Cập nhật:  GMT+7
dụềêổvìẬẬắẽÂ>ủẨvớẽđ>ụỉxụêvôÂê>ẦÉẰxùêƠỤêỮủxụêẨqê-êỮÍêẨụẪôẨêỤjủêỖÉĂxùd/ụềđdÂêổvìẬẬắẽÂỤớìỗẽđbÙỖẵ>Ơcê-ê>ụĐêẨÉẮxùêỔụũxụêÂụĐêơkêơÀxùêFêổụĐêẨẦÉĂxùêẨụỉxụêvôÂê>ẦÉẰxùêƠỤêỮủxụêẨqê-êỮÍêẨụẪôẨêỤjủêỖÉĂxùêẨẦpxêổĂêẬẲêxọxùêổỏÂê>ẦÉẰxùêỔƠêỮủxụêẨqê-êỮÍêẨụẪôẨêỤjủêỖÉĂxùậêẨẦẼổêẨụẪẠổê{ỘXỖêẨừxụêỤjủêỖÉĂxùẩd/ÂđdẨìộvớêẬẨỄvớắẽwìẦùủxấệÂỂêìẪẨyẽđdẨẦđdẨỗđdủwùêụớủùụẨắẽểệễẽêìvẨắẽ>ẦÉẰxùêỔƠêỮủxụêẨqê-êỮÍêẨụẪôẨêỤjủêỖÉĂxùẽêỆủỗẨụắẽễệếẽêẬẦổắẽụẨẨÂấ//ỆỆỆẩùỗẨỗẩỀx/ỗìẨìủwìùớẬ/ệếềềếề/yẦủùủxìv/ủwìùớẬễfífíi_ềẩỬ!Ùẽ/đd/Ẩỗđd/ẨẦđdẨẦđdẨỗđ>ẦÉẰxùêỔƠêỮủxụêẨqê-êỮÍêẨụẪôẨêỤjủêỖÉĂxùd/Ẩỗđd/ẨẦđd/ẨìộvớđdÂêổvìẬẬắẽÂỘyỗỄẽđỘẠêÙỖẵƠ>êổụĐêẨẦưậêÂụÁủêụẶÂêỀẮủêổịổêỘẠậêổĂêẤẪìxêvủpxêẤẪìxêẨẢêổụẸổêẨụốwêơứxụêỗẼêịxêơõẪêẨÉêẨụỉxụêvôÂêẨẦÉẰxùêƠỤêỮủxụêẨqê-êỮÍêẨụẪôẨêỤjủêỖÉĂxùậêẨẦưxụê>ụĐêẨÉẮxùêỔụũxụêÂụĐêỂớwêỂờẨậêẤẪỄqẨêơứxụẩê>ẦÉẰxùêỔìyêơóxùêỮủxụêẨqê-êỮÍêẨụẪôẨêỤjủêỖÉĂxùêơÉẶổêxọxùêổỏÂêxùỉỄêềề-ếề-ệếếềêẨẺêẨẦÉẰxùê>ẦẪxùêổỏÂêỮủxụêẨqêỤjủêỖÉĂxùê-êơÉẶổêẨụỉxụêvôÂêxlwêềíhgêẨẦpxêổĂêẬẲêẬịẨêxụôÂêổịổêẨẦÉẰxùê>ỉủêổụũxụậêỮqêụyĩổụậê>ụÉĂxùêxùụủsÂậêVìyêơẠxùêẨủrxêvÉĂxùẩê>ẦÉẰxùêụủsxêổýêẨẦpxêềfếêùủjxùêỀủpxậêềếếặêơĩẨêẨẦưxụêơẠêƠỤậêểếặêổýêẨẦưxụêơẠê<ìẪêƠỤêẨẦẲêvpxêỀỉêfếêùủjxùêỀủpxêẨụừxụêùủjxùẩêXlwêụỵổêệếếi-ệếếíêẨyỉxêẨẦÉẰxùêổýêẨẦpxêfẩfếếêỤ<<6êẨụớyêụỵổêổịổêộôổêơỉyêẨĩyêƠỤậêỔƠậê>ỔỔXậêƠỉyêẨĩyêxùụrậêỘÀủêỗÉẴxùậẩẩẩêỀỉêổịổêổụÉĂxùêẨẦưxụêơỉyêẨĩyêvủpxêẨụAxùêxùụrê-êẨẦẪxùêổỏÂầêẨẦẪxùêổỏÂê-êỔƠầêỔƠ-êƠỤẩêỤủqẪêXùẪỄuxd/Âđ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ra mắt quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin”

Ra mắt quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin”
2011-01-15 10:27:25

(GD&TĐ) - Bộ Nội vụ đã chính thức ban hành quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin” dành cho các học sinh, sinh viên học...

Lời khuyên giúp sống lâu - trường thọ

Lời khuyên giúp sống lâu - trường thọ
2011-01-15 10:27:06

(SK&ĐS) - Có quá nhiều lời khuyên để kéo dài tuổi thọ, giúp sống lâu và rất nhiều bí quyết trường sinh, giữ sức khỏe? Nhưng, khi bước vào thiên kỷ mới, người ta cũng đã kịp...

Củ riềng: ôn trung tán hàn, mạnh tỳ vị

Củ riềng: ôn trung tán hàn, mạnh tỳ vị
2011-01-15 10:26:34

(SK&ĐS) - Riềng là loại cây gia vị và làm thuốc. Về mặt ẩm thực, riềng luôn được nhắc tới với những món như: thịt dê nộm, thịt chó nhựa mận, chân giò nấu chuối xanh, cá kho...

Dùng nhân sâm và tam thất thế nào cho hiệu quả?

Dùng nhân sâm và tam thất thế nào cho hiệu quả?
2011-01-15 10:25:46

(SK&ĐS) - Nhân sâm và tam thất là hai vị thuốc quý có cùng một chi (Pnax) và cùng một họ (Araliaceae), được Đông y xếp vào loại “thượng phẩm”, nghĩa là những vị thuốc cho...

Đảm bảo cho trẻ 5 tuổi đến trường

Đảm bảo cho trẻ 5 tuổi đến trường
2011-01-14 12:47:21

Theo Đề án Phổ cập giáo dục MN cho trẻ 5 tuổi đã được Chính phủ phê duyệt, đến năm 2015 bảo đảm có 95% số trẻ em trong độ tuổi được học 2 buổi/ngày. Tuy nhiên, TP.HCM đã quyết...

Chương trình học giả 2011-2012

Chương trình học giả 2011-2012
2011-01-14 12:47:07

(TTO) - Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) thông báo Chương trình học giả VEF 2011-2012 dành cho công dân Việt Nam đã có bằng tiến sĩ trong các ngành khoa học cơ bản (tự nhiên, vật lý...

Cung cấp sách cho 6 tỉnh vùng lũ

Cung cấp sách cho 6 tỉnh vùng lũ
2011-01-14 12:46:51

TT - Bộ GD-ĐT vừa phê duyệt nội dung cung cấp sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo, sách hỗ trợ cho thư viện của các trường học, sách giáo viên cho sáu tỉnh vùng bị...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết