Cập nhật:  GMT+7
f627x1240ex14d9cx147d0x167afx10e53x16894x14635x15f2exX7x14534x12277x11880xf94ax12068x12a70xX5x108fcxXax123a1xX2x15a4dx12364xX3x13d7cx138d7xX17xX3xXexX1xX6x10ba2xX3x151c8xXdxX6xX3x1796bxXdx1799dxXdxX3x127c3xfb3axX3x10ee8x154cfxX6xX3xX4x15c4cxX4xX3xX29x16983x16f4dxX3xXexX1x101b6x13837xX1xX3xXbxX1x17a78xX3xX18x11be6xX3bxX20xX3xfe14xX3axX3xX1ex14b85xX3x13e94x135b0xX3bxX20xX3xX5x16ce3xX3bxX3xXexX1x15804xX3x14455xX3x10f10xX3xX3bx17776xX1exX3x1686fxX15xX62xfaa5xX0x15450xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX10xX6x155b9xXaxX12xX47xX43xX1exX3xX3bxX6x11f4bxX3xX65xX15xX67xfb03x16d05xX3xXex16886xXdxX3xXbxX1x144bexX2axX3bxX20xX3xX18xX43xX3bxX20xX3xX35xfac4xX3x11b4axXcx15869x17c14xX18xX43xX3bxX20xX3xX47xX3ax13673xX88xX3xX29x1606cxX2dxX3xX5xX8bxX4xX3x17970xX4exX3xX9dxX29xX35xX36xXa8xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX6xX3xX18xX43xX3bxX20xX3xX35xX9bxX3xXbxX1xX40xXdxX3xX1x1495cxXbxX3xX29xX35xX36xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX6xX3xX36xX8bxX4xX1xX3xX18x13bedxX3bxX20xX3xX9dxXcxX9fxXa0xX18xX43xX3bxX20xX3xX47xX3axXa8xX3xXex157dcxX3xX4xX1xX58xX4xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX6xX3xX4xX31xX4xX3xX29xX35xX36xX3xXexX1xX3axX3bxX1xX3xXbxX1xX40xX3xX18xX43xX3bxX20xX3xX47xX3axX3xX1exX4bxX3xX4dxX4exX3bxX20xX3xX5xX53xX3bxX3xXexX1xX58xX3xX5axX3xX5cxX3xX3bxX5fxX1exX3xX62xX15xX62xX65xXa0xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36x1130axX79xX82xXaxX12xX0xXdxX1exX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29xX10xX3bxXexX10xX4dxXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXax10273xXdxX79xXexX1xf91bxX3xX2xX62xX15xX15xXbx16f64x164b7xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX177xX3xX14xfce2xX65xXbxX17exX17fxXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX67xX67xX4xXa0xXb3xX6xX151xf864xX2dxX6xX3bxX20xXexX4dxXdxXa0xX2cxX3bxX67xX79xX10xX7x113bcxXexX151xXbxX67xX3bxX10xX172xX7xX67xX62xX65xX2xX14xX67xX2xX62xX65xX79xX15xX2xX87xX2xX87xX87x11df9xXexX65x11c86x1106axX15xX5xX1c5xX5cx116a3xX87xX65xX15xX1c8xX87xX87xX1c9xX87xX14xX1c9xX14xX62xX1c9xX5cxX62xX4xX79xX1c5xX1c8xXa0x108e4xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX3xXexX1xX6xX1exX3xX20xXdxX6xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX6xX3xX4xX31xX4xX3xX29xX35xX36xX3xXexX1xX3axX3bxX1xX3xXbxX1xX40xX3xX18xX43xX3bxX20xX3xX47xX3axX3xX1exX4bxX3xX4dxX4exX3bxX20xX3xX5xX53xX3bxX3xXexX1xX58xX3xX5axX3xX5cxX3xX3bxX5fxX1exX3xX62xX15xX62xX65xXaxX3xX172xXdxX79xXexX1xX9xXaxX2xX62xX15xX15xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX14xX18axX65xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX151xX3bxXaxX12xX29xX31xX4xX3xX17xX18xX17xX3xXexX1xXdxX3x17886xfc06xX2dxX3xX1x107e8xXexX3xX1ex1054cxX3bxX1xX3xX2cx15fb8xXdxX3xX19dxX2dxX82xX287xXexX3xXexXacxX1exX3xX20xXdxX3axX3bxX1xX3xX4xX1xXdxX287xX3bxX3xXexX1x13586xX3bxX20xX3xX5cxX3x1692exX3bxX1xX177xX3x1060dxX18xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX151xX79xX82xXaxX12xX24xXdxX26xXdxX3xX19dxX2dxX82xX3xXex176aexX3xX2xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX3xX3bxX6xX1exX88xX3xX3bx1599dxX3xX282xX287xX3bxX3xXex108f8xX3xX4xX31xX4xX3xX29xX35xX36xX3xX4xX2axX3xX2cxX2dxX6xX3xXexX4dxX151xX3bxX20xX3xXex125a2xX3bxX1xX3x128a2xX2dxX26xX3bxX20xX3xXcxX4dx15f9fxX3xX2cxX3axX3xX4xX31xX4xX3xXexX306xX3bxX1xX3xX30axX2dxX26xX3bxX20xX3xX36xX28bxX3bxX1xX88xX3xXcxX1xX2eexX6xX3xXcxX1xXdx10589xX3bxX3xX47xX2dxX287xX88xX3xXcxX9fxXa0xX3xX18xX3axX3x14c33x1570bxX3bxX20xXa0xX3xX29xX31xX4xX3xX17xX18xX17xX3xXexX1xXdxX3xX282xX283xX2dxX3xX4xX2axX3xX3bxX1xX6xX3bxX1xX177xX3xXexX4dxX6xX3bxX1xX3xX20xXdxX26xXdxX3xX4xX31xX3xX3bxX1xXacxX3bxX3xX2cxX3axX3xX282x1639dxX3bxX20xX3xX282xX4exXdxX3xX4xX31xX4xX3xX3bxX1xfd5cxX1exX3xXexX2dxXf7xXdxX3x17239xX18axX88xX3xX390xX2xX2xX3xX2cxX3axX3xX3bxXacxX3bxX20xX3xX4xX6xX151xX3xX9dxX1acxX1xX43xX3bxX20xX3xX20xXdxX290xXdxX3xX1xX8bxX3bxX3xX5xX58xX6xX3xXexX2dxXf7xXdxXa8xXa0xX3xXcxX1x137c5xX3xXexX1xX58xX4xX3xXexX1xXdxX3xX282xX283xX2dxX3xXexX1xX10xX151xX3xX1x124d1xX3xXcxX1xX2d7xX82xX3x10a53x1765bxX3xX282xXdx14544xX2dxX3xX4xX1xX306xX3bxX1xX3xXexX4dxX151xX3bxX20xX3xX14xX3xX2cxX31xX3bxXa0xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX151xX79xX82xXaxX12xX0xXdxX1exX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29xX10xX3bxXexX10xX4dxXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX79xXexX1xX177xX3xX2xX62xX18axX18axXbxX17exX17fxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX177xX3xX14xX2xX62xXbxX17exX17fxXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX67xX67xX4xXa0xXb3xX6xX151xX19dxX2dxX6xX3bxX20xXexX4dxXdxXa0xX2cxX3bxX67xX79xX10xX7xX1acxXexX151xXbxX67xX3bxX10xX172xX7xX67xX62xX65xX2xX14xX67xX2xX62xX65xX79xX15xX2xX87xX2xX14xX15xX62xXexX62xX14xX15xX1c9xX5xX87xX5cxX1cexX87xX65xX15xX1c8xX18axX87xX65xX65xX62xX1c5xX1c9xX15xX65xX5cxX15xX79xX79xX65xX15xXa0xX1e3xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX3xXexX1xX6xX1exX3xX20xXdxX6xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX6xX3xX4xX31xX4xX3xX29xX35xX36xX3xXexX1xX3axX3bxX1xX3xXbxX1xX40xX3xX18xX43xX3bxX20xX3xX47xX3axX3xX1exX4bxX3xX4dxX4exX3bxX20xX3xX5xX53xX3bxX3xXexX1xX58xX3xX5axX3xX5cxX3xX3bxX5fxX1exX3xX62xX15xX62xX65xXaxX3xX172xXdxX79xXexX1xX9xXaxX2xX62xX18axX18axXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX14xX2xX62xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX151xX3bxXaxX12xX36xX6xX3bxX3xXexXf7xX3xX4xX1xX58xX4xX3xXexX4dxX6xX151xX3xX20xXdxX26xXdxX3xX4xX1xX151xX3xX4xX31xX4xX3xX17xX18xX17xX3xX282xX151xX8bxXexX3xXexX1xX3axX3bxX1xX3xXex14e36xX4xX1xX3xX4xX6xX151xX3xX5cxX3xX2b1xX3bxX1xX177xX3xX2b6xX18xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX151xX79xX82xXaxX12xX24xXdxX26xXdxX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX6xX3xX4xX31xX4xX3xX29xX35xX36xX3xXexX1xX3axX3bxX1xX3xXbxX1xX40xX3xX18xX43xX3bxX20xX3xX47xX3axX3xX1exX4bxX3xX4dxX4exX3bxX20xX3xX5xX53xX3bxX3xXexX1xX58xX3xX5axX3xX3bxX5fxX1exX3xX62xX15xX62xX65xX3xX282xX90xXd1xX4xX3xXexXf7xX3xX4xX1xX58xX4xX3xXexX1xX10xX151xX3xX1xX28bxX3bxX1xX3xXexX1xX58xX4xX3xX17ex1221cxX3xX1xX4exXdxX3xX1xX388xX6xX3xXcxf6a8xXcxXcxX3xX3bxX1xXe5xX1exX3xXexX8bxX151xX3xX7xXacxX3bxX3xX4xX1x11fe4xXdxX3xX5xX3axX3bxX1xX3xX1exX8bxX3bxX1xX3xX4xX1xX151xX3xX4xX31xX4xX3xX17xX18xX17xX3xX20xXdxX6xX151xX3xX5xX90xX2dxX88xX3xXexX4dxX6xX151xX3xX282xXf7xXdxX3xX1acxXdxX3bxX1xX3xX3bxX20xX1xXdxX3d6xX1exX3xX2cxX3axX3xXexX1xX3c1xX3xX1xXdxX3d6xX3bxX3xXexX3axXdxX3xX3bxX5fxX3bxX20xX17fxX3xX282xX37axX3bxX20xX3xXexX1xX2axXdxX3xX20xX388xXbxX3xXbxX1xX53xX3bxX3xXexX1x13141xX4xX3xX282x146d4xX82xX3xXbxX1xX151xX3bxX20xX3xXexX4dxX3axX151xX3xX1exX43xX3bxX3xX4xX2axX3xX2cxX2dxX6xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX4dxXdxX3c1xX3bxX3xX1exX8bxX3bxX1xX3xX1ex114cbxX88xX3xX7xXacxX2dxX3xX4dxX4exX3bxX20xX3xXexX4dxX334xX3bxX3xX1acxX1xX2abxXbxX3xXexX151xX3axX3bxX3xXexX306xX3bxX1xXa0xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx109c5xX2dxXexX1xX151xX4dxXaxX12xX2b6xXdxX3bxX1xX3xX18xX58xX4xX0xX67xXbxX12

Minh Đức

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dành trọn tâm huyết cho Rowing Quảng Trị

Dành trọn tâm huyết cho Rowing Quảng Trị
2023-04-01 04:51:00

QTO - Hơn 10 năm qua, HLV Phạm Thị Huyền (sinh năm 1985), ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh luôn dành trọn tâm huyết và tinh thần cống hiến để...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết