX22xX2fxX3xXaaxX3xX87xX2fxXb2xX43xX37bxX22xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xXcxXb2xX302xX22xX182xX3xX2a8x119c0xX22xX2fxX3xX2fxXdxX1dxXdxX3xX19dxX6xX3xX4xX1xX2axX3xX4xX5exX4xX3xX82xX347xX82xX19xX3xXcxX45x13a16xX22xX3xf3d6xX22xX1xX3xXcxXb2xX302xX22xX3xXaaxX3xX87xX2fxXb2xX43xX37bxX22xX3xX3bdxX22xX1xX3xX31axX1xX2axX6xX182xX3xX9axX2axX29xX22xX2fxX3xXcxX68xX22xX3xX13xX384xea3fxX22xX2fxX3xXaaxX3xXcxX2dxX3xX17xXdxX22xX1xX3xX87xX1xX68xX22xX144xX0xX8bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX2axX9dxX43xXaxX12xX1bxXdxX1dxXdxX3xXexX10xX22xX22xXdxX7xX3xX22x1443cxX15xX3xXexX45xX2axX22xX2fxX3xX4xX1xXb2x14dc4xXdxX3xX1xX2axX63xXexX3xX2a8xX18xX22xX2fxX3xX1xX384x168f2xX22xX2fxX3xXexX435xXdxX3xX4xX1xX29xX2axX3xX15xX2dxX22xX2fxX3xX31xX32xX3xX22xXdxX36xX15xX3xX39xX3axX3xX22xX3dxX15xX3xX22xX2fxX29xX43xX3xX45xX6xX3xX15xX49xXexX3xXcxX45xX4exX3xX7xX51xX3xX13xX1xX55xX22xX1xX3xXbxX1xX5bxX3xX13xX5exX4xX1xX3xX15xX63xX22xX2fxX3xX5xX68xX15xX3xXexX1xX6dxXdxX3xX13xX18xX22xX2fxX3xX1xX76xX6xX3xX15xXdxX7bxX22xX3xX22xX6xX15xX3xX82xXdxX36xXexX3xX87xX6xX15xX144xX0xX8bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX2axX9dxX43xXaxX12xX1bxXdxX1dxXdxX3xX2a8xX384xX385xX4xX3xXexX29xXdxX3xXexX45xX385xX3xX19dxX51xXdxX3xX13xf1bdxX22xX2fxX3xXexX43xX3xXcxX87xX9axX9axX3xX2bdxXcxX82xX3xXcxXdxX31bxX22xX3xX364xXb2xX68xX22xX3xX35axX1x16367xX144xX0xX8bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bdxXb2xXexX1xX2axX45xXaxX12xX2bdxX144xXcxX0xX8bxXbxX12

M.T

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Miệt mài ươm mầm tài năng bóng đá

Miệt mài ươm mầm tài năng bóng đá
2023-05-27 06:10:00

QTO - 28 năm qua, anh Nguyễn Đức Quang (sinh năm 1971), ở Khu phố 9, Phường 5, TP. Đông Hà luôn sát cánh, đồng hành với những cầu thủ nhí tại các giải bóng...

U22 Việt Nam tranh ngôi đầu bảng cùng Thái Lan

U22 Việt Nam tranh ngôi đầu bảng cùng Thái Lan
2023-05-11 05:57:00

(NLĐ) - Đã có suất dự bán kết song U22 Thái Lan vẫn muốn thắng U22 Việt Nam ở lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 lúc 19 giờ ngày 11-5 (VTV5) để thể hiện sức...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết